Những cụm từ nối tiếng Anh thông dụng

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 22:02

Những Câu Nói Tiếng Anh Thông Dụng Trong Cuộc Sống Hằng Ngày Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có rất nhiều kiểu nói lóng. nói gọn. Có những câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày: 1. After you: Mời ngài trước. Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,… 2. I just couldn’t help it: Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi… Câu nói hay ho này dùng trong những trường hợp nào? eg: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it. 3. Don’t take it to heart: Đừng để bụng/ Đừng bận tâm eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart. 4. We’d better be off: Chúng ta nên đi thôi It’s getting late. We’d better be off . 5.Let’s face it: Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn. eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK? 6. Let’s get started: Bắt đầu làm thôi Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started. 7. I’m really dead: Tôi mệt chết đi được Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead. 8. I’ve done my best: Tôi cố hết sức rồi 9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á? Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe 10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi. 11. I don’t know for sure: Tôi cũng không chắc Stranger: Could you tell me how to get to the town hall? Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there. 12. I’m not going to kid you: Tôi đâu có đùa với anh Karin: You quit the job? You are kidding. Jack: I’m not going to kid you. I’m serious. 13. That’s something: Quá tốt rồi / Giỏi lắm A: I’m granted a full scholarship for this semester. B: Congratulations. That’s something. 14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy! 15. Do you really mean it? Nói thật đấy à? Michael: Whenever you are short of money, just come to me. David: Do you really mean it? 16. You are a great help: Bạn đã giúp rất nhiều 17. I couldn’t be more sure: Tôi cũng không dám chắc 18. I am behind you: Tôi ủng hộ cậu A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you. 19. I’m broke: Tôi không một xu dính túi 20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.) eg: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered. 21. You can count on it: Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi A: Do you think he will come to my birthday party? B: You can count on it. 22. I never liked it anyway: Tôi chẳng bao giờ thích thứ này Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway 23. That depends: Tuỳ tình hình thôi eg: I may go to the airport to meet her. But that depends. Congratulations.Chúc mừng 24. Thanks anyway Dù sao cũng phải cảm ơn cậu Khi có người ra sức giúp đỡ mà lại không nên chuyện, có thể dùng câu này để cảm ơn 25. It’s a deal: Hẹn thế nhé Harry: Haven’t seen you for ages. Let’s have a get-together next week. Jenny: It’s a deal. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Above all – trước hết là, trước tiên Ví dụ: Above all, I’d like to thank my family Trước hết, muốn cảm ơn gia đình All things considered – thứ cân nhắc Câu dùng ngữ cảnh thứ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng kết tốt có thể, điều kiện chưa hoàn hảo Ví dụ: I think the party was great and all things considered – I mean we didn’t have much time to get ready, but it still went well Tôi nghĩ bữa tiệc tuyệt vời, thứ thu xếp ổn thỏa – Ý nhiều thời gian chuẩn bị diễn tốt đẹp Another key point to remember – điều đáng nói là/ điều quan trọng Ví dụ: Getting good marks is not the purpose of study The purpose of it is getting knowledge Another key thing to remember is that knowledge comes from many things in our life Được điểm tốt mục đích học tập Mục đích để có kiến thức Điều quan trọng cần nhớ kiến thức đến từ nhiều thứ sống As far as I know – theo biết Ví dụ: As far as I know, she did not go to the party Theo biết cô không tới bữa tiệc As well as – Ví dụ: We have responsibility to our community as well as to our families Chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng giống gia đình By contrast – ngược lại, tương phản lại Ví dụ: Cat will often sleeps the day away Dog, by contrast, never settles down VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bọn mèo thường ngủ ban ngày Ngược lại, lũ chó chả chịu yên (ban ngày) Coupled with – với Sử dụng cân nhắc hay nhiều ý kiến thời điểm Ví dụ: Coupled with the literary evidence, the archaeology evidence give the same result about many ancient civilizations Cùng với chứng văn chương, chứng khảo cổ đưa kết luận nhiều văn minh cổ xưa Despite this – mặc dù, cho dù, “Despite this” “in spite of this” có nghĩa “mặc dù, cho dù, rằng” Ví dụ: Despite this fact is not good, she still accept it in peace Mặc dù thực tế không tốt, cô bình thản chấp nhận For instance – ví dụ Ví dụ: For instance, in the electronics industry, 5,000 jobs are being lost Ví dụ, ngành công nghiệp điện tử, 5000 việc làm 10 Having said that – phải nói là, phải thừa nhận Ví dụ: He forgets most things, but having said that, he always remembers my birthday Cậu ta quên hết thứ, phải thừa nhận cậu ta nhớ tới sinh nhật tớ 11 In addition to sth – bên cạnh đó, có… Ví dụ: In addition to his apartment in Sai Gon, he has la villa in Ha Noi and a farm in Hoa Binh Ngoài hộ Sài Gòn, anh có biệt thự Hà Nội trang trại Hòa Bình 12 In conclusion – tóm lại là, kết cục Ví dụ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí In conclusion, I would like to thank our guest speakers Cuối cùng, muốn cảm ơn tới vị diễn giả khách mời 13 In order to – để làm Ví dụ: In order to get good marks, you have to study hard Để đạt điểm tốt, bạn phải chăm học 14 In other words – nói cách khác Ví dụ: He did not tell you the truth – in other words, he was lying Anh không nói cho bạn thật – nói cách khác, nói dối Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày (phần 2) Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói! Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói! Lý do chính là những câu dùng trong đối thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác với những gì chúng ta học được trong sách. Có những câu mình dịch ra rất phức tạp nhưng thực ra nó lại rất đơn giản! Có chuyện gì vậy? —-> What’s up? Dạo này ra sao rồi? —-> How’s it going? Dạo này đang làm gì? —-> What have you been doing? Không có gì mới cả —-> Nothing much Bạn đang lo lắng gì vậy? —-> What’s on your mind? Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi —-> I was just thinking Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi —-> I was just daydreaming Không phải là chuyện của bạn —-> It’s none of your business Vậy hả? —-> Is that so? Làm thế nào vậy? —-> How come? Chắc chắn rồi! —-> Absolutely! Quá đúng! —-> Definitely! Dĩ nhiên! —-> Of course! Chắc chắn mà —-> You better believe it! Tôi đoán vậy —-> I guess so Làm sao mà biết được —-> There’s no way to know. Tôi không thể nói chắc —> I can’t say for sure ( I don’t know) Chuyện này khó tin quá! —-> This is too good to be true! Thôi đi (đừng đùa nữa) —-> No way! ( Stop joking!) Tôi hiểu rồi —-> I got it Quá đúng! —-> Right on! (Great!) Tôi thành công rồi! —-> I did it! Có rảnh không? —-> Got a minute? Đến khi nào? —-> ’Til when? Vào khoảng thời gian nào? —-> About when? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu —-> I won’t take but a minute Hãy nói lớn lên —-> Speak up Có thấy Melissa không? —-> Seen Melissa? Thế là ta lại gặp nhau phải không? —-> So we’ve met again, eh? Đến đây —-> Come here Ghé chơi —-> Come over Đừng đi vội —-> Don’t go yet Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau —-> Please go first. After you Cám ơn đã nhường đường —-> Thanks for letting me go first Thật là nhẹ nhõm —-> What a relief Anh đang làm cái quái gì thế kia? —-> What the hell are you doing? Bạn đúng là cứu tinh. Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà —-> You’re a life saver. I know I can count on you. Đừng có giả vờ khờ khạo! —-> Get your head out of your ass! Xạo quá! —-> That’s a lie! Làm theo lời tôi —-> Do as I say Đủ rồi đó! —-> This is the limit! Hãy giải thích cho tôi tại sao —-> Explain to me why Thật là đáng ghét! —-> What a jerk! Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! —-> How cute! Không phải việc của bạn —-> None of your business/ It’s not your business! Đừng dính mũi vào việc này —-> Don’t stick your nose into this. Có thôi ngay đi không —-> Stop it right a way! Á à… thằng này láo —-> A wise guy, eh?! Quên nó đi! (Đủ rồi đấy!) —-> Forget it! (I’ve had enough!) Bạn đi chơi có vui không? —-> Are you having a good time? Ngồi nhé. —-> Scoot over Bạn đã có hứng chưa? (Bạn cảm thấy thích chưa?) —-> Are you in the mood? Mấy giờ bạn phải về? —-> What time is your Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có rất nhiều kiểu nói lóng. nói gọn. Có những câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày: 1. After you.: Mời ngài trước. Là câu nói khách sáo, dùng khi ra/ vào cửa, lên xe,… 2. I just couldn’t help it. Tôi không kiềm chế được / Tôi không nhịn nổi… Câu nói hay ho này dùng trong những trường hợp nào? eg: I was deeply moved by the film and I cried and cried. I just couldn’t help it. 3. Don’t take it to heart. Đừng để bụng/ Đừng bận tâm eg: This test isn’t that important. Don’t take it to heart. 4. We’d better be off. Chúng ta nên đi thôi It’s getting late. We’d better be off . 5.Let’s face it. Hãy đối mặt đi / Cần đối mặt với hiện thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn. eg: I know it’s a difficult situation. Let’s face it, OK? 6. Let’s get started. Bắt đầu làm thôi Nói khi khuyên bảo: Don’t just talk. Let’s get started. 7. I’m really dead. Tôi mệt chết đi được Nói ra cảm nhận của mình: After all that work, I’m really dead. 8. I’ve done my best. Tôi cố hết sức rồi 9. Is that so? Thật thế sao? / Thế á? Biểu thị sự kinh ngạc, nghi ngờ của người nghe 10. Don’t play games with me! Đừng có giỡn với tôi. 11. I don’t know for sure. Tôi cũng không chắc Stranger: Could you tell me how to get to the town hall? Tom: I don’t know for sure. Maybe you could ask the policeman over there. 12. I’m not going to kid you. Tôi đâu có đùa với anh Karin: You quit the job? You are kidding. Jack: I’m not going to kid you. I’m serious. 13. That’s something. Quá tốt rồi / Giỏi lắm A: I’m granted a full scholarship for this semester. B: Congratulations. That’s something. 14. Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy! 15. Do you really mean it? Nói thật đấy à? Michael: Whenever you are short of money, just come to me. David: Do you really mean it? 16. You are a great help. Bạn đã giúp rất nhiều 17. I couldn’t be more sure. Tôi cũng không dám chắc 18. I am behind you. Tôi ủng hộ cậu A: Whatever decision you’re going to make, I am behind you. 19. I’m broke. Tôi không một xu dính túi 20. Mind you! Hãy chú ý! / Nghe nào! (Có thể chỉ dùng Mind.) eg: Mind you! He’s a very nice fellow though bad-tempered. 21. You can count on it. Yên tâm đi / Cứ tin như vậy đi A: Do you think he will come to my birthday party? B: You can count on it. 22. I never liked it anyway. Tôi chẳng bao giờ thích thứ này Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng cái gì của bạn, có thể dùng câu nói này để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry. I’m thinking of buying a new one. I never liked it anyway 23. That depends. Tuỳ tình hình thôi eg: I may go to the airport to meet her. But that depends. Say cheese:Cười lên nào ! (Khi chụp hình) Be good ! Ngoan nha! (Nói với trẻ con) Bored to death! Chán chết! có chuyện gì vậy? > What's up? Dạo này ra sao rồi? > How's it going? Dạo này đang làm gì? > What have you been doing? Không có gì mới cả > Nothing much Bạn đang lo lắng gì vậy? > What's on your mind? Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi > I was just thinking Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi > I was just daydreaming Không phải là chuyện của bạn > It's none of your business Vậy hã? > Is that so? Làm thế nào vậy? > How come? Chắc chắn rồi! > Absolutely! Quá đúng! > Definitely! Dĩ nhiên! > Of course! Chắc chắn mà > You better believe it! Tôi đoán vậy > I guess so Làm sao mà biết được > There's no way to know. Tôi không thể nói chắc > I can't say for sure ( I don't know) Chuyện này khó tin quá! > This is too good to be true! Thôi đi (đừng đùa nữa) > No way! ( Stop joking!) Tôi hiểu rồi > I got it Quá đúng! > Right on! (Great!) Tôi thành công rồi! > I did it! Có rảnh không? > Got a minute? Đến khi nào? > 'Til when? Vào khoảng thời gian nào? > About when? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu > I won't take but a minute Hãy nói lớn lên > Speak up Có thấy Melissa không? > Seen Melissa? Thế là ta lại gặp nhau phải không? > So we've met again, eh? Đến đây > Come here Ghé chơi > Come over Đừng đi vội > Don't go yet Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau > Please go first. After you Cám ơn đã nhường đường > Thanks for letting me go first Thật là nhẹ nhõm > What a relief What the hell are you doing? > Anh đang làm cái quái gì thế kia? Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà > You're a life saver. I know I can count on you. Đừng có giả vờ khờ khạo! > Get your head out of your ass! Xạo quá! > That's a lie! Làm theo lời tôi > Do as I say Đủ rồi đó! > This is the limit! Hãy giải thích cho tôi tại sao > Explain to me why Ask for it! > Tự mình làm thì tự mình chịu đi! In the nick of time: > thật là đúng lúc No litter > Cấm vất rác Go for it! > Cứ liều thử đi Yours! As if you didn't know > của you chứ ai, cứ giả bộ không biết. What a jerk! > thật là đáng ghét No business is a success from the beginning > vạn sự khởi đầu nan What? How dare you say such a thing to me > Cái gì, mài dám nói thế với tau à How cute! > Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! None of your business! > Không phải việc của bạn Don't stick your nose into this > đừng dính mũi vào việc này Don't peep! > đừng nhìn lén! What I'm going to do if > Làm sao đây nếu Stop it right away! > Có thôi ngay đi không A wise guy, eh?! > Á à thằng này láo You'd better stop dawdling > Bạn tốt hơn hết là không nên la cà What a relief! > Đỡ quá! Enjoy your meal ! >Ăn ngon miệng nha! Go to hell >! Đi chết đi! (Đừng có nói câu này nhiều nha!) It serves you right! > Dang doi may! The more, the merrier! >Cang dong cang vui (Especially when you're holding a party) Beggars can't be choosers! >An may con doi xoi gac Boys will be boys! > No chi la tre con thoi ma! Good job!= well done! > Làm tốt lắm! Go hell! >chết đ/quỷ tha ma bắt(những câu kiểu này nên biết chỉ để biết thôi nhé! đừng lạm dụng) Just for fun! >Cho vui thôi Try your best! >Cố gắng lên(câu này chắc ai cũng biết) Make some noise! >Sôi nổi lên nào! Congratulations! >Chuc mung! Rain cats and dogs >Mưa tầm tã Love me love my dog >Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng Strike it >Trúng quả Always the same >Trước sau như một Hit it off >Tâm đầu ý hợp Hit or miss >Được chăng hay chớ Add fuel to the fire >Thêm dầu vào lửa To eat well and can dress beautifully > Ăn trắng mặc trơn Don't mention it! = You're welcome = That's alright! = Not at all >Không có chi Just kidding >Chỉ ... phí Bọn mèo thường ngủ ban ngày Ngược lại, lũ chó chả chịu yên (ban ngày) Coupled with – với Sử dụng cân nhắc hay nhiều ý kiến thời điểm Ví dụ: Coupled with the literary evidence, the archaeology... to his apartment in Sai Gon, he has la villa in Ha Noi and a farm in Hoa Binh Ngoài hộ Sài Gòn, anh có biệt thự Hà Nội trang trại Hòa Bình 12 In conclusion – tóm lại là, kết cục Ví dụ: VnDoc -... other words – nói cách khác Ví dụ: He did not tell you the truth – in other words, he was lying Anh không nói cho bạn thật – nói cách khác, nói dối
- Xem thêm -

Xem thêm: Những cụm từ nối tiếng Anh thông dụng, Những cụm từ nối tiếng Anh thông dụng, Những cụm từ nối tiếng Anh thông dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay