bào chế 6 thuốc nhỏ mắt

41 180 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 18:59

tài liệu chuẩn về nghành bào chế dược phẩn cung cấp cho các bạn muốn theo học ngành bào chế và tìm hiểu về nó theo từng trương mn tham khảo và tìm chuẩn tài liệu để học nhé mk đang học thao khoa dược lâm sàng nên cung cấp 1 số tài liệu chuẩn cho mn xem và học cùng học tập nhé thấy hay thì kb vs mk or có gì cần giải thích trong bài thì liên hệ vào gmail nhé : fakjss1gmail.com THUỐC NHỎ MẮT MỤC TIÊU Nêu thành phần đặc trưng thuốc nhỏ mắt (so sánh với thuốc tiêm) Nêu yêu cầu chất lượng thuốc nhỏ mắt Trình bày đặc điểm SDH thuốc nhỏ mắt I-ĐẠI CƯƠNG 1.1-Khái niệm: Thuốc nhỏ mắt chế phẩm lỏng, vô khuẩn dạng dung dịch hay hỗn dịch dùng nhỏ giọt vào mắt nhằm phòng hay điều trị bệnh mắt (TNM nhiều dạng thuốc nhãn khoa) I-ĐẠI CƯƠNG 1.1-Khái niệm: Thuốc nhãn khoa: đa dạng -TNM: dạng lỏng (dung dịch, hỗn dịch), dùng theo giọt, đựng lọ, có phận nhỏ giọt -Thuốc tra mắt: dạng mỡ, bột: đóng tuyp, lo Bám lâu mắt, TD chậm TNM -Thuốc rửa mắt: dung dịch, đóng lọ (to TNM, không cần phận nhỏ giọt): làm trôi tạp bẩn, không phân liều, không cần lưu mắt I-ĐẠI CƯƠNG 1.1-Khái niệm: Thuốc nhãn khoa: -Màng nhãn khoa: màng mỏng bám mắt Hệ điều trị mắt (Ocusert: pilocarpin) Kính áp tròng (contact lens): suốt -Thuốc tiêm I-ĐẠI CƯƠNG Chú ý: Có thể dựng kết hợp nhiều dạng: dung dịch-mỡ (ngày nhỏ, tối tra) TNM dùng nhỏ mũi, tai II-THÀNH PHẦN (Giống thuốc tiêm) 2.1-Dược chất: -Chủng loại: đa dạng Thuốc td chổ: sát khuẩn, chống viêm (KScorticoit: cloramphenicol, gentamycin, dexamethason, diclofenac, ) Thuốc giãn đồng tử: chống tăng nhãn áp, soi đáy mắt: atropin, homatropin, Thuốc chống mệt mỏi mắt: vit (V-rohto,…) II-THÀNH PHẦN -Tiêu chuẩn: -Hàm lượng: thấp (1-2%) gặp vấn đề độ tan: ớt dựng GP tăng độ tan (hỗn hợp DM, ) thường dd nhược trương: pha thường phải tính đẳng trương (pha dd đẳng trương) II-THÀNH PHẦN Dược chất % Dược chất % Argirol Neomycin Atropin sulfat Sulfacilum 10 Bạc nitrat Pilocarpin Prednisolon Timolol Cloramphenicol Kẽm sulfat 0,4 II-THÀNH PHẦN 2.2-Dung môi: -Chủ yếu nước: an toàn: td riêng êm dịu: trung tính, không gây xót dễ hòa lẫn với nước mắt, phát huy td nhanh -Có thể dùng dầu thực vật: Vitamin A 100 000 IU Dầu lạc vđ 100ml (Êm dịu, khó hòa lẫn nước mắt: DC cần có thời gian phân bố sang pha N) V-SKD Hạn chế đẩy thuốc khỏi mắt: -tăng bám dính thuốc: Tăng độ nhớt Dùng hỗn dịch Dùng mỡ, gel, liposome -Hạn chế hấp thu: Tăng độ nhớt Dùng tiểu phân, 6.2-Với TNM cần hấp thu: -Thêm chất hoạt động bề mặt DC phân tán nhanh vào màng nước mắt Thay đổi tính thấm giác mạc DC dễ khuếch tán qua biểu mô giác mạc -Điều chỉnh mức độ ion hoá phân tử DC (pH) Duy trì độ tan DC/ nước Tăng tỷ lệ DC dạng không ion hoá SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT 1-Nemydexan Neomycin sulfat 27.200 UI Dexamethason natri phosphat 8mg Acid citric vđ Natri hydroxyd vđ Natri clorid vđ Nước cất vđ 8ml Nhỏ mắt, mũi, tai SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT 1-Nemydexan Tính lượng NaCl vđ để đtrg (Eneo.= 0,11; V=3,7) SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT 2-Maxidrol Dexamethason Neomycin sulfat Polymycin B sulfat HPMC Benzalconium Clorid Natri clorid vđ Polysorbat 20 vđ Nước cất vđ 100mg 350.000UI 600.000 – 500mg 10- 100ml SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT Natri clorid 0,23g Acid boric 1,22Natri borat 0,13Dd PMB 0,2% 1,00 Nước cất vđ 100ml (pH=6,8 Dùng vòng 30 ngày) SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT 4- HPMC 0,5% Dextran 70 0,1- Glycerin 0,2- Natri clorid, kali clorid vđ Benzankonium clorid - Boric-borat - Nước cất vđ 100- SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT Tính lượng NaCl cần để đẳng trương thuốc nhỏ mắt sau: 1-Cloramphenicol 0,4% (E=0,1, V=3,3) 2-Atropin sulfat 0,5% (E=0,13; V=4,3) TESTS I-Điền trống 1-TNM chế phẩm (A) vô khuẩn, (B) .vào mắt 2-TNM gồm dạng BC (A) (B) 3-Màng nhãn khoa gồm loại: A- B- 4-TNM tiệt trùng nhiệt lí do: A- B- TESTS 5-Kể tên chất bảo quản2 lí do: A- B- 6-2 hạn chế việc dùng chất tăng độ nhớt TNM A- B- 7-2 giải pháp làm tăng SKD cho TNM tác dụng chổ A- B- TESTS II-Phân biệt Đ-S: 8-DC dùng pha TNM phải đạt cấp độ tiêu chuẩn cao thuốc uống 9-Nước dùng pha TNM phải nước cất pha tiêm 10-Dầu thực vật không làm dung môi pha TNM 11-TNM chủ yếu tiệt trùng hóa học SEMANA HP1 1-PP đánh giá TĐSH (DDVN IV; DĐTQ 2005) 2-Giải pháp tăng độ tan pha chế thuốc uống, thuốc tiêm: chế tăng độ tan ưu nhược điểm (1a1) 3-So sánh nước khử khoáng, nước RO, nước siêu lọc, nước cất nước cất pha tiêm nguyên tắc điều chế, chất lượng, tiêu chí đánh giá,ưu nhược điểm phạm vi ứng dụng pha chế SEMINA HP1 4-So sánh PP lọc mục đích lọc, vật liệu thiết bị lọc, chất lượng dịch lọc ưu nhược điểm 5-So sánh hỗn dịch nhũ tương (2a1) 6-So sánh CNH ổn định CNH thực 7-Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến SKD hỗn dịch thuốc 8-Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định nhũ tương (3a1) semina HP1 9-So sánh thuốc tiêm dịch truyền 10-So sánh TT-TNM (4a1) 11-Giải pháp chống oxy hóa xây dựng CT pha chế, SX thuốc tiêm 12-Các giải pháp bảo đảm độ ổn định TT (5a1) 13-Giải pháp bảo đảm vô khuẩn thuốc tiêm 14-Các yếu tố ảnh hưởng đến SKD TT(6a1) 15-Các yếu tố ảnh hưởng đến SKD TNM semina HP1 16-Áp dụng lâm sàng dịch truyền: -Cân điện giải -Acid-kiềm -Thay máu -Cung cấp nang lượng, ... thành phần đặc trưng thuốc nhỏ mắt (so sánh với thuốc tiêm) Nêu yêu cầu chất lượng thuốc nhỏ mắt Trình bày đặc điểm SDH thuốc nhỏ mắt I-ĐẠI CƯƠNG 1.1-Khái niệm: Thuốc nhỏ mắt chế phẩm lỏng, vô khuẩn... hydroxyd vđ Natri clorid vđ Nước cất vđ 8ml Nhỏ mắt, mũi, tai SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT 1-Nemydexan Tính lượng NaCl vđ để đtrg (Eneo.= 0,11; V=3,7) SỐ CHẾ PHẨM NHỎ MẮT 2-Maxidrol Dexamethason Neomycin sulfat... theo giọt, đựng lọ, có phận nhỏ giọt -Thuốc tra mắt: dạng mỡ, bột: đóng tuyp, lo Bám lâu mắt, TD chậm TNM -Thuốc rửa mắt: dung dịch, đóng lọ (to TNM, không cần phận nhỏ giọt): làm trôi tạp bẩn,
- Xem thêm -

Xem thêm: bào chế 6 thuốc nhỏ mắt, bào chế 6 thuốc nhỏ mắt, bào chế 6 thuốc nhỏ mắt, 5-Chất làm tăng độ nhớt:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay