PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH môn KHOA học tự NHIÊN 7

3 101 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 21:15

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN KÌ I PHẦN HÓA HỌC Tiết PPCT Tên chủ đề Số tiết Chủ đề 1: NGUYÊN TỬ-NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CÔNG THỨC HÓA HỌC Bài 2: Nguyên tử , nguyên tố hóa học , công thức hóa học.Công thức hóa học, hóa trị Tiết 1: Khởi động+ HTKT phần I,II Tiết 2: HTKT phần III Tiết 3:Luyện tập Tiết 4:Công thức hóa học tiết Tiết 5:Hóa trị, quy tắc hóa trị Tiết 6: Luyện tập Tiết 7: Luyện tập+Vận dụng +Tìm tòi mở rộng Chủ đề 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC.MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC Bài 3: Phản ứng hóa học Tiết 1: Khởi động + HTKT Phần I Tiết 2: HTKT Phần II tiết 10 Tiết 3: Luyện tập Bài 4: Định luật bảo toàn khối lượng phản ứng hóa học Phương trình hóa học 11 Tiết 1: Khởi động + HTKT phần I 12 Tiết 2: HTKT phần II tiết 13 Tiết 3:Luyện tập+ Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Bài 5: Mol Tỉ khối chất khí 14 Tiết 1: Khởi động +HTKT phần I 15 Tiết 2: HTKT phần II tiết 16 Tiết 3: HTKT phần III 17 Tiết 4: Luyện tập- Vận dụng- Tìm tòi mở rộng Bài 6: Tính theo công thức hóa học phương trình hóa học 18 Tiết 1:Khởi động +HTKT phần 1,2 19 20 Tiết 2: HTKT phần Tiết 3:Luyện tập + Vận dụng + Tìm tòi mở rộng tiết PHẦN SINH HỌC Tiết PPCT Tên chủ đề Số tiết Chủ đề 1: ĐẶC TRƯNG CỦA CƠ THỂ SỐNG Bài 7: Trao đổi chất lượng 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiết 1:Khởi động + HTKT phần Tiết 2: HTKT phần 2,3 Tiết 3: HTKT luyện tập+ vận dụng + tìm tòi mở rộng Bài 8: Sinh trưởng phát triển Tiết 1: Khởi động + HTKT phần Tiết 2: HTKT phần Tiết 3: Luyện tập.Vận dụng Tìm tòi mở rộng Bài 9: Sinh sản sinh vật Tiết 1: Khởi động HTKT: Mục Tiết 2: HTKT Mục Tiết 3: Luyện tập Vận dụng.Tìm tòi mở rộng Bài 10: Cảm ứng Tiết 1: Khởi động HTKT phần cảm ứng ĐV Tiết 2: HTKT phần cảm ứng TV Tiết 3: Luyện tập Vận dụng Tìm tòi mở rộng Bài 12: Đa dạng nhóm sinh vật Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2 Tiết 2: HTKT mục 3,4 Tiết 3: HTKT mục 5+ Luyện tập Tiết 4: Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Ôn tập học kì I 3 3 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN KÌ II Tiết PPCT Tên chủ đề Số tiết Chủ đề 7:CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE Bài 22: Giới thiệu chung thể người Tiết 1:Khởi động + HTKT phần 1,2,3 Tiết 2: HTKT phần 4,5 Tiết 3: HTKT luyện tập+ vận dụng + tìm tòi mở rộng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Bài 23:Tiêu hóa vệ sinh hệ tiêu hóa Tiết 1: Khởi động + HTKT phần Tiết 2: HTKT phần 2,3 Tiết 3: Luyện tập.Vận dụng Tìm tòi mở rộng Bài 24: Hô hấp vệ sinh hệ hô hấp Tiết 1: Khởi động HTKT: Mục Tiết 2: HTKT Mục 2,3,4 Tiết 3:HTKT mục 5+ Luyện tập Vận dụng.Tìm tòi mở rộng Bài 25:Máu hệ tuần hoàn Tiết 1: Khởi động HTKT phần 1,2 Tiết 2: HTKT phần 2,3 Tiết 3: HTKT phần Luyện tập Vận dụng Tìm tòi mở rộng Bài 26:Bài tiết cân nội môi Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2 Tiết 2: HTKT mục 3,4 Tiết 3: HTKT mục 5+ Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Kiểm tra kì II Bài 27:Nội tiết vai trò hoocmôn Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2 Tiết 2: HTKT mục 3,4,5,6 Tiết 3: HTKT mục 7,8,9+ Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Bài 28:Thần kinh, giác quan thích nghi thể Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2 Tiết 2: HTKT mục 3,4,5 Tiết 3: HTKT mục 6,7 Tiết 4:HTKT mục 9,10 Tiết 5: HTKT mục 11++ Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Bài 29: Cơ sở khoa học học tập Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2,3 Tiết 2: HTKT mục 4,5,6,7 Tiết 3: HTKT mục 8+ Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Bài 30:Sức khỏe người Tiết 1: Khởi động HTKT mục Tiết 2: HTKT mục Tiết 3: Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Bài 31:Sinh sản chất lượng dân số Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2 Tiết 2: HTKT mục 3,4,5 Tiết 3: HTKT mục Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Kiểm tra cuối kì II 3 3 ... 4: Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Ôn tập học kì I 3 3 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN KÌ II Tiết PPCT Tên chủ đề Số tiết Chủ đề 7: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE Bài 22: Giới thiệu chung... HTKT mục 6 ,7 Tiết 4:HTKT mục 9,10 Tiết 5: HTKT mục 11++ Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Bài 29: Cơ sở khoa học học tập Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2,3 Tiết 2: HTKT mục 4,5,6 ,7 Tiết 3: HTKT... +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Kiểm tra kì II Bài 27: Nội tiết vai trò hoocmôn Tiết 1: Khởi động HTKT mục 1,2 Tiết 2: HTKT mục 3,4,5,6 Tiết 3: HTKT mục 7, 8,9+ Luyện tập +Vận dụng+ Tìm tòi mở rộng Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH môn KHOA học tự NHIÊN 7, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH môn KHOA học tự NHIÊN 7, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH môn KHOA học tự NHIÊN 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay