Những cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng "In" (Phần 2)

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:31

Mô tả phần mềm Lạc Việt từ điển thêm 6 tính năng mới .ICTnews - Công ty Cổ phần tin học Lạc Việt công bố phiên bản mới nhất Lạc Việt mtdEva 9 với những tính năng cải tiến hỗ trợ người dùng mạng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập. Phiên bản Lạc Việt mtdEva 9 bổ sung sáu chức năng mới như: • liệt kê các từ, cụm từ liên quan đến từ cần tra cứu; • cập nhật cơ sở dữ liệu trực tuyến khi có từ mới với hơn 70.000 từ, mục từ có sẵn; • từ điển viết tắt, từ điển tiếp tố (tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ), từ điển tiếng Việt giải thích; • dịch tự động qua hệ thống máy chủ Vietgle khi có kết nối Internet; • phân tách nghĩa câu và có khả năng cập nhật qua mạng khi có các phiên bản update hay sửa lỗi. • Ngoài ra phiên bản mới này còn có thêm nhiều tính năng hữu ích giúp cho người sử dụng không chỉ đơn thuần là tra cứu từ điển trên máy tính đơn lẻ như trước đây mà còn thêm các chức năng dịch thô văn bản, phân tích nghĩa của câu văn, đoạn văn hoặc đọc một văn bản bất kỳ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh kèm theo hình ảnh minh họa thông qua mạng. Nhờ một số tính năng đặc biệt này, hệ thống Vietgle còn có thể cập nhật, bổ sung và giải đáp cho khách hàng khi phát hiện thêm những từ mới. Thay đổi kiểu skin nhàm chán Xem nhanh ngay trong khung tra từ Phân tích câu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí In charge: phụ trách We are experiencing a huge loss of revenue, who is in charge here? Chúng ta phải trải qua thua lỗ lớn doanh thu, anh người phụ trách đây? In short (~ in brief): nói tóm lại She can’t utter a word In short, that’s a big surprise for her Cô lời Tóm tại, ngạc nhiên lớn với cô In particular: nói riêng He loves going fishing in particular Nói riêng, anh yêu thích câu cá In turn: lần lượt, Each student in turn stood up and presented the idea Từng sinh viên đứng lên thuyết trình ý tưởng In place: chỗ, vị trí thích hợp; sẵn có You need to have money in place to buy her a ring Bạn cần có sẵn tiền để mua cho cô nhẫn In mint condition: After being renovated, the library is in mint condition Sau nâng cấp, thư viện trông In common: có điểm chung I and my father have much in common Tôi cha có nhiều điểm chung In terms of sth: xét về, khía cạnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí The business is prospering in terms of revenue Việc kinh doanh phát đạt xét doanh thu In lieu of: thay cho We can drink water in lieu of coffee in the morning Chúng ta uống nước thay cho cà phê vào buổi sáng 10 In addition: ra, thêm vào He is good at Math In addition, he draw very well Anh giỏi toán Ngoài ra, anh vẽ đẹp 11 In the balance: cân The budget is still in the balance Ngân quỹ tình trạng cân 12 In all likelihood: có khả In all likelihood everything will go to plan Mọi thứ có khả diễn kế hoạch 13 In a moment: lát He will come in a momment Một lát anh đến 14 In dispute with sb/ st: tình trạng tranh chấp với She is always in dispute with her boss Cô tình trạng tranh chấp với sếp 15 In ink – /ɪŋk: mực Let’s write in ink VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hãy dùng mực để viết TABLE OF CONTENTS PART 1 – INTRODUCTION ……………………………… 1 1.Rationale …… …………………………………………… ……. 1 2.Aim of the Study ………………………………………………………………. 2 3.Scope of the Study ………………….…………………………………………. 3 4.Method of the Study ……………… …………………………………………. 4 5.Design of the Study ……………………………………………………………. 5 PART 2- DEVELOPMENT ………………………………… 6 Chapter 1 – Theoretical Background 6 1.1 Ambiguity in English ………………………………………………….……. 6 1.1.1 Concepts of Ambiguity ………………… ………………………….……. 6 1.1.2. Types of Ambiguity …………………………………………………….….7 1.1.2.1 Lexical Ambiguity ………………………………………………………. 7 1.1.2.2 Structural Ambiguity ……………………………………………. …… 9 1.1.2.2.1. Class Ambiguity ………………………………………………. …… 11 1.1.2.2.2 Syntactic Ambiguity …………………………………………….…… .12 1.1.2.3 Phonological Ambiguity ……………………………………………… 12 1.2. Humor in Language …………………………………… ……………….… 13 2.1. Definition of Humor …………………………………….………………… 13 2.2. Context of Humor ……………………………… ………………………….13 Chapter 2: A general Description of Electronic Newspaper Headlines 16 2. 1. Electronic Newspapers ……………………………………………… …….16 2.2. What is meant by Headlines? ………………………….………………….…16 2.2.1. What is a Headline? …………………………………………… …… ……17 2.2.2. The Differences between a Headline and the Headlines …………….… 17 2.3. Functions of Headlines………………………………….……………… ……18 2.4. The Language of Headlines …………………………………………… … 19 2.4.1. The Vocabulary of the Headline Writer ……………… …………………19 2.4.2. Language Devices in Headlines…………………………………………….20 2.4.3. What the Headline Writer Omits ………………………………………….21 2.4.4. How the Headline Writer Reorganizes Language ……………………… 22 Chapter 3: The Study 24 3.1 Methodology …………………………………………… …………………… 24 3.1.1 Samples. …………………………………………… …………………….… 24 3.1.2 Procedure. …………………………………………… ………………….… 24 3.2 Data analysis. …………………………………………… …………… …… 25 3.2.1. Lexical Ambiguity in English Electronic newspapers Headlines .…… 25 3.2.1.1 Nouns …………………………………………… …………………… 25 3.2.1.2 Verbs …………………………………………… ……………………… 28 3.2.1.3. Prepositions …………………………………………… ……………….…30 3.2.2. Structural Ambiguity in English Electronic newspapers Headlines …… .31 3.2.2.1Class ambiguity……………………………………… ……………….…….31 3.2.2. Syntactic Ambiguity ……………………………………… ………… … 33 3.3 Implications. …………………………………………… …………………… 36 PART 3: CONCLUSION……………………………….………….38 1. Major Findings from the Research …………………………….………………38 2. Suggestions for Journalists and Translators ….……………… … …….… 38 2.1 To Journalists ……………………………………………………………… … 38 2.2. To Translators……….…………………………………………………… … 39 3. Suggestions for Teachers and Learners of English in Vietnam … ………… 39 3.1. To Teachers of English. ………………………………………………… … 39 3.2 To Learners of English. ………………………………………………… … 39 4. Suggestions for Further Study ………………….…………………………… 40 REFERENCES APPENDIX 1 PART 1: INTRODUCTION 1. Rationale In today‘s hectic world one of the most important factors is information. The means of information provision are quite different which can be summarized in one word: mass media. The media is the whole body of communications that reach large numbers of the public via radio, television, movies, magazines, newspapers and the World Wide Web. Conventionally, it is believed that newspapers have more readers than any other kind of written text. According to Van Dijk (1986: 156), "for most citizens, news is perhaps the type of written discourse with which they are confronted most frequently." With the introduction of modern technology and the emergence of Internet, the traditional newspapers have changed in many ways. In stead of the only existence of print press, electronic or online newspapers have marked a milestone in media and become very popular to the public in modern life. It has a variety of forms to present information ranging from an electronic edition of the printed newspaper, search engines to search for news topics of interest to news websites which enable the user to VIET NAM NATIONAL UNIVERSITY,HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST GRADUATE-STUDIES **************************************** NGUYEN THI ANH NGUYET LEXICAL AND STRUCTURAL AMBIGUITY IN HUMOROUS HEADLINES IN ENGLISH ELECTRONIC NEWSPAPERS (Sự Không Rõ Ràng về Nghĩa của Từ và Cấu Trúc trong Tiêu Đề Hài Hước trên Báo Điện Tử Tiếng Anh) M.A. Thesis – Program I Linguistics Code: 602215 HANOI - 2011 VIET NAM NATIONAL UNIVERSITY,HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST GRADUATE-STUDIES **************************************** NGUYEN THI ANH NGUYET LEXICAL AND STRUCTURAL AMBIGUITY IN HUMOROUS HEADLINES IN ENGLISH ELECTRONIC NEWSPAPERS (Sự Không Rõ Ràng về Nghĩa của Từ và Cấu Trúc trong Tiêu Đề Hài Hước trên Báo Điện Tử Tiếng Anh) M.A. Thesis – Program I Linguistics Code: 602215 SUPERVISOR: NGUYEN MINH CUONG M.A. HANOI - 2011 TABLE OF CONTENTS PART 1 – INTRODUCTION ……………………………… 1 1.Rationale …… …………………………………………… ……. 1 2.Aim of the Study ………………………………………………………………. 2 3.Scope of the Study ………………….…………………………………………. 3 4.Method of the Study ……………… …………………………………………. 4 5.Design of the Study ……………………………………………………………. 5 PART 2- DEVELOPMENT ………………………………… 6 Chapter 1 – Theoretical Background 6 1.1 Ambiguity in English ………………………………………………….……. 6 1.1.1 Concepts of Ambiguity ………………… ………………………….……. 6 1.1.2. Types of Ambiguity …………………………………………………….….7 1.1.2.1 Lexical Ambiguity ………………………………………………………. 7 1.1.2.2 Structural Ambiguity ……………………………………………. …… 9 1.1.2.2.1. Class Ambiguity ………………………………………………. …… 11 1.1.2.2.2 Syntactic Ambiguity …………………………………………….…… .12 1.1.2.3 Phonological Ambiguity ……………………………………………… 12 1.2. Humor in Language …………………………………… ……………….… 13 2.1. Definition of Humor …………………………………….………………… 13 2.2. Context of Humor ……………………………… ………………………….13 Chapter 2: A general Description of Electronic Newspaper Headlines 16 2. 1. Electronic Newspapers ……………………………………………… …….16 2.2. What is meant by Headlines? ………………………….………………….…16 2.2.1. What is a Headline? …………………………………………… …… ……17 2.2.2. The Differences between a Headline and the Headlines …………….… 17 2.3. Functions of Headlines………………………………….……………… ……18 2.4. The Language of Headlines …………………………………………… … 19 2.4.1. The Vocabulary of the Headline Writer ……………… …………………19 2.4.2. Language Devices in Headlines…………………………………………….20 2.4.3. What the Headline Writer Omits ………………………………………….21 2.4.4. How the Headline Writer Reorganizes Language ……………………… 22 Chapter 3: The Study 24 3.1 Methodology …………………………………………… …………………… 24 3.1.1 Samples. …………………………………………… …………………….… 24 3.1.2 Procedure. …………………………………………… ………………….… 24 3.2 Data analysis. …………………………………………… …………… …… 25 3.2.1. Lexical Ambiguity in English Electronic newspapers Headlines .…… 25 3.2.1.1 Nouns …………………………………………… …………………… 25 3.2.1.2 Verbs …………………………………………… ……………………… 28 3.2.1.3. Prepositions …………………………………………… ……………….…30 3.2.2. Structural Ambiguity in English Electronic newspapers Headlines …… .31 3.2.2.1Class ambiguity……………………………………… ……………….…….31 3.2.2. Syntactic Ambiguity ……………………………………… ………… … 33 3.3 Implications. …………………………………………… …………………… 36 PART 3: CONCLUSION……………………………….………….38 1. Major Findings from the Research …………………………….………………38 2. Suggestions for Journalists and Translators ….……………… … …….… 38 2.1 To Journalists ……………………………………………………………… … 38 2.2. To Translators……….…………………………………………………… … 39 3. Suggestions for Teachers and Learners of English in Vietnam … ………… 39 3.1. To Teachers of English. ………………………………………………… … 39 3.2 To Learners of English. ………………………………………………… … 39 4. Suggestions for Further Study ………………….…………………………… 40 REFERENCES APPENDIX PDF Merger Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>>  Merge 8 CỤM ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH VỚI UP -Đôi cụm động từ mà lại mang hai nghĩa khác sử dụng hoàn cảnh khác Share cụm từ hay dùng sử dụng nhà! 1.DRESS UP a Diện đồ đẹp Ví dụ: Do you think I need to dress up for this occasion? (Cậu có nghĩ tớ cần diện đồ đẹp vào dịp không?) b Mặc đồ, hóa trang thành đó Ví dụ: The boys were all dressed up as pirates (Bọn trai đều hóa trang thành cướp biển hết) BRING UP a Nuôi dưỡng, dạy dỗ đó nên người Ví dụ: Mark was brought up by his grandparents after his parents had died in a plane crash (Mark được ông bà nuôi dưỡng, dạy dỗ sau bố mẹ cậu bé chết tai nạn máy bay) b Đề cập, nêu lên vấn đề đó Ví dụ: Sorry for bringing up the subject of holiday schedule again (Xin lỗi đề cập đến lịch trình kỳ nghỉ lần nữa) BUILD UP: Xây dựng, vun đắp đó Ví dụ: Pete and Andy have built up a strong friendship (Pete Andy đã vun đắp tình bạn bền chặt) BURN UP a Đốt sạch, cháy trụi Ví dụ: The fire burned up 1500 acres of farmland (Ngọn lửa đã thiêu trụi 1500 mẫu đất nông trại) b Bị sốt Ví dụ: Jamie’s burned up Call the doctor! (Jamie sốt cao Gọi bác sĩ đi!) c Làm đó giận dữ, điên tiết lên Ví dụ: His ignorance and bad manners really burn me up (Thói hỗn láo với ngu dốt của ta khiến phát điên) CALL UP a Gọi điện cho đó Ví dụ: If you are free this afternoon, call me up (Nếu chiều rảnh gọi cho nhé) b Gợi nhớ điều đó Ví dụ: The smell of lemongrass always calls up my childhood memories (Mùi sả khiến gợi nhớ tới ký ức tuổi thơ) CATCH UP: Bắt kịp đó Ví dụ: You’ll have to work harder to catch up with your classmates (Em phải chăm chỉ để theo kịp bạn lớp đấy) CHECK UP: Kiểm tra, rà soát Ví dụ: The company’s policy is to check up on future employees (Chính sách của công ty kiểm tra nhân viên sau này) DO UP: Thắt chặt đó (áo khoác, va-li…) Ví dụ: He never bothers to his jacket up BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÓM TẮT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Nghiên cứu phương pháp phân cụm từ sử dụng phương pháp phân tích nhóm dựa đồ thị dendrogram – Ứng dụng nâng cao hiệu phân loại văn tiếng Việt tự động Mã số: Đ2015-02-132 Chủ nhiệm đề tài: TS Phạm Minh Tuấn Đà Nẵng, 09/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÓM TẮT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Nghiên cứu phương pháp phân cụm từ sử dụng phương pháp phân tích nhóm dựa đồ thị dendrogram – Ứng dụng nâng cao hiệu phân loại văn tiếng Việt tự động Mã số: Đ2015-02-132 Xác nhận quan chủ trì đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) TS Phạm Minh Tuấn Đà Nẵng, 09/2016 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, việc trao đổi thông tin hầu hết dạng văn : thời sự, tư liệu, tài liệu, kết nghiên cứu khoa học … Cùng với việc phát triển tri thức toàn cầu hóa internet, số lượng văn ngày gia tăng lan truyền rộng rãi cách nhanh chóng Tuy nhiên, trình lan truyền cập nhật thông tin cách nhanh chóng này, thông tin lưu trữ (dưới dạng tài liệu số) ngày tăng khó khăn việc xếp hay truy vấn tài liệu không phân loại cách hợp lý Phân loại văn vấn đề quan trọng lĩnh vực xử lý ngôn ngữ Nhiệm vụ toán phân loại tài liệu vào nhóm chủ đề cho trước Đây toán thường gặp thực tế phân loại tài liệu theo chủ đề (pháp luật, trính trị, giáo dục, thể thao,…) khác Việc tìm kiếm thông tin dễ dàng nhanh chóng văn phân loại Tuy nhiên trình phân loại tiêu tốn thiều thời gian chi phí làm cách thủ công Vì vậy, thực việc phân loại tự động văn số vấn đề cấp thiết Để giải vấn đề trên, có nhiều phương pháp học máy định, mạng nơron nhân tạo hay máy vector hỗ trợ áp dụng vào toán phân loại văn tự động cách hiệu Các phương pháp phân loại thông thường sử dụng mô hình không gian vector (Vector space model - VSM) nhằm trích chọn đặc tính cho văn huấn luyện văn cần phân loại Đặc trưng phương pháp tìm mối tương quan văn hay văn câu truy vấn dựa vector thuộc tính Vấn đề đặt tiếng Việt có nhiều từ đồng nghĩa cách viết ký tự lại khác văn số Ví dụ như, nghĩa từ “khủng khiếp”, “kinh khủng” “kinh hoàng” tương đồng so sánh mặt ký tự không giống Dẫn tới văn nghĩa khác cách viết có hệ số hàm tương quan thấp Ngoài ra, tiếng Việt có nhiều nhóm từ thường xuất kèm văn Ví dụ từ “nhồi máu” thường với từ “cơ tim” văn Đối với văn có nhóm từ dễ có hệ số tương quan cao loại Dẫn tới việc học phân loại văn không hiệu Vì cần phải có phương pháp phân loại văn hiệu quả, đủ thông minh để tránh trường hợp đa dạng cách biểu diễn Trong đề tài này, “Nghiên cứu phương pháp phân cụm từ sử dụng phương pháp phân tích nhóm dựa đồ thị dendrogram - Ứng dụng nâng cao hiệu phân loại văn tiếng Việt tự động” Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: Để tránh tường hợp đa dạng cách biểu diễn từ đồng nghĩa hay tồn nhóm từ thường kèm văn bản, nhóm nghiên cứu đề xuất phương pháp phân cụm từ tiếng Việt dựa vào tần số xuất cặp từ trang, đoạn hay câu Wikipedia tiếng Việt (số trang, số đoạn hay số câu Wikipedia có chứa đồng thời từ) Các từ nằm cụm coi thuộc tính văn Nhờ có rút gọn vector thuộc tính văn so với cách thức sử dụng từ cho thuộc tính Mục tiêu nghiên cứu đồng thời đề xuất sử dụng phương pháp phân tích nhóm (Cluster Analysis) sử dụng đồ thị dendrogram việc phân cụm từ Tiếng Việt Sau sử dụng vector thuộc tính rút gọn vào việc phân loại văn tiếng Việt Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu + Các thuật toán phân tích nhóm + Các thuật toán phân loại sử dụng học máy Phạm vi nghiên cứu + Phân cụm từ Tiếng Việt liên quan gần nghĩa + Phân loại văn Tiếng Việt Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu Cách tiếp cận + Tìm hiểu phương pháp chuyển đổi cự ly thành ma trận nhân máy véc tơ hỗ trợ + Tìm hiểu loại máy học liên quan đến việc phân loại + Thu thập liệu bao gồm tất trang Wikipedia tiếng Việt cập nhật + Thu thập văn Tiếng Việt báo điện tử Phương pháp nghiên cứu + Nghiên cứu tổng quan  Học máy  Phương pháp phân cụm Dendrogram  Phương pháp phân loại  Phương pháp phân ... lát He will come in a momment Một lát anh đến 14 In dispute with sb/ st: tình trạng tranh chấp với She is always in dispute with her boss Cô tình trạng tranh chấp với sếp 15 In ink – /ɪŋk: mực... sáng 10 In addition: ra, thêm vào He is good at Math In addition, he draw very well Anh giỏi toán Ngoài ra, anh vẽ đẹp 11 In the balance: cân The budget is still in the balance Ngân quỹ tình trạng... pháp luật, biểu mẫu miễn phí The business is prospering in terms of revenue Việc kinh doanh phát đạt xét doanh thu In lieu of: thay cho We can drink water in lieu of coffee in the morning Chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng "In" (Phần 2), Những cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng "In" (Phần 2), Những cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng "In" (Phần 2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay