Ngữ pháp TOEIC bài 2 cấu trúc của chủ ngữ

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:59

Một câu trong tiếng Anh bao gồm những thành phần chính nào? Những thành phần này đóng vai trò gì trong câu? Vị trí của chúng trong câu như thế nào? Biết được những kiến thức này thì khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh của các bạn trở nên tốt hơn rất nhiều. Từ đó, kỹ năng làm bài TOEIC của các bạn cũng được nâng cao, đặc biệt là trong phần đọc. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem một câu tiếng Anh bao gồm những thành phần nào. Ngữ pháp TOEIC Bài 2: Cấu trúc chủ ngữ Bài nói cấu trúc chủ ngữ, cụ thể nói thành phần chủ ngữ, với vị trí chức thành phần Xin chào bạn Trong nói cấu trúc câu tiếng Anh Một câu tiếng Anh bao gồm thành phần nào? Những thành phần đóng vai trò câu? Vị trí chúng câu nào? Biết kiến thức khả hiểu sử dụng tiếng Anh bạn trở nên tốt nhiều Từ đó, kỹ làm TOEIC bạn nâng cao, đặc biệt phần đọc Vậy tìm hiểu xem câu tiếng Anh bao gồm thành phần Chủ ngữ vị ngữ Câu tiếng Anh, câu tiếng Việt, luôn có hai thành phần chính: chủ ngữ vị ngữ Trừ câu đặc biệt ra, đa số có hai thành phần Chủ ngữ thành phần làm chủ câu, câu nói thành phần Do chủ ngữ câu, nên đồng thời cụm danh từ Nó cụm gồm nhiều từ khác nhau, đóng vai trò danh từ, tức Còn vị ngữ gì? Nó thành phần đem lại mùi vị cho câu Tức làm mùi vị mô tả cho chủ ngữ Nó nêu lên hành động hay tính chất chủ ngữ Ta thấy vị ngữ đồng thời cụm động từ Nó nhiều từ ghép lại với thành cụm, hoạt động động từ, hành động Các thành phần cụm danh từ Trong này, trước tiên, xét xem cụm danh từ bao gồm thành phần Danh từ Đầu tiên, cần có từ làm nhân vật cụm danh từ Tức thành phần quan trọng Các bạn tưởng tượng cụm danh từ giống hệ mặt trời Nó có mặt trời xung quanh hành tinh Các hành tinh vây quanh mặt trời mô tả cho mặt trời này, chúng phụ thuộc vào mặt trời Mặt trời cụm danh từ danh từ Ví dụ câu muốn nói mèo danh từ cat Danh từ ghép Vệ tinh danh từ đứng phía trước mô tả cho chữ cat Ví dụ house House cat danh từ Và house bổ nghĩa cho cat Tức mèo “con mèo nhà”, mèo hoang Cái gọi danh từ ghép Các bạn gặp trường hợp giống student book – sách dùng cho học sinh Student bổ nghĩa cho book Tính từ Vệ tinh có tính từ đứng phía trước, mô tả danh từ Ví dụ chữ beautiful tính từ, mô tả nêu tính chất mèo: “con mèo đẹp” Trạng từ Tính từ có trạng từ đứng phía trước Ví dụ như: really beautiful house cat Bài trước có nói trạng từ đóng vai trò Chữ really vệ tinh mô tả cho danh từ chính, mô tả cho chữ beautiful Nó vệ tinh chữ beautiful Từ hạn định Trước nữa, có loại từ gọi từ hạn định (các bạn coi lại trước) Một từ hạn định chữ my giúp xác định mèo mèo Từ hạn định vệ tinh mô tả cho danh từ Đây từ đứng trước danh từ Cụm giới từ Vậy đứng phía sau danh từ có gì? Thứ nhất, muốn nói mèo đâu? Thì có loại từ để mối quan hệ thời gian hay nơi chốn, mối quan hệ với đó, gọi giới từ (các bạn coi lại trước) Ví dụ muốn nói mèo “ở giường” nói on the bed Đây cụm giới từ, bao gồm giới từ phía trước on cụm danh từ phía sau the bed Cụm giới từ on the bed bám vào phía sau mặt trời cat Nó mô tả cho danh từ Mệnh đề quan hệ Chúng ta có thành phần gọi mệnh đề quan hệ, bắt đầu đại từ quan hệ which, who, when… Mình muốn nói sơ qua mệnh đề quan hệ Thế mệnh đề quan hệ? Có ba mèo vẽ sẵn Ví dụ, mèo vừa ngủ, vừa cười Hai mèo hai bên không ngủ không cười Bây muốn nói câu the cat smiles – “con mèo cười” Có ba mèo lận nên cười Cho nên, muốn nói rõ mèo ngủ cười, mèo cười Do đó, muốn làm rõ cho the cat này, nên đưa thêm câu the cat sleeps vào Mình muốn câu the cat sleeps làm rõ cho mèo biến chữ the cat thành đại từ quan hệ which Chữ which thay cho the cat “Con mèo mà nằm ngủ cười” – the cat which sleeps smiles Which sleeps câu bám theo, giống vệ tinh bám theo danh từ nêu rõ cho danh từ chính, tức làm rõ mèo ngủ Mệnh đề quan hệ câu Ở sleeps vị ngữ, động từ Mệnh đề quan hệ which sleeps theo danh từ làm rõ cho danh từ Cụm động từ nguyên mẫu có to Chúng ta có vệ tinh phía sau danh từ Nhưng loại gặp thi TOEIC Nhưng thành phần câu nên cần phải biết Ví dụ a cake – “một bánh” Và muốn nói mục đích bánh để làm ghi vậy: a cake to eat – “một bánh để ăn” To eat mục đích nhiệm vụ bánh Đó cụm động từ nguyên mẫu có to – tức to infinitive Nó động từ dạng nguyên mẫu biến đổi Phía trước có chữ to nguyên cụm mục đích cho danh từ – “một bánh để ăn” Hoặc ví dụ muốn nói “con mèo tui dùng để ôm” – my cat to hug To hug cụm động từ nguyên mẫu có to, bổ nghĩa cho danh từ cat Tóm tắt Đó thành phần cụm danh từ Đồng thời chúng tạo thành chủ ngữ cho câu Để tóm gọn lại bao gồm thành phần Thứ danh từ làm nhân vật Phía trước có danh từ (N) mô tả cho danh từ Phía trước có tính từ (Adj) Mình để ngoặc tức có Tính từ mô tả cho danh từ Tính từ có trạng từ (Adv) mô tả cho Phía trước có từ hạn định (Determiner / Det) mô tả cho danh từ Còn phía sau có cụm giới từ – bao gồm giới từ cụm danh từ phía sau, có mệnh đề quan hệ, có cụm động từ nguyên mẫu có to Hai câu hỏi Một câu hỏi mà bạn đặt là: có bắt buộc phải có thành phần không? Thì trả lời chúng nằm ngoặc hết – tức không bắt buộc phải có Vì thành phần phụ mô tả cho danh từ chính, nên có được, không sao, tùy vào nhu cầu muốn làm rõ cho danh từ Nhưng mà danh từ bắt buộc phải có nói Còn câu hỏi bạn hỏi là: có phải cần cụm giới từ hay không? Chỉ có tính từ hay không nhiều cái? Câu trả lời có vô số Có thể có nhiều tính từ phía trước bổ nghĩa cho danh từ Hoặc bạn có nhiều cụm giới từ phía sau bám theo danh từ Ví dụ câu này, muốn mô tả thêm cho giường – giường nằm bàn Mình thêm vào: between the tables, cụm giới từ để mô tả cho giường Nếu phía sau bàn – tables, muốn thêm vào khác để mô tả cho Đó thành phần cụm danh từ Bài nói cụm động từ ... câu Ở sleeps vị ngữ, động từ Mệnh đề quan hệ which sleeps theo danh từ làm rõ cho danh từ Cụm động từ nguyên mẫu có to Chúng ta có vệ tinh phía sau danh từ Nhưng loại gặp thi TOEIC Nhưng thành... mẫu có to, bổ nghĩa cho danh từ cat Tóm tắt Đó thành phần cụm danh từ Đồng thời chúng tạo thành chủ ngữ cho câu Để tóm gọn lại bao gồm thành phần Thứ danh từ làm nhân vật Phía trước có danh từ (N)... “con mèo đẹp” Trạng từ Tính từ có trạng từ đứng phía trước Ví dụ như: really beautiful house cat Bài trước có nói trạng từ đóng vai trò Chữ really vệ tinh mô tả cho danh từ chính, mô tả cho chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 2 cấu trúc của chủ ngữ, Ngữ pháp TOEIC bài 2 cấu trúc của chủ ngữ, Ngữ pháp TOEIC bài 2 cấu trúc của chủ ngữ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay