Ngữ pháp TOEIC bài 1 từ loại

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:52

Ngữ pháp TOEIC Bài 1: Giới thiệu về các từ loại trong tiếng Anh, công dụng và vị trí của chúng.Tiếng Anh, cũng như các thứ tiếng khác, có rất nhiều từ ngữ khác nhau, nên người ta phải bỏ những từ ngữ này vào trong các loại từ khác nhau. Mỗi loại từ này đóng một vai trò và chức năng riêng biệt trong một câu. Nếu chúng ta muốn nghe hiểu và đọc hiểu tốt tiếng Anh tốt hơn, chúng ta bắt buộc phải biết các từ ngữ thuộc những từ loại nào và có chức năng gì trong câu. Video này sẽ giúp các bạn làm việc đó, và giúp các bạn nâng cao khả năng đọc hiểu nói riêng, cũng như kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng viết, nói… nói chung. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem trong tiếng Anh có những loại từ nào. Ngữ pháp TOEICBài 1: Từ loại Ngữ pháp TOEIC Bài 1: Giới thiệu từ loại tiếng Anh, công dụng vị trí chúng Chào bạn Trong muốn nói loại từ tiếng Anh Tiếng Anh, thứ tiếng khác, có nhiều từ ngữ khác nhau, nên người ta phải bỏ từ ngữ vào loại từ khác Mỗi loại từ đóng vai trò chức riêng biệt câu Nếu muốn nghe hiểu đọc hiểu tốt tiếng Anh tốt hơn, bắt buộc phải biết từ ngữ thuộc từ loại có chức câu Video giúp bạn làm việc đó, giúp bạn nâng cao khả đọc hiểu nói riêng, kỹ nghe hiểu, kỹ viết, nói… nói chung Vậy tìm hiểu xem tiếng Anh có loại từ Danh từ Thứ nhất, có danh từ Danh từ tiếng Anh Noun, viết tắt chữ N Danh từ từ mà “danh” Danh “tên”, giống “biệt danh” hay “chức danh” Khi hỏi thứ gì? Thì câu trả lời “con mèo” – cat Chữ cat tên thứ Nó nói cho biết thứ thứ Vậy có danh từ cat Nó danh từ, tên vật đó, người Tính từ Tiếp theo, có từ loại tính từ Tính từ tiếng Anh Adjective – viết tắt Adj Tính từ từ mà nêu tính chất danh từ, nêu tính chất Ví dụ mèo này, tính chất gì? Mình muốn mô tả tính chất Nó mập hay ốm? Nó xấu hay đẹp? Nó già hay trẻ gì? Ví dụ có beautiful – mèo “đẹp” Chữ beautiful nêu tính chất mèo Nó tính từ Động từ Tiếp theo có loại từ động từ Động từ tiếng Anh Verb, viết tắt chữ V Động từ từ nêu hành động, nêu “cái làm đó” Ví dụ mèo “chạy” – runs Chữ runs nêu hành động mèo này, cho biết mèo làm gì, động từ Trạng từ Loại từ trạng từ Trạng từ tiếng Anh Adverb, viết tắt Adv Trạng từ từ nêu trạng thái hay tình trạng Có thể hiểu nôm na nêu mức độ Ví dụ nói runs “chạy” Chạy nào? Chạy nhanh hay chạy chậm? Chạy từ từ hay vội vàng? Thì trạng từ nêu tình trạng hay trạng thái việc chạy Ví dụ có chữ quickly, trạng từ Ở phía sau có chữ -ly, trạng từ Cái trạng từ mô tả cho việc chạy Chạy nào? Chạy cách nhanh Trạng từ mô tả cho tính từ Ví dụ muốn nói “đẹp” Con mèo đẹp nào? Đẹp thật đẹp giả? Thì có chữ really – “thật sự” “Đẹp cách thật sự” Hoặc để chữ really trước chữ quickly Chữ really mô tả cho quickly – “một cách nhanh” Biết cách nhanh rồi, mà nhanh nữa? Thì “nhanh thật sự” Thì chức trạng từ Trạng từ mô tả tình trạng hay trạng thái từ khác hay mô tả mức độ chúng Giới từ Loại từ giới từ, preposition, viết tắt chữ Pre Mình có giới từ quen thuộc là: in, on, at, with, for… Những gọi giới từ Giới từ có chức đứng trước danh từ Ví dụ chữ on, tiếng Việt nghĩa “trên” Khi ta đọc chữ “trên” lên, bắt buộc ta phải nói “trên đó” Nó đòi hỏi phía sau phải có đó, phải có danh từ, dùng chữ “trên” Thì giới từ bắt buộc phải đứng trước danh từ Đó chức giới từ Ví dụ câu muốn nói mèo chạy vào đâu đó: “Con mèo chạy vào…” Thì có chữ into – nghĩa “vào”, bắt buộc phía sau phải “vào đó”, phía sau phải có danh từ – ví dụ từ house “Con mèo chạy vào nhà” Đó giới từ, đứng trước danh từ Từ hạn định Loại từ hạn định từ Loại từ nghe xa lạ với bạn Tiếng Anh gọi Determiner – viết tắt chữ Det Hạn định từ từ dùng để giới hạn hay xác định Hai từ hạn định quen thuộc a/an the Từ hạn định đứng trước danh từ: a car / the car Thì giới hạn hay xác định danh từ nào? Ví dụ có dấu chấm Mỗi dấu chấm xe Ta có nhiều dấu chấm, vô số dấu chấm Khi nói a car – “một xe” xe nào, xác định xe Vậy giới hạn rộng A car xe dấu chấm Còn nói the car muốn nói xác xe Mình xác định xe nào, người ta biết nói xe Vậy chữ the giới hạn lại Những từ hạn định quen thuộc khác ví dụ my, his, her… – từ sở hữu Những chữ giới hạn nào? Ví dụ xe xe mà “xe tôi” – my Nó xe Sự giới hạn thu nhỏ lại Hoặc có some – some cars Giới hạn lại “một vài xe” nhiều xe Ví dụ bốn xe – some Hoặc this – this car – “cái xe này”, xe gần đây, xe đằng Ta giới hạn lại, xác định lại xe Đó từ hạn định Như câu này, ta đọc lên ta thấy kỳ: really beautiful cat runs really quickly into house Các bạn thấy thiếu thiếu Mình cố tình chừa chỗ Vì bắt buộc phải có từ hạn định Ví dụ phía trước có The – xác định mèo Phía sau ví dụ my house Runs into my house – “chạy vào nhà tôi” Đó từ hạn định Đại từ Còn loại từ gọi đại từ, thành phần nhỏ thuộc tập hợp danh từ Đại từ tiếng Anh Pronoun, viết tắt Pro Nó từ dùng để đại diện cho danh từ, gọi đại từ Ví dụ muốn nói câu này: My house is big – “Nhà bự” Và muốn nói thêm “cái nhà mắc” nói là: My house is expensive Thì nói phải lập lại chữ my house đến hai lần, nghe không hay Cho nên dùng chữ it – nghĩa “nó”, bỏ chữ my house “Nhà bự Nó mắc tiền nữa” Lúc dùng chữ it thay cho my house Nó đại diện cho my house, gọi đại từ Ví dụ câu này, nói my house Thì không muốn nhắc lại chữ my house nên gạch đi, dùng từ để đại diện cho it – into it Và bạn để ý đại từ thuộc tập hợp danh từ sử dụng danh từ nên theo sau giới từ Giới từ trước nó: into it Thì loại từ Nếu biết cách sử dụng loại từ giúp cho bạn nhiều Hẹn gặp lại bạn phần tới ... danh từ – ví dụ từ house “Con mèo chạy vào nhà” Đó giới từ, đứng trước danh từ Từ hạn định Loại từ hạn định từ Loại từ nghe xa lạ với bạn Tiếng Anh gọi Determiner – viết tắt chữ Det Hạn định từ từ... vào nhà tôi” Đó từ hạn định Đại từ Còn loại từ gọi đại từ, thành phần nhỏ thuộc tập hợp danh từ Đại từ tiếng Anh Pronoun, viết tắt Pro Nó từ dùng để đại diện cho danh từ, gọi đại từ Ví dụ muốn... thật sự” Thì chức trạng từ Trạng từ mô tả tình trạng hay trạng thái từ khác hay mô tả mức độ chúng Giới từ Loại từ giới từ, preposition, viết tắt chữ Pre Mình có giới từ quen thuộc là: in, on,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp TOEIC bài 1 từ loại, Ngữ pháp TOEIC bài 1 từ loại, Ngữ pháp TOEIC bài 1 từ loại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay