Chủ đề tích hợp sinh học 11

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 23:10

SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦI.Mục tiêu bài họcSau khi học xong bài này học sinh cần:1. Kiến thức Trình bày được đặc điểm của quá trình nhân lên ở virut. Nêu được đặc điểm của virut HIV, các con đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa.2. Kỹ năng Biết vận dụng kiến thức về các giai đoạn nhân lên của virut trong đời sống và sản xuất. Rèn luyện kỹ năng trình bày trước đám đông. Biết phân tích kênh hình phát hiện kiến thức3. Thái độ Vận dụng kiến thức về các giai đoạn nhân lên của virut trong đời sống và sản xuất. Có ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống HIVAIDS. Không xa lánh kì thị người nhiễm HIV. II: Phương pháp và phương tiện dạy học.1. Phương pháp Vấn đáp – tìm tòi S NHN LấN CA VIRUT TRONG T BO CH I.Mc tiờu bi hc Sau hc xong bi ny hc sinh cn: Kin thc - Trỡnh by c c im ca quỏ trỡnh nhõn lờn virut - Nờu c c im ca virut HIV, cỏc ng lõy truyn bnh v bin phỏp phũng nga K nng - Bit dng kin thc v cỏc giai on nhõn lờn ca virut i sng v sn xut - Rốn luyn k nng trỡnh by trc ỏm ụng - Bit phõn tớch kờnh hỡnh phỏt hin kin thc Thỏi - Vn dng kin thc v cỏc giai on nhõn lờn ca virut i sng v sn xut - Cú ý thc trỏch nhim cụng tỏc phũng chng HIV/AIDS - Khụng xa lỏnh kỡ th ngi nhim HIV II: Phng phỏp v phng tin dy hc Phng phỏp - Vn ỏp tỡm tũi - Dy hc hp tỏc theo nhúm nh - Ging gii Phng tin * i vi giỏo viờn - Mỏy tớnh: Son giỏo ỏn Word v Powerpoint, tỡm kim thụng tin qua Internet, gi v nhn th in t, trỡnh chiu bi ging trờn lp qua kt ni vi mỏy chiu - Phiu hc * i vi hc sinh - Chun b bi trc - Mỏy tớnh: Tỡm kim thụng tin qua Internet, thit k bi trỡnh chiu bng Powerpoint III TIN TRèNH DY HC 1.T chc lp: Lp S s Ngy ging Tờn hc sinh vng 10 Kim tra bi c: Virut l gỡ ? Nờu cu to v hỡnh thỏi ca virut ? Bi mi Hot ng ng: Virut cha cú cu to t bo nờn ngi ta thng dung thut ng nhõn lờn thay cho thun ng sinh sn Vy s nhõn lờn ca virut din nh th no chỳng ta cựng tỡm hiu bi ngy hụm nay: BI 30 S NHN LấN CA VIRUT TRONG T BO CH Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: Hot ng GV - HS Ni dung Hot ng 1: Tỡm hiu chu trỡnh nhõn lờn ca virut Chuyn giao nhim v hc tp: GV: Chu trỡnh nhõn lờn ca virut gm giai on tỡm hiu c im tng giai on GV chia lp lm nhúm nh v yờu cu: - Quan sỏt video, kt hp hỡnh nh v thụng tin SGK.Tỡm t khúa phự hp vi c im ca tng giai on - Dỏn lờn bng cho ỳng th t cỏc giai on - Trỡnh by trc lp kt qu ca nhúm Thc hin nhim v hc tp: HS: Quan sỏt video, hỡnh v nghiờn cu thụng tin SGK - Tho lun nhúm thng nht ý kin Bỏo cỏo kt qu tho lun: I: Chu trỡnh nhõn lờn ca virut 1.Giai on s hp ph Virut bỏm mt cỏch c hiu lờn th th b mt TB 2.Giai on xõm nhp - i vi Phage: phỏ hy thnh t bo nh enzim Bm axit nucleic vo t bo cht, v nm ngoi - i vi virut ng vt: a c nucleo capsit vo TBC Ci v nh enxim gii phúng axit nucleic 3.Giai on sinh tng hp Virut tng hp axit nucleic - i din trỡnh by ỏnh giỏ kt qu thc hin nhim v: - Nhúm cũn li nhn xột, b sung (nu cú) GV: nhn xột ỏnh giỏ hot ng cỏc nhúm v a ỏp ỏn ỳng (mỏy chiu) GV: ging gii thờm cho hc sinh v chu trỡnh tan v tim tan GV: Yờu cu HS tr li s cõu hi: - Vỡ mi loi virut ch cú th xõm nhp vo mt loi t bo nht nh - Lm th no virut phỏ v t bo chui t HS: Suy ngh, tr li GV: Nhn xột Liờn h: GV: T mụt phõn t axit nucleic, vo bờn t bo cú th tng hp rt nhiu virut mi T ú cú th kt lun rng mi thụng tin hỡnh thnh virut u axit nucleic ca virut quyt nh - GV: S dng kin thc liờn mụn: Da vo kin thc sinh hc v húa hc cho bit: - Axit nucleic l gỡ? Nờu cu trỳc húa hc ca axit nucleic? - Protein l gỡ? Nờu cu trỳc húa hc ca mt protein? HS: suy ngh, tr li GV: nhn xột Hot ng 2: Tỡm hiu v HIV/AIDS Chuyn giao nhim v hc tp: GV: Gp g HS trc hụm, chia lp thnh nhúm v phõn cụng nhim v cho cỏc nhúm v tỡm hiu v HIV/ AIDS? Thc hin nhim v hc tp: HS ó thc hin nh Bỏo cỏo kt qu tho lun: Da vo ni dung HS ó chun b t trc GV tin hnh cho HS bỏo cỏo trc lp v hiu bit ca mỡnh v HIV/ AIDS ( bỏo cỏo khong 5phỳt) ỏnh giỏ kt qu thc hin nhim v: HS: Cỏc nhúm cựng ni dung tho lun nghe v v protein cho mỡnh nh enzim v nguyờn liu ca TB 4.Giai on lp rỏp Lp axit nucleic vo protein v to virut hon chnh 5.Giai on phúng thớch Virut phỏ v t bo t chui ngoi II: HIV/AIDS 1.Khỏi nim HIV - HIV: l virut gõy suy gim dch - AIDS: hi chng suy gim dch HIV gõy Ba ng lõy truyn HIV - Qua ng mỏu - Qua ng tỡnh dc - Qua ng m sang nhn xột, úng gúp ý kin GV: nhn xột ỏnh giỏ kt qu lm vic i ti thng nht chung cho c lp - GV: S dng kin thc liờn mụn: Da vo kin thc ng cho bit: - Ngy th gii phũng chng HIV/ AIDS l ngy thỏng nm no? Ngy ny t chc y t ti nc no ngh ln u tiờn? Da vo kin thc GDCD cho bit: - Cỏc em hiu nh th no v nhng quy nh ca phỏp lut v phũng chng HIV/ AIDS v nhim v ca ngi cụng dõn vic phũng chng HIV/AIDS.? - Cn cú nhn thc v thỏi nh th no phũng trỏnh lõy nhim HIV? - a phng em cú nhim HIV hay khụng? Thỏi ca mi ngi xung quanh vi h nh th no? Da vo kin thc a lý: GV m rng: Dich HIV/AIDS l mt i dch nguy him, l mi him i vi tớnh mng, sc khe v tng lai nũi ging ca cỏc quc gia, cỏc dõn tc trờn ton cu, tỏc ng trc tip n s phỏt trin kinh t, húa, trt t v an ton xó hi, e da s phỏt trin bn vng ca t nc Thế giới ( từ năm 1981 đến cuối 2008) - 60 triệu ngời nhiễm HIV/AIDS - 25 triệu ngời chết HIV/AIDS -> Bình quân : -Mỗi ngày có khoảng13.000 ngi nhiễm HIV/AIDS Mỗi phút có thêm ngời nhiễm HIV/AIDS - Hàng năm cần có 78 tỉ đồng chi cho việc phòng, chống HIV/AIDS Thnh ph H Nụi:Tớnh n ngy 30/06/2013 - 100% qun huyn v th xó u cú ngi nhim HIV/AIDS Ba giai on phỏt trin ca bnh - Giai on s nhim - Giai on khụng triu chng - Giai on biu hin triu chng AIDS Bin phỏp phũng trỏnh - Sng lnh mnh - V sinh y t - Loi tr t nn xó hi - cú 24300 ngi nhim HIV - 5272 ngi chuyn sang giai on AIDS - 3800 ngi cht vỡ AIDS Vit Nam ngi u tiờn c phỏt hin b nhim HIV/AIDS l mt ngi ph n thnh ph H Chớ Minh Mi ngy Vit Nam cú khong trờn 50 ngi b nhim HIV mi Hot ng luyn tp: Chỳng ta n vi trũ chi: hiu ý ng i Lut chi: HS lờn bng bc thm t khúa v mụ t t khúa ú din t cho bn khỏc hiu t õy núi lờn t khúa Khụng c din t t trựng vi t khúa Ai din t ỳng v nhiu t khúa hn s l ngi chin thng Cỏc t khúa : S hp ph Chu trỡnh Xõm nhp Sinh tng hp Lp rỏp Phúng thớch HIV AIDS Qua ng mỏu Phũng nga Nhõn lờn S nhim Min dch Suy gim VSV c hi Bnh c hi Virut Phỏ v t bo Phỏ hy Khụng triu chng Hot ng dng: Cõu 1: Ti núi HIV gõy hi chng suy gim dch? Cõu 2: Cn cú nhn thc v thỏi nh th no phũng trỏnh lõy nhim HIV? Cõu 3: Phỏt hin HIV bng cỏch no? Cõu : Trong ba ng lõy nhim HIV ng no l ng ph bin nht, ng no l nguy him nht? Ti sao? Cõu 5: Lm th no virut nhn bit c t bo vt ch ? Hot ng tỡm tũi m rng: Cõu 1: Cú phng thuc no c tr AIDS khụng? Cõu 2: S liờn quan gia HIV v bnh Lao l gỡ? Cõu 3: Trờn da luụn cú t bo cht, HIV bỏm lờn da cú gõy nhim c khụng? Vỡ sao? Cõu 4: Xut tinh ngoi hoc t vũng trỏnh thai cú trỏnh c nhim HIV/AIDS hay khụng? Cõu 5:Vỡ mui hỳt mỏu ngi nhim HIV, mui khụng b bnh? Cú th nghiờn cu sc khỏng ca mui i vi HIV tỡm thuc tr bnh hay khụng ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề tích hợp sinh học 11, Chủ đề tích hợp sinh học 11, Chủ đề tích hợp sinh học 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay