Cách làm sạch và đánh bóng đồ nội thất bằng gỗ đón Tết

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:03

TAP CHi KHOA HQC VA CONG NGHE Tap 47, SO 2,2009 Tr 61-66 ANH HU'6'NG CUA QUA TRINH LAM KHO VA DANH HU'ONG DEN CHAT LU'O'NG SAN PHAM CHE XANH NGO XUAN CU'Q'NG, NGUYEN DUY THINH, HA DUYEN TU" 1. DAT VAN DE Trong cong nghe che bien che xanh, giai doan lam kho co y nghTa quan trgng den viec hinh thanh cac tinh chat dac trung ciia san pham. Khac vai nuac pha tir la che tuoi co vj chat xit va miii hang ngai thi nuac pha tir san pham che xanh kho thuang c6 vj chat dju, tham huang com va khong co miii vj ngai. Dieu nay co dugc la nha nhirng bien doi sinh boa xay ra duai tac dung cua nhiet do cao trong qua trinh gia cong lam kho va danh huong (sao huong) cho che [4]. Nhu vay, kT thuat gia nhiet a giai doan lam kho va danh huang (sao huong) co anh huang true tiep den chat lugng san pham che xanh. Nham tim hieu van de nay, chiing toi da tien hanh mot so thi nghiem nghien ciru anh huang ciia cac phuang phap lam kho khac nhau va tac dung cua danh huang den chat lugng ciia san pham che xanh. 2. NGUYEN LIEU VA PHUONG PHAP 2.1. Nguyen lieu nghien ciiu Nguyen lieu nghien cuu la che loai A theo TCVN 1053-76, co ti le 14 gia banh te 5% - 6%. gom cac dgt che I bup 2 den 3 la non, thugc giong che Trung du. dugc thu hai tai mo hinh san xuat che an toan Tan Cuong, Thai Nguyen [I]. 2.2. Phuong phap nghien ciru 2.2.1. Phuong phap lam mau Phuang phap lam mlu dugc tien hanh theo quy trinh che bien chung nhu sau: Nguyen lieu -^ Heo nhe -> Diet tnen -> Vd lan I ->• Rii tai -> Vd lan 2 -> Rii tai-^ Lam kho —>• Phan loai -> Danh huang -> Thanh pham. Nguyen lieu dugc lam heo tren nong vai do day 1,5 kg/m^ va thai gian heo 4 gia, sau do dugc diet men triet d^ bIng may sao thiing quay. Che sau khi diet men dugc v6 2 lan den do dap 45%, giua 2 lan v6 co rii tai. Che sau khi v6, ru tai dugc chia ra de lam kho theo 4 phuang phap sau: - Phuang phap 1 (phuang phap hien hanh ciia dja phuong lam doi chirng - ki hieu: sao -sao): Che dugc lam kho qua 2 lan sao tren may sao thiing quay [1] Sao sa bo ->• Can bdng dm -> Sao kho vd dinh hinh {1) - Phuang phap 2 (phuong phap thi nghiem - ki hieu: sao - sao - sao): Che dugc lam kho qua 3 lan sao tren may sao thiing quay: 61 Sao sa bo -^ Can bdng dm -^ Sao dinh hinh —> Can hang dm —^ Sao kho. (2) - Phuang phap 3 (phuang phap thi nghiem - ki hieu: say - sao - sao): Thay giai doan sao sa bg bang may sao thiing quay bang say sa bg tren may say vi lat: Say sa bo —> Can bdng dm -^ Sao dinh hinh —> Can bdng dm —> Sao kho. (3) - Phuang phap 4 (phuang phap thi nghiem - ki hieu: say - sao - say): Thay giai doan sao so bg va sao kho tren may sao bang say sa bg va say kho tren may say vi lat: Say sa bo —> Can bdng dm —> Sao dinh hinh —^ Can bdng dm —> Say kho. (4) Moi mau sau khi lam kho den do am 3,5% dugc phan loai de loai bo bom, vun roi lay mau trung binh de danh gia chat lugng bang cam quan truac khi tiep tuc dua di danh huong o ciing che do tren may sao thiing quay. Nhiet do danh huang 130 - 170°C, thai gian danh huang: 10 phut. Cac mau che sau khi danh huong ciing dugc dua di danh gia chat lugng bang cam quan. Cac thong so kT thuat trong qua trinh che bien mau a cac giai doan truac va sau khi lam kho ciia cac mau VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách làm đánh bóng đồ nội thất gỗ đón tết Ngày tết bạn phải bận bịu với nhiều công việc, việc mua sắm chuẩn bị thứ để đón tết, bạn phải nhiều thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa Nhưng công việc dọn dẹp lại không dễ dàng chút bạn, vết bẩn hàng ngày thức ăn, bụi bẩn hay bùn đất sơ ý làm dính vào đồ đạc hay tường vách,… lâu ngày thành vết bẩn cứng đầu, làm cho chúng không sáng đẹp lúc mua nữa, điều làm cho bạn khó chịu nhiều thời gian để lau chùi chúng không sạch, đặc biệt nội thất gỗ Hôm để VnDoc.com hướng dẫn bạn vài mẹo làm đánh bóng đồ nội thất gỗ đơn giản mà hiệu Cách làm đồ nội thất gỗ Nếu bạn băn khoăn làm để vệ sinh đồ gỗ cách đơn giản không phức tạp, chưa cần nói đến việc đánh bóng bề mặt gỗ, việc bạn cần phải làm dọn hết bụi bẩn trước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Hãy cắm đầu dụng cụ chổi quét bụi với ống máy hút bụi để giúp làm đồ gỗ mà không làm gây xước đồ Nếu bạn đầu chổi quét mềm để cắm nối vào ống máy hút bụi, thay miếng vải mềm (microfiber) - Sau sử dụng thuốc tẩy rửa chuyên dụng dành riêng cho đồ gỗ - ý làm theo hướng dẫn ghi bao bì sản phẩm chọn loại thuốc tẩy phù hợp với bề mặt gỗ bạn Nhận biết bề mặt gỗ Trước lau chìu đồ gỗ điều quan trọng bạn phải hiểu loại bề mặt gỗ mà định làm để chọn mua loại thuốc tẩy rửa phù hợp Một số loại phủ bề mặt gỗ thường gặp bao gồm véc ni, sáp, hay loại bề mặt hở Luôn đọc kỹ hướng dẫn ghi thuốc tẩy trước làm để biết phù hợp với đồ gỗ nhà bạn - Đối với bề mặt gỗ hở phải tránh không để bị ướt nên đổ thuốc tẩy vải trước, không đổ trực tiếp lên đồ nội thất gỗ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Đối với véc ni nhạy cảm với nước – lau chùi thông thường miếng vải ẩm cách tốt nhất, nhớ xử lý vết bẩn cứng đầu kĩ với dung dịch thuốc tẩy - Đối với sáp cần loại chất tẩy rửa gỗ dạng xà phòng – chọn sản phẩm chuyên dụng phù hợp, mục đích - Nếu đồ gỗ bạn bao phủ lớp sơn, việc đơn giản nhiều – bề mặt không nhạy cảm loại khác, bạn dùng loại nước rửa bát thông thường để lau chùi cách dễ dàng Đánh bóng đồ nội thất gỗ Có nhiều loại nước bóng dạng xịt mà bạn mua sẵn cần sử dụng theo hướng dẫn ghi nhãn mác Nếu đồ gỗ bạn có lớp bảo vệ bền bạn muốn thử công thức đánh bóng tự làm, thử với phương pháp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Bước 1: Trộn phần dầu ô liu với phần giấm trắng đổ vào chai xịt - Bước 2: Thử trước chất lượng dung dịch phạm vi nhỏ để xem có đạt tác dụng mong muốn hay không - Bước 3: Xịt dung dịch lên miếng vải mềm (microfiber) lau khắp bề mặt gỗ - bạn thấy mặt gỗ sáng bóng trở lại Dung dịch vừa làm lại vừa làm bóng mặt gỗ, giấm có tác dụng tẩy rửa Hãy cảm nhận tươi mới, độ sáng bóng đồ sau áp dụng cách phục hồi đồ dùng nội thất cho dạng gỗ khác bạn nhé! Bí quyết làm sạch đồ nội thất bằng da bàn ghế sofa, thiết kế kiến trúc, thiết kế nhà ở Đồ đạc được làm bằng chất liệu da luôn được nhiều người quan tâm bởi kiểu dáng sang trọng lịch sự của nó Ngày nay việc sử dụng đồ nội thất chất liệu da đã không còn là thứ gì đó quá xa xỉ. Mặc dù đã trở nên phổ biến hơn nhưng nhiều người vẫn băn khoăn đối với việc vệ sinh, bảo dưỡng để nâng cao tuổi thọ của đồ da, dưới đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn có thể giải quyết được thắc mắc trên. Để làm sạch tổng thể bề mặt da bạn chỉ cần dùng một chút nước xà phòng tắm pha loãng, sau đó dùng một miếng vải mềm, sạch để lau. Bạn cần đặc biệt chú ý chỉ làm ẩm miếng vải, nếu thấm đẫm quá nước xà phòng có thể sẽ bị chảy ra thấm vào da. Dùng cách này bạn có thể loại bỏ bụi bẩn, cáu ghét bám trên bề mặt da, sau khi đã làm sạch bằng nước xà phòng bạn nên lau lại một lần nữa bằng vải thấm nước sau đó đánh bóng như bình thường. Bạn đang làm việc, bất ngờ chiếc bút máy tuột khỏi tay rơi xuống ghế, những vết mực trên chiếc ghế da khiến bạn cảm thấy không hài lòng? Điều đó có thể dễ dàng được giải quyết, trước tiên bạn dùng tăm bông thấm dung dịch cồn tẩy rửa chà xát nhẹ lên các vết mực sau khi đã làm sạch được các vết mực trên ghế, bạn hãy dùng máy sấy để làm khô bề mặt da. Bí quyết làm sạch đồ nội thất bằng da bàn ghế sofa, thiết kế kiến trúc, thiết kế nhà ở Nếu bạn muốn loại bỏ những vệt bẩn tối màu trên đồ thiết kế nội thất da có màu sáng thì bạn cần làm theo những bước sau: Bước 1: Trộn một phần kem Tartar (Cream of tartar là tên gọi phổ biến của potassium hydrogen tartrate, 1 dạng muối acid, dùng để nấu nướng) cùng với một chút nước chanh để tạo ra một hỗn hợp nhuyễn giống như hồ dán. Bước 2: Bôi hỗn hợp nói trên lên vết bẩn ở bề mặt cần làm sạch, cứ 10 phút lại lặp lại bước này một lần. Bước 3: Rửa sạch lớp hỗn hợp đã bôi lên vết bẩn bằng một miếng bọt biển hoặc dùng khăn mềm thấm nước xà phòng. Những mẹo nhỏ nói trên là cách bạn có thể áp dụng với những vết bẩn mới được hình thành, đối với những vết bẩn đã quá lâu ngày thì những mẹo nhỏ nói trên chỉ có thể khắc phục được một phần hiện trạng. Chính vì lẽ đó, việc vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên đồ da sẽ khiến bạn có thể đảm bảo tuổi thọ cũng như chất lượng tính thẩm mỹ của đồ đạc được tốt hơn. Bí quyết làm sạch đồ nội thất bằng da Đồ đạc được làm bằng chất liệu da luôn được nhiều người quan tâm bởi kiểu dáng sang trọng lịch sự của nó. Ngày nay việc sử dụng đồ nội thất chất liệu da đã không còn là thứ gì đó quá xa xỉ. Mặc dù đã trở nên phổ biến hơn nhưng nhiều người vẫn băn khoăn đối với việc vệ sinh, bảo dưỡng để nâng cao tuổi thọ của đồ da, dưới đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn có thể giải quyết được thắc mắc trên. Để làm sạch tổng thể bề mặt da bạn chỉ cần dùng một chút nước xà phòng tắm pha loãng, sau đó dùng một miếng vải mềm, sạch để lau. Bạn cần đặc biệt chú ý chỉ làm ẩm miếng vải, nếu thấm đẫm quá nước xà phòng có thể sẽ bị chảy ra thấm vào da. Dùng cách này bạn có thể loại bỏ bụi bẩn, cáu ghét bám trên bề mặt da, sau khi đã làm sạch bằng nước xà phòng bạn nên lau lại một lần nữa bằng vải thấm nước sau đó đánh bóng như bình thường. Bạn đang làm việc, bất ngờ chiếc bút máy tuột khỏi tay rơi xuống ghế, những vết mực trên chiếc ghế da khiến bạn cảm thấy không hài lòng? Điều đó có thể dễ dàng được giải quyết, trước tiên bạn dùng tăm bông thấm dung dịch cồn tẩy rửa chà xát nhẹ lên các vết mực sau khi đã làm sạch được các vết mực trên ghế, bạn hãy dùng máy sấy để làm khô bề mặt da. Nếu bạn muốn loại bỏ những vệt bẩn tối màu trên đồ nội thất da có màu sáng thì bạn cần làm theo những bước sau: Bước 1: Trộn một phần kem Tartar (Cream of tartar là tên gọi phổ biến của potassium hydrogen tartrate, 1 dạng muối acid, dùng để nấu nướng) cùng với một chút nước chanh để tạo ra một hỗn hợp nhuyễn giống như hồ dán. Bước 2: Bôi hỗn hợp nói trên lên vết bẩn ở bề mặt cần làm sạch, cứ 10 phút lại lặp lại bước này một lần. Bước 3: Rửa sạch lớp hỗn hợp đã bôi lên vết bẩn bằng một miếng bọt biển hoặc dùng khăn mềm thấm nước xà phòng. Những mẹo nhỏ nói trên là cách bạn có thể áp dụng với những vết bẩn mới được hình thành, đối với những vết bẩn đã quá lâu ngày thì những mẹo nhỏ nói trên chỉ có thể khắc phục được một phần hiện trạng. Chính vì lẽ đó, việc vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên đồ da sẽ khiến bạn có thể đảm bảo tuổi thọ cũng như chất lượng tính thẩm mỹ của đồ đạc được tốt hơn. Bí quyết làm sạch đồ nội thất bằng da Đồ đạc được làm bằng chất liệu da luôn được nhiều người quan tâm bởi kiểu dáng sang trọng lịch sự của nó. Ngày nay việc sử dụng đồ nội thất chất liệu da đã không còn là thứ gì đó quá xa xỉ. Mặc dù đã trở nên phổ biến hơn nhưng nhiều người vẫn băn khoăn đối với việc vệ sinh, bảo dưỡng để nâng cao tuổi thọ của đồ da, dưới đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn có thể giải quyết được thắc mắc trên. Để làm sạch tổng thể bề mặt da bạn chỉ cần dùng một chút nước xà phòng tắm pha loãng, sau đó dùng một miếng vải mềm, sạch để lau. Bạn cần đặc biệt chú ý chỉ làm ẩm miếng vải, nếu thấm đẫm quá nước xà phòng có thể sẽ bị chảy ra thấm vào da. Dùng cách này bạn có thể loại bỏ bụi bẩn, cáu ghét bám trên bề mặt da, sau khi đã làm sạch bằng nước xà phòng bạn nên lau lại một lần nữa bằng vải thấm nước sau đó đánh bóng như bình thường. Bạn đang làm việc, bất ngờ chiếc bút máy tuột khỏi tay rơi xuống ghế, những vết mực trên chiếc ghế da khiến bạn cảm thấy không hài lòng? Điều đó có thể dễ dàng được giải quyết, trước tiên bạn dùng tăm bông thấm dung dịch cồn tẩy rửa chà xát nhẹ lên các vết mực sau khi đã làm sạch được các vết mực trên ghế, bạn hãy dùng máy sấy để làm khô bề mặt da. Nếu bạn muốn loại bỏ những vệt bẩn tối màu trên đồ nội thất da có màu sáng thì bạn cần làm theo những bước sau: Bước 1: Trộn một phần kem Tartar (Cream of tartar là tên gọi phổ biến của potassium hydrogen tartrate, 1 dạng muối acid, dùng để nấu nướng) cùng với một chút nước chanh để tạo ra một hỗn hợp nhuyễn giống như hồ dán. Bước 2: Bôi hỗn hợp nói trên lên vết bẩn ở bề mặt cần làm sạch, cứ 10 phút lại lặp lại bước này một lần. Bước 3: Rửa sạch lớp hỗn hợp đã bôi lên vết bẩn bằng một miếng bọt biển hoặc dùng khăn mềm thấm nước xà phòng. Những mẹo nhỏ nói trên là cách bạn có thể áp dụng với những vết bẩn mới được hình thành, đối với những vết bẩn đã quá lâu ngày thì những mẹo nhỏ nói trên chỉ có thể khắc phục được một phần hiện trạng. Chính vì lẽ đó, việc vệ sinh bảo dưỡng thường xuyên đồ da sẽ khiến bạn có thể đảm bảo tuổi thọ cũng như chất lượng tính thẩm mỹ của đồ đạc được tốt hơn. MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG BÀI 1: DỠ CÁC TẤM VÁN SÀN .4 Ván mép vuông Dỡ ván liên tục Dỡ ván có mộng rãnh mộng .5 Tháo rời đầu ván .5 Đóng lại ván cắt BÀI 2: THAY VÁN SÀN Tháo lớp lát sàn Lát ván sàn Đóng kín khe hở Cái kẹp ván sàn BÀI 3: THAY VÁN CHÂN TƯỜNG Tháo ván chân tường .8 Cắt ván chân tường dài .8 Lắp đặt ván chân tường Ván gờ chân tường Các loại ván gờ chân tường BÀI 4: GỜ VIỀN KHUNG CỬA 10 Lắp đặt gờ viền 10 Lắp đặt gờ viền tiêu chuẩn 10 Xử lý đố khung cửa không vuông góc 11 BÀI 5: CÁC PHỤ TÙNG CỬA ĐI 12 Lắp đặt tay nắm cửa 12 Lắp đặt khe bỏ thư 12 Lắp đặt nắm cửa .12 Lắp đặt tì tay (hand plate) 13 BÀI 6: SỬA CHỮA THAY THỀ CỬA ĐI BÊN NGOÀI 14 BÀI 7: SỬA CHỮA MỘT CỬA SỔ VỠ 17 Sữa chữa tạm thời 17 An toàn kính 17 Thay kính khung cửa gỗ 17 Tháo kính .17 Lắp kính 18 6.Thao tác với ma tit 18 Matit gắn kính gốc acrylic 18 Cửa sổ kêu lách cách .18 Sữa chữa cửa sổ bị kẹt 19 10 Sữa chữa cửa sổ khua lách cáh 19 BÀI 8: THAY THỀ CÁC CỬA SỔ 20 Lập vẽ xin giấy phép 20 Mua cửa sổ thay 20 Thay khung cửa .20 Thay cửa sổ tường gạch 21 BÀI 9: KỆ .23 Kệ treo tường 23 Kệ hốc tường (build in shelf) 23 Lắp đặt ngăn kệ cố định 24 BÀI 10: SỬA CHỮA CẦU THANG KÊU CÓT KÉT 25 Sữa chữa từ bên 25 Mối ghép nối lỗ mộng bị lỏng 25 Các khối chệm bị lỏng 25 Sữa chữa từ mặt 26 Đường nối mặt trước bị lỏng 26 Đường nối mặt sau bị lỏng 26 GIỚI THIỆU CHUNG  Mã mô – đun: MĐ  Tên mô – đun: Thi công sữa chữa đồ nội thất gia công sẵn  Thời gian mô – đun: 190 (Lý thuyết 90 giờ, thực hành 100 giờ)  Mục tiêu mô đun: * Kiến thức: - Trình bày thành phần, kết cấu vật liệu, phương pháp quy trình để thực việc lăp đặt sữa chữa - Trình tự thao tác thay ván sàn, tường, gờ viền - Trình bày quy trình sữa chữa cửa đi, cửa sổ, cầu thang * Kỹ năng: - Gia công, lắp dựng thay ván sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật - Sữa chữa lắp dựng cửa đi, cửa sổ, phụ tùng cửa - Sữa chữa cầu thang * Thái độ: - Yêu nghề, rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ, xác, tiết kiệm vật liệu - Đảm bảo an toàn  Nội dung mô đun: Thời gian STT Nội dung mô đun Tổng số Bài 1: Dỡ ván sàn Bài 2: Thay ván sàn Bài 3: Thay ván chân tường Bài 4: Gờ viền khung cửa Bài 5: Các phụ tùng cửa Bài 6: Sửa chữa thay thề cửa bên Bài 7: Sửa chữa cửa sổ vỡ Bài 8: Thay thề cửa sổ Bài 9: Kệ 10 Bài 10: Sửa chữa cầu thang kêu cót két Cộng 190 Lý thuyết Thực hành Kiểm tra BÀI 1: DỠ CÁC TẤM VÁN SÀN Các ván sàn đủ dài để phủ suốt chiều dài hay chiều rộng phòng từ tường đến tường Nếu bạn phải tháo ván sàn, đường nối đầu ván nơi tốt để bắt đầu Nếu ván bạn cần tháo đường nối, đường nối với ván kế bên Ván mép vuông Đóng lưỡi đục vào khe hở ván gần với đường cắt đầu ván Nạy mép ván, đừng cố nạy làm cho kế bên bị vỡ Đẩy lưỡi đục vảo khe hở cạnh bên ván lặp lại quy trình Nạy lỏng đầu ván lên theo cách đó, đặt đầu nạy búa xuống có chỗ để đẩy trượt đục bên cạnh bên Tiếp tục theo cách dọc mép ván tháo rời Dỡ ván liên tục Các ván sản đóng đinh vạo vị trí trước ván chân tường lắp đặt, ván chân tường cản trở bạn dỡ ván sàn lien tục lên Bạn phải cắt ván làm đôi trước bạn dỡ lên Nạy phần ván đục rộng, bạn đẩy trượt đục khác bên để giữ ván xeo lên Nhổ đinh cắt ngang ván cưa tay dầm bạn dở hai nửa ván lên khỏi dầm tháo rời ... mặt gỗ - bạn thấy mặt gỗ sáng bóng trở lại Dung dịch vừa làm lại vừa làm bóng mặt gỗ, giấm có tác dụng tẩy rửa Hãy cảm nhận tươi mới, độ sáng bóng đồ sau áp dụng cách phục hồi đồ dùng nội thất. .. chùi cách dễ dàng Đánh bóng đồ nội thất gỗ Có nhiều loại nước bóng dạng xịt mà bạn mua sẵn cần sử dụng theo hướng dẫn ghi nhãn mác Nếu đồ gỗ bạn có lớp bảo vệ bền bạn muốn thử công thức đánh bóng. .. làm đồ gỗ mà không làm gây xước đồ Nếu bạn đầu chổi quét mềm để cắm nối vào ống máy hút bụi, thay miếng vải mềm (microfiber) - Sau sử dụng thuốc tẩy rửa chuyên dụng dành riêng cho đồ gỗ - ý làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách làm sạch và đánh bóng đồ nội thất bằng gỗ đón Tết, Cách làm sạch và đánh bóng đồ nội thất bằng gỗ đón Tết, Cách làm sạch và đánh bóng đồ nội thất bằng gỗ đón Tết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay