12 từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 03:01

Một số trường hợp dùng sai giới từ thường gặp trong giao tiếp tiếng Anh hiện đại Giời từ thường được sử dụng sai mục đích, dẫn đến hiểu lầm và thậm chí sẽ tạo ra những tình hường rất hài hước. Với các chức năng khác nhau và ý nghĩa của chúng, nó rất quan trọng trong việc sử dụng giới từ thích hợp để giao tiếp hiệu quả. Giời từ thường được sử dụng sai mục đích, dẫn đến hiểu lầm và thậm chí sẽ tạo ra những tình hường rất hài hước. Với các chức năng khác nhau và ý nghĩa của chúng, nó rất quan trọng trong việc sử dụng giới từ thích hợp để giao tiếp hiệu quả. STUDENT : Listen - Is this right : " I live on 99 Park Street " ? SISTER : No, that's wrong ! You live in 99 Park Street. BROTHER : Both wrong ! You live at 99 Park Street. Ai đúng ? In thông thường được dùng khi chúng ta nói đến một nơi nào bên trong vật gì, ví dụ : in the house , in the flat, in the theatre. On thường dùng để chỉ định vị trí "trên" vật gì, ví dụ : on the table, on the floor, và at dùng chỉ vị trí trên một mặt phẳng nằm ngang hay thẳng đứng. Ví dụ : at the end of the drive, at the window. Dĩ nhiên vấn đề còn ở chỗ cùng một vị trí mà có những cách nhìn khác nhau. Em gái của người học sinh hiển nhiên nghĩ rằng Park Street cũng như cao ốc mà người ta sống trong đó (in) ; nói như người em trai mới đúng. At được dùng khi cần lưu ý tên đường bởi con đường số 99 có những điểm khác biệt so với những con đường khác. Nhưng nếu không còn lưu ý đến tên đường thì sao ? Dùng in hay on ? Ở đây có sự khác biệt giữa người Anh và người Mỹ. Trong tiếng Anh người ta cho rằng con đường được hình thành bởi những cao ốc. Vì thế người ta ở trong (in) con đường đó. Trong tiếng Mỹ, người ta xem con đường như một mặt phẳng và người ta ở trên (on) mặt phẳng này. Khi muốn lưu ý một điểm đặc biệt trên đường thì ta dùng at , Ví dụ : They always met at the bus stop. Họ luôn gặp nhau ở trạm xe buýt. Dĩ nhiên vấn đề còn tuỳ thuộc ở chỗ điểm nhìn của ta là ở ngoài nhìn vào hay ở trong nhìn ra, Ví dụ: The post office is at the corner. Bưu điện ở góc đường. Hay ở trong nhà ví dụ : We had a cosy table in the corner. Chúng tôi có một cái bàn nằm trong góc nhà. In Front Of Judge Jansen LARRY : I was standing in front of Judge Jansen. TIM : Oh! You were in court ! LARRY ( laughs ) : No - we were both in a queue for theatre tickets. Làm sao Tim lại ngỡ là Larry ra toà ! Anh ta đã nghĩ vậy bởi vì ở đây có sự khác biệt trong cách dùng in front of và before. Sự khác biệt căn bản giữa hai ngữ cảnh là in front of chỉ dùng để chỉ vị trí trong khi đó before lại còn được dùng để chỉ thời gian và cả nơi chốn. Khi dùng before để chỉ thời gian thì nó có nghĩa là "sớm hơn". Khi before được dùng để chỉ vị trí, nó thường có nghĩa trịnh trọng hơn in front of, ví dụ: The prisoner before the court is charged with murder. Trước toà, tên bị kết tội sát nhân. And before us lay a beautiful valley. Và trải ra trước mắt chúng tôi là một thung lũng đẹp đẽ. GO AFTER HIM JEREMY : The burglar got away ! I told Tim to go after him. EDMUND : Why did he VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ah! – A! (bày tỏ ngạc nhiên, vui mừng) Ví dụ: - Ah! I’ve just found my pocket! => A, vừa tìm thấy ví Dear! – Trời đất ơi! Ví dụ: - Oh dear! I lost my car key => Ôi trời! Tôi làm chìa khóa xe My God! – Trời ơi! (ngạc nhiên tiêu cực lẫn tích cực, tùy tâm trạng lúc bạn nói) Ví dụ: - Oh! My god! You did break your mother’s best favorite vase! => Ôi trời ơi! Em vừa làm vỡ lọ hoa yêu thích mẹ rồi! - My god! Unbelievable! I won a lottery! => Ôi trời ơi! Thật tin nổi! Tớ trúng số! Hooray! – Hura! (bày tỏ ngạc nhiên, phấn khích, sung sướng) Ví dụ: - Hooray! I passed the exam! => Hura! Tớ qua kỳ thi rồi! Oh! – Ồ! (diễn tả ngạc nhiên) Ví dụ: - Oh! I don’t think that Marry made this cake => Ồ! Tớ không nghĩ Marry làm bánh Oops! – Úi! (dùng mắc lỗi hay gây cố cách bất ngờ) Ví dụ: - Oops! I did it again! => Úi! Tôi lại làm rồi! Outchy! – Ối, (diễn tả đau đớn) Ví dụ: - Ouchy! This needle hurt me VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí => Ối! Cái kim làm tớ bị đau Phew! – Phù (nhẹ người) Ví dụ: - Phew! I finally completed all my homework => Phù! Cuối tớ làm xong hết tập nhà Ugh! – Gớm, kính Ví dụ: - Ugh! The taste of this fruit is too bad => Kinh quá! Vị loại kinh dị 10 Uh-huh! – Ừ ha! (bày tỏ bắt đầu tán đồng) Ví dụ: - Believe me! They did make it fake, listen to expert’s analysis! Uh-huh, sound good! => Tin tớ đi! Họ làm giả nó, lắng nghe chuyên gia phân tích! Ừ ha, nghe được! 11 Well! – Chà Ví dụ: - Well! I never did like that! => Chà! Tôi không làm thế! 12 Wow! – Ái chà (ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ) Ví dụ: - Wow! You look so fantastic! => Ái chà! Trông cậu tuyệt thật đấy! 47. Cách s d ng gi i tử ụ ớ ừ • During = trong su t (ho t đ ng di n ra liên t c) ố ạ ộ ễ ụ • From = t >< to = đ nừ ế From to = t đ n (dùng cho th i gian và n i ch n)ừ ế ờ ơ ố From time to time = đôi khi, th nh tho ng ỉ ả • Out of=ra kh i><into=vào trongỏ Out of + noun = h t, không cònế Out of town = đi v ngắ Out of date=cũ, l c h u >< up to date = m i, c p nh tạ ậ ớ ậ ậ Out of work = th t nghi p, m t vi cấ ệ ấ ệ Out of the question = không thể Out of order = h ng, không ho t đ ngỏ ạ ộ • By: đ ng t ch chuy n đ ng + by = đi ngang qua (walk by the library)ộ ừ ỉ ể ộ đ ng t tĩnh + by = g n (your books are by the window)ộ ừ ở ầ by + th i gian c th = tr c lúc, cho đ n lúc (hành đ ng cho đ n lúc đó ph iờ ụ ể ướ ế ộ ế ả x y ra)ả by + ph ng ti n giao thông = đi b ngươ ệ ằ by then = cho đ n lúc đó (dùng cho c QK và TL)ế ả by way of= theo đ ng = viaườ by the way = m t cách tình c , ng u nhiênộ ờ ẫ by the way = by the by = nhân đây, nhân ti nệ by far + so sánh (th ng là so sánh b c nh t)=>dùng đ nh n m nhườ ậ ấ ể ấ ạ by accident = by mistake = tình c , ng u nhiên >< on purose ờ ẫ • In = bên trong In + month/year In time for = In good time for = Đúng gi (th ng k p làm gì, h i s m h n giờ ườ ị ơ ớ ơ ờ đã đ nh m t chút)ị ộ In the street = d i lòng đ ngướ ườ In the morning/ afternoon/ evening In the past/future = tr c kia, trong quá kh / trong t ng laiướ ứ ươ In future = from now on = t nay tr điừ ở In the begining/ end = at first/ last = tho t đ u/ r t cu cạ ầ ố ộ In the way = đ ngang l i, ch n l iỗ ố ắ ố Once in a while = đôi khi, th nh tho ngỉ ả In no time at all = trong nháy m t, m t thoángắ ộ In the mean time = meanwhile = cùng lúc In the middle of (đ a đi m)= gi aị ể ở ữ In the army/ airforce/ navy In + the + STT + row = hàng th ứ In the event that = trong tr ng h p màườ ợ In case = đ phòng khi, ng nhể ộ ỡ Get/ be in touch/ contact with Sb = liên l c, ti p xúc v i ai ạ ế ớ • On = trên b m t:ề ặ On + th trong tu n/ ngày trong thángứ ầ On + a/the + ph ng ti n giao thông = trên chuy n/ đã lên chuy n ươ ệ ế ế On + ph = đ a ch (nh B.E : in + ph )ố ị ỉ ư ố On the + STT + floor = t ng th ở ầ ứ On time = v a đúng gi (b t ch p đi u ki n bên ngoài, nghĩa m nh h n inừ ờ ấ ấ ề ệ ạ ơ time) On the corner of = góc ph (gi a hai ph )ở ố ữ ố Chú ý: In the corner = góc trongở At the corner = góc ngoài/ t i góc phở ạ ố On the sidewalk = pavement = trên v a hèỉ Chú ý: On the pavement (A.E.)= trên m t đ ng nh aặ ườ ự (Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car) On the way to: trên đ ng đ n >< on the way back to: trên đ ng tr vườ ế ườ ở ề On the right/left On T.V./ on the radio On the phone/ telephone = g i đi n tho i, nói chuy n đi n tho iọ ệ ạ ệ ệ ạ On the phone = nhà có m c đi n tho i (Are you on the phone?)ắ ệ ạ On the whole= nói chung, v đ i thề ạ ể On the other hand = tuy nhiên= however Chú ý: On the one hand = m t m t thìộ ặ on the other hand = m t khác thìặ (On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension) on sale = for sale = có bán, đ bánể on sale (A.E.)= bán h giá = at a discount (B.E)ạ on foot = đi b ộ • At = t iở ạ At + s nhàố At + th i gian c thờ ụ ể At home/ school/ work At night/noon (A.E : at noon = at twelve = gi a tr a (she was invited to the partyữ ư at noon, but she was 15 minutes late)) At least = chí ít, t i thi u >< at most = t i đaố ể ố At once =ngay l p t cậ ứ At present/ the moment = now Chú ý: 2 thành ng trên t ng đ ng v i presently nh ng presently se khácữ ươ ươ ớ ư nhau v nghĩa n u nó đ ng các v trí khác nhau trong câu:ề ế ứ ở ị Sentence + presently (= soon): ngay t c thì ( She will be here presently/soon)ứ Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau đó (Presently, I heard her leave the room) S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D. degree) At times = đôi khi, th nh tho ngỉ ả At first = tho t đ u VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những cụm từ lóng giới trẻ Mỹ hay sử dụng giao tiếp tiếng Anh Cũng giống Việt Nam, giao tiếp hàng ngày, giới trẻ nước nói tiếng Anh (điển hình Mỹ) có xu hướng sử dụng từ lóng cách nói thân mật, gần gũi Trong viết này, VnDoc xin gửi tới bạn từ lóng quen thuộc giới trẻ Mỹ thường dùng Mời bạn tham khảo To be an ace (/eɪs/) Ý nghĩa: thành thạo, giỏi (trong việc đó), đỉnh Ví dụ:  My little brother was never interested in sports when he was young, but now he’s an ace basketball player (Lúc bé em trai tớ không hứng thú với thể thao đâu thằng bé vận động viên bóng rổ đỉnh đó.)  If you want to be an ace fighter, you should learn hand-to-hand combat skills like karate or Muay Thai (Nếu cậu muốn trở thành võ sĩ giỏi, cậu phải học kỹ thuật giao đấu trực tiếp kiểu karate hay Muay Thai ấy.) To be awesome (/ˈɔːs(ə)m/) Ý nghĩa: tuyệt vời, ấn tượng Ví dụ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Last night was awesome! We went to three clubs and didn’t get home till after six! (Hôm qua tuyệt luôn! Bọn tớ tới câu lạc liền không nhà sau giờ!)  Have you seen Joey’s new jacket? It’s awesome! (Cậu thấy áo khoác Joey chưa? Nó đẹp khủng luôn!) To be a blast (/blɑːst/) Ý nghĩa: khoảng thời gian vui vẻ, trải nghiệm tuyệt vời Ví dụ: You should have come to Neil’s birthday party It was a blast! (Lẽ cậu nên đến bữa tiệc sinh nhật Neil Vui lắm!) The Sydney Gay Mardi Gras was such a blast that we’re going again next year, for sure (The Sydney Gay Mardi Gras trải nghiệm tuyệt vời, nên chúng tớ vào năm sau, chắn đấy.) To be cheesy (/ˈtʃiːzi/)/cheesey Ý nghĩa: sến sẩm, tệ, không hay Ví dụ:  The dialogue in that movie was so cheesy Nobody really talks like that! (Lời thoại phim sến Chả nói đời cả!)  How can a band write a song as good as their first one, and then one as cheesey as this? Can’t they tell the difference? (Tại ban nhạc viết hát hay tới thế, sau lại có tệ được? Họ không phân biệt sao?) To have a crush (/krʌʃ/) Ý nghĩa: thích, cảm nắng Ví dụ:  Ashley has a crush on this cute boy in her English class and she spends all day thinking about him, though she's never spoken to him (Ashley cảm nắng cậu bé dễ thương lớp học tiếng Anh cô dành ngày nghĩ cậu ta, dù cô chưa nói chuyện với cậu ấy.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Dr Richards was a good-looking man, so he was used to young nurses developing crushes on him (Bác sĩ Richards đẹp trai đi, quen với việc y tá yêu thích mình.) To be gross (/ɡrəʊs/) Ý nghĩa: kinh tởm, khó chịu Ví dụ: “Oh, gross!”, she said when she saw the cockroaches running across the floor of the kitchen (“Eo kinh quá!”, cô la lên thấy gián bò qua sàn bếp.) Hang (/haŋ/)/hang out Ý nghĩa: chơi Ví dụ:  I’m goin’ down the park to hang with my friends (Tôi xuống công viên chơi với bạn.)  Hey, you girls Why don’t you hang out with me and the guys for a while? (Này, cô gái Sao không chơi với anh cậu lúc?) To be a jerk (/dʒəːk/) Ý nghĩa: kẻ tệ hại, đểu cáng Ví dụ:  Ted was being a real jerk at the party He was hitting on all the girls, even if their boyfriends were right there with them (Ted tên đểu bữa tiệc vừa qua Cậu ta tán tỉnh cô gái, họ đứng cạnh bạn trai họ.)  He’s usually a nice guy, but if he drinks too much alcohol he turns into a jerk (Bình thường tốt lắm, uống nhiều trở thành tên tệ hại.) Lame (/leɪm/) Ý nghĩa: vớ vẩn, chán Ví dụ:  We saw this really lame movie last night It was so boring we couldn't wait for it to finish (Hôm qua xem phim chán Nó chán tới mức chờ tới lúc hết được.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Gerry didn’t come to work again today He had another lame excuse - this time about having a headache or whatever (Gerry lại không làm hôm Anh ta lại bịa lý vớ vẩn - lần đau đầu hay đó.) 10 Rock (/rɒk/) Ý nghĩa: tuyệt vời, đỉnh Ví dụ: “House” is one of 50 CỤM ĐỘNG TỪ THÔNG DỤNG Go on – continue; stop saying those things; not so; I don’t believe you (Also literal) I wish class would finish, but my professor’s lecture just keeps going on and on and on! Jenny: I saw Seung-min steal 40,000 won! Tim: Go on! I’ve known Seung-min for years and I know he wouldn’t such a thing Carry out – to perform a task; to perform an assignment (Also literal.) The next step involves staff learning complex commands to tell the machine to carry out a sequence of tasks Grandma, let me help you carry out the boxes to the car Set up – to establish someone as something; to help establish; to provide something for someone to start up something After the dictator lost control of the country a new government needed to be set up My father gave me some money to help me start up my new business Pick up – to clean; to learn/obtain; to get busy; to go faster The truck picked up momentum as it rolled down the mountain I picked up the toys from the floor and returned them to the toy box It took me months to learn to play that song, but my brother picked it up in days! Go back – to return to one’s origin/previous location; to break a promise He was an artist and his only dream was one day to go back home and paint I’d rather die than go back out the way I was My friend really hurt my feelings when he went back on his promise and told everyone my secret Come back –to (have) return(ed) to one’s origin/previous location; to retort; a return success The Yankees were losing by points, but they had a great come back in the last inning and beat the Indians I’ll wait until you come back, and then we can it together Whenever someone says something rude to me I can never come back with a good comeback Go out – to try out for something (usually sports); to go out of fashion; to go out with someone for entertainment; to date someone (Also literal.) When couples start dating they usually go out on the town and have dinner, watch a movie, or other such activities When I was in 10th grade I wanted to play for the school soccer team so I went out for it and made the team I hated the mullet hair style I am so glad that it has gone out of fashion! Point out – to select or indicate someone or something (from a group) Most of these rules, I should point out, were created to protect you The victim pointed out the criminal from a police lineup 9 Find out – discover; learn of; to discover facts about someone or something; to learn a fact She will find out whether or not KNUE has accepted her as a student One of the best ways to learn is to find out how other people things Korean health insurance covers basic dental work unlike American health insurance 10 Come up – to happen unexpectedly (Also literal.) I planned on visiting you last night, but something came up and I was unable to visit When snorkeling I can only stay underwater for minute and then I must come up for air 11 Make up – to put makeup on oneself; to repay or redo something; to create a story or a lie from no facts at all; to compensate for The actress was made up to look like a doll for the horror movie I thought I could make up for all those times I cancelled dinner with my wife by taking her on a cruise We made up class on Saturday because we didn’t have class on Wednesday due to the national holiday 12 Take over –to take charge; to assume control The competition was in hour so there would have been no time for another member of the crew to try to take over the controls When a president dies the vice-president usually takes over as leader of the country 13 Come out – to become; to turn out; to be presented/released to the public (Also literal.) If it were, I have a hunch that Fox would come out on top I am baking my first cake I’ll just have to wait and see how it comes out! 14 Come on – to hurry up; to follow; to flirt aggressively Come on, we’re waiting for you and the show starts in minutes! Come on, Matt, I insist that you go with us to the concert Won-mo came on ... ha, nghe được! 11 Well! – Chà Ví dụ: - Well! I never did like that! => Chà! Tôi không làm thế! 12 Wow! – Ái chà (ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ) Ví dụ: - Wow! You look so fantastic! => Ái chà! Trông
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh, 12 từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh, 12 từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay