Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots

16 49 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 01:02

Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24/8/2015 INTRODUCTION THE WAY TO LEARN WELL I Objectives: Knowledge - By the end of the lesson , Ss will be able to know How to prepare a new lesson, How to learn & check the previous lesson, How to learn English well and use the allocation in their study (at school + at home) and basic classroom language Skills Know the way of using other language Language focus: + Structure: - Asking the students what they learnt last year or how they know English now + Vocabulary: Education - Educate ss love their lesson II Teaching aids: Teacher: textbook, cassette, tape Students: Books, pens III Procedure - Introduce the content of the programme: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC) Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra: Số tiết giới thiệu CT & SGK Số tiết dự phòng Tổng số tiết năm học: tiết/bài học x 20 = 80 tiết tiết/bài x ôn = 12 tiết tiết/bài x kiểm tra = tiết tiết 4tiết 105 tiết “English 4” has books ( Two student books and one work book) • Each student book has 10 units After units has a review • Each unit has lessons • Each lesson has 4- parts • Prepare for the academic year Teacher remarks Ss to remember some commands + Look, listen and repeat Nhìn nghe nhắc lại + Point and say Chỉ nói + Listen and tick + Look and write Nhìn viết + Let’s sing + Let’s talk Chúng ta nói + Let’s play + Listen and number Nghe đánh số + Let’s chant + Listen and circle Nghe khoanh tròn + Write about you + Read and answer Đọc trả lời + Project + Listen and repeat Nghe nhắc lại + Read and tick + Read and complete Đọc hoàn thành câu + Read and write Đọc viết * Ss read in chorus, in group and individual * Teacher corrects the mistakes of pronunciation * Play the game: Slap on the board Week Period Nghe đánh dấu Chúng ta hát Chúng ta chơi Chúng ta đếm Viết bạn Kế hoạch Đọc đánh dấu Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 24-25/8/2015 UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN Lesson 1: part 1-2-3 I Objectives: - After the lesson, students will be able to greet someone formally Develop: Listening – Speaking skills - Ss look after , solve problems and study themselves - Studious and obedient students and love their friends II Language contents: - Vocabulary: morning, afternoon, evening, night - Grammar : Good morning/ Good afternoon/ Good evening III Teaching aids: - Teaching aids: puppets , recording - Resources: student’s book ( p.6), workbook ( p 4) IV/ Procedures Class organization: - Greeting - Checking for the students' attendance Oral test: - Have pupils ask and answer questions about someone, intro-duce someone New lesson Teacher’s activities Students’ activities Warm up - Have Ss play the game: - Play the game passing ball to introduce Class: What’s your name? themselves S1: My name’s Nam / I’m Nam Look, listen and repeat - Look at the pictures and identify the characters - Listen and repeat twice - Play roles to read One group repeats Miss Hien’s part and the other the pupils’ part - Read in pairs - Greet in chorus: Good morning, Miss Ha - Check Ss’ understanding: T: Good morning, class + Encourage Ss to say: Good morning, Miss Ha 2.Point and say: - Identify the people in each picture: Picture a: Mss Hien and Mai - Do as an example with Picture b: Mr Loc and Phong picture a Picture c: Mr Loc and Mss Hien T: Good morning, Nga - Point to the pictures and practise S1: Good morning, Mr - Play role and speak out - Work in pair Loc - Do the same with other - 6-7 pairs The others observe and give comments greetings and parts of the - Open their books Identify the people and the parts day of the day - Look at the pictures Then Ss identify parts of the Listen and tick day - Listen ( twice) and tick - Listen and check Conclusion and - Give the answers: a c b homework - Ask Ss to Ex A,B at home Week Period Date of planning: 16/8/2015 Date of teaching: 26-27/8/2015 UNIT 1: NICE TO VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phonetics - trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh PHONETICS Find the word having a different sound in the underlined part Say them aloud [Tìm từ có phần gạch chân khác vớ từ lại Đọc chúng to lên] Đáp án: D C B A A Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given) [Đặt tên cho đồ vật sau, sau đọc từ to lên ( ký tự từ cho)] Đáp án: couch ( ghế bành/ ghế dài) toys ( đồ chơi) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cow ( bò cái) coins ( đồng tiền xu) mouse ( chuột) Vocabulary and Grammar - trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp VOCABULARY AND GRAMMAR Match the verbs - to the phrases a - f [Nối động từ - với cụm từ a - f] Đáp án: f : rửa bát c : cắt hàng rào d : cho em bé ăn a : dọn dẹp giường b : làm thảm Fill each gap with a phrase in [Điền vào chỗ trống với cụm từ 1] VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: the dishes feed the baby cut the hedge make the bed clean the carpets Dịch bài: BẠN MUỐN NGƯỜI MÁY LÀM GÌ? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đây câu trả lời từ người khắp giới - Chúng ghét làm việc nhà rửa bát sau bữa ăn - Nó cho em bé ăn bé đói không? Tôi mệt mỏi làm việc ngày - Bây già làm nhiều việc vườn Tôi hi vọng cắt tỉa hàng rào quanh vườn cao - Tôi bận rộn với nghiên cứu, thời gian cho việc khác Nó dọn dẹp giường sau thức dậy lau thảm chúng bẩn không? Write another word/ phrase for each verb in and make a sentence with it [Viết từ cụm từ khác cho động từ đặt câu với nó] Example: the dishes: He must the dishes after dinner every night [Ví dụ: rửa bát : Anh phải rửa bát sau bữa ăn tối] Đáp án: - homework: The teacher gave me so much assignments, so I have to spend all time at home to homewwork - feed the cat: My responsibility at home is to feed the cat which my mom loves a lot - make a cake: In my free time, I usually make a cake for my family to enjoy - clean the floor: My mother asked me and my brother clean the floor evey weekend - cut the grass: The grass in front of my house is too high, so my father asks me to cut the grass What types of robots are they? Write the words in the space [Chúng loại người máy nào? Viết từ vào chỗ trống] Đáp án: Home robots Người máy giúp việc nhà: Chúng nấu ăn, pha trà cà phê, dọn dẹp nhà cửa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Teaching robots Người máy dạy học: Chúng dạy trẻ thay giáo viên người Worker robots Người máy công nhân: Chúng xây tòa nhà, cầu đường Doctor robots Người máy bác sĩ: Chúng giúp tìm chữa lành vấn đề thể Sapce robots Người máy không gian: Chúng xây dựng trạm không gian mặt trăng hành tinh khác Fill each gap with can, can't, could, couldn't, will be able to or won't be able to [Điền vào chỗ trống với can, can't, could, couldn't, will be able to won't be able to] Đáp án: can't Tom bị ốm anh chơi bóng đá với will be able to Bây thực hành nói tiếng Anh chăm Năm tới, nói tiếng Anh tốt could Tony chơi dương cầm tốt tuổi Anh giành giải nhì thi âm nhạc can Bà già bà mang kính Bà nhìn tốt couldn't Mình đọc viết tuổi won't be able to VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Năm 2020, người máy nhận diện giọng nói khuôn mặt chúng khả suy nghĩ người Read the following English Language Ability Questionnaire and write sentences about Phong's ability in English [Đọc bảng câu hỏi khả tiếng Anh viết câu khả tiếng Anh Phong] [Ví dụ: Trước khóa học này, Phong nói tiếng Anh qua điện thoại Bây anh học Sau khóa học anh nói tiếng Anh qua điện thoại.] Đáp án: - Before this course, Phong couldn't understand conversational English, but now he can - Beore this course, Phong couldn't read an English novel, but now he can read it - Before this course, Phong couldn't speak to a group of people Now, he's learning After this course, he will be able to speak with a group of people - Before this course, Phong couldn't write a social letter, but now he can - Before this course, Phong couldn't write an article Now, he's learning After this course, he will be able to write a article - Before this course, Phong couldn't give a presentation on social issues Now he's learning After this course, he will be able to give a presentation on social issues VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Speaking - trang 42 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp SPEAKING Look at these phrases a - h and put them into groups [Nhìn vào cụm từ a - h đặt chúng theo nhóm] Đáp án: Hỏi ý kiến: a Bạn nghĩ ? c Còn bạn sao, (Nick)? f Bạn có đồng ý ( với điều đó) không? Thể đồng tình: e Mình đồng ý ( với điều này/ với Nick) d Vâng, hoàn toàn đồng ý Thể không đồng tình: b Mình xin lỗi, không đồng ý g Mình không đồng ý ( với điều này/ với Nick) h Không, hoàn toàn không Complete the conversation with these phrases Then practise the conversation with your friend VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí [Hoàn thành đối thoại với cụm từ sau Sau thực hành với bạn em] Đáp ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT COMMUNICATION GIAO TIẾP EXTRA VOCABULARY comb: chải (chài tóc) shout: la mắng, hò hét bend over: bỏ cong, cúi xuống gardening: việc làm vườn Listen to the radio programme from 4Teen News Then fill in each gap with the word you hear (Nghe chương trình radio từ tin 4Teen Sau hoàn thành chỗ trống với từ bạn nghe thấy) words school shoes first water Bài dịch: Chào mừng bạn đến với chương trình "Công nghệ bạn" Hôm yêu cầu người bạn chứng ta đến từ khắp nơi giới kể cho nghe robot họ Đầu tiên Tommy đến từ Sydney, Úc: Chứ robot tớ hiểu số từ mà tớ nói Nó chải tóc giúp tớ mặc quần áo Tuy vậy, đánh giày cho tớ không cúi xuống Thứ Trần Linh đến từ Hà Nội, Việt Nam: Chú robot tớ đồng hồ báo thức Nó đánh thức tớ sáng Nó la lớn "wake up! (thức dậy!)" Nó lôi tớ khỏi giường Nó giúp tớ học Cuối Nubita đến từ Tokyo, Nhật Bản: Chú robot tương lai tớ giúp tớ làm việc vườn Nó tưới nước cho Nó cắt cỏ dại Interview three people about what skills they want their robots to have Note their answers in the table below (Phỏng vấn người kỹ họ muốn robot họ có Ghi câu trả lời vào bảng đây) Báo cáo kết em trước lớp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SKILLS CÁC KỸ NĂNg (Tr 64 SGK) READING Find the following words/ phrases in the text below What they mean? (Tìm từ/ cụm tù sau đọc Chúng có nghĩa gì?) space robot (người máy không gia) apart from (ngoài ra) types (loại, hạng) space station (trạm không gian) planet (hành tinh) Read the news report on the international robot show Then, answer the questions (Đọc tin trình diễn robot quốc tế Sau trả lời câu hỏi) An international robot show is in Ha Noi now Young people are interested in home robots The children like to see them There are worker robots, doctor robots and space robots Bài dịch: Hôm có buổi trình diễn robot quốc tế Hà Nội Nhiều người có mặt buổi trình diễn Họ thấy nhiều loại robot Những người trò quan tâm nhiều đến robot gia đình Những robot nấu ăn, pha trà cà phê, dọn dẹp nhà cửa ủi đồ.  Trẻ em thích xem robot dạy học Những robot giúp đỡ chúng học tập Robot dạy học dạy chúng Tiếng Anh, Văn học, Toán học môn học khác Chúng giúp bọn trẻ cải thiện khả phát âm Các loại robot khác củng có mặt buổi trình diễn Những robot làm nhiều việc Robot công nhân xây nhà tòa cao ốc; robot bác sĩ chăm sóc người ốm; robot không gian xây dựng trạm không gian Mặt trăng hành tinh khác VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Read the text again and fill the table below (Đọc lại đoạn văn hoàn thành bảng sau) Types of robots What they can Home robots Teaching robots Worker robots Doctor robots Space robots can cook, make tea or coffee, clean the house and the laundry can help students study english, maths, littérature and other subjects, improve their english pronunciation can build our houses and buildings can help sick people can build space stations on the Moon and other planets SPEAKING Write what you think each type of robot will be able to in the future (Viết điều bạn nghĩ loại robot làm tương lai) Types of robots Home robots Teaching robots Worker robots Doctor robots Space robots What they will be able to in the future - They will be able to recognize our faces - They will be able to help children homework - They will be able to build bridges - They will be able to check on sick people - They will be able to investigate, explore other planets Work in groups Take turns talking about types of robots and what they will be able to in the future Can you think of other types of robots? (Làm việc theo nhóm Lần lượt nói loại VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí robot điêu chúng làm tương lai Bạn có nghĩ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK Tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK GETTING STARTED Mở đầu (Tr 58 SGK) Listen and read (Nghe đọc) BÀI DỊCH: ROBOTS AND THEIR WORK NGƯỜI MÁY VÀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG Nick: Chào buổi sáng, Tiến sĩ Alex Tiến sĩ cho chúng cháu biết vài điều robot không ạ? Tiến sĩ Alex: Có chứ, đương nhiên Nick: Tiến sĩ nghĩ vai trò người máy khứ? Tiến sĩ Alex: À khứ chúng có vai trò không quan trọng Chúng làm nhũng việc đơn giản Phong: Bây chúng làm gì? Tiến sĩ Alex: Bây chúng làm nhiều thứ Robot gia đình làm việc nhà Robot bác sĩ giúp đở người ốm Nick: Chúng xây nhà không? Tiến sĩ Alex: Có, chúng Robot công nhân chí xây dụng nhũng nhà lớn Nick: Chúng dạy học không? Tiến sĩ Alex: Có chứ, robot giảng dạy dạy học lớp Nick: Tiến sĩ nghĩ robot làm tương lai? Tiến sĩ Alex: À bác nghĩ chúng đóng vai trò quan trọng Chúng làm nhiều điều người Phong: Chúng nói chuyện với không? Tiến sĩ Alex: Chắc chắn Nhưng chúng làm điều chơi bóng đá hay lái xe ô tô VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a Read the conversation again Answer the following questions (Đọc lại hội thoại Trả lời câu hỏi sau) They could very simple things Yes, they can They will be able to many things like humans No, they won't b Find the four types of robots in the conversation Write them under the correct pictures below (Tìm loại người máy hội thoại Viết tên chúng tranh đây) teaching robots worker robots doctor robots home robots Match the activities with the pictures Then listen, check and repeat the phrases (Nối hoạt động với tranh Sau lắng nghe, kiểm tra lặp lại câu sau) c d a b Game: Miming (Trò chơi: Diễn kịch câm) Work in groups A student mimes one of the activities in and the others try to guess Then swap (Làm việc theo nhóm Một học sinh diễn kịch câm hành động phần người khác cố gắng đoán Sau đổi vai) Ví dụ: A: Tôi làm đây? B: Bạn rửa bát A: Đúng rồi/ Không, thử lại lần nửa Look at the pictures Tell your partner what you can or can't now (Nhìn vào tranh Kể cho bạn bạn biết điều bạn làm làm bây giờ.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ví dụ: I can play football I can't climb a mountain Can you think more? (Bạn nghĩ thêm việc khác không?) Class survey (Khảo sát lớp học) Go around the class asking these questions Find out: (Đi vòng quanh lớp hỏi câu sau: Tìm ra:) - The sports or games that all people can play (Những môn thể thao hay trò chơi mà người chơi) - The sports or games that some people cannot play (Những môn thể thao hay trò chơi mà vài người chơi) - The sports or games that no one can play (Những môn thể thao hay trò chơi mà không chơi được) Câu hỏi khảo sát: Bạn chơi bóng bàn không? Bạn có biết võ karate không? Bạn chơi cờ không? Bạn có biết võ judo không? Bạn chơi cầu lông không? Bạn chơi trò chơi máy tính không? A CLOSER LOOK XEM KỸ HƠN (Tr 60 SGK) VOCABULARY (TỪ VựNG) Match the verbs in column A to the words/ phrases in column B Then listen, check and repeat the words/ phrases (Nối động từ cột A với cụm từ cột B Sau nghe, kiểm tra lặp lại từ/ câu) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c a b e d Write another word/phrase for each verb (Viết thêm từ/ cụm từ cho động từ) Verb guard Noun the company make a cake understand the question lift things recognise our voice Put the words in the correct order (Xếp từ theo thứ tự) Mary could dơ sums at the age of Could you read and write when you were 6? Robots could lift heavy things some years ago Robots couldn't move easily until recent years Work in pairs Read the information about the famous robot Ongaku Ask and answer questions about what it could/ couldn't two years ago (Làm việc theo nhóm Đọc thông tin Match the answers to each the questions 1/-what’s your name?2/- How are you today?3/- What class are you in? 4/- Are you a new student?5/-Bye.A:GoodbyeB:Fine, thanksC:Yes, I amE:Class 7A D:My name’s Hoa1-D 2-B 3-E 4-C 5-AUnit 1: BACK TO SCHOOLLesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12)VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Unit : BACK TO SCHOOL I Odd one out: a friend b parent c uncle d aunt a small b big c old d meet a school b classmate c theater d market a nice b good c fine d bad a class b student c aunt d teacher II Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others a far b back c happy d family a student b pretty c different d theater a also b post c movie d old a about b house c couch d group 10 a nice b uncle c office d distance III Choose one word that has opposite meaning to the word in capital (Chọn từ có nghĩa trái ngược vớ i từ in hoa) 11 NEW a fine b odl c tall d short 12 BIG a small b long c full d round 13 HAPPY a tired b nice c interesting d unhappy 14 GOOD a healthy b thirsty c cold d bad 15 FREE a high b thick c busy d dangerous IV Choose the word or phrase that best complete each unfinished sentence below or substitutes for the under lined word or phrase: 16 She lives in the Ha Noi but her parents in Hue a still live b live still c live d a & c 17 My father never drinks _ coffee for breakfast a much b many c a lot of d a & c c more tall to d more tall than 18 This tree is that tree a Taller to b taller than 19 Is your new address ? a Where b What c How d When 20 Baseball is different _ soccer a from b of c for d with VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 21 She doesn’t have friends a much b many c a lot of d b & c 22 Hoa works _ other students in her class a harder to b harder than c more hard to d more hard than 23 “ ” are you so late ? a When b What c How d Why 24 Jane and I are _ the same class _ school a at / at b in / in c in / at d on / at 25 We live 23 Nguyen Trai Street a in b at c on d b & c 26 Do you know _ people ? a much b many c a lot of d b & c 27 Jane drives _ than Jack a carefuller b carefullier c more careful d more carefully 28 “ _” are the tickets ? a How much b What prices c What costs d How many 29 She doesn’t have _ friends at her new school a many b any c some d a & b 30 How far is it _ your house school ? a at / to b between / and c from / to d from / with 31 They usually buy milk a much b many c a lot of d a & c 32 This is new classmate a he b she c our d them 33 Minh T V every night a watch b watches c watchs d watching 34 She doesn’t have picture books a a b some c many d lot of c in d for 35 Tam is good Math a on b at VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 36 School stars o’clock in the morning a on b in c at d from 37 She has _ of friends in the a some b any c lots d lot 38 They will _ badminton next Sunday a to play b play c plays d playing c Which d How 39 _ class are you in ? a Where b How many 40 Her parents live Ha Noi a in b on c at d to G G i i á á o o á á n n t t i i ế ế n n g g v v ă ă n n 7 7 Unit one: Back to school A/ Friends (A1 + A3 ) I/ Objects At the end of the lesson, the students will be able to greet one another and introduce themselves to others. II/ Language contents 1, New words: classmate, so am I, me too 2, Structures: Nice to see you, Nice to see you again. III/ Teaching aids. A syllabus, pictures, a tape and a cassette player. IV/ Teaching produces Stages Teacher’s activities Students’ activities 1, Warm up (5’) 2,Presenta tion (15’) 1, Warm up (5’) Make questions: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang 48 - Unit - Sách VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp Chương trình Unit 12 THIS IS MY HOUSE LESSON 1 LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A PICTURE B There's a garden over there This is my house (Có khu vườn kia.) (Đây nhà tớ.) Come and see it Wow! It's big! It's very nice! (Ồ! Nó lớn quá!) (Hãy đến xem Nó đẹp lắm!) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a There's a living room (Có phòng khách.) It's very nice! b There's a kitchen c There's a bathroom (Có nhà bếp.) (Có phòng tắm.) It's very nice! It's very nice! (Nó thật đẹp!) (Nó thật đẹp!) e There's a dining room f There's a garden (Nó thật đẹp!) d There's a bedroom (Có phòng ngủ.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) (Có phòng ăn.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> There's a livingroom (Có phòng khách.) Wow! It's very nice! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a bedroom (Có phòng ngủ.) (Có khu vườn.) It's very nice! (Nó thật đẹp!) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Wow! It's very beautiful! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a bathroom (Có phòng tắm.) Wow! It's very big! (Ồ! Nó thật rộng!) -> There's a dining room (Có phòng ăn.) Wow! It's very nice! (Ồ! Nó thật đẹp!) -> There's a kitchen (Có bếp.) Wow! It's very beautiful! (Ồ! Nó thật đẹp!) LISTEN AND TICK (NGHE VÀ ĐÁNH DẤU) a b a Tapescript (Lời ghi âm) This is my house (Đây nhà tớ.) Wow! It's big (Ồ! Nó thật to.) There's a garden Come and see it (Có khu vườn Đến xem đi.) It's very beautiful (Nó thật đẹp.) There's a kitchen overthere Come and see it (Có phòng bếp Đến xem đi.) Wow! It's very nice (O! Nó đẹp quá.) LOOK AND WRITE (NHÌN TRANH VÀ VIẾT) This is my house (Đây nhà tớ.) There is a bedroom (Có phòng ngủ.) There is alivingroom (Có phòng khách.) There is abathroom (Có phòng tắm.) There is a diningroom (Có phòng ăn.) There is akitchen (Có nhà bếp.) LET'S SING (CÙNG HÁT) THE WAY I CLEAN MY HOUSE CÁCH TỚ DỌN NHÀ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đây cách tớ dọn nhà This is the way I clean my house Dọn nhà, dọn nhà Clean my house, clean my house Đây cách tớ dọn nhà This is the way I clean my house Thật sớm vào buổi sáng! So early in the morning! Đây cách tó dọn phòng This is the way I clean my room Clean my room, clean my room Dọn phòng, dọn phòng This is the way I clean my room Đây cách tớ dọn phòng So early in the morning Thật sớm vào buổi sáng LESSON LOOK, LISTEN AND REPEAT (QUAN SÁT, NGHE VÀ NHẮC LẠI) PICTURE A This is the living room PICTURE B Is there a fence? (Đây phòng khách.) (Có hàng rào không?) Wow! It's nice! Is there a garden? No, there isn't (Ồ! Nó thật đẹp Có vườn không?) (Không, không có.) Yes, there is Come and see it (Có Đến xem đi) POINT AND SAY (CHỈ VÀ NÓI) a Is there a pond? Is there a gate? b (Có áo không?) Yes, there is (Ừ, có.) c Is there a d (Có cổng không?) Yes, there is (Ừ, Có.) Is there a fence? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí yard? (Có sân không?) Yes, there is (Ừ, có.) (Có hàng rào không?) No, there isn't (Không, không có.) LET'S TALK (CÙNG NÓI) -> Is there a pond? (Có ao không?) Yes, there is (Ừ, có.) -> Is there a yard? (Có sân không?) Yes, there is (Ừ, CÓ.) -> Is there a gate? (Có cổng không?) No, there isn't (Không, không có.) -> Is there a fence? (Có hàng rào không?) No, there isn't (Không, không có.) LISTEN AND NUMBER (NGHE VÀ ĐÁNH SỐ) a b c d Tapescript (Lời ghi âm) This is my house (Đây nhà tớ.) Oh! It's nice And there is a big tree next to it (Ồ! Thật đẹp Và có lớn VnDoc - Tải tài liệu, v n pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Phonetics - trang 48 - Unit 12 - S ách tập (SBT) tiếng Anh 9mới Nick and Tom are discussing their new jobs Draw arrows to illustrate Tom's tone next to each of his statements, then practisereading them out Nick v Tom thảo luận v ề cô ng vi ệc họ Đánh dấu ngữ điệu câ u i Tom, đọc to cá ... English [Đọc bảng câu hỏi khả tiếng Anh viết câu khả tiếng Anh Phong] [Ví dụ: Trước khóa học này, Phong nói tiếng Anh qua điện thoại Bây anh học Sau khóa học anh nói tiếng Anh qua điện thoại.] Đáp... không thích robot Họ sợ ngày robot mạnh ( có nhiều quyền lực) Writing - trang 46 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí WRITING Look at these... bò cái) coins ( đồng tiền xu) mouse ( chuột) Vocabulary and Grammar - trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp VOCABULARY AND GRAMMAR Match the verbs - to the phrases a - f [Nối động từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots, Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay