Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 chương trình cơ bản năm học 2016-2017

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:31

Phòng GD&ĐT Mỹ Đức Bài kiểm tra khảo sát chất lợng Trờng THCS Lê Thanh đầu năm học 2008 - 2009 Họ và tên : Môn : Ngữ văn - lớp 7 Lớp 7 Thời gian làm bài : 90 phút Điểm Lời phê của thầy giáo Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm; mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất. Tre óng chuốt vơn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm nh tre gai. Suốt năm tre xanh rờn đầy sức sống. Và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh chuyển thành một màu vàng nhạt. Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng tầng lá nối nhau bay xuống tạo thành một rải vàng Tre luỹ làng thay lá Mùa lá mới oà nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trong nh màu ngọc, đẹp nh loại cây cảnh quần thể, báo hiệu một màu hè sôi động. Thân tre cứng cỏi, tán tre mềm mại. ma rào ập xuống, rồi trờ tạnh, mối cánh, chuồn chuồn đan cài trong bầu trời đầy mây xốp trắng. Nhìn lên, những ngọn tre thay lá, những búp tre non kín đáo, ngây thơ, hứa hẹn sự trởng thành, lòng yêu quê của con ngời đợc bồi đắp lúc nào không rõ! . (Theo Ngữ văn 6, tập 2) 1. Đoạn văn trên đợc trích từ tác phẩm nào ? A. Cây tre Việt Nam C. Vợt thác B. Tô D. Sông nớc Cà Mau 2. Ai là tác giả của đoạn văn trên ? A. Nguyễn Tuân C. Đoàn Giỏi B. Võ Quảng D. Thép Mới 3. Phơng thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là phơng thức nào ? A. Tự sự C. Miêu tả B. Biểu cảm D. Nghị luận 4. Cụm từ oà nở trong câu Mùa lá mới oà nở, [ ] thể hiểu nh thế nào ? A. Lá tre nở một cách bất ngờ C. Lá tre nở một cách từ từ, chậm rãi B. Lá tre nở nhiều D. Lá tre nở rất nhiều, đột ngột và mạnh mẽ 5. Đoạn văn trên đã để lại cho em ấn tợng gì về hình ảnh cây tre ? 1 A. Duyên dáng và yểu điệu C. Đẹp và đầy sức sống B. Mạnh mẽ và oai hùng D. Dịu dàng và mềm mại 6. Trong đoạn văn trên tác giả dùng mấy lần phép so sánh ? A. Một lần C. Ba lần B. Hai lần D. Bốn lần 7. Trong các từ sau đây, từ nào là từ Hán Việt ? A. Kín đáo C. Trởng thành B. Cứng cỏi D. Mềm mại 8. Khi viết : Nhìn lên, những ngọn tre thay lá, những búp tre non kín đáo ngây thơ, hứa hẹn sự trởng thành , tác giả đã dùng phép tu từ gì ? A. ẩn dụ C. So sánh B. Nhân hoá D. Hoán dụ Phần II. Tự luận (6 điểm) một lần em phạm lỗi khiến mẹ rất buồn. Hãy tả lại hình ảnh của mẹ lúc ấy và nói lên tâm trạng của mình. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hớng dẫn chấm thi khảo sát chất lợng Đầu năm học 2008 - 2009 Môn : Ngữ văn 7 Phần I. Trắc nghiệm : 4 điểm; mỗi câu đúng đợc 0,5 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A D C D C B C B Phần II. Tự luận : 6 điểm I.Yêu cầu chung: 1/ Nội dung: Biết kể lại câu chuyện một cách sinh động, thể hiện ở việc lựa chọn đợc tình huống và sự việc xảy ra; biết sử dụng đúng ngôi kể và trình bày diễn biến của câu chuyện theo thứ tự với những quan sát chính xác, nếu sắc sảo, độc đáo thì càng tốt. 2 Biết dùng phép so sánh, liên tởng sáng tạo để thể hiện trí tởng tợng của mình về hình ảnh mẹ buồn nh thế nào? 2/ Hình thức : Bài viết phải 3 phần đầy đủ : mở bài, thân bài, kết bài. Văn phong sáng sủa, câu đúng ngữ pháp, không dùng từ sai, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ. II. Yêu cầu cụ thể: * Mở bài: thể mở bài bằng nhiều cách khác nhau nhng phải giới thiệu đợc hình ảnh mẹ. * Thân bài: - Nêu lí do (em mắc lỗi gì?). - Tả mẹ : hình ảnh, gơng mặt, ánh mắt, thái độ Vừa tả vừa bộc lộ thái độ (ân hận, thơng mẹ, trách mình ). * Kết bài : Nêu cảm nghĩ và bài học. Biểu điểm : 1. Hình thức (1 điểm): - Văn phong, diễn đạt : 0,5 điểm. - Chữ viết và trình bày : 0,5 điểm. 2. Nội dung (5 điểm) : Mở bài : 0,5 điểm. Thân bài : 4 điểm. Kết bài : 0,5 điểm. 3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 BẢN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề Code 101 Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.(0.5 m) A dinner B drink C drive D children A peasant B death C ready D scream Choose the word whose main stress is placed differently from that of the others (0.5 m) A office B harrow C neighbor D contented A buffalo B profession C bicycle D passenger Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that is closest in meaning to the underlined word in the following VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí question is that if his children want to take over the farm when Mr Evans gives up working Country life is quiet and (17) to them It is quite likely that they will leave the farm for the city some days 11 A B does C did D have done 12 A poor B poorly C poverty D poorest 13 A in B for C at D on 14 A have B to have C having D being had 15 A pay B sell C buy D spend 16 A However B Therefore C Because D Although 17 A busy B peaceful C interesting D bored Read the passage and choose the most correct answer (1.75 ms) My name’s John and I’m 13 I’m from Edinburgh in Scotland I go to school in the centre of Edinburgh Every day, I get up at half past seven and put on my school uniform I hate it! The trousers are black, the jumper VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 BẢN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề Code 102 Give the correct tenses of the verbs in brackets (1.0 m) She (kiss)……………………her mum goodbye every morning They (not, visit) ………………… Da Lat City two years ago John (be) ……………never late for school When he was a child, he usually (go) …………… fishing with his brother Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.(0.5 m) A dinner B drink C drive D children A peasant B death C ready VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí farm has belonged to his family for generations The soil is (35) David raises sheep on his land He does not employ any full-time workers His sons help him when they are not (36) _school His wife adds VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 BẢN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề Code 101 Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.(0.5 m) A dinner B drink C drive D children A peasant B death C ready D scream VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 27 John (be) …IS…never late for school 28 When he was a child, he usually (go) …WENT fishing with his brother Give the correct forms of the verbs in brackets (1.0 m) 29 They suggested (play) …PLAYING……………… sports in the afternoons 30 He doesn’t know where (go)…TO GO………… 31 He would like (have) …TO HAVE….a glass of coffee 32 The baby is sleeping Could you please stop (make) MAKING… noise? Answer the following questions (1.0 m) 33 What is your surname? =>………………………………………………… 34 When were you born? =>………………………………………………… 35 Where are you living now? =>………………………………………………… 36 What is your favorite subject?=>……………………………………………… Give the correct forms of the words in brackets (0.5 m) 37 On Tet holiday, the stores are (crowd) ……CROWDED….………with shoppers 38 Tom likes studying (physics)…PHYSICAL… Education subject because it’s good for his health Rearrange the following words into the meaningful sentences (0.5 m) 39 a/ they/ summer/ wonderfuE Họ tên: Lớp: 5 . kiểm tra khảo sát đầu năm môn TOáN - lớp 5 - năm học 2008-2009 (Thời gian: 40 phút). Phần I: ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trớc ý đúng cho mỗi bài tập dới đây: Bài 1 ( 1 điểm ). Số nào trong các số dới đây chữ số 5 biểu thị cho 50 000 ? A. 65 324 B. 56 834 C. 36 524 D. 425 634 Bài 2 (1 điểm). Hỗn số 2 3 1 bằng phân số nào trong các phân số sau: A. 3 7 B. 6 2 C. 6 1 D. 3 2 Bài 3. ( 1 điểm ). Những số chia hết cho 3 là số nào trong các số sau: A. 1346 B. 5468 C. 5376 D. 1050 Phần II: ( 7 điểm ) Bài 1 ( 2 điểm). Tính. a. + 5 1 13 4 b. 35 17 - 7 3 c. x 4 5 7 4 d. : 6 2 9 3 Bài 2 ( 2 điểm ) Tính bằng hai cách: 476 : (17 x 4 ) Bµi 3 (2 ®iÓm): Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 630m, chiÒu réng lµ 110m. TÝnh diÖn tÝch cña thöa ruéng. Bµi 4. ( 1 ®iÓm ) T×m ba sè tù nhiªn liªn tiÕp biÕt tæng cña ba sè ®ã lµ 84. hớng dẫn chấm bài kiểm tra khảo sát Lớp 5 Môn : Toán Phần 1: 3 điểm Bài 1: phơng án đúng là B. Bài 2: phơng án đúng là A. Bài 3: phơng án đúng là C và D. Phần 2: 7 điểm Bài 1 ( 2 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm. ( phần c và d nếu không rút gọn phần kết quả, mỗi phép tính trừ 0,25 điểm ) a. 1/5 + 4/13 = 13/65 +20/65 = 33/65 b. 17/35 - 3/7 = 17/35 -15/35 =2/35 c. 5/4 x 4/7 = 20/28 = 5/7 d. 2/6 : 3/9 = 18/18 = 1. Bài 2: ( 2 điểm ) Mỗi cách làm đúng đợc 1 điểm Bài 3: http://ductam_tp.violet.vn/ Ngày thi 21/12/2010 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số 2 m y x m x = + + − 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho với m = 1. 2. Tìm m để hàm số cực đại và cực tiểu sao cho hai điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đường thẳng d: x – y + 2 = 0 những khoảng bằng nhau. Câu II (2,0 điểm) 1. Giải phương trình ( ) ( ) 2 cos . cos 1 2 1 sin . sin cos x x x x x − = + + 2. Giải phương trình 2 2 7 5 3 2 ( )x x x x x x− + + = − − ∈ ¡ Câu III (1,0 điểm). Tính tích phân 3 0 3 3. 1 3 x dx x x − + + + ∫ . Câu IV (1,0 điểm). Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng 1. Gọi M, N là các điểm lần lượt di động trên các cạnh AB, AC sao cho ( ) ( ) DMN ABC⊥ . Đặt AM = x, AN = y. Tính thể tích tứ diện DAMN theo x và y. Chứng minh rằng: 3 .x y xy+ = Câu V (1,0 điểm). Cho x, y, z 0≥ thoả mãn x+y+z > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ( ) 3 3 3 3 16x y z P x y z + + = + + II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B). A. Theo chương trình Chuẩn: Câu VI.a (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD phương trình đường thẳng AB: x – 2y + 1 = 0, phương trình đường thẳng BD: x – 7y + 14 = 0, đường thẳng AC đi qua M(2; 1). Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – y – 5z + 1 = 0 và hai đường thẳng d 1 : 1 1 2 2 3 1 x y z+ − − = = , d 2 : 2 2 1 5 2 x y z− + = = − Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với (P) đồng thời cắt hai đường thẳng d 1 và d 2 . Câu VII.a (1,0 điểm). Tìm phần thực của số phức z = (1 + i) n , biết rằng n ∈ N thỏa mãn phương trình log 4 (n – 3) + log 4 (n + 9) = 3 B. Theo chương trình Nâng cao: Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC, điểm A(2; 3), trọng tâm G(2; 0). Hai đỉnh B và C lần lượt nằm trên hai đường thẳng d 1 : x + y + 5 = 0 và d 2 : x + 2y – 7 = 0. Viết phương trình đường tròn tâm C và tiếp xúc với đường thẳng BG. 2. Trong không gian toạ độ cho đường thẳng d: 3 2 1 2 1 1 x y z− + + = = − và mặt phẳng (P): x + y + z + 2 = 0. Gọi M là giao điểm của d và (P). Viết phương trình đường thẳng ∆ nằm trong mặt phẳng (P), vuông góc với d đồng thời thoả mãn khoảng cách từ M tới ∆ bằng 42 . Câu VII.b (1,0 điểm). Giải hệ phương trình ( ) 1 4 4 2 2 1 log log 1 ( , ) 25 y x y x y x y  − − =  ∈   + =  ¡ -------------------Hết ------------------- - Đề & đáp án thi Đại học - Trường THPT Thuận Thành số I 1 SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 - 2010 Đáp án gồm 06 trang Câu Nội dung Điểm I 2,0 1 1,0 Với m =1 thì 1 1 2 y x x = + + − a) Tập xác định: D { } \ 2= ¡ 0.25 b) Sự biến thiên: ( ) ( ) 2 2 2 1 4 3 ' 1 2 2 x x y x x − + = − = − − , 1 ' 0 3 x y x =  = ⇔  =  . lim x y →−∞ = −∞ , lim x y →+∞ = +∞ , 2 2 lim ; lim x x y y + − → → = +∞ = −∞ , [ ] [ ] lim ( 1) 0 ; lim ( 1) 0 x x y x y x →+∞ →−∞ − + = − + = Suy ra đồ thị hàm số tiệm cận đứng x = 2, tiệm cận xiên y = x – 1. 0.25 Bảng biến thiên Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ) ( ) ;1 , 3; ;−∞ +∞ hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( ) ( ) 1;2 , 2;3 Cực trị: Hàm số đạt giá trị cực trị: y CĐ = 1 tại x = 1; y CT = 3 tại x = 3. 0.25 c) Đồ thị: 0.25 - Đề & đáp án thi Đại học - Trường THPT Thuận Thành số I 2 x y’ y - ∞ 1 2 3 + ∞ 0 0 + ∞ + ∞ - ∞ - ∞ 1 3 – – + + 2 1.0 Với x ≠ 2 ta y ’ = 1- 2 ( 2) m x − ; Hàm số cực đại và cực tiểu ⇔ phương trình (x – 2) SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN Đề thi gồm 04 trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2014 – 2015 MÔN: TIẾNG Trường THPT Nghi Lộc 4 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 Tổ Ngoại Ngữ Môn tiếng Anh 12- thời gian: 45 phút NAME: ………………………………………………CLAS: 12…………… I.Pronunciation:(0.9) 1.a.books b.hats c.bags d.roofs 2.a.explained b.watched c.lived d.robbed 3.a.complain b.main c.contain d.mountain II.Stress:(1.5) 1.a. attract b.discuss c.teacher d.depend 2.a. academic b.combination c.polite d.electrician 3.a. cinema b.physical c.primary d.compulsory 4.a. police b.decision c.music d.national 5.a. ability b.career c.investigate d.january III.Vocabulary:(1.5) 1.There are some factors that would help you ………in a job interview. a.success b.successful c.succeed d.successfully 2.The second category is the independent school system. a.public b.compulsory c.optional d.state 3.English,Mathmatics and chemistry are different sorts of……. a.objects b.subjects c.time-tables d.rejects 4…………….I enjoy it thoroughly. a.Academy b. Academically c.Academical d.Academic 5.The ……calendar of the colleges provides plenty of opportunities to meet other students. a.social b.socially c.society d.socialise IV.Grammar:(2.1) 1.Mr Brown,…… you met yesterday, is my friend’s father. a.whom b.whose c.that d.which 2.He …… me whether I lived in Vinh city. a.said b.told c.said to d.asked 3.This school…………… twenty years ago. a.builds b.built c.is built d.was built 4.If I …… money, I would buy that car. a.have b.had c.have had d.had had 5.She ……… watching TV at the moment. a.is watching b.was watching c.watches d.watched 6.They…………here since I …….eighteen. a.lived/am b.lived/was c.have lived/am d.have lived/was 7.I like Mr Minh’s picture,…… is on the wall. a.who b.which c.that d.whom V.Reading:(2) Families in the Western world (1) greatly during the last two centuries.Social scientists say that this change in the family is one of the important changes from a (2) society to a modern society. Before the 19 th century ,families usually arranged marriages for their children.Young people did not decide who they wanted…(3)….marry. After they got married ,they usually had a lot of children. Today many parents …(4)…that they should have fewer children so they could give each one a good life. It is…(5)… for a mother and a father to spend as much time as possible with their children.Home is a safe ,warm place for all the family members. 1.a.changes b.changed c.has changed d.have changed 2.a.tradition b.traditional c.traditionally d.traditionalise 3.a.to b.with c.for d.from 4.a.thinks b.declares c.think d.declare. 5.a.important b.popular c.interesting d.unimportant VI.Rewrite the following sentences:(2) 1.They are painting the kitchen now. The kitchen…………………………………………………………… 2.He said “ I have worked for this company for 10 years “ He said that…………………………………………………………… 3.I can’t do the test. It is too difficult. If ……………………………………………………………………… 4.A man opened the door. He was very funny. The man………………………………………………………………. 5.The book is very interesting. I bought it last night. The book……………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KÌ THI KSCL LỚP CHUYÊN ĐỀ LẦN III – 2015-2016 - ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút Mà ĐỀ 107 (Đề thi gồm 02 trang) Họ tên học sinh:…………………………………………………………… SBD:………… A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 points) Choose from the four options A, B, C, or D to complete each of the gaps below Without transportation, our modern society could not (01) , we would have no metal, no coal and no oil nor would we have any product made from these materials Besides, we would have to spend most of our time (02) food and food would be limited to the kinds that could grow in the climate and soil of our neighborhoods Transportation also Trường THPT Nghi Lộc 4 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 Tổ Ngoại Ngữ Môn tiếng Anh 12- thời gian: 45 phút NAME: ………………………………………………CLAS: 12…………… I.Pronunciation:(0.9) 1.a.books b.hats c.bags d.roofs 2.a.explained b.watched c.lived d.robbed 3.a.complain b.main c.contain d.mountain II.Stress:(1.5) 1.a. attract b.discuss c.teacher d.depend 2.a. academic b.combination c.polite d.electrician 3.a. cinema b.physical c.primary d.compulsory 4.a. police b.decision c.music d.national 5.a. ability b.career c.investigate d.january III.Vocabulary:(1.5) 1.There are some factors that would help you ………in a job interview. a.success b.successful c.succeed d.successfully 2.The second category is the independent school system. a.public b.compulsory c.optional d.state 3.English,Mathmatics and chemistry are different sorts of……. a.objects b.subjects c.time-tables d.rejects 4…………….I enjoy it thoroughly. a.Academy b. Academically c.Academical d.Academic 5.The ……calendar of the colleges provides plenty of opportunities to meet other students. a.social b.socially c.society d.socialise IV.Grammar:(2.1) 1.Mr Brown,…… you met yesterday, is my friend’s father. a.whom b.whose c.that d.which 2.He …… me whether I lived in Vinh city. a.said b.told c.said to d.asked 3.This school…………… twenty years ago. a.builds b.built c.is built d.was built 4.If I …… money, I would buy that car. a.have b.had c.have had d.had had 5.She ……… watching TV at the moment. a.is watching b.was watching c.watches d.watched 6.They…………here since I …….eighteen. a.lived/am b.lived/was c.have lived/am d.have lived/was 7.I like Mr Minh’s picture,…… is on the wall. a.who b.which c.that d.whom V.Reading:(2) Families in the Western world (1) greatly during the last two centuries.Social scientists say that this change in the family is one of the important changes from a (2) society to a modern society. Before the 19 th century ,families usually arranged marriages for their children.Young people did not decide who they wanted…(3)….marry. After they got married ,they usually had a lot of children. Today many parents …(4)…that they should have fewer children so they could give each one a good life. It is…(5)… for a mother and a father to spend as much time as possible with their children.Home is a safe ,warm place for all the family members. 1.a.changes b.changed c.has changed d.have changed 2.a.tradition b.traditional c.traditionally d.traditionalise 3.a.to b.with c.for d.from 4.a.thinks b.declares c.think d.declare. 5.a.important b.popular c.interesting d.unimportant VI.Rewrite the following sentences:(2) 1.They are painting the kitchen now. The kitchen…………………………………………………………… 2.He said “ I have worked for this company for 10 years “ He said that…………………………………………………………… 3.I can’t do the test. It is too difficult. If ……………………………………………………………………… 4.A man opened the door. He was very funny. The man………………………………………………………………. 5.The book is very interesting. I bought it last night. The book……………………………………………………………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KÌ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2015-2016 ================= Môn thi: Tiếng Anh - Khối 10 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest A environment B hydroelectric C circulation D wild A nation B tourist C study D return A established B orphaned C recognized D endangered II Choose the word whose syllable is stressed differently from the rest in each group A national B abandon C orphanage D chemical A ocean B divide C challenge D picture III Choose the words or phrases to complete the following sentences or substitute the underlined parts 1.He is standing in front of a large ... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề Code 102 Give the correct tenses of... pháp luật, biểu mẫu miễn phí KEY ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề Code 101 Choose the word that has the
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 chương trình cơ bản năm học 2016-2017, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 chương trình cơ bản năm học 2016-2017, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 chương trình cơ bản năm học 2016-2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay