Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

11 36 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:31

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit What did you see at the zoo? trang 36 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? Bài Bạn thấy sở thú? A PRONUNCIATION (Cách phát âm) Mark the sentence stress (') on the words Then say the sentences aloud (Đánh dấu trọng âm câu vào từ Sau đọc to câu này.) KEY 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo Hôm qua bạn làm gì? Tớ sở thú 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus Bạn đến gì? Tớ xe buýt 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate Bạn với ai? Tớ với bạn lớp 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where Tuần trước bạn đâu? zoo Tớ sở thú How Bạn đến sở thú gì? bus Tớ đến xe buýt What Bạn thấy sở thú? animals Tớ thấy nhiều động vật B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words in the correct columns (Cho từ vào cột) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ANIMALS (Động vật): python (con trăn) monkey (con khỉ) gorilla (con gôrila) peacock (con công) tiger (con hổ) HOW ANIMALS ACT quickly (nhanh) loudly (ồn ào) beautifully (đẹp) quietly (yên tĩnh) slowly (chậm) Look and complete (Nhìn hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY a The tiger roars loudly (Con hổ gầm lớn.) b The elephants are moving slowly (Những voi chậm rãi di chuyển.) a The monkeys swing quickly from tree to tree (Những khỉ nhanh nhẹn đu từ sang khác.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a I can see a python It's moving quietly in the garden (Tớ thấy trăn Nó khẽ di chuyển vườn.) C SENTENCES PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY e Cuối tuần trước bạn làm gì? Tớ sở thú c Bạn tới gì? Bằng taxi a Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật b Con hổ làm gì? Nó gầm lớn d Con voi trông nào? Nó to Look and write the answers (Nhìn viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY They went to the zoo Hôm qua bọn trẻ đâu? Chúng tới sở thú They saw (some) monkeys and (some) kangaroos Chúng thấy gì? Chúng thấy (vài con) khỉ (vài con) kangaroo They are very big Những voi trông nào? Chúng to They roared loudly Khi bọn trẻ hổ làm gì? Chúng gầm lớn D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hôm qua bạn đâu? b Bạn tới gì? c Bạn ai? d Bạn làm đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY go zoo animals like big slowly A: Hôm qua tớ không thấy bạn Bạn đâu vậy? B: Tớ tới sở thú A: Ở bạn thấy gì? B: Tớ thấy vài thú Tớ thích ngắm voi A: Trong nào? B: Nó to A: Khi bạn làm gì? B: Nó yên lặng chậm chạp di chuyển Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần trước sở thú với bạn lớp Chúng thấy nhiều động vật Đầu tiên thấy voi Chúng to Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển Rồi thấy kangaroo Tôi thích ngắm chúng chúng nhảy cao chạy nhanh Cuối thấy khỉ Trông chúng vui nhộn Chúng lúc đu từ sang Chúng nhảy lên xuống nhanh Chúng có khoảng thời gian vô vui vẻ KEY very big Những voi to slowly and quietly Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển very high, quickly Những kangaroo nhảy cao chạy nhanh funny Những khỉ vui nhộn very quickly Chúng nhảy lên nhảy xuống nhanh F WRITING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ thành câu) KEY I went to VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit 20 Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT 20 WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? Bài 20 Cái thú vị hơn, sống thành phố hay sống nông thôn? A PRONUNCIATION (Phát âm) Mark the sentence intonation ( or ) Then say the sentences aloud (Đánh ngữ điệu câu Sau đọc to câu này.) KEY Which one is bigger, London or Hai Phong? Which one is larger, the USA or Vietnam? Which one is more beautiful, Ha Long City Which one is more peaceful, Da Lat or Sydney? or New York City? Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu này.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY noisier A: Nơi ồn hơn, thành phố New York hay Chicago? B: Tớ nghĩ thành phố New York more, is A: Nơi đẹp hơn, London hay Sydney? B: Tớ nghĩ London modern, think A: Nơi đại hơn, Vinh hay thành phố Hồ Chí Minh? B: Tớ nghĩ thành phố Hồ Chí Minh B VOCABULARY (Từ vựng) Write the comparative forms of adjectives (Viết dạng so sánh tính từ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY big bigger (to) small smaller (nhỏ) quiet quieter (yên tĩnh) noisy noisier (ồn ào) busy busier (bận rộn) beautiful more beautiful (đẹp) peaceful more peaceful (yên bình) modern more modern (hiện đại) exciting more exciting interesting (hứng thú) more interesting (thú vị) Complete the sentences (Hoàn thành câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY smaller London lớn Liverpool Liverpool nhỏ London noisier Thành phố Hạ Long yên tĩnh thành phố New York Thành phố New York ồn thành phố Hạ Long more beautiful Sydney đẹp Đà Nẵng Đà Nẵng đẹp Vinh Sydney đẹp Vinh more peaceful Sơn La yên bình Hà Nội Hà Nội yên bình thành phố Hồ Chí Minh Sơn La yên bình thành phố Hồ Chí Minh C SENTENCE PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY d Nơi nhỏ hơn, Đà Nẵng hay New York? Tớ nghĩ New York a Nơi lớn hơn, Việt Nam hay Nga? Tớ nghĩ Nga b Liverpool nhỏ London à? Ừ, c Nơi yên tĩnh hơn, sống thành phố hay sống nông thôn? Tớ nghĩ sống nông thôn Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Russia is larger/bigger than Vietnam Việt Nam nước nhỏ Nga nước lớn Việt Nam nhỏ Nga Nga lớn Việt Nam Nghe An is larger/bigger than Bac Ninh Bac Ninh is smaller than Nghe An Nghệ An tỉnh lớn Bắc Ninh tỉnh nhỏ Nghệ An lớn Bắc Ninh Bắc Ninh nhỏ Nghệ An Da Nang is noisier than Da Lat Da Lat is quieter than Da Nang Đà Nẵng ồn Đà Lạt yên tĩnh Đà Nẵng ồn Đà Lạt Đà Lạt yên tĩnh Đà Nẵng D SPEAKING (Nói) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Read and reply (Đọc trả lời) a Nơi lớn hơn, Việt Nam hay Nga? b Nơi nhỏ hơn, New York hay Đà Nẵng? c Nơi bận rộn hơn, sống miền núi hay sống thành phố? d Có phải Hà Nội lớn New York không? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên.) E READING (Đọc) Read and complete Use the correct forms of the words Use each word once (Đọc hoàn thành Sử dụng dạng từ Sử dụng từ lần.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where from big bigger busier Mai: Akiko, bạn đến từ đâu? Akiko: Tớ đến từ Tokyo Mai: Đó có phải thành phố lớn Nhật Bản không? Akiko: Ừ, Mai: Tokyo với Đà Nẵng nơi lớn hơn? Akiko: Tớ nghĩ Tokyo Mai: Vậy nơi bận rộn hơn? Akiko: Tokyo bận rộn Đà Nẵng Read and circle a or b (Đọc khoanh a b.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Xin chào Tên Nga Tôi sống xã nhỏ tỉnh Vĩnh Phúc Nó cách Hà Nội khoảng sáu mươi số Xã nhỏ yên tĩnh Không có nhiều người, cửa hàng phương tiện Tôi thích sống sống yên bình người thân thiện Vào cuối tuần, bố mẹ thường đưa lên Hà Nội Nơi ồn bận rộn Ở có nhiều hồ lớn, công viên đẹp tòa nhà cao tầng Đường phố thật đông đúc thứ đắt đỏ Tôi thích Hà Nội cửa hàng đẹp sống thú vị KEY a Xã Nga nào? Nó nhỏ b Cuộc sống xã nào? Cuộc sống yên bình b Hà Nội nào? Rất ồn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hà Nội với Vĩnh Phúc nơi bận rộn hơn? Hà Nội a Ở Hà Nội thứ đắt đỏ F WRITING (Viết) Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) KEY I live in a small village in Ha Nam Tôi sống xã nhỏ Hà Nam Life in my hometown is quiet and peaceful/peaceful and quiet Cuộc sống quê bình yên tĩnh lặng The villagers are kind and friendly/friendly and kind Người làng tốt bụng thân thiện Ha Noi is noisy and busy/busy and noisy Hà Nội ồn bận rộn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ha Noi is more crowded than Ha Nam Hà Nội đông đúc Hà Nam Write and compare your town with Ha Noi or Ho Chi Minh City (Viết so sánh nơi bạn sống với Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh.) I live in Hanoi Bạn sống đâu? Tớ sống Hà Nội Life in Hanoi is convenient and interesting Cuộc sống nơi bạn nào? Cuộc sống Hà Nội tiện lợi thích thú Life in Ho Chi Minh City is busy Cuộc sống Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh nào? Cuộc sống thành phố Hồ Chí Minh bận ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pronunciation - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 Find the word with a stress pattern that is different from the others Tìm từ có trọng âm khác với từ lại A preservation B environment C economic D entertainment A ecology B scuba-diving C sustainable D phenomenon A development B destination C understanding D degradation A activity B enjoyable C economy D difficulty A ecotourist B contribution C conservation D eco-friendly A economical B ecological C environmental D unavoidable Đáp án: B (environment) B (’scuba-diving) A (development) D (’difficulty) A (’ecotourist) C (environ'mental) Put a mark (') before the stressed syllables of the underlined words and read aloud Đặt dấu (') trước trọng âm từ gạch chân đọc lớn Ecotourists should preserve the ecological balance of the local area Sustainable tourism attempts to reduce the negative impact on the environment and local culture Their national economy is largely dependent on tourism Scuba-diving is the main tourism activity of this island We should encourage consumers to buy eco-friendlv products Hướng dẫn: 'Ecotourists, ecological Su'stainable, en'vironment VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí e'conomy 'Scuba-diving, ac'tivity eco-'friendly Vocabulary & Grammar - trang 35 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 Complete the sentences with the words from the box Hoàn thành câu với từ hộp destination eco-friendly sustainable eco tour environmental It is important to develop more _ practices in order to protect the environment Cutting down trees causes a lot of _ damage Ecotourism might involve travel to a natural _ such as a national park or safari park to learn about the natural environment More and more tourists now want to take part in an _ _ tourism seeks to provide tourists with an exciting and educational holiday that also benefits people of the host country Đáp án: eco-friendly destination environmental ecotour Sustainable a Complete these sentences Write one word in each gap Hoàn thành câu sau Viết từ vào chỗ trống Down Different species of plants and endangered animals can live and develop in that biosphere We need to reduce the impact of tourism Located in Ninh Binh Province, Cue Phuong is Viet Nam's first park Across New plans have been made to encourage the economic of the country I am feeling stressed, so I want to go on a tour that is both and educational If I had enough money, I'd choose to go on an African to enjoy the wildlife there b Do the following crossword puzzle, using the words in a Hoàn thành câu đố ô chữ, sử dụng từ phần a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: Join the beginnings and the ends to make complete sentences Kết nối bắt đầu kết thúc để thực câu hoàn chỉnh I wouldn't that a if it rains Carol would know what to b if you promise to it You'll slip on the rocks c if she were here VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I'd invite Ann to my birthday party d.if I were you I'll stay at home e if we had a lot more money 6.The teacher will give her a low mark f if you wear sandals while walking in the mountains I'll help you g if she forgets her homework We would buy a bigger house h if she were my friend Đáp án: d 5a c 6g f 4h 7b Write conditional sentences Type to tell a story about what will happen to Peter if he drinks too much beer Use the cues provided as the consequences Viết câu điều kiện Loại để kể câu chuyện chuyện xảy với Peter uống bia nhiều Sử dụng dấu hiệu cung cấp hậu Gợi ý: If Peter drinks too much beer, he'll get drunk If he gets drunk, he'll have a headache If he has a headache, he will not (can't) go to work If he doesn't go to work, he'll make his boss angry If his boss gets angry, he'll lose his job If he loses his job, he'll have no money If he has no money, he'll have Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24/8/2015 INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL I Objectives: Knowledge - By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language Skills Know the way of using other language Language focus: + Structure: - Asking the students what they learnt last year or how they know English now + Vocabulary: Education - Educate ss love their lesson II Teaching aids: Teacher: textbook, cassette, tape Students: Books, pens III Procedure - Introduce the content of the programme: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC) Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra: Số tiết giới thiệu CT & SGK Số tiết dự phòng Tổng số tiết năm học: tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ôn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 4tiết 105 tiết “English 4” has books ( Two student books and one work book) • Each student book has 10 units After units has a review • Each unit has lessons • Each lesson has 4- parts • Prepare for the academic year Teacher remarks Ss to remember some commands + Look, listen and repeat Nhìn nghe nhắc lại + Point and say Chỉ nói + Listen and tick + Look and write Nhìn viết + Let’s sing + Let’s talk Chúng ta nói + Let’s play + Listen and number Nghe đánh số + Let’s chant + Listen and circle Nghe khoanh tròn + Write about you + Read and answer Đọc trả lời + Project + Listen and repeat Nghe nhắc lại + Read and tick + Read and complete Đọc hoàn thành câu + Read and write Đọc viết * Ss read in chorus, in group and individual * Teacher corrects the mistakes of pronunciation * Play the game: Slap on the board Week Period Nghe đánh dấu Chúng ta hát Chúng ta chơi Chúng ta đếm Viết bạn Kế hoạch Đọc đánh dấu Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24-25/8/2015 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN Lesson 1: part 1-2-3 I Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally Develop: Listening – Speaking skills - Ss look after , solve problems and study themselves - Studious and obedient students and love their friends II Language contents: - Vocabulary: morning, afternoon, evening, night - Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening III Teaching aids: - Teaching aids: puppets , recording - Resources: student’s book ( p.6), workbook ( p 4) IV/ Procedures Class organization: - Greeting - Checking for the students' attendance Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up - Have Ss play the game: - Play the game passing ball to introduce Class: What’s your name? themselves S1: My name’s Nam / I’m Nam Look, listen and repeat - Look at the pictures and identify the characters - Listen and repeat twice - Play roles to read One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus: Good morning, Miss Ha - Check Ss’ understanding: T: Good morning, class + Encourage Ss to say: Good morning, Miss Ha 2.Point and say: - Identify the people in each picture: Picture a: Mss Hien and Mai - Do as an example with Picture b: Mr Loc and Phong picture a Picture c: Mr Loc and Mss Hien T: Good morning, Nga - Point to the pictures and practise S1: Good morning, Mr - Play role and speak out - Work in pair Loc - Do the same with other - 6-7 pairs The others observe and give comments greetings and parts of the - Open their books Identify the people and the parts day of the day - Look at the pictures Then Ss identify parts of the Listen and tick day - Listen ( twice) and tick - Listen and check Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 5: COMMUNICATION, SKILLS COMMUNICATION GIAO TIẾP (Tr.53) Extra vocabulary sticky rice (n): xôi nếp tuna (n): cá hồi ham (n): thịt lợn muối, giăm sauce (n): nước sốt sausage (n): xúc xích yoghurt (n): sữa chua Listen to a celebrity chef, Austin Nguyen talking about his favourite food Which food in Extra vocabulary does he talk about? (Nghe đầu bếp tiếng Austin Nguyen nói ăn ưa thích Anh ta có nói đến đồ ăn phần Extra vocabulary?) He talk about sticky rice What are your favourite food and drink? Write your answers in the table below (Những đồ ăn thức uống ưa thích bạn gì? Viết câu trả lời vào bảng đây.) Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) Questions What's your favourite food? How does it taste? What's your favourite drink? When you often drink it? What foreign food/ drink you like? What new food you want to try? What food you hate? What food can you cook? Your Answers It's bo It tastes delicious It's orange juice I usually drink in the morning It's McDonald I like sushi I hate noodles I can cook omelette Now, interview three students about their favourite foods and drinks Write their answers in the table below (Bây giờ, vấn bạn học sinh đồ ăn, thức uống ưa thích họ Viết câu trả lời họ vào bảng sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Questions Student Student Student What's your favorite food? 2.How does it taste? 3.What's your favorite drink? When you often drink it? What foreign food/ drink you like? What new food you want to try? What food you hate? What food can you cook? omelette noodles chicken noodle fragrant salty, fragrant fragrant, salty, delicious lemonade orange juice apple juice in the morning in the afternoon in the morning spaghetti beefsteak champagne kimchi sushi sushi hot pot beef pork omelette noodles noodles Report your results to the class (Báo cáo kết bạn trước lớp.) SKILLS CÁC KĨ NĂNG (Tr.54) Reading Read Phong's blog Find the words from the box below in the text and underline them Use the words around each underlined word to help you understand the meaning (Đọc blog Phong Tìm từ bảng gạch chân chúng đoạn văn Sử dụng từ gần từ gạch để hiểu ý nghĩa từ gạch chân.) stewing: hầm bones: xương broth: nước dùng boneless: không xương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí slices: lát mỏng Bài dịch: PHỞ- MỘT MÓN ĂN PHỔ BIẾN Ở HÀ NỘI Trong số nhiều ăn đặc biệt Hà Nội, phở tiếng Đó loại súp đặc biệt Việt Nam Chúng ta có thê thưởng thức phở vào tất bữa ăn ngày, từ bữa sáng đến bữa tối, hay chí bừa ăn khuya Phở có vị đặc biệt Sợi phở làm từ gạo, làm từ loại gạo tốt Nước dùng cho phở bò chế biến cách hầm xương bò nồi lớn thòi gian dài Nước dùng cho một loại phở khác phở gà làm từ xương gà hầm Thịt gà không xương thái lát mỏng ăn với phở gà Rất ngon! Hãy kế cho nghe ăn yêu thích nơi bạn sống Được đăng Phong vào lúc 5.30 chiều Remember! (Ghi nhớ!) Thi thoảng tất từ đọc thời gian để tra từ từ điển Không vấn đề gì! Hãy tập sử dụng từ xung quanh từ mà bạn để đoán nghĩa Read Phong's blog again and answer the questions (Đọc lại blog Phong trả lời câu hỏi.) We can enjoy for all kinds of meal during a day, from breakfast to dinner, and even for a late night snack They are made from the best variety of rice The broth for bo is made by stewing the bones of cows for a long time in a large pot It is boneless and cut into thin slices Speaking Look at the list of ingredients below Work in pairs Ask and answer questions about the ingredients for an omelette (Nhìn vào danh sách gia vị Làm việc theo cặp Hỏi trả lời câu hỏi thành phần làm trứng ốp lết.)  RECIPE FOR AN OMELETTE Ingredients CÔNG THỨC MÓN TRỨNG ỐP LẾT Nguyên liệu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, ... noisy noisier (ồn ào) busy busier (bận rộn) beautiful more beautiful (đẹp) peaceful more peaceful (yên bình) modern more modern (hiện đại) exciting more exciting interesting (hứng thú) more interesting... sống Hà Nội Life in Hanoi is convenient and interesting Cuộc sống nơi bạn nào? Cuộc sống Hà Nội tiện lợi thích thú Life in Ho Chi Minh City is busy Cuộc sống Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh nào? Cuộc... đắt đỏ F WRITING (Viết) Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) KEY I live in a small village in Ha Nam Tôi sống xã nhỏ Hà Nam Life in my hometown is quiet and
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay