Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What would you like to eat?

11 54 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:31

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 17 WHAT TOYS DO YOU LIKE? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A - Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) - Yes, I PICTURE B - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) - I like ships (Có, tớ có thích) (Tớ thích tàu thủy.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c - What toys you like? - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) b - I like trucks - I like dolls (Tôi thích xe tải.) - What toys you like? (Tôi thích búp bê.) - What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) (Bạn thích đồ chơi nào?) d - I like kites - I like planes (Tôi thích diều.) (Tôi thích máy bay.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like ships (Tớ thích tàu thủy.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like dolls (Tớ thích búp bê.) -> What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like cars (Tớ thích ô tô.) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) a b ✓ a ✓ b a b ✓ Tapescript (Lời ghi âm) Do you like toys? (Bạn có thích đồ chơi không?) Yes, I (Có, tớ có thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like planes (Tớ thích máy bay.) Do you like robots? (Bạn có thích rô-bốt không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like kites (Tớ thích diều.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Do you like ships? (Bạn có thích tàu thủy không?) No, I don't (Không, tớ không thích.) What toys you like? (Bạn thích đồ chơi nào?) I like trucks (Tớ thích xe tải.) READ AND WRITE (ĐỌC VÀ VIẾT) Bài dịch Xin chào Tớ Nam Tớ phòng chơi với bạn bè tớ Tớ thích máy bay Mai thích búp bê Quân Phong thích tàu thủy Linda thích diều Peter Tony thích xe tải Chúng tớ chơi vui phòng chơi The children are in the playroom (Bọn trẻ phòng chơi.) Name likes planes (Nam thích máy bay.) Mai likes dolls (Mai thích búp bê.) Quan and Phong like ships (Quân Phong thích thuyền.) Linda likes kites (Linda thích diều.) Peter and Tony like trucks (Peter Tony thích xe tải.) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) Suggested answer (Câu trả lời gợi ý) I like planes Yes, I I keep them in my room LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PICTURE A - Do you have any parrots? PICTURE B - How many parrots you have? (Bạn có vật không?) - Yes, I (Bạn có vẹt?) - I have five (Có, tớ có.) (Tôi có năm con.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) - How many goldfish you have? - How many dogs you have? a (Bạn có chó?) b - I have two - I have three (Tôi có hai con.) c (Bạn có cá vàng?) - How many parrots you have? (Tôi có ba con.) - How many cats you have? (Bạn có vẹt?) (Bạn có mèo?) d - I have four - I have three (Tôi có bốn con.) (Tôi có ba con.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) How many dogs you have? (Bạn có chó?) I have one (Tớ có con.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí How many cats you have? (Bạn có mèo?) I have two (Tớ có hai con.) How many parrots you have? (Bạn có vẹt?) I have three (Tớ có ba con.) How many goldfish you have? (Bạn có cá vàng?) I have four (Tớ có Unit 17 What would you like to eat? trang 68 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT 17 WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT? Bài 17 Bạn muốn ăn gì? A PRONUNCIATION (Phát âm) Mark the sentence intonation (↷) Then say the sentences aloud (Đánh dấu ngữ điệu câu Sau đọc to câu này) KEY What would you like to eat? ↷ I like an apple, please ↷ (Bạn muốn ăn gì? Làm ơn cho táo.) What would you like to drink? ↷ I'd like a glass of water, please ↷ (Bạn muốn uống gì? Làm ơn cho cốc nước.) How much rice you eat every day? ↷ I eat two bowls a day ↷ (Bạn ăn cơm ngày? Một ngày ăn hai bát cơm.) Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu này.) KEY grapes A: Bạn muốn ăn gì? B: Làm ơn cho nho carton A: Bạn muốn uống gì? B: Làm ơn cho hộp sữa fruit juice A: Hàng ngày bạn ăn uống gì? B: Tôi ăn bánh mì uống nước hoa How much A: Bạn ăn bánh mì ngày? B: Một ngày ăn ba ổ bánh mì How many A: Mỗi tuần bạn ăn xúc xích? B: Tôi ăn ba xúc xích tuần B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words into the correct columns (Xếp từ sau vào cột) KEY Foods: rice, sandwich, egg, sausage, chocolate, fish, bread, biscuit (Đồ ăn: cơm, bánh sandwich, trứng, xúc xích, sô cô la, cá, bánh mì, bánh quy) Drinks: milk, orange juice, apple juice, tea, lemondade, water (Đồ uống: sữa, nước cam, nước táo, trà, nước chanh, nước lọc) Fruits and vegetables: grape, banana, apple, carrot, orange, pear, cabbage (Quả rau: nho, chuối, táo, cà rốt, cam, lê, bắp cải) Look, read and complete (Nhìn, đọc hoàn thành) KEY sandwich/ banana, banana/ sandwich A: Bạn muốn ăn gì? B: Làm ơn cho bánh sandwich chuối biscuits, water A: Bạn muốn ăn uống gì? B: Làm ơn cho gói bánh quy cốc nước sausages, one A: Một ngày ăn xúc xích? B: Anh ăn một ngày fruit juice, two glasses A: Một ngày bạn uống nước hoa quả? B: Tôi uống hai cốc ngày two eggs/ an/ one apple, an/ one apple/ two eggs A: Bữa sáng bạn thường ăn gì? B: Tôi ăn táo hai trứng C SENTENCE PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY c Bạn muốn ăn gì? Làm ơn cho bát mì d Bạn muốn uống gì? Làm ơn cho hộp sữa a Bạn ăn chuối ngày? Tôi ăn ba ngày b Bạn uống nước ngày? Tôi uống năm chai ngày Read and complete Use the questions in the box (Đọc hoàn thành Sử dụng câu hỏi khung) KEY b a d c Nam: Bạn thích nhất? Mary: Táo Tớ ăn táo hàng ngày Nam: Một ngày bạn ăn táo? Mary: Tớ ăn ba ngày Nam: Thế nước uống? Bạn thích uống nhất? Mary: Tớ thích nước cam Nam: Một ngày bạn uống bap nhiêu nước cam? Mary: Tớ uống hai hộp ngày D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) a Bạn thường uống vào bữa sáng? b Một ngày bạn ăn cơm? c Một ngày bạn ăn chuối? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING (Đọc) Read and match the headings with the paragraphs (Đọc nối tiêu đề sau với đoạn) KEY b a Món ăn truyền thống Anh Chào Tên Peter Tôi đến từ nước Anh Món ăn ưa thích cá khoai tây chiên Người ta làm với cá khoai tây Ở Anh có nhiều cửa hàng chuyên bán cá khoai tây chiên Chúng thường ăn cá khoai tây chiên biển Món ăn truyền thống Việt Nam Xin chào Tôi Hoa Tôi đến từ miền bắc Việt Nam Tôi thích ăn phở Phở nấu từ sợi phở nước dùng gà bò Nước dùng loại nước súp đặc biệt có vị thơm ngon Chúng ăn phở lúc ngày Nó vô ngon Read again and tick True (T) or False (F) (Đọc lại đánh dấu Đúng (T) Sai (F) KEY T Món ăn ưa thích Peter cá khoai tây chiên F Cá khoai tây chiên làm từ cá cà chua T Nước dùng loại nước súp F Hoa ăn phở hàng ngày T Cá khoai tây chiên phở ăn truyền thống Anh Việt Nam F WRITING (Viết) Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) KEY What would you like to eat? Bạn muốn ăn gì? I'd like a sandwich and an apple, please Làm ơn cho bánh sandwich táo How many sausages you eat every day? Một ngày bạn ăn xúc xích? How much water you drink every day? Một ngày bạn uống nước? I drink five bottles of water a day Một ngày uống năm chai nước Look at the shopping list Write the questions (Xem danh sách mua sắm sau Viết câu hỏi) Danh sách mua sắm cho bữa tiệc bánh pizza 20 gói bánh quy 10 sô cô la 15 táo chai nước cam ổ bánh mì cân phô mai KEY How many pizzas they need? Three Họ cần bánh pizza? Ba How many (packets of) biscuits they need? Twenty packets Họ cần (gói) bánh quy? Hai mươi gói How many bars of chocolate/ How much chocolate they need? Ten bars Họ cần sô cô la/ Họ cần sô cô la? Mười How many apples they need? Fifteen Họ cần táo? Mười lăm How many bottles of orange juice/ How much orange juice they need? Six bottles Họ cần chai nước cam/ Họ cần nước cam? Sáu chai 5 How much bread/ How many bread rolls they need? Eight rolls Họ cần bánh mì/ Họ cần ổ bánh mì? Tám ổ How many kilos of cheese/ How much cheese they need? One kilo Họ cần cân phô mai/ Họ cần phô mai? Một cân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 18 WHAT ARE YOU DOING? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B - I'm home Where are you, Hoa? - What are you doing? (Anh nhà Em đâu, Hoa?) (Em làm thế?) - I'm reading - I'm in my room (Em đọc sách.) (Em phòng.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a - What are you doing? - What are you doing? (Bạn làm thế?) (Bạn làm thế?) b - I'm reading - I'm cooking (Mình đọc sách.) - What are you doing? (Mình nấu ăn.) - What are you doing? (Bạn làm thế?) (Bạn làm thế?) c d - I'm listening to music - I'm cleaning the floor (Mình nghe nhạc.) (Mình lau sàn.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí LET'S TALK (CÙNG NÓI) - What are you doing? (Mẹ làm thế?) I am cooking (Mẹ nấu ăn.) - What are you doing? (Bố làm thế?) I am cleaning the floor (Bố lau sàn.) - What are you doing? (Anh làm thế?) I am listening to music (Anh nghe nhạc.) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) b a Tapescript (Lời ghi âm) - When are you, Hoa? (Bạn đâu thế, Hoa?) - I'm im my room (Tớ phòng tớ) - What are you doing ? (Bạn làm ?) - I'm reading (Tớ đọc sách) - Where are you, Nam? (Bạn đâu thế, Nam?) - I'm in the livingroom (Tớ phòng khách.) - What are you doing? (Bạn làm thế?) - I'm watching TV (Tớ xem TV.) - Where are you, Mai? (Bạn đâu thế, Mai?) b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Tm in the kitchen (Tớ nhà bếp.) - What are you doing? (Bạn làm thế?) - I'm cooking (Tớ nấu ăn.) READ AND WRITE (ĐỌC VÀ VIẾT) Mai's father is reading Her brother is listening to music Mai and her mother are cooking Bài dịch: Hôm gia đình Mai nhà Bố Mai phòng khách Ông đọc - sách Anh Mai nghe nhạc Mai mẹ cô nhà bếp Họ nấu án LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) What are you doing? I am learning English What is your father doing? My father is reading What is your mother doing? My mother is cooking LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A Where's Peter? (Peter đâu?) He's in his room (Anh phòng ạ.) PICTURE B What's he doing there? (Anh làm thế?) He's doing his homework (Anh làm tập nhà ạ.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a - What's she doing? - What's he doing? (Cô làm gì?) (Ông làm gì?) b - She's singing - He's drawing (Cô hát.) - What's he doing? (Ông vẽ.) - What's she doing? (Anh làm gì?) (Cô làm gì?) c d - He's playing the piano - She's watching TV (Anh chơi piano.) (Cô xem TV.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) - What's he doing? (Ông làm gì?) He's watching TV (Ông xem TV.) - What's she doing? (Bà làm gì?) She's playing the piano (Bà chơi piano.) - What's he doing? (Anh làm gì?) He's skating (Anh trượt patanh) - What's she doing? (Cô làm gì?) She's drawing (Cô vẽ) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a c Tapescript (Lời ghi âm) - Where's Tony? (Tony đâu?) - He's in the livingroom? (Anh phòng khách.) - What's he doing? (Anh làm gì?) - He's watching TV (Anh xem TV.) - Where's Mai? (Mai đâu?) - She's in her bedroom (Cô phòng ngủ cô ấy.) - What's she doing? (Cô làm gì?) - She's drawing a picture (Cô vẽ tranh.) - Where's Peter? (Peter đâu?) - He's in the gardem (Anh vườn.) - What's he doing? (Anh làm gì?) b d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - He's listening to music (Anh nghe nhạc.) - Where's Linda? (Linda đâu?) - She's in the kitchen (Cô nhà bếp.) - What's she doing? (Cô làm gì?) - She's cooking (Cô nấu ăn.) READ AND MATCH (ĐỌC VÀ NỐI) b d a c LET'S SING (CÙNG HÁT.) I LOVE MY PARENTS I love you, Mummy TÔI YÊU Bố MẸ TÔI Con yêu mẹ, Mẹ yêu I love you, Mummy Con yêu mẹ, Mẹ yêu I love you so much Do you know that? Con yêu mẹ nhiều Mẹ có biết không? You never know how much I love you Mẹ yêu mẹ nhiều đến mức đâu.  LESSON LISTEN AND REPEAT (NGHE VÀ NHẮC LẠI) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí aw drawing ea reading She's drawing a picture He's reading LISTEN AND WRITE (NGHE VÀ VIẾT) My sister is VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit What did you see at the zoo? trang 36 Sách tập (SBT) Tiếng Anh UNIT WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? Bài Bạn thấy sở thú? A PRONUNCIATION (Cách phát âm) Mark the sentence stress (') on the words Then say the sentences aloud (Đánh dấu trọng âm câu vào từ Sau đọc to câu này.) KEY 'What did you 'do 'yesterday? I 'went to the 'zoo Hôm qua bạn làm gì? Tớ sở thú 'How did you 'go to the 'zoo? I 'went 'there by 'bus Bạn đến gì? Tớ xe buýt 'Who did you 'go with? I 'went 'there with my 'classmate Bạn với ai? Tớ với bạn lớp 'What did you 'see at the 'zoo? I 'saw 'lots of 'animals Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật Read and complete Then say the sentences aloud (Đọc hoàn thành Sau đọc to câu sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY Where Tuần trước bạn đâu? zoo Tớ sở thú How Bạn đến sở thú gì? bus Tớ đến xe buýt What Bạn thấy sở thú? animals Tớ thấy nhiều động vật B VOCABULARY (Từ vựng) Put the words in the correct columns (Cho từ vào cột) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ANIMALS (Động vật): python (con trăn) monkey (con khỉ) gorilla (con gôrila) peacock (con công) tiger (con hổ) HOW ANIMALS ACT quickly (nhanh) loudly (ồn ào) beautifully (đẹp) quietly (yên tĩnh) slowly (chậm) Look and complete (Nhìn hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY a The tiger roars loudly (Con hổ gầm lớn.) b The elephants are moving slowly (Những voi chậm rãi di chuyển.) a The monkeys swing quickly from tree to tree (Những khỉ nhanh nhẹn đu từ sang khác.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a I can see a python It's moving quietly in the garden (Tớ thấy trăn Nó khẽ di chuyển vườn.) C SENTENCES PATTERNS (Mẫu câu) Read and match (Đọc nối) KEY e Cuối tuần trước bạn làm gì? Tớ sở thú c Bạn tới gì? Bằng taxi a Bạn thấy sở thú? Tớ thấy nhiều động vật b Con hổ làm gì? Nó gầm lớn d Con voi trông nào? Nó to Look and write the answers (Nhìn viết câu trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY They went to the zoo Hôm qua bọn trẻ đâu? Chúng tới sở thú They saw (some) monkeys and (some) kangaroos Chúng thấy gì? Chúng thấy (vài con) khỉ (vài con) kangaroo They are very big Những voi trông nào? Chúng to They roared loudly Khi bọn trẻ hổ làm gì? Chúng gầm lớn D SPEAKING (Nói) Read and reply (Đọc trả lời) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Hôm qua bạn đâu? b Bạn tới gì? c Bạn ai? d Bạn làm đó? Ask and answer the questions above (Hỏi trả lời câu hỏi trên) E READING Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY go zoo animals like big slowly A: Hôm qua tớ không thấy bạn Bạn đâu vậy? B: Tớ tới sở thú A: Ở bạn thấy gì? B: Tớ thấy vài thú Tớ thích ngắm voi A: Trong nào? B: Nó to A: Khi bạn làm gì? B: Nó yên lặng chậm chạp di chuyển Read and complete (Đọc hoàn thành) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tuần trước sở thú với bạn lớp Chúng thấy nhiều động vật Đầu tiên thấy voi Chúng to Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển Rồi thấy kangaroo Tôi thích ngắm chúng chúng nhảy cao chạy nhanh Cuối thấy khỉ Trông chúng vui nhộn Chúng lúc đu từ sang Chúng nhảy lên xuống nhanh Chúng có khoảng thời gian vô vui vẻ KEY very big Những voi to slowly and quietly Chúng yên lặng chậm chạp di chuyển very high, quickly Những kangaroo nhảy cao chạy nhanh funny Những khỉ vui nhộn very quickly Chúng nhảy lên nhảy xuống nhanh F WRITING VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ thành câu) KEY I went to Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24/8/2015 INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL I Objectives: Knowledge - By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language Skills Know the way of using other language Language focus: + Structure: - Asking the students what they learnt last year or how they know English now + Vocabulary: Education - Educate ss love their lesson II Teaching aids: Teacher: textbook, cassette, tape Students: Books, pens III Procedure - Introduce the content of the programme: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC) Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra: Số tiết giới thiệu CT & SGK Số tiết dự phòng Tổng số tiết năm học: tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ôn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 4tiết 105 tiết “English 4” has books ( Two student books and one work book) • Each student book has 10 units After units has a review • Each unit has lessons • Each lesson has 4- parts • Prepare for the academic year Teacher remarks Ss to remember some commands + Look, listen and repeat Nhìn nghe nhắc lại + Point and say Chỉ nói + Listen and tick + Look and write Nhìn viết + Let’s sing + Let’s talk Chúng ta nói + Let’s play + Listen and number Nghe đánh số + Let’s chant + Listen and circle Nghe khoanh tròn + Write about you + Read and answer Đọc trả lời + Project + Listen and repeat Nghe nhắc lại + Read and tick + Read and complete Đọc hoàn thành câu + Read and write Đọc viết * Ss read in chorus, in group and individual * Teacher corrects the mistakes of pronunciation * Play the game: Slap on the board Week Period Nghe đánh dấu Chúng ta hát Chúng ta chơi Chúng ta đếm Viết bạn Kế hoạch Đọc đánh dấu Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24-25/8/2015 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN Lesson 1: part 1-2-3 I Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally Develop: Listening – Speaking skills - Ss look after , solve problems and study themselves - Studious and obedient students and love their friends II Language contents: - Vocabulary: morning, afternoon, evening, night - Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening III Teaching aids: - Teaching aids: puppets , recording - Resources: student’s book ( p.6), workbook ( p 4) IV/ Procedures Class organization: - Greeting - Checking for the students' attendance Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up - Have Ss play the game: - Play the game passing ball to introduce Class: What’s your name? themselves S1: My name’s Nam / I’m Nam Look, listen and repeat - Look at the pictures and identify the characters - Listen and repeat twice - Play roles to read One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus: Good morning, Miss Ha - Check Ss’ understanding: T: Good morning, class + Encourage Ss to say: Good morning, Miss Ha 2.Point and say: - Identify the people in each picture: Picture a: Mss Hien and Mai - Do as an example with Picture b: Mr Loc and Phong picture a Picture c: Mr Loc and Mss Hien T: Good morning, Nga - Point to the pictures and practise S1: Good morning, Mr - Play role and speak out - Work in pair Loc - Do the same with other - 6-7 pairs The others observe and give comments greetings and parts of the - Open their books Identify the people and the parts day of the day - Look at the pictures Then Ss identify parts of the Listen and tick day - Listen ( twice) and tick - Listen and check Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A…… …….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mathematic b.tragic c.married d.ask 2.a.head b.ready c.peasants d.realize 3.a.thirsty b.shirt c.dirty d.listen 4.a.health b.speak c.each d.seat II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4- Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1-Nam often( not do )his homework. 2-He usually (watch ) TV in the morning.But today he (work )in the garden 3-I (invite ) to Hoa’s birthday party last night. 4-We already ( do ) five exercises when he came. 5-You (prepare) your lessons yesterday ? Key 1………….2……………………3… …… …………. 4……………… 5………… IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-you/like/the library/read books ……………………………………………………………………………… 2-He/want/buy/new pair/shoes/wear/holiday. ……………………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1……………………………………………………………………?……. Last night we were at home ……………………………………………………………………?………. 2-Her uncle is a pilot 1 Written test During 45 minutes Full name:………………………………….Class 10A………….Mark………. I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1.a.mother b.love c.office d.one 2.a.family b.start c.ask d.father 3.a.heavy b.headach c.weather d.each 4.a.travelling b.later c.language d.traffic II-Reading:read the passage and answer the questions. Galileo was one of the first modern scienists.He was born in Pi Sa,Itali,in 1564.He studied phylosophy,mathematics and astronomy.He was very interested in the way the earth and other planets move around the sun.He was famous for his study of how things fall.Before,people used to think that heavy things always fell faster than light things.He did experiments about this problem and discovered that both heavy things and light things fell at the same speed.Many religious people did not agree with him because his scientific ideas were different from theirs.He even went to prison for a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1-Who was Galileo ? ………………………………………………………………… 2-What did he specially show his concern about ? ………………………………………………………………… 3-What did people use to think about falling things ? ………………………………………………………………… 4-Why didn’t many religious people agree with him ? ………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs 1-He ( not go )to the club yesterday. 2-When ( come )home yesterday,everybody already (go ) out. 3-She usually (watch )TV in the morning.But today she (read ) book in the room. 4-Son often (not do ) his homework. Key 1…………………2……………………… 3………………………….4…………………. IV-Writing:Use the cues to complete the sentences 1-I/like/learn English/best/because/It /be/interesting ……………………………………………………………………… 2-He/decide/go/a walk. ……………………………………………………………………… -Make question for each of the following answer. 1-…………………………………………………….? Those letters are Johnny’s VnDoc - Tải tài liệu, văn ... phở ăn truyền thống Anh Việt Nam F WRITING (Viết) Put the words in order to make sentences (Sắp xếp từ sau để tạo thành câu) KEY What would you like to eat? Bạn muốn ăn gì? I'd like a sandwich and... sau với đoạn) KEY b a Món ăn truyền thống Anh Chào Tên Peter Tôi đến từ nước Anh Món ăn ưa thích cá khoai tây chiên Người ta làm với cá khoai tây Ở Anh có nhiều cửa hàng chuyên bán cá khoai tây... the shopping list Write the questions (Xem danh sách mua sắm sau Viết câu hỏi) Danh sách mua sắm cho bữa tiệc bánh pizza 20 gói bánh quy 10 sô cô la 15 táo chai nước cam ổ bánh mì cân phô mai KEY
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What would you like to eat?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What would you like to eat?, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 17: What would you like to eat?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay