Flashcards for Kids: Hobbies

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 04:01

CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FORPHRASAL VERBSIDIOMSRawdon WyattANDA & C Black Ⴇ Londonwww.acblack.comFirst published in Great Britain 2006A & C Black Publishers Ltd38 Soho Square, London W1D 3HB© Rawdon Wyatt 2006All rights reserved.No part of this publication may be reproduced inany form without the permission of the publishers.A CIP entry for this book is available from the British LibraryISBN-10: 0 7136 7805 4ISBN-13: 978 0 7136 7805 5 eISBN-13: 978-1-4081-0158-2Text typeset by A & C BlackPrinted in Great Britain at Caligraving Ltd, Thetford, NorfolkThis book is produced using paper that is made from wood grown in managed, sustainable forests. It is natural, renewable andrecyclable. The logging and manufacturing processes conform to the environmental regulations of the country of origin.If you want to practise and develop your knowledge of phrasal verbs and idioms, you will find this book veryuseful. The various exercises contain many of the most common phrasal verbs and idioms, together withsome useful spoken expressions that you might expect to hear or use in an English-speaking environment.You should not go through this book mechanically from beginning to end. It is better to choose oneparticular verb or topic, do the exercise(s), make a record of any new words and expressions that you learn,then practise using these in sentences or situations of your own. When you feel you have a good commandof these, move to another verb or topic and do the same. You should also review the things you have learnedon a regular basis, so that they remain 'fresh' in your mind and become part of your 'active' vocabulary.The meanings of most of the phrasal verbs and idioms are explained in the book, either in the exercisesthemselves, or in the answer key at the back. This key also provides you with lots of similar or alternativeexpressions, together with examples of how they are used. However, we recommend that you keep a gooddictionary with you, and refer to it when necessary. In particular, we recommend the A & C Black EasierEnglish Intermediate Dictionary (ISBN 0-7475-6989-4) or the Macmillan English Dictionary (ISBN 0-333-96482-9), from which many of the definitions and sample sentences in this book have been taken.No vocabulary book can possibly contain all of the thousands of English phrasal verbs and idioms that you arelikely to come across or need, so it is important to acquire new ones from other sources. If you have accessto English-language newspapers, popular magazines, television and radio programmes, films and albums ofpopular music, you will find that these are excellent resources.We hope that you enjoy doing the exercises in this book. Before you begin, we suggest that you read thisimportant information about phrasal verbs and idioms.What is a phrasal verb?A phrasal verb is a verb formed from two (or sometimes three) parts: a verb and an adverb or preposition.These adverbs and            ran an an an Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help. Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words. Circle the words that rhyme.                 v n b g m p h t c t r t short a   Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words.                        a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Flashcards for Kids: Hobbies Hobbies flashcards showing dance, painting, cooking, fishkeeping, playing an instrument, singing, reading, playing computer games, listening to music VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Flash card picturing hobbies like camping, cycling, photography, running, surfing, swimming, playing soccer, fishing, skateboarding VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Flashcard illustrating hobbies like making scrapbooks, collecting things, watching TV, rollerskating, doing gardening, flying a kite, playing cards, playing volleyball, playing chess VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Các cách để nói Sở thích tiếng Anh Diễn tả bạn thích like love be keen on noun/ ving enjoys Ví dụ: He loves football/ He loves watching football Anh yêu bóng đá/ Anh yêu thích xem bóng đá Tom is keen on getting together Tom thích tụ tập (bạn bè) Jessica enjoys your book so much Jessica thích sách bạn Bạn cần phân biệt dạng câu sau: – I like (+ N/Ving) để mô tả sở thích chung chung – I’d like + (to V) để nói dịp cụ thể I like going to the cinema Tôi thích xem phim I’d like to host a New Year’s Eve party in my house next week VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tôi muốn tổ chức tiệc buổi tiệc cuối năm nhà vào tuần tới Nhấn mạnh ý Bạn thêm vào cuối câu cụm từ nhấn mạnh ý “very much” (rất nhiều) hay “at all” (trong câu phủ định – mang nghĩa không chút nào) I like tennis very much Tôi thích quần vợt I don’t like soccer at all Tôi không thích bóng đá tẹo (Trong tiếng Anh Úc, soccer tương tự football Anh Mỹ) Nói sở thích cá nhân Trong câu, bạn linh động sử dụng phó từ tần suất (always – luôn, sometimes – thỉnh thoảng, rarely – v.v) hay cụm từ khác để nói mức độ (tần suất) hay thời gian bạn thực sở thích cá nhân I only watch football at the weekends Tôi xem bóng đá vào cuối tuần I go to the gym four times a week Tôi tập gym (thể thao phòng tập thể dục) bốn lần tuần I don’t often have time to socialise with friends Tôi không thường xuyên có thời gian chuyện trò với bạn bè Bạn sử dụng tính từ dạng “V-ing” để nói lý bạn có sở thích cá nhân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I like swimming because it’s relaxing Tôi thích bơi có tính thư giãn It’s so interesting to surf the net Lướt mạng thật thú vị Các sở thích điển hình Những sở thích sau phổ biến với người Anh – Watching television: Xem ti vi – Visiting friends: Thăm bạn bè – Entertaining friends (when friends come to your house for dinner, etc): Chiêu đãi bạn bè (khi bạn bè đến nhà bạn ăn tối, etc.) – Listening to music: nghe nhạc – Reading books: đọc sách – Going to the pub: Ăn quán bia (nhỏ) – Going to a restaurant: Đi nhà hàng – Gardening: Làm vườn – Going for a drive: Lái xe – Going for a walk: Đi – DIY (doing DIY = doing home-improvement activities): Hoạt động sửa chữa trang trí nhà cửa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Photography / Taking photographs: Nhiếp ảnh/ Chụp ảnh – Surfing the net: Lướt mạng Các môn thể thao điển hình Sau vài từ vựng môn thể thao khác Các môn bóng Football: Bóng đá Rugby: Bóng bầu dục Cricket: Bóng gậy Tennis: Quần vợt Squash: Bóng quần Hockey: Khúc côn cầu Baseball: Bóng chày Basketball: Bóng rổ Volleyball: Bóng chuyền Võ thuật Judo Karate Kickboxing VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Boxing Thể thao cảm giác mạnh Paragliding: Môn dù lượn Rock climbing: Leo núi đá Caving: Môn thể thao liên quan đến việc vào hang động lòng đất Mountaineering: Leo núi Các môn nước Swimming: Bơi Diving: Nặn Sailing: Lái thuyền Canoeing: Bơi xuồng Windsurfing: Lướt ván buồm Các hoạt động khác Jogging: Chạy Keeping fit: Giữ vóc dáng Horse-riding: Cưỡi ngựa Hiking: Đi đường trường Skateboarding: Trượt ván VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Gymnastics: Rèn luyện thân thể Athletics: Điền kinh (Anh Anh), Thể thao nói chung (Anh Mỹ) Cách dùng play, go Khi bạn nói sở thích cá nhân mình, bạn sử dụng động từ play, do, or go My sister plays tennis every weekend Chị gái chơi tennis cuối tuần My brother likes doing DIY Anh trai thích sửa chữa, trang trí nhà cửa I go swimming three times a week Tôi bơi lần tuần Có khác nhỏ động từ bạn cần phân biệt rõ – Play + sport / game (thể thao/ trò chơi) play football / play video games / play chess – Do + hobby / individual sport (sở thích hay môn thể thao cá nhân) DIY, judo – Go + activity (hoạt động) go swimming, go fishing CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FORPHRASAL VERBSIDIOMSRawdon WyattANDA & C Black Ⴇ Londonwww.acblack.comFirst published in Great Britain 2006A & C Black Publishers Ltd38 Soho Square, London W1D 3HB© Rawdon Wyatt 2006All rights reserved.No part of this publication may be reproduced inany form without the permission of the publishers.A CIP entry for this book is available from the British LibraryISBN-10: 0 7136 7805 4ISBN-13: 978 0 7136 7805 5 eISBN-13: 978-1-4081-0158-2Text typeset by A & C BlackPrinted in Great Britain at Caligraving Ltd, Thetford, NorfolkThis book is produced using paper that is made from wood grown in managed, sustainable forests. It is natural, renewable andrecyclable. The logging and manufacturing processes conform to the environmental regulations of the country of origin.If you want to practise and develop your knowledge of phrasal verbs and idioms, you will find this book veryuseful. The various exercises contain many of the most common phrasal verbs and idioms, together withsome useful spoken expressions that you might expect to hear or use in an English-speaking environment.You should not go through this book mechanically from beginning to end. It is better to choose oneparticular verb or topic, do the exercise(s), make a record of any new words and expressions that you learn,then practise using these in sentences or situations of your own. When you feel you have a good commandof these, move to another verb or topic and do the same. You should also review the things you have learnedon a regular basis, so that they remain 'fresh' in your mind and become part of your 'active' vocabulary.The meanings of most of the phrasal verbs and idioms are explained in the book, either in the exercisesthemselves, or in the answer key at the back. This key also provides you with lots of similar or alternativeexpressions, together with examples of how they are used. However, we recommend that you keep a gooddictionary with you, and refer to it when necessary. In particular, we recommend the A & C Black EasierEnglish Intermediate Dictionary (ISBN 0-7475-6989-4) or the Macmillan English Dictionary (ISBN 0-333-96482-9), from which many of the definitions and sample sentences in this book have been taken.No vocabulary book can possibly contain all of the thousands of English phrasal verbs and idioms that you arelikely to come across or need, so it is important to acquire new ones from other sources. If you have accessto English-language newspapers, popular magazines, television and radio programmes, films and albums ofpopular music, you will find that these are excellent resources.We hope that you enjoy doing the exercises in this book. Before you begin, we suggest that you read thisimportant information about phrasal verbs and idioms.What is a phrasal verb?A phrasal verb is a verb formed from two (or sometimes three) parts: a verb and an adverb or preposition.These adverbs and            ran an an an Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help. Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words. Circle the words that rhyme.                 v n b g m p h t c t r t short a   Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words.                        a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu CHECK YOUR ENGLISH VOCABULARY FORPHRASAL VERBSIDIOMSRawdon WyattANDA & C Black Ⴇ Londonwww.acblack.comFirst published in Great Britain 2006A & C Black Publishers Ltd38 Soho Square, London W1D 3HB© Rawdon Wyatt 2006All rights reserved.No part of this publication may be reproduced inany form without the permission of the publishers.A CIP entry for this book is available from the British LibraryISBN-10: 0 7136 7805 4ISBN-13: 978 0 7136 7805 5 eISBN-13: 978-1-4081-0158-2Text typeset by A & C BlackPrinted in Great Britain at Caligraving Ltd, Thetford, NorfolkThis book is produced using paper that is made from wood grown in managed, sustainable forests. It is natural, renewable andrecyclable. The logging and manufacturing processes conform to the environmental regulations of the country of origin.If you want to practise and develop your knowledge of phrasal verbs and idioms, you will find this book veryuseful. The various exercises contain many of the most common phrasal verbs and idioms, together withsome useful spoken expressions that you might expect to hear or use in an English-speaking environment.You should not go through this book mechanically from beginning to end. It is better to choose oneparticular verb or topic, do the exercise(s), make a record of any new words and expressions that you learn,then practise using these in sentences or situations of your own. When you feel you have a good commandof these, move to another verb or topic and do the same. You should also review the things you have learnedon a regular basis, so that they remain 'fresh' in your mind and become part of your 'active' vocabulary.The meanings of most of the phrasal verbs and idioms are explained in the book, either in the exercisesthemselves, or in the answer key at the back. This key also provides you with lots of similar or alternativeexpressions, together with examples of how they are used. However, we recommend that you keep a gooddictionary with you, and refer to it when necessary. In particular, we recommend the A & C Black EasierEnglish Intermediate Dictionary (ISBN 0-7475-6989-4) or the Macmillan English Dictionary (ISBN 0-333-96482-9), from which many of the definitions and sample sentences in this book have been taken.No vocabulary book can possibly contain all of the thousands of English phrasal verbs and idioms that you arelikely to come across or need, so it is important to acquire new ones from other sources. If you have accessto English-language newspapers, popular magazines, television and radio programmes, films and albums ofpopular music, you will find that these are excellent resources.We hope that you enjoy doing the exercises in this book. Before you begin, we suggest that you read thisimportant information about phrasal verbs and idioms.What is a phrasal verb?A phrasal verb is a verb formed from two (or sometimes three) parts: a verb and an adverb or preposition.These adverbs and            ran an an an Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help. Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words. Circle the words that rhyme.                 v n b g m p h t c t r t short a   Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words.                        a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu            ran an an an Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help. Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words. Circle the words that rhyme.                 v n b g m p h t c t r t short a   Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words.                        a Circle the word that best completes the sentence, then write the word in the blank. Word Bank Read the words in the Word Bank. Write the missing letter in each word, then say the word.                     ham an and nts at ants Circle the word that best completes the sentence, then write the word in the blank.                                              Circle the things that have the short a sound, then write about the picture. Use the Word Bank to help you. Teacher Note: Ask emergent writers to simply write their favorite short-a words from the picture.             Word Bank  short a   Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help.               hen en en en  Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words. Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help. Write a different word that rhymes with . Draw a picture to match the word.               fall t wb  sm  Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words.                     he r e  Write the missing short vowel in each word, then say the word. Circle the word that best completes the sentence, then write the VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Flashcards for Kids: Weather, Spring, Summer, Autumn, Winter Flashcards cho bé thời tiết, mùa xuân, màu hạn, mùa thu, mùa đông giúp bé tăng vốn từ vựng nâng cao khả nhận viết vật, việc thời tiết bốn mùa Các bố/ mẹ in tự cắt hình làm flashcaed cho tiện sử dụng Weather VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Spring VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Summer VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Autumn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Winter VnDoc            ran an an an Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help. Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words. Circle the words that rhyme.                 v n b g m p h t c t r t short a   Write the missing short vowel in each word, then say the word. Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words.                        a Circle the word that best completes the sentence, then write the word in the blank. Word Bank Read the words in the Word Bank. Write the missing letter in each word, then say the word.                     ham an and nts at ants Circle the word that best completes the sentence, then write the word in the blank.                                              Circle the things that have the short a sound, then write about the picture. Use the Word Bank to help you. Teacher Note: Ask emergent writers to simply write their favorite short-a words from the picture.             Word Bank  short a   Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help.               hen en en en  Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words. Complete each word to rhyme with , then say the word. Hint: Use the picture clues to help. Write a different word that rhymes with . Draw a picture to match the word.               fall t wb  sm  Write these words in the correct shapes, then say the words. Teacher Note: Practice with high-frequency words.                     he r e  Write the missing short vowel in each word, then say the word. Circle the word that best completes the sentence, then write the VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Flashcards for Kids: Shapes Flashcards for Kids: Shapes - Dạy bé nhận biết hình khối tài liệu dạy trẻ cách nhận biết hình chữ nhật, hình vuông hay hình tròn Mời bố mẹ thầy cô tải tài liệu dạy trẻ mầm non nhận biết hình khối dạy cách nhận biết hình khối VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngoài bố mẹ tham khảo tập hình khối bắng Tiếng việt để dạy them cho bé Câu hỏi 1: Hình hình gì? A Hình tròn B Hình vuông C Hình tam giác Câu hỏi 2: Hình hình vuông, hay sai? A Sai B Đúng Câu hỏi 3: Hình hình tam giác hay hình vuông? A Hình tam giác B Hình vuông Câu hỏi 4: (Ôn tập tư vị trí) Trong hình đây, hình tam giác nằm vị trí nào? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, ... picturing hobbies like camping, cycling, photography, running, surfing, swimming, playing soccer, fishing, skateboarding VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Flashcard illustrating hobbies. .. quán bia (nhỏ) – Going to a restaurant: Đi nhà hàng – Gardening: Làm vườn – Going for a drive: Lái xe – Going for a walk: Đi – DIY (doing DIY = doing home-improvement activities): Hoạt động sửa... Xem ti vi – Visiting friends: Thăm bạn bè – Entertaining friends (when friends come to your house for dinner, etc): Chiêu đãi bạn bè (khi bạn bè đến nhà bạn ăn tối, etc.) – Listening to music: nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Flashcards for Kids: Hobbies, Flashcards for Kids: Hobbies, Flashcards for Kids: Hobbies

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay