Ngữ pháp TOEIC bài 3 cấu trúc của vị ngữ

8 25 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 00:23

Ngữ pháp TOEICBài 3: Cấu trúc vị ngữ Bài nói cấu trúc vị ngữ, cụ thể nói thành phần vị ngữ, với vị trí chức thành phần Chào bạn! Trong hôm trước nói chủ ngữ câu, thành phần nó, thành phần có mối quan hệ với nhau, có chức vị trí Trong nói qua vị ngữ, thành phần diễn tả hành động tính chất chủ ngữ Vị ngữ cụm động từ Hôm trước có nói chủ ngữ cụm danh từ, vị ngữ cụm động từ Mình nói chủ ngữ hay cụm danh từ giống hệ mặt trời, có danh từ làm mặt trời xung quanh có hành tinh quay quanh bổ nghĩa cho danh từ Tương tự vậy, cụm động từ giống hệ mặt trời Mặt trời động từ chính, có thứ quay xung quanh bổ nghĩa mô tả cho Hôm trước nói mèo Bây cần vị ngữ để diễn tả hành động mèo Ví dụ có động từ eats – “ăn” smiles – “cười” Những thành phần bổ nghĩa cho động từ này? Cụm danh từ Thứ nhất, nói “ăn đó”, phía sau chữ “ăn” cần “cái đó”, tức cụm danh từ dụ chữ fish – mèo “ăn cá” Chữ fish mô tả cho hành động ăn Ăn gì? Ăn cá Chữ fish đứng phía sau chịu ảnh hưởng hành động Nó bị mèo ăn Vậy danh từ mô tả, làm rõ cho hành động Cụm giới từ Chú ý lúc cần danh từ phía sau mô tả cho hành động dụ động từ smiles – “cười” Chúng ta nói ăn cá, ăn bánh, ăn mì… Nhưng mà smiles – “cười”, nói “cười cá” Có động từ gọi nội động từ – động từ bên Chúng tác động bên giống eats (ngoại động từ) Nội động từ danh từ phía sau Nhưng bạn muốn nói “cười với đó” sao? “Với đó” – sau chữ “với” danh từ Nhưng danh từ không chịu ảnh hưởng trực tiếp hành động “cười”, mà có chữ “với” giới từ phía trước smiles nội động từ Bạn hiểu giống tự cười hướng nụ cười người ta, tác động trực tiếp lên người ta smiles nội động từ nên trực tiếp phía sau Nếu muốn nói cười cần giới từ Trong tiếng Anh giới từ tương đương giới từ at dụ at the dog – “với chó” Con mèo “cười với chó” Vậy thành phần gì? Bài trước có nói qua rồi, giống on the bed Nó cụm giới từ Nó mô tả cho động từ Chúng ta có trường hợp nữa? Linking verb tính từ Có loại động từ gọi linking verb – tức động từ dùng để “nối” Chúng ta danh từ (N), động từ (V) tính từ (Adj) Loại động từ có tác dụng nối danh từ tính từ lại với Những động từ tiêu biểu loại look – “trông” dụ look happy – “trông vui” Sau động từ look tính từ Một dụ khác seem, có nghĩa “trông có vẻ” Hoặc động từ quen thuộc với người – động từ to be Động từ to be chia hay thể khác có nhữg dạng khác dụ số nhiều are Ví dụ có mèo động từ to be is Như nói, kết nối với tính từ, dụ cute – “dễ thương” “Con mèo dễ thương” Vậy động từ động từ kết nối – linking verb, phía sau có tính từ cụm tính từ bổ nghĩa cho Cụm động từ nguyên mẫu có to Còn trường hợp dụ muốn nói: “con mèo cố gắng cười” Có hai hành động “cố gắng” – tries “cười” – smile Chúng ta thấy động từ “cười” diễn tả mục đích động từ “cố gắng” (cố gắng cười) Để mục đích dùng mà trước có nói rồi, cụm nguyên mẫu động từ có to “Cố gắng cười” – tries to smile To smile cụm động từ nguyên mẫu có to Tức cụm gồm chữ to sau động từ nguyên mẫu, tức động dạng biến đổi Nó diễn tả mục đích – cố gắng để làm Trợ động từ Tiếp theo có thành phần nữa? Nhiều vị ngữ hành động mà có động từ đứng trước động từ Người ta gọi trợ động từ Trợ động từ gì? Có trường hợp cần có động từ phía trước, dụ is doing Như bạn biết, cấu trúc tiếp diễn Chữ is hiểu nghĩa “đang” Nó trợ động từ, tức động từ dùng để hỗ trợ cho động từ doing, để nói tạo nghĩa “đang làm” Một số trợ động từ khác have have done – “đã làm” Chữ have trợ động từ, có nghĩa đại khái “đã” Hoặc trợ động từ khác can – “có thể” Can – “có thể làm đó” Is, have, can trợ động từ đứng trước động từ Những chữ doing, done, động từ tạo nên nghĩa cho câu Trợ động từ đứng trước để hỗ trợ, nói cho biết động từ is hay have, hay diễn tả khả can… dụ ta muốn nói: “con mèo ăn cá”, ta thêm trợ động từ is đứng trước, nghĩa “đang” đổi chữ eats thành eating Thì is trợ động từ đứng trước danh từ chính, bổ nghĩa cho Trạng từ Chúng ta thành phần quan trọng trạng từ Như Bài có nói trạng từ mô tả cho động từ Vậy cụm động từ trạng từ đứng đâu? Trạng từ nhiều vị trí khác Thứ nhất, dụ có trạng từ happily – “một cách vui vẻ” “Đang ăn cách vui vẻ” – is happily eating Trạng từ đứng trợ động từ động từ Trạng từ đứng sau động từ Trạng từ đứng động từ to be tính từ Nhưng trạng từ mô tả cho động từ giống trạng từ Mà mô tả cho tính từ Really cute người ta gọi cụm tính từ Really mô tả cho cute Really cute – “thật dễ thương” Chứ really mô tả cho động từ to be Trạng từ đứng sau động từ to smile hay đứng sau at the dog cuối câu Một câu hỏi quan trọng chui vào động từ eating danh từ fish không? Thì nguyên tắc ta không đưa trạng từ vào động từ danh từ Nguyên tắc ngữ pháp Trạng từ đưa vào động từ chịu ảnh hưởng động từ phía sau (tân ngữ) Tóm tắt Bây tóm tắt lại xem cụm động từ làm vị ngữ bao gồm thành phần nào? Thứ nhất, có động từ đứng làm mặt trời – trung tâm Xung quanh có hành tinh quay quanh? Phía trước có trợ động từ (Aux) hỗ trợ cho động từ Phía sau có cụm danh từ (N) chịu ảnh hưởng động từ Chúng ta có cụm giới từ, cụm tính từ (Adj), cụm động từ nguyên mẫu có to – diễn tả mục đích Và xung quanh có trạng từ (Adv) Trạng từ có nhiều vị trí: trợ động từ động từ chính, đứng sau cùng, sau động từ Chú ý trạng từ không đứng động từ danh từ phía sau Đó thành phần cụm động từ Một câu hỏi bạn đặt là: liệu có bắt buộc phải có thành phần không? Câu trả lời không Ví dụ dụ đặt at the dog nằm sau to smile At the dog lại cụm giới từ bổ nghĩa cho to smile Tức có nhiều thành phần lúc, nằm câu, không thiết có Tóm lại, có chủ ngữ gồm thành phần này, đồng thời cụm danh từ: Và vị ngữ gồm thành phần này, đồng thời cụm động từ Chỉ cần nhớ bạn tăng cường khả đọc hiểu bạn nhiều Hẹn gặp lại bạn sau ... từ vào động từ danh từ Nguyên tắc ngữ pháp Trạng từ đưa vào động từ chịu ảnh hưởng động từ phía sau (tân ngữ) Tóm tắt Bây tóm tắt lại xem cụm động từ làm vị ngữ bao gồm thành phần nào? Thứ nhất,... phần nữa? Nhiều vị ngữ hành động mà có động từ đứng trước động từ Người ta gọi trợ động từ Trợ động từ gì? Có trường hợp cần có động từ phía trước, ví dụ is doing Như bạn biết, cấu trúc tiếp diễn... Tức có nhiều thành phần lúc, nằm câu, không thiết có Tóm lại, có chủ ngữ gồm thành phần này, đồng thời cụm danh từ: Và vị ngữ gồm thành phần này, đồng thời cụm động từ Chỉ cần nhớ bạn tăng cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 3 cấu trúc của vị ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 3 cấu trúc của vị ngữ , Ngữ pháp TOEIC bài 3 cấu trúc của vị ngữ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay