bài giảng hóa học 10 bài 22 clo

8 56 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:51

Bài 22: Clo I I TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Ở điều kiện thường, clo chất khí màu vàng lục, mùi xốc - Tỉ khối   - Tan vừa phải nước (ở 200C, lít nước hòa tan 2,5 lít Clo) tạo thành nước Clo có màu vàng nhạt Clo tan nhiều dung môi hữu - Khí Clo độc II TÍNH CHẤT HÓA HỌC Tác dụng với kim loại: Clo oxi hóa hầu hết kim loại lên mức oxi hóa cao nhất:       Tác dụng với hidro   Nếu tỉ số mol H2:Cl2 = 1:1 hỗn hợp nổ mạnh 3.Tác dụng với nước Khi hòa tan vào nước, phần Clo tác dụng chậm với nước   III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - Clo có đồng vị: 35Cl (75,77%) 37Cl (24,23%) - Trong tự nhiên, Clo tồn dạng hợp chất, chủ yếu muối Clorua (NaCl) Muối NaCl có nước biển muối mỏ, có khoáng vật Cacnalit KCl.MgCl2.6H2O xinvinit NaCl.KCl IV ỨNG DỤNG -Clo dùng diệt trùng hệ thống cung cấp nước sạch, nước sinh hoạt - Tẩy độc xửu lý nước thải - Tẩy trắng vải, sợi, giấy - Sản xuất axit Clohidric… V ĐIỀU CHẾ Điều chế khí Clo phòng thí nghiệm Cho axit HCl + chất oxi hóa mạnh ( KClO3, MnO2, KMnO4, K2Cr2O7)   Sản xuất Clo công nghiệp  Clo sản xuất phương pháp điện phân dung dịch natri clorua bão hòa có màng ngăn 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ đpdd có màng ngăn ... thường, clo chất khí màu vàng lục, mùi xốc - Tỉ khối   - Tan vừa phải nước (ở 200C, lít nước hòa tan 2,5 lít Clo) tạo thành nước Clo có màu vàng nhạt Clo tan nhiều dung môi hữu - Khí Clo độc... nhạt Clo tan nhiều dung môi hữu - Khí Clo độc II TÍNH CHẤT HÓA HỌC Tác dụng với kim loại: Clo oxi hóa hầu hết kim loại lên mức oxi hóa cao nhất:       Tác dụng với hidro   Nếu tỉ số mol H2:Cl2... thí nghiệm Cho axit HCl + chất oxi hóa mạnh ( KClO3, MnO2, KMnO4, K2Cr2O7)   Sản xuất Clo công nghiệp  Clo sản xuất phương pháp điện phân dung dịch natri clorua bão hòa có màng ngăn 2NaCl +
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa học 10 bài 22 clo, bài giảng hóa học 10 bài 22 clo, bài giảng hóa học 10 bài 22 clo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay