Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 9: Cities of the future

16 61 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 02:02

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 19 THEY'RE IN THE PARK LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A Hello Mai This is Linda PICTURE B What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda? (Chào Mai Linda đây) I'm in Ho Chi Mirth City (Tớ thành phố Hồ Chí Minh.) (Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nào, Linda?) It's sunny Oh, great! (Trời nhiều nắng.) (Ôi, tuyệt quá!) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a c What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) b It's sunny It's rainy (Trời nhiều nắng.) What's the weather like? (Trời nhiều mưa.) (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) What's the weather like? d (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí e What's the weather like? What's the weather like? (Thời tiết nào?) (Thời tiết nào?) f It's snowy It's stormy (Trời nhiều tuyết.) (Trời giông bão.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's rainy (Tròi nhiều mưa.) -> What's the weather like? (Thời tiết nào?) It's windy (Trời nhiều gió.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a b c Tapescript (Lời ghi âm) Let's play a game (Cùng chơi trò chơi nào.) OK (Được.) Look at this picture.What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí It's rainy (Trời nhiều mưa.) Well done (Đúng rồi.) How about this picture? What's the weather like? (Còn tranh sao? Thời tiết nào?) It's sunny (Trời nhiều nắng.) Well done Now it's your turn (Đúng Bây đến lượt bạn.) Look at this picture What's the weather like? (Hãy nhìn vào tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) No, Mai It's snowy (Không, Mai Trời có tuyết rơi.) And this picture What's the weather like? (Còn tranh Thời tiết nào?) It's cloudy (Trời nhiều mây.) Well done, Mai (Đúng rồi, Mai.) LOOK, READ AND WRITE (NHÌN, ĐỌC VÀ VIẾT) It is cloudy in Ha Noi today (Hôm trời nhiều mây Hà Nội.) It iswindy in Hue today (Hôm trời nhiều gió Huế.) It israiny in Da Nang today (Hôm trời nhiều mưa Đà Nang ) It issunny in Ho Chi Minh City today (Hôm trời nhiều nắng Thành phố Hồ Chí Minh.) LET'S SING (CÙNG HÁT) THE WEATHER SONG BÀI HÁT VỀ THỜI TIẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's sunny and windy Trời nhiều nắng gió In my hometown Ở thành phố What's the weather like? Thời tiết nào? What's the weather like? Thời tiết nào? It's cloudy and rainy Trời nhiều mây mưa In my hometown Ở thành phố LESSON LISTEN AND REPEAT (NGHE VÀ NHẮC LẠI) rainy a-e skate It's rainy today I often skate in the park LISTEN AND WRITE (NGHE VÀ VIẾT) I like rainy days My sister and I skate in the playground LET'S CHANT (CÙNG HÁT) WHERE ARE YOU? (BẠN Ở ĐÂU?) In the park In the park Where are (Trong công viên Trong công viên.) you? (Bạn It's sunny It's sunny VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đâu?) (Trời nhiều nắng Trời nhừu nắng.) What's I'm cycling I'm cycling the weather (Tôi xe đạp.Tôi xe đạp.) like? They're skating They're skating (Thời tiết (Họ trượt pa Họ trượt pa tanh.) nào?) They're skipping They're skipping What are you (Họ nhảy dây Họ nhảy dây.) doing? (Bạn làm thế?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) What are your friends doing? (Các bạn bạn làm gì?) VnDoc - Tải tài liệu, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Getting started trang 46 Unit Tiếng Anh 11 Phong, Chi Hà thảo luận tập lớp họ Hãy nghe đọc Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment Listen and read.(Phong, Chi Hà thảo luận tập lớp họ Hãy nghe đọc.) Phong: Nào, thảo luận tập Đây trình bày nhóm phải không nhỉ? Chi: Đúng Mỗi nhóm phải có trình diễn đề tài đời sống thành phố năm 2050 Hà: Đề tài hay rộng Điều phải định xem đời sống tốt lên hay xấu Phong: Mình tin tốt nhờ có kỹ thuật đại Chi: Ồ lý Mình nghĩ có sổng tốt đẹp không ô nhiễm Vì mà thành phố không gây hại cho môi trường sống Hà.Bạn muốn nói thành phố thân thiện với môi trường phải không? Chi: Chính xác Bạn nghĩ sao, Phong? Phong: Mình thích ý tưởng bạn, đưa hết điều vào trình bày Chúng ta nên tập trung vào vấn đề kỹ thuật đại, môi trường Chúng ta có mười phút phải không nhỉ? Hà: Đúng Mình đề nghị chọn vấn đề môi trường Chúng ta nói lượng mặt trời dùng giao thông tương lai Chi: Ý hay đấy, Hà Nếu sử dụng nhiều lượng mặt trời hơn, không khí sức khỏe tốt Mọi người có nhiều vấn đề sức khỏe đau ốm họ hít thở không khí bị ô nhiễm Phong: Được, tập trung vào vấn đề môi trường Chúng ta thảo luận công dụng khác không chi giao thông đâu Chi: Rất tiếc không quen với điều Bạn giải thích không Phong: Năng lượng mặt trời dùng để thắp vào ban ngày, nấu nướng nước nóng giúp cối phát triển Nếu có bảng lượng mặt trời đặt mái nhà, tạo điện cho dùng Hà: Hay Bạn nghĩ Chi? Phong trình bày vấn đề hay phải không? Chi: Đúng Mình hiểu cậu muốn nói Nếu người sử dụng nguồn lượng tái tạo tác động đến môi trường Hà: Mình nghĩ cần phải có vài ý cho phần trình bày Chúng bắt tay vào chuẩn bị phần trình chiếu Phong, bạn nói nhé, không? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phong: Không thành vấn đề Các bạn cần bảo Answer the questions (Trả lời câu hỏi.) *Đáp án It's about life in the city in the year 2050 Both think life will be better; Phong believes modem technology will be the reson while Chi thinks there'll be no pollution They choose to talk about the envinronment Solar energy is mentioned This energy can be used for transport, lighting, cooking, heating water, and helping plants grow Student's answers Find the questions tags in the conversation and write them in the space provided Underline the verb forms (Tìm câu hỏi đuôi đoạn hội thoại viết chúng phần ô trống Gạch hình thức động từ.) * Đáp án - It's a group presentation, isn't it? - You mean it'll be environmentally friendly, won't it? - We'll have only ten minutes, won't we? - Phong presented them so well, didn't he? - Phong, you will the yalking, won't you? Read the conversation again and complete the conditional sentences (Đọc lại đoạn hội thoại hoàn thành câu điều kiện bên dưới.) * Đáp án If we use more solar energy, the air will become cleaner and our health will be better (type 1) People can develop health problems and become ill if they breathe polluted air (type 1) if we have solar pannels on our roofs, we'll be able to generate our own electricity, (type 1) If people use renewable energy, their impact on the environment is less Let me know if you need anything else Language trang 48 Unit SGK Tiếng Anh 11 Nghe nói xem câu hỏi đuôi phần trả lời B có ngữ điệu lên hay xuống Đánh dấu/(ngữ điệu lên) hay (ngữ điệu xuống) sau câu hỏi đuôi VOCABULARY VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Write the words or phrases given in the box next to their meanings (Viết từ/ cụm từ cho khung bên cạnh nghĩa chúng.) * Đáp án inhabitant infrastructure renewable urban liveable sustainable overcrowded quality of life Complete the sentences with the right form of the words or phrases in 1.(Hoàn thành câu dạng từ/ cụm từ tập 1.) *Đáp án urban liveable infrastructure overcrowded inhabitants renewable quality of life sustainable PRONUNCIATION Intonation: Question tags (Ngữ điệu: Câu hỏi đuôi) Listen and decide whether the question tags in B’s responses have a rising or falling intonation Mark ? (rising intonation) or (falling intonation) after the question tags (Nghe nói xem câu hỏi đuôi phần trả lời B có ngữ điệu lên hay xuống Đánh dấu/(ngữ điệu lên) hay (ngữ điệu xuống) sau câu hỏi đuôi.) * Đáp án 2./ 3./ 5./ Listen and repeat the exchanges in (Nghe lặp lại câu trả lời tập 1.) * Học sinh làm theo yêu cầu ♦ Lưu ý Chúng ta dùng ngữ điệu xuống câu hỏi đuôi biết câu trả lời Câu hỏi đuôi lúc câu hỏi thực Ví dụ: (On a nice day) It's a beautiful day today, isn't it? Chúng ta dùng ngữ điệu lên thật muốn biết điều không nhấn câu trả lời Câu hỏi đuôi lúc câu hỏi thực Ví dụ: I didn't watch the tennis match last night Federer didn't lose, did he? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chúng ta dùng ngữ điệu lên thật muốn biết điều không nhấn câu trả lời Câu hỏi đuôi lúc câu hỏi thực Ví dụ: I didn't watch the tennis match last night Federer didn't lose, did he? Ngữ điệu lên dùng câu hỏi đuôi sau phần câu kể diễn tả lời đề nghị yêu cầu lịch GRAMMAR Question tags Chúng ta thêm phần hỏi đuôi vào ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập sgk Tiếng anh lớp Chương trình Unit WHAT COLOUR IS IT? LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SẤT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B Is that your pen? Is this your school bag? (Đây có phải cặp sách bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) No, it isn't My pen is here Yes, it is (Phải.) (Không phải Bút mực đây.) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) Is this your desk? a (Đây có phải bàn bạn không?) Is that your pen? c Yes, it is (Phải) Is this your pencil sharpener? b (Đây có phải đồ gọt bút chì bạn d không?) No, it isn't (Không phải) - Is this your book? (Đây có phải sách bạn không?) - Is this your eraser? (Đây có phải cục tẩy bạn không?) (Kia có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải) Is that your pencil case? (Kia có phải hộp đụng bút chì bạn không?) No, it isn't (Không phải) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Is this your pencil? (Đây có phải bút chì bạn không?) - Is that your notebook? (Kia có phải bạn không?) - Is that your ruler? (Kia có phải thước kẻ bạn không?) - Is that your school bag? (Kia có phải cặp sách bạn không?) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) b a b Tapescript (Lời ghi âm) Is this your pencil case? (Đây có phải hộp đựng bút bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is that your notebook? (Đây có phải bạn không?) Yes, it is (Phải.) Is this your pen? (Đây có phải bút mực bạn không?) Yes, it is (Phải.) LOOK, READ AND WRITE (XEM TRANH, ĐỌC VÀ VIẾT) Mary: Is this your Mary: Is this your VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí pen? pencil case? (Đây có phải bút bạn không?) (Đây có phải hộp đựng bút chì bạn không?) Peter: Yes, it is (Phải) Peter: No, it isn't (Không, không phải.) Mary: Is that your notebook? Mary: Is that your school bag? (Kia có phải bạn không?) (Kia có phải cặp sách bạn không?) Peter: Yes, it is Peter: Yes, it is (Phải) (Phải) LET'S WRITE (CÙNG VIẾT) This is a school bag Is this your school bag? Yes, it is That is a pencil case Is that your pencil case? No, it isn't LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI.) PICTURE A What colour is your box? (Chiếc hộp bạn màu gì?) It's red (Nó màu đỏ.) PICTURE B What colour are your pencils, Nam? (Những bút chì bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's blue (Nó màu xanh da trời.) What colour is your ruler? (Chiếc thuớc kẻ bạn màu gì?) It's white (Nó màu trắng.) What colour is your pencil case? (Chiếc hộp đựng bút chì bạn màu gì?) It's yellow (Nó màu vàng.) What colour are your school bags? (Những cặp sách bạn màu gì?) They're brown (Chúng màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're green (Chúng màu xanh cây.) What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're orange (Chúng màu da cam.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) What colour is your pen? (Chiếc bút bạn màu gì?) It's green (Nó màu xanh cây.) What colour is your school bag? (Chiếc cặp sách bạn màu gì?) It's brown (Nó màu nâu.) What colour are your rubbers? (Những cục tẩy bạn màu gì?) They're white (Chúng màu trắng.) What colour are your books? (Những sách bạn màu gì?) They're yellow (Chúng màu vàng.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What colour are your notebooks? (Những bạn màu gì?) They're blue (Chúng màu xanh da trời.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 9: COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT COMMUNICATION EXTRA VOCABULARY design (v) thiết kế symbol (n) biểu tượng landmarks (n) tòa nhà cao tầng creature (n) sinh vật UNESCO World Heritage (n) Di sản giới UNESCO công nhận World Heritage (n) di sản giới UNESCO (n) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization: Tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa liên hợp quốc Match the words in the box with the landmarks Which cities are they in? What you know about them? (Nối từ khung với địa danh tiếng tranh Chúng thành phố nào? Em biết chúng?) a Merlion - Singapore b Big Ben - London c Temple of Literature - Ha Noi d Sydney Opera House - Sydney e Eiffel Tower - Paris Read about the landmarks Can you guess which landmark from they are? (Đọc thông tin vê công trình tiếng Em có đoán đuợc công trình tiếng có phần không?) Big Ben Temple of Literature Sydney Opera House, Eiffel Tower Merlion Bài dịch: Đó tòa tháp tiếng Anh Tên thường dùng để miêu tả tòa tháp, đồng hồ chuông tháp Quả chuông quà chuông lớn làm Anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kiến trúc sư người Đan Mạch Jorn Utzon thiết kế nới khánh thành nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1973 Nó tòa nhà di sản giới UNESCO công nhận Một công trình tiếng Hà Nội, xây dựng năm 1070 Nó gần Quốc Tử Giám, đại học Việt Nam Gustave Eiffel thiết kế tháp vào năm 1889 Bây gần triệu du khách thăm quan năm Điều làm cho trở thành nơi viếng thăm nhiều giới Một sinh vật có đầu sư tử thân cá, biểu tượng Singapore Tick (✔) True (T) or False (F) (Đánh dấu chọn ✔ cho câu câu sai) F F T F F F Think of a city, a country, or a landmark Give clues Your classmates guess (Nghĩ thành phố, đất nước hay biểu tượng Đưa gợi ý Các bạn lớp bạn đoán) Ví dụ: A: Đó thành phố Nó rât nóng đông đúc B: Đó có phải Tokyo không? A: Không Không phải Nó Nam Mĩ Người dân yêu bóng đá C: Đó có phải Rio de Janeiro không? A: Đúng, SKILL CÁC KỸ NĂNG (Tr 32 SGK) READING LOVE FROM SWEDEN (TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI DÂN THỤY ĐIEeN) Look at the postcard (Nhìn vào tâm bưu thiếp) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí The photo is of Stockholm, Sweden The writer tell her friends about his/her holiday it Stockholm We send postcards to tell friends/ relatives that we are having a good time at an interesting place We want to share our feelings with them and let them know more about us Read the postcard and answer the questions (Đọc bưu thiếp trả lời câu hỏi) (1) Ngày tháng (2) Ông bà yêu quý, (3) Stockholm thành phố tuyệt vời! (4) Thời tiết tuyệt Trời nắng ấm đẹp Khách sạn đồ ăn ngon (5) Chúng cháu thường thức fika quán cà phê khu phố cổ Cung điện Hoàng gia (được in bưu thiếp) đẹp hết nói Nghệ thuật thiết kế người Thụy Điển đẹp Phúc thích (6) Bố mẹ cháu có thuê xe đạp Ngày mai chúng cháu đạp xe để khám phá thành phố Gửi đến: (9) Ông Bà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, VIỆT NAM VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (7) Cháu ước ông bà đây! (8) Yêu ông bà, Hạnh Mai Mai is in Stockholm City She is there with her family The weather has been perfect It's sunny She's staying in the hotel She has visited the Royal Palace and had fika in a café in the Old Town Fika means a leisure break when one drinks tea/ coffee She will cycle to discover the city She is felling happy Because she use a lot of positive words in her letter such as: "fantastic, perfect", "amazing", "beautiful" Read the text again and match the headings with the numbers (Đọc lại đoạn văn nối tiêu đề với số) 1-i 6-g 2-c 7-f 3-h 8-e 4-b 5-d 9-a SPEAKING Choose a city Imagine you have just arrived in that city and want to tell your friends about it Make notes below (Chọn thành phố Hãy tưởng tượng em vừa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT SKILLS CÁC KĨ NĂNG (Tr.33) Listening Look at the pictures below What kind of festivals you think it is? Share your ideas with a partner (Nhìn vào tranh bên Bạn nghĩ kiêu lễ hội nào? Chia sẻ ý kiến bạn với bạn lớp) Suggested answers (Câu trả lời gợi ý) I think this is a music festival (Tôi ngĩ lễ hội âm nhạc) Listen to Nick talk about a music festival he attended Tick (✓) true (T) or false (F.) Correct the false sentences (Lắng nghe Nick nói vê lễ hội âm nhạc cậu ta tham dự Đánh dấu (✓)T F Sửa lại câu sai.) True (T) False (F) The Isle of Wight is the most well-known festival in the world (Isle of Wight lễ hội tiếng giới.) -> The Isle of ✓ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Wight is the most well-known festival in our country (Isle of Wight lễ hội tiếng đất nước chúng tôi) About 60,000 people attended the festival last year (Có khoảng 60,000 ✓ người tham gia lễ hội năm ngoái.) Nick and his family stayed at a hotel near the campsite (Nick gia đình cậu khách sạn gần khu cắm ✓ trại.) -> Nick and his family stayed in a tent (Nick gia đình cậu lều.) Jon Bon Jovi is Nick's favourite ✓ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí singer (Jon Bon Jovi ca sĩ ưa thích Nick.) ->Jon Bon Jovi is the favourite singer of Nick's father (Jon Bon Jovi ca sĩ yêu thích bố Nick.) Jon Bon Jovi's band performed for nearly three hours (Ban nhạc Jon ✓ Bon Jovi trình diễn gần đồng hồ.) Listen again and answer the questions (Nghe lại trả lời câu hỏi.) It takes place every June They are music bands He interested the audience with the hit songs They also went to the Bohemian woods They enjoyed a mix of good music from around the world Writing VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Think about a festival you attended Make notes about it below (Nghĩ lễ hội bạn tham dự Ghi đây) Name of festival 1000th Anniversary of Thang Long Ha Noi Festival Lots of activities in this festival such What was the festival? as: fireworks display, military parade, music performance, ect Who celebrated it? Where was it held? When was it held? Vietnam government Everywhere in Viet Nam and Ha Noi is the centre From October 1st 2015 to October 10th 2015 People a lot of activities such as: How was it held? fireworks, parties, parade and other interesting things Why was it held? To celebrate the 1000th anniversary of Ha Noi Now write a short paragraph about the festival you attended Use the notes above (Bây viết đoạn văn ngắn hội bạn tham gia Sử dụng ghi bên trên.) Five years ago, I attended a very big festival in Ha Noi It's called 1000th Anniversary of Thang Long Ha Noi Festival There are a lot of activities in this festival such as fireworks display, military parade, music performances, ect It was organized very splendidly because the organizers are the Viet Nam government Millions of people came to Ha Noi to participate in this great festival It was held for ten days from October 1st 2015 to October 10th 2015 I saw lots of fireworks, parties, parades during these days It was interesting I took so many pictures on this festival because there were plenty of beautiful scenes We organized this great festival to celebrate the 1000th anniversary of Thang Long - Ha Noi LOOKING BACK - PROJECT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ÔN BÀI (Tr.34) Vocabulary Rearrange the letters to make reasons for holding festivals Then match them to the pictures of the festivals (Sắp xếp chữ để tạo thành lí tổ chức lễ hội Sau nối chúng với tranh lễ hội.) religious: tôn giáo music: âm nhạc superstitious: mê tín seasonal: theo mùa Complete the sentences with the correct form of the words in brackets (Hoàn thành câu sau với dạng từ ngoặc.) cultural parade festive VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit COMMUNICATION, SKILL COMMUNICATION GIAO TIẾP (Tr.31) Extra vocabulary (Từ vựng bổ sung) Thanksgiving: lễ Tạ ơn stuffing: thịt nhồi feast: yến tiệc turkey: gà tây gravy: nước thịt cranberry: việt quất Look at the animal below Discuss the following questions with a partner (Nhìn vào vật Thảo luận câu hỏi sau với bạn.) a It's a turkey b It's one of the traditional food of an important festival c Thanksgiving Now listen and check your answers (Bây nghe kiểm tra câu trả lời bạn.) In pairs, write true (T) or false (F) for the following sentences Then listen again and check (Làm theo cặp, viết (T) sai (F) cho câu trả lời sau Sau nghe lại vả kiểm tra.) True (T) False (F) Thanksgiving is a seasonal festival only held in the USA (Ngày lễ Tạ ơn F VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ngày lễ hội theo mùa diễn Mỹ.) It is held on the third Thursday of November F (Lễ hội diễn vào ngày thứ Ba tuần thứ ba tháng 11) Families and friends gather to have a feast (Những người T gia đình bạn bè tập trung lại dự yến tiệc.) In many families, only adults prepare the feast F (Ở nhiều gia đình, có người lớn chuẩn bị yến tiệc.) Combread is one of the traditional dishes (Bánh ngô T VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ăn truyền thống.) After the feast, people always stay at home to play board games F (Sau bữa tiệc, người nhà để chơi trò chơi bảng) People help those less fortunate at Thanksgiving (Mọi người giúp T đỡ người thiếu may mắn vào ngày lễ Tạ ơn.) Work in pairs Imagine that one of you is from the USA and the other from Phu Yen, Viet Nam Ask and answer questions about Thanksgiving and Hoi Mua, a harvest festival in Phu Yen Use the information in this lesson and on page 35 (Làm việc theo cặp Tưởng tượng số bạn đến từ Mỹ bạn khác đến từ Phú Yên, Việt Nam Hỏi trả lời câu hỏi ngày lề Tạ ơn Hội Mùa, lễ hội thu hoạch Phú Yên Sử dụng thông tin học trang 35.) A: This photo is so beautiful Where did you take it? B: I took it at Hoi Mua festival in my village Do you have a festival in your country? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A: Sure Thanksgiving is an example Why you celebrate Hoi Mua? B: In March Wdiat about Thanksgiving? A: In November Why you celebrate Hoi Mua? B: We celebrate Hoi Mua to thank the Rice God for the crop and to pray for better crops in the future Families also worship their ancestors and parents on this occasion A: Who takes part in Hoi Mua? B: Everybody in our village does What about Thanksgiving? WTio participates in this celebration? A: Most American families WTiat they in Hoi Mua? B: They lots of activities such as playing drums, dancing, drinking rice wine, etc There are also some cultural activities such as buffalo races, cultural shows and traditional games Could you tell me some activities in Thanksgiving? A: We gather to have a feast with turkey Turkey is the traditional food of Thanksgiving B: Wow I like turkey Tell me more about Bài dịch: A: Bức hình đẹp Cậu chụp đâu thế? B: Tớ chụp Hội Mùa làng tớ Nước cậu có lễ hội không? A: Có Lễ Tạ ơn chẳng hạn Các cậu tổ chức Hội Mùa nào? B: Vào tháng Thế lễ Tạ ơn? A: Vào tháng 11 Tại cậu tổ chức Hội Mùa? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B: Chúng tớ tổ chức Hội Mùa đê cảm ơn Thần Nông giúp mùa màng tốt tươi nguyện cầu cho mùa màng tốt tương lai Các gia đình cầu nguyện cho tổ tiên, cha mẹ dịp A: Ai tham gia Hội Mùa? A: Mọi người làng tớ Thế ngày lễ Tạ ơn? Ai tham gia lễ này? B: Hầu hết gia đình Mỹ Họ làm Hội Mùa? A: Có nhiều hoạt động chơi trống, nhảy múa, uống rượu cần,v,v Có hoạt động văn hóa đua trâu, trình diễn văn hóa trò chơi truyền thống Cậu kể cho tớ vài hoạt động ngày lễ Tạ ơn không? B: Chúng tớ họp mặt ăn tiệc có gà tây Gà tây truyền thống lễ Tạ ơn mà A: Chà Tớ thích gà tây Kể cho ... Nam's capital city in the future Put the sections of the email in the correct order (Hãy xếp phần thư điện tử theo thứ tự.) * Đáp án G (Recipient: người nhận) a (Subject of the email: chủ đề thư)... COMMUNICATION Use the information about the cities mentioned in this unit (London, Tokyo, New York City, and Superstar City) and complete the diagram about the ideal city of the future (Em dùng... poster to the class Present the features of your city and explain what makes it the most liveable city in the world (Hãy giới thiệu tờ bích chương quảng cáo em trước lớp Trình bày nét giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 9: Cities of the future, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 9: Cities of the future, Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Chương trình mới Unit 9: Cities of the future

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay