Cách làm bài thi TOEIC bài 1 giới thiệu câu từ loại trong TOEIC

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:04

Bài 1: giới thiệu câu từ loại TOEIC Bài giới thiệu qua dạng câu từ loại thi TOEIC Chào bạn Trong trước nói sơ qua số quy tắc ngữ pháp Trong loạt xin nói cách làm tất dạng câu thi TOEIC Trong đầu tiên, cách làm dạng câu từ loại Đây dạng câu gặp nhiều mà dễ làm thi TOEIC Câu câu từ loại? Ví dụ câu Ta thấy đáp án có đoạn specifi này, có nghĩa “cụ thể” Nhưng chúng khác khúc phía sau A có đuôi –ic tính từ B có đuôi –fy động từ C có đuôi –ly trạng từ Còn D có đuôi –tion danh từ A tính từ nghĩa “có tính chất cụ thể” B động từ nghĩa “nêu cụ thể” C trạng từ nghĩa “một cách cụ thể” D danh từ nôm na “cái cụ thể” Tức đáp án mà có nghĩa giống loại từ khác nhau, câu từ loại Có hai câu hỏi quan trọng nên đặt Thứ thi TOEICcâu từ loại? Theo thống kê với 81 đề thi TOEIC, bao gồm đề thi soạn theo đề thi thật đề thi thật từ đợt thi cũ, câu từ loại chiếm 25% số câu phần điền từ Thì trung bình đề TOEIC 200 câu có khoảng 13 câu từ loại Như có nhiều câu từ loại Nên biết cách làm tốt, câu đem lại số điểm không nhỏ cho bạn Thứ hai làm câu từ loại có cần phải biết nghĩa không? Câu trả lời đại đa số câu không cần Bạn cần biết ngữ pháp làm Vậy cách làm câu từ loại nào? Rõ ràng ta cần làm hai bước Thứ xác định xem chỗ trống loại từ Thứ hai tìm từ loại đáp án chọn vào Thì làm để ta xác định chỗ trống từ loại nào? Thì rõ cho bạn ...Thứ hai làm câu từ loại có cần phải biết nghĩa không? Câu trả lời đại đa số câu không cần Bạn cần biết ngữ pháp làm Vậy cách làm câu từ loại nào? Rõ ràng ta cần làm hai bước Thứ xác... Rõ ràng ta cần làm hai bước Thứ xác định xem chỗ trống loại từ Thứ hai tìm từ loại đáp án chọn vào Thì làm để ta xác định chỗ trống từ loại nào? Thì rõ cho bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm bài thi TOEIC bài 1 giới thiệu câu từ loại trong TOEIC , Cách làm bài thi TOEIC bài 1 giới thiệu câu từ loại trong TOEIC , Cách làm bài thi TOEIC bài 1 giới thiệu câu từ loại trong TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay