Văn khấn lễ dâng sao giải hạn đầu năm 2017

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:04

Mở Đầu 1. Lý do chọn đề tài: Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung cơ bản nhất của Học thuyết Mác. Học thuyết đó sau này được V.I. Lênin và các Đảng Cộng sản trên thế giới kế thừa, tiếp tục phát triển, vận dụng vào trong thực tiễn và thu được nhiều thắng lợi quan trọng. Nhờ thống nhất được tính cách mạng và tính khoa học, lý luận Mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp đã vượt qua các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước đây và trở thành kim chỉ nam cho phong trào cách mạng của giai cấp vô sản. Lý luận này có ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào cách mạng từ thế kỷ XIX đến nay, tạo ra những biến động to lớn trong đời sống chính trị xã hội trên toàn thế giới. Ngày nay, trong điều kiện thế giới có nhiều biến động phức tạp như sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, sự chuyển đổi của các nước xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường song hành với sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản trên thế giới làm cho nhiều người lầm tưởng rằng, lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp không còn phù hợp nữa. Với luận điểm: "Lịch sử các xã hội tồn tại từ trước tới nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp" (xem 4,tr. 596), Chủ nghĩa Mác đã giáng một đòn mạnh mẽ vào giai cấp tư sản và làm rung chuyển cả hệ thống tư bản trên thế giới. Ở Việt Nam, trong điều kiện chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển, vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trở thành một chủ đề rất nhạy cảm và gây tranh luận. Thực tiễn đã chứng minh rằng, nếu hiểu rõ thực chất của lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp sẽ tránh được những nhưng sai lầm tả khuynh hoặc hữu khuynh, sẽ nhận thức đúng đắn hơn vai trò thực sự của giai cấp trong xã hội ở giai đoạn lịch sử cụ thể của nó. 3 Về mặt lý luận, cũng đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức, tư duy lý luận, đặc biệt là về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều vấn đề trong hệ thống lý luận này cần được làm rõ. Thực chất quan điểm Mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp cần được lý giải và liên hệ một cách sâu sắc hơn. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài "Quan điểm Mác - nin về giai cấp, đấu tranh giai cấp và sự vận dụng ở Việt Nam" 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài: Lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung cơ bản nhất của Học thuyết Mác - Lênin. Việc nghiên cứu một cách sâu sắc lý luận này gắn với tổng kết kinh nghiệm thực tiễn cách mạng và học tập kinh nghiệm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế sẽ góp phần phát triển sáng tạo và vận dụng ngày càng thành công lý luận Mác - Lênin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, đã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp ở nước ta, tiểu biểu là: Cuốn "Chính trị học đại cương", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khoa Chính trị học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999. Trong cuốn sách này, tác giả đã trình bày một loạt các vấn đề trọng tâm nghiên cứu của chuyên nghành chính trị học, một trong số đó là vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp theo quan điểm Mỏcxít. Cuốn "Chủ nghĩa xã hội khoa học và chính trị học", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006. Nội dung cuốn sách đề cập tới nhiều khía cạnh của chủ nghĩa xã hội và của chính trị học, trong số đó có chuyên đề Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân luận giải một cách khoa học về định nghĩa giai cấp, giai cấp công nhân, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và từ đó tác giả đã liên hệ thực tiễn cách mạng Việt Nam trong lịch sử cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Trong cuốn sách "Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới" của tác giả Lưu Kiếm Thanh và Phạm Hồng Thái, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin. Đây là một trong số ít tác phẩm đề cập đến hầu hết các quan điểm chính trị của 4 các nhà tư tưởng trong lịch sử. Đối với quan điểm Mácxít, tập thể tác giả có nêu lên Văn khấn lễ dâng giải hạn rằm Tháng Giêng Văn khấn làm lễ cúng giải hạn thường dùng lễ dâng giải hạn nhằm giảm nhẹ hạn xấu năm Nhiều gia đình thường làm lễ giải hạn vào dịp đầu năm với mong muốn năm gặp hóa lành, gặp tai ương hoạn nạn Dưới cúng giải hạn vào dịp đầu năm để bạn tham khảo Theo quan điểm truyền thống, vào năm có riêng chiếu mệnh như: La Hầu, Thổ Tú, Thuỷ Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Kế Đô Đó tốt, xấu Do đó, vào rằm Tháng Giêng âm lịch hay gọi tết Nguyên Tiêu, nhiều gia đình làm lễ dâng giải hạn gặp chiếu mệnh xấu, làm lễ nghêng đón tốt với mong muốn năm làm ăn thuận lợi, sức khỏe dồi dào, gia đình sung túc, hạnh phúc VnDoc.com giới thiệu tới bạn văn khấn lễ dâng giải hạn rằm Tháng Giêng để bạn tham khảo Hôm ngày Rằm tháng Giêng năm…………… Tín chủ (chúng) là:……………………………………… Ngụ tại:………………………………… Chúng thành tâm có lời kính mời: Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân Văn Xương Văn Khúc tinh quân Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn La Hầu, Kế Đô tinh quân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu: Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ thành tâm sắm lễ, cau trầu, hương hoa trà thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng luôn mạnh khoẻ, bình an, vạn tối lành, gia đình hoà thuận, bảo nghe Đèn trời sán lạn Chiếu thắp cõi trần Xin tinh quân Lưu ân lưu phúc Lễ mọn bạc Lòng thành có dư Mệnh vị an cư Thân cung khang thái Các chùa làm lễ giải hạn linh nghiệm Hà Nội Ngày rằm tháng Giêng hay gọi Tết Nguyên Tiêu coi ngày lễ lớn theo quan niệm người Việt Nhà nhà không cúng gia tiên mà lên chùa thắp hương, cầu mong sức khỏe, gia đình hạnh phúc, cháu học hành tới làm lễ giải hạn để cầu cho gia đình bình an may mắn Vậy làm lễ cúng giải hạn đâu tốt? Dưới địa điểm làm lễ cúng giải hạn linh thiêng Hà Nội để bạn tham khảo Chùa Phúc Khánh Chùa Phúc Khánh có tên chùa Sở, hay chùa Thịnh Quang, nằm phố Tây Sơn, gần Ngã Tư Sở, thuộc phường Thinh Quang, Đống Đa, Hà Nội Dù chùa nhỏ lại thu hút nhiều người đến hành lễ Hàng năm, dòng người đổ chiêm bái, lễ Phật cầu ăn, dâng giải hạn, cầu siêu đông Trong đó, rằm tháng Giêng thời điểm đông Mỗi ngày có tới hàng nghìn phật tử đổ Đặc biệt khóa lễ người dân thường đứng kín từ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí chùa tràn đến phố Tây Sơn, lan sang Ngã Tư Sở, nhiều người chấp nhận đứng xa số để vái vọng Văn khấn cúng giải hạn Thái Bạch Sắm lễ cúng giải hạn Thái Bạch Hương hoa Tiền vàng Bài vị màu trắng Mũ trắng Phẩm oản 36 đồng tiền Hướng Tây làm lễ cúng giải hạn Cách làm lễ cúng giải hạn Thái Bạch Gặp vào ngày 15 dùng Thủy tiết đeo trang sức đá quý đá núi lửa, thạch anh đen Vào tối 15 âm lịch hàng tháng, đặt ban thờ hướng Tây, ban thờ đặt đèn (nến) bố trí theo vị trí hướng Bài vị: Dùng sớ viết giấy màu trắng: Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân Vị Tiền Bài văn khấn cúng lễ giải hạn Thổ Tú Sắm lễ cúng giải hạn Thổ Tú Hương, hoa, tiền vàng Mũ vàng Phẩm oản Bài vị màu vàng 36 đồng tiền VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng Tây làm lễ cúng giải hạn Cách làm lễ cúng giải hạn Thổ Tú Gặp này, ngày 19 âm lịch hàng tháng dùng Kim tiết đeo trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng mã não trắng, kim cương, thạch anh trắng Vào tối 19 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ hướng Tây, bàn thờ đặt đèn (nến) bố trí theo vị trí hướng Bài vị: Dùng sớ viết tên giấy màu vàng, viết tên Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân Vị Tiền Bài văn khấn cúng lễ giải hạn La Hầu Sao chủ buồn rầu, chuyện thị phi, kiện tụng, tai ương Sao La hầu Hung tinh, thường đem đến cho người buồn rầu, điều tai nạn, tang sự, kiện thưa hay mang tiếng thị phi Người mệnh Kim Mộc chịu ảnh hưởng nặng mệnh khác thuộc Mộc Đàn ông gặp chiếu mệnh mà người vợ có thai năm lại hên may, làm ăn phát đạt mà người vợ sinh sản bình an Vì tinh, nam ngừa quan sự, sinh rầy rà, nhiều đoạn ưu sầu, hay có việc rầu buồn, đau máu, sinh dưỡng có bịnh, kỵ tháng Giêng, tháng Bảy Kỵ đàn ông nhiều, kỵ đàn bà Bài văn cúng lễ giải hạn Thủy Diệu Sắm lễ cúng giải hạn Tiền vàng Hương hoa Phẩm oản Mũ đen VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 36 đồng tiền Hướng Bắc làm lễ cúng giải hạn Thủy Diệu Cách cúng giải hạn Thủy Diệu Bài vị: Dùng sớ viết tên giấy màu đen: Bắc Phương Nhâm Quí Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền Lễ cúng dâng Thuỷ Diệu vào ngày 21 hàng tháng, thắp nến, vị màu đen Gặp vào ngày 21 phụ nữ dùng Mộc tiết đeo trang sức màu xanh phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước Bài văn khấn cúng lễ giải hạn Thái Dương Lễ vật giải hạn Thái Dương Bài vị màu vàng Mũ vàng Hương hoa Phẩm oản 36 đồng tiền Hướng phương Đông làm lễ Cách làm lễ giải hạn Thái Dương - Gặp vào ngày 27 dùng Hỏa đón đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím thạch anh tím, hồng ngọc, ngọc vân hồng - Vào tối 27 hàng tháng, đặt bàn thờ hướng Đông Trên bàn thờ đặt 12 đèn (nến) bố trí theo vị trí hướng - Bài vị: ...LỄ CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN 1. MINH LƯƠNG - Đinh Dậu (1957) - Sao La Hầu 2. ĐỖ THỊ QUẾ - Canh Tí (1960) - Sao Thái Dương 3. MINH THẮNG – Bính Dần (1986) – Sao Thái Âm 4. KHỔNG THỊ THƠ – Bính Dần (1986) – Sao Thái Bạch 5. BÍCH NGỌC – Mậu Thìn (1988) – Sao La Hầu 1.Sao La Hầu Sắm lễ Lễ cúng dâng sao La Hầu vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài vị màu vàng. La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn đối với nữ. Lễ cúng gồm có: Hương hoa; Tiền vàng; Phẩm oản; Mũ vàng; 36 đồng tiền. Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao. Văn khấn giải hạn sao La Hầu Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương. - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng sinh Đại đế - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân - Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân. - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ con là: , Hôm nay là ngày tháng năm tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………….để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh: 1 Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật! 2. Sao Thái Dương Lễ vật gồm có: Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến. Bài vị màu vàng, mũ vàng, cùng hương hoa, phẩm ỏan. Tiền vàng và 36 đồng tiền Hướng về phương Đông làm lễ giải sao. Theo quan niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, không tốt với nữ giới. Văn khấn giải hạn sao Thái Dương Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. - Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế. - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. - Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân. - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ (chúng) con là: Hôm nay là ngày tháng năm , tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ) để làm lễ giải hạn sao Thái 2 Dương chiếu mệnh: Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! 3. Sao Thái Âm Sắm lễ Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Lễ vật gồm có: Hương, hoa, quả, phẩm oản; Tiền vàng; Bài vị màu vàng; Mũ vàng; 36 đồng tiền; Hướng về chính Tây làm lễ giải sao. Văn khấn giải hạn sao Thái Âm Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật Văn khấn lễ dâng sao giải hạn Rằm Tháng Giêng Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm…………… Tín chủ (chúng) con là:………………………………………. Ngụ tại:………………………………… Chúng con thành tâm có lời kính mời: - Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân - Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân - Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân - Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân - Văn Xương Văn Khúc tinh quân - Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn - La Hầu, Kế Đô tinh quân Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu: Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe. Đèn trời sán lạn. Chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân. Lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc. Lòng thành có dư. Mệnh vị an cư. Thân cung khang thái. Văn khấn lễ dâng giải hạn Rằm Tháng Giêng Hôm ngày Rằm tháng Giêng năm…………… Tín chủ (chúng) là:……………………………………… Ngụ tại:………………………………… Chúng thành tâm có lời kính mời: - Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân - Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân - Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân - Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân - Văn Xương Văn Khúc tinh quân - Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quấn - La Hầu, Kế Đô tinh quân Giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu: Ngày rằm Nguyên Tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ thành tâm sắm lễ, cau trầu, hương hoa trà thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng luôn mạnh khoẻ, bình an, vạn tối lành, gia đình hoà thuận, bảo nghe Đèn trời sán lạn Chiếu thắp cõi trần Xin tinh quân Lưu ân lưu phúc Lễ mọn bạc Lòng thành có dư Mệnh vị an cư Thân cung khang thái LỄ CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN 1. MINH LƯƠNG - Đinh Dậu (1957) - Sao La Hầu 2. ĐỖ THỊ QUẾ - Canh Tí (1960) - Sao Thái Dương 3. MINH THẮNG – Bính Dần (1986) – Sao Thái Âm 4. KHỔNG THỊ THƠ – Bính Dần (1986) – Sao Thái Bạch 5. BÍCH NGỌC – Mậu Thìn (1988) – Sao La Hầu 1.Sao La Hầu Sắm lễ Lễ cúng dâng sao La Hầu vào ngày mồng 8 hàng tháng, thắp 9 ngọn nến, bài vị màu vàng. La Hầu là sao xấu, chủ về khẩu thiệt. Đối với nam xấu hơn đối với nữ. Lễ cúng gồm có: Hương hoa; Tiền vàng; Phẩm oản; Mũ vàng; 36 đồng tiền. Hướng về chính Bắc làm lễ giải sao. Văn khấn giải hạn sao La Hầu Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương. - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế - Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng sinh Đại đế - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân - Con kính lạy Đức Thiên cung Thần thủ La Hầu Đức Tinh quân. - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ con là: , Hôm nay là ngày tháng năm tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………….để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh: 1 Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật! 2. Sao Thái Dương Lễ vật gồm có: Lễ cúng dâng sao Thái Dương vào ngày 27 hàng tháng. Thắp 12 ngọn nến. Bài vị màu vàng, mũ vàng, cùng hương hoa, phẩm ỏan. Tiền vàng và 36 đồng tiền Hướng về phương Đông làm lễ giải sao. Theo quan niệm của người xưa, sao Thái Dương chỉ tốt với nam giới, không tốt với nữ giới. Văn khấn giải hạn sao Thái Dương Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. - Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế. - Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế. - Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân. - Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân. - Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân. - Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân. Tín chủ (chúng) con là: Hôm nay là ngày tháng năm , tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ) để làm lễ giải hạn sao Thái 2 Dương chiếu mệnh: Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! 3. Sao Thái Âm Sắm lễ Lễ cúng dâng sao Thái Âm vào ngày 26 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Lễ vật gồm có: Hương, hoa, quả, phẩm oản; Tiền vàng; Bài vị màu vàng; Mũ vàng; 36 đồng tiền; Hướng về chính Tây làm lễ giải sao. Văn khấn giải hạn sao Thái Âm Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô di Đà Phật! - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách làm lễ cúng giải hạn Để hóa giải vận hạn, cổ nhân thường cúng hay làm Lễ dâng giải hạn để hóa giải vận xui Nhiều gia đình thường làm lễ cúng giải hạn vào dịp đầu năm để tránh vận đen năm giảm bớt tai họa tật ách Dưới cách làm lễ cúng giải hạn để bạn tham khảo Sắm lễ cúng giải hạn   Lễ vật gồm: Hương, Hoa, Quả (5 loại) Trầu, rượu, nước Vàng, Tiền (10), Gạo, Muối Lễ xong hóa tiền, vàng, văn khấn, vị Màu sắc vị cách bố trí nến làm lễ cúng giải hạn Khi gặp hạn chiếu, tùy tuổi, nam ... Sắm lễ cúng giải hạn Kế Đô Hương hoa Tiền vàng Phẩm oản Mũ màu vàng 36 đồng tiền Hướng Tây làm lễ cúng giải hạn tháng giải hạn đầu năm Bài văn khấn cúng lễ giải hạn Mộc Đức Cách cúng giải hạn. .. Cách sắm lễ giải hạn Mộc Đức Hương, hoa, phẩm oản Tiền vàng Bài vị màu xanh Mũ xanh 36 đồng tiền Hướng Đông để làm lễ cúng giải hạn Bài văn khấn cúng lễ giải hạn Thái Âm Sắm lễ cúng giải hạn Thái... khổng tước Bài văn khấn cúng lễ giải hạn Thái Dương Lễ vật giải hạn Thái Dương Bài vị màu vàng Mũ vàng Hương hoa Phẩm oản 36 đồng tiền Hướng phương Đông làm lễ Cách làm lễ giải hạn Thái Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn khấn lễ dâng sao giải hạn đầu năm 2017, Văn khấn lễ dâng sao giải hạn đầu năm 2017, Văn khấn lễ dâng sao giải hạn đầu năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay