13 kỹ năng cần thiết cho học sinh phổ thông

10 47 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 18:02

năng mở bài cho họcnăng mở bài cho học sinh THPT sinh THPT GV:Vi Xuân Hải GV:Vi Xuân Hải A.Lý thuyết chung ( những kiểu định tư duy) A.Lý thuyết chung ( những kiểu định tư duy) - Mở bài trong bài văn nghị luận ( đặc biệt là là thi đại học ) cần Mở bài trong bài văn nghị luận ( đặc biệt là là thi đại học ) cần phải hêu được vấn đề mà đề yêu cầu và đánh giá theo quan phải hêu được vấn đề mà đề yêu cầu và đánh giá theo quan điểm khẳng định , đề cao, ca ngợi vấn đề. điểm khẳng định , đề cao, ca ngợi vấn đề. - Cuối cùng , một bài hay cần phải cho người đọc biết được một Cuối cùng , một bài hay cần phải cho người đọc biết được một phần cảm xúc tràn đầy và manh mẽ . phần cảm xúc tràn đầy và manh mẽ . B. Các kiểu mở bài : B. Các kiểu mở bài : 1. Lý thuyết chung : 1. Lý thuyết chung : - Mọi vấn đề văn học cũng như mỗi tác phẩm dù có riêng tư độc Mọi vấn đề văn học cũng như mỗi tác phẩm dù có riêng tư độc đáo đến đâu , cũng nằm trong một mạch nhất quán của văn đáo đến đâu , cũng nằm trong một mạch nhất quán của văn chương một dân tộc, gắn liền với một giai đoạn lịch sử cụ thể, chương một dân tộc, gắn liền với một giai đoạn lịch sử cụ thể, một khuynh hướng , trào lưu sáng tác nhất định . Đối với một khuynh hướng , trào lưu sáng tác nhất định . Đối với những vấn đề cụ thể trong một TPVH thì nó còn nằm trong những vấn đề cụ thể trong một TPVH thì nó còn nằm trong một hệ thống những ví dụ cụ thể khác trong tác phẩm của nhà một hệ thống những ví dụ cụ thể khác trong tác phẩm của nhà văn đó. văn đó. - Nhà văn lại nằm trong giai đoạn , giai đoạn lại nằm trong thời - Nhà văn lại nằm trong giai đoạn , giai đoạn lại nằm trong thời kỳ.Như vậy , có thể xếp đề tài ( một đề văn học ) vào một số tri kỳ.Như vậy , có thể xếp đề tài ( một đề văn học ) vào một số tri thức văn chương mà trên nó có rất nhiều diện tích ( S) lớn hơn. thức văn chương mà trên nó có rất nhiều diện tích ( S) lớn hơn. Tất nhiên , nhiệm vụ của người viết phài tìm cái S trung tâm mà Tất nhiên , nhiệm vụ của người viết phài tìm cái S trung tâm mà đề ra yêu cầu .Do đó hình thức có thể mở bài bằng cách thu hẹp đề ra yêu cầu .Do đó hình thức có thể mở bài bằng cách thu hẹp diện tích dần S, tiến tới S trung tâm. diện tích dần S, tiến tới S trung tâm. 2.Lý thuyết cụ thể: 2.Lý thuyết cụ thể: a.Xac định các diện tích ; a.Xac định các diện tích ; S trung tâm xác định trước : S trung tâm xác định trước : VD :Phân tích hình tượng cô bé Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ VD :Phân tích hình tượng cô bé Liên trong tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam của Thạch Lam - Diện tích lớn hơn I : Văn xuôI lãng mạn 1930-1945 Diện tích lớn hơn I : Văn xuôI lãng mạn 1930-1945 b1 S lớn b1 S lớn hơn II: Sự nghiệp văn học của Thạch Lam hơn II: Sự nghiệp văn học của Thạch Lam b2 S lớn hơn III b2 S lớn hơn III Giới thiệu tập truyện Nắng trong vườn b3. Giới thiệu tập truyện Nắng trong vườn b3. S lớn hơn I tập S lớn hơn I tập truyện Hai đứa trẻ truyện Hai đứa trẻ b4 S trung tâm hình tượng cô bé Liên. b4 S trung tâm hình tượng cô bé Liên. b b . Cách thu hẹp : . Cách thu hẹp : ĐI từ S cao ĐI từ S cao S thấp S thấp Cuối cùng S trung tâm : Cuối cùng S trung tâm : Công thức : Công thức : CT1: CT1: Nói đến Không thể không nói đến Nói đến Không thể không nói đến CT 2: CT 2: Trong , nổi lên như một Trong , nổi lên như một CT3: CT3: ở . ở . Này , Có một vị trí . Này , Có một vị trí . VD : Bình giảng một đoạn thơ trong bài thơ dài : VD : Bình giảng một đoạn thơ h Kĩ tự nhận thức khả người hiểu thân mình, thể, tư tưởng, mối quan hệ xã hội củ Kĩ ứng phó với căng thẳng có nhờ kết hơp KNS khác như: kĩ tự nhận thức, kĩ xử lý cảm xúc, kĩ giao tiếp, tư sáng tạo, kĩ tìm kiếm giúp đỡ kĩ giải vấn đề Trong sống, nhiều gặp vấn đề, tình phải cần đến hỗ trợ, giúp đỡ người khác Kĩ tìm kiếm hỗ trợ bao gồm yếu tố sau: – Ý thức nhu cầu cần giúp đỡ – Biết xác định địa đáng tin cậy – Tự tin biết tìm đến địa – Biết bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ cách phù hợp Khi tìm đến địa cần hỗ trợ, cần: – Cư xử mực tự tin – Cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn – Giữ bình tĩnh gặp cố đối xử thiếu thiện chí Nếu cần hỗ trợ người thiếu thiện chí, cố gắng tỏ bình t – Nếu bị cự tuyệt, đừng nản chí, kiên trì tìm kiếm hỗ trợ từ địa khác, người khác Kĩ tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ giúp nhận lời khuyên, can thiệp cần thiết để tháo gỡ, giải vấn đề khó khăn, giảm bớt căng thẳng tâm lý bị dồn nén cảm xúc Biết tìm kiếm giúp đỡ kịp thời giúp cá nhân không cảm thấy đơn độc, bi quan, nhiều trường hợp, giúp có nhìn hướng Kĩ tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết để giải vấn đề, giải mâu thuẫn ứng phó với căng thẳng Đồng thời để phát huy hiệu kĩ này, cần kĩ lắng nghe, khả phân tích thấu đáo ý kiến tư vấn, kĩ định lựa chọn cách giải tối ưu sau tư vấn ả tích cực với thành viên gia đình - nguồn hỗ trợ quan trọng cho chúng ta, đồng thời biết cách xây dựng mối quan hệ với bạn bè n yếu tố quan trọng niềm vui sống Kĩ ăng giúp kết thúc mối quan hệ mâu thuẫn cách hài hòa xây dựng Kĩ lắng nghe tích cực có quan hệ mật thiết với kĩ giao tiếp, thương lượng, hợp tác, kiềm chế cảm xúc giải mâu thuẫn Thể cảm thông khả hình dung đặt hoàn cảnh người khác, giúp hiểu chấp nhận người khác vốn người khác mình, qua hiểu rõ cảm xúc tình cảm người khác cảm thông với hoàn cảnh nhu cầu họ Kĩ có ý nghĩa quan trọng việc tăng cường hiệu giao tiếp ứng xử với người khác; cải thiện mối quan hệ giao tiếp xã hội, đặc biệt bối cảnh đa văn hóa, đa sắc tộc Kĩ thể cảm thông giúp khuyến khích thái độ quan tâm hành vi thân thiện, gần gũi với người cần giúp đỡ Kĩ thể cảm thông dựa kĩ n Mâu thuẫn xung đột, tranh cãi, bất đồng, bất bình với hay – Biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động nhóm Đồng thời biết lắng nghe, tôn trọng, xem xét ý kiến, quan điểm người nhóm Kĩ Hợp tác chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn – Nỗ lực phát huy lực, sở trường thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Đồng thời biết hỗ trợ, giúp đỡ thành viên khác trình hoạt động – biết nhóm đồng cam cộng khổ vượt qua khó khăn, vướng mắc để hoàn thành mục đích, mục tiêu hoạt động chung – Có trách nhiệm thành công hay thất bại nhóm, sản phẩm nhóm tạo Có kĩ hợp tác yêu cầu quan trọng người công dân xã hội đại, vì: – Mỗi người có điểm mạnh hạn chế riêng Sự hợp tác công việc giúmg i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI I ĐỖ NGỌC THỐNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở LOẠI BÀI NGHỊ LUẬN VĂN HỌC LUẬN ÁN P.T.S KHOA HỌC SƯ PHẠM - TÂM LÝ HÀ NỘI 1994 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận án này, cố gắng thân tận tình người hướng dẫn PGS PTS.Lê A, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập cá nhân : - Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa, Trường PTTH Lam Sơn - Ban Giam hiệu, Phòng QLKH, ban chủ nhiệm khoa Ngữ Văn tổ phương pháp giảng dạy tiếng Việt, trường ĐHSP Hà Nội I - Ban Giám hiệu trường PTTH Hà Trung, Hoằng Hóa; Lam Sơn (Thanh Hóa), PTTH Lê Qúy Đôn PTTH Lý Tự Trọng ( Khánh Hòa ) - Các GS: Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Đình Chú, Phan Trọng Luận, Trần Đình Sử, Nguyễn Đăng Mạnh, Hoàng Trọng Phiến, TS Cao Đức Tiến, PGS Vũ Nho, PGS Bùi Minh Toán, PTS Lê Phương Nga, PGS Nguyễn Như Ý, PTS Nguyễn Quang Ninh - Các giáo viên thực nghiệm: Nguyễn Thành Thi, Trần Thị An, Lê Công Tòng, Lê Thị Dung, Trần Phước Hòa - Bạn bè xa gần gia đình Tác giả xin chân thành cảm tạ Hà Nội, ngày 10 tháng năm 1994 MỤC LỤC MỤC LỤC .4 30T T PHẦN MỞ ĐẦU .6 30T 30T I – MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI T T II- LỊCH SỬ VẤN ĐỀ T 30T III - NHIỆM VỤ VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 15 T T IV - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 T T CHƯƠNG I - THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ DẠY - HỌC LẬP Ý Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM .18 30T 30T I NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LẬP Ý CỦA HỌC SINH .18 T T II – PHÂN TÍCH CÁC TÀI LIỆU DẠY HỌC DƯỚI GÓC ĐỘ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý 32 T 30T CHƯƠNG II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT XUNG QUANH KỸ NĂNG LẬP Ý CHO BÀI NGHỊ LUẬN NÓI CHUNG VÀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC NÓI RIÊNG 38 30T T I - QUAN NIỆM VỀ Ý TRONG MỘT BÀI NLVH 38 T T II – LẬP Ý CHO BÀI NLVH .40 T 30T Lập ý 40 T 30T 2- Lập ý cho loại NLVH lập ý cho NLXH 46 T T 3 Căn để lập ý cho NLVH 54 T T III - YÊU CẦU VỀ MÔ HÌNH Ý Ở BÀI NLVH CHO HS PTTH 60 T T 1) Yêu cầu mô hình ý 60 T 30T Cách triển khai ý 62 T 30T CHƯƠNG III : CÁC HÌNH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý CHO HS PTTH Ở LOẠI BÀI NLVH 65 30T 30T I – NHỮNG HÌNH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý QUA CÁC PHÂN MÔN LIÊN QUAN 65 T 30T Rèn luyện kỹ lập ý qua giảng văn 65 T T 2) Rèn luyện kỹ lập ý văn học sử .67 T T 3) Rèn luyện kỹ lập ý LLVH .68 T T II NHỮNG HÌNH THỨC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LẬP Ý Ở PHÂN MÔN LÀM VĂN: 69 T T Rèn luyện kĩ lập ý cho học sinh lý thuyết làm văn: 69 T T Rèn luyện kỹ lập ý trả cho học sinh 74 T T 3 Rèn luyện kỹ lập ý qua hệ thống tập nhà 75 T T CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM DẠY HỌC .77 30T T I - MÔ TẢ THỰC NGHIỆM 77 T 30T II– KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI ĐỢT THỰC NGHIỆM .78 T T III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 84 T T PHẦN KẾT LUẬN .88 30T 30T TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC 90 30T T PHẦN MỞ ĐẦU I – MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Một văn nghị luận Văn học (NLVH ) có chất lượng học sinh (HS) phổ thông trung học (PTTH) theo cần có yếu tố sau : Một là: Bài viết phải có ý Hai là: Người viết phải biết diễn đạt ý xác định thành Văn, trình bày U U thành văn U U Cả hai yếu tố quan trọng việc rèn luyện kĩ làm văn NL cho học sinh Nếu ý nghiêng việc tác động vào lí trí, vào nhận thức, Văn thiên việc tác động vào tình cảm Ý thỏa mãn nhu cầu hiểu, Văn đáp ứng nhu cầu cảm U U U U Ý văn gắn kết với nhau,tạo nên khoái cảm cho người đọc việc thưởng thức văn Muốn có ý hay người viết phải suy nghĩ, phải động não, tìm ý phải lựa chọn, xắp xếp chúng cách hợp lí để làm sáng tỏ bật vấn đề cần nghị luận Ở đây, người viết phải hình dung mô hình sản phẩm mà tạo Như việc dạy học kĩ lập ý góp phần hình thành phát triển tư cho HS, nhiệm vụ mà môn học nhà trường phải hướng tới Rèn luyện kĩ lập ý cho HS góp phần hình thành đầu óc thiết kế, thứ lao động có ý thức, vốn U U đặc trưng lao động Người, Các Mác Tư (1867) viết: U U U U "Con nhện thực thao tác giống thao tác người thợ dệt, ong xây tổ sáp làm cho Những kỹ cho học sinh trung học phổ thông ThS Nguyễn Ngọc Lâm Giám đốc đào tạo kỹ Công ty CP Vinawin Bạn chuẩn bị tương lai nào? • Bạn ai? • Con người bạn nào? • Mục tiêu bạn gì? • Khả bạn? • Bạn biết gì? • Kỹ bạn? • … Bạn có muốn thành công sống tương lai? Thực tế cho thấy người thành đạt có 25% kiến thức chuyên môn, 75% lại định kỹ mềm họ trang bị Chìa khóa dẫn đến thành công thực bạn phải biết kết hợp hai kỹ Do ta cần có… Khả cá nhân để ứng phó cách có hiệu với yêu cầu thách thức sống, biều qua hành vi phù hợp tích cực tương tác với người klhác, với nên văn hóa môi trường xung quanh (Theo WHO -1993-) Các kỹ cần có • Kỹ diễn đạt, đọc, viết tính toán lắng nghe • Kỹ tự nhận thức thân • Kỹ làm việc với nhóm • Kỹ giao tiếp hiệu • Kỹ sáng tạo • Kỹ ứng phó với cảm xúc • Kỹ giải vấn đề • Kỹ lấy định có trách nhiệm • Kỹ ảnh hưởng đến người khác Kỹ diễn đạt, đọc, viết, tính toán lắng nghe • Chúng ta cần nói rõ ta muốn nói để người khác hiểu • Học cách nói điều bạn nghĩ thể ngôn ngữ cử • Chúng ta phải biết viết cách, ý, mạch lạc có thứ tự • Đọc để xác định thông tin cần thiết • Chúng ta phải biết tính toán, suy luận trước vấn đề • Lắng nghe cẩn thận người khác nói Kỹ tự nhận thức thân • Nhận thức: “Tôi Tôi đâu?” • Hiểu rõ thân để chấp nhận thân: “Tôi đó” • Xác lập mục đích: ước mơ ta gì, ta khắc phục trở ngại • Có quan điểm lạc quan (nhìn cốc nước đầy nửa tốt nhìn vơi nửa ) • Thái độ tự tin Kỹ làm việc với nhóm • Biết hòa đồng với tập thể • Không có nghĩa có tính cộng tác mà thể khả lãnh đạo tốt có thời điểm thích hợp • Tạo đồng thuận chia sẻ trách nhiệm • Sẳn sàng cộng tác dựa nỗ lực chung chia thông tin ý tưởng Kỹ giao tiếp hiệu • Giao tiếp phương tiện cho phép bạn xây dựng cầu nối với người khác, thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến bạn bày tỏ nhu cầu bạn • Biết đối xử với người muốn đối xử • Đòi hỏi phải có ý thức thân, giúp nhạy cảm nhu cầu cảm xúc người khác • Biết lắng nghe thấu cảm, hiểu lý họ suy nghĩ hành động Kỹ sáng tạo • Tính sáng tạo lối suy nghĩ thông minh đánh giá cao công việc • Cần có tư phân tích • Biết liên kết ý tưởng theo cách • Lấy tờ giấy, liệt kê vấn đề (viết vẽ), xác định đâu nhân tố cốt lõi, đâu nguyên nhân tiến tới giải pháp Kỹ ứng phó với cảm xúc • Đây kỹ mang tính thử thách • Khả ứng xử trước lời phê bình phản ánh nhiều thái độ sẵn sàng cải thiện bạn • Cố gắng dự đoán trước phản ứng người nghe dựa vào tính cách họ để có cách nói phù hợp • Ý thức cảm xúc • Phân ntích việc với tư sáng tạo (có góc nhìn mới) • Chia sẻ với người khác Kỹ giải vấn đề • Khi giải vấn đề cầnkỹ tư sáng tạo tư có phán đoán • Hãy tự hỏi mình:”Tôi có vấn đề hay không” • Phải vượt lên lối mòn suy nghĩ khác • Quá trình giải vấn đề giúp ta tăng trưởng phát huy tiềm • Có niềm tin vào thân Kỹ lấy định có trách nhiệm • Xác định mục tiêu tìm cách giải • Ta lấy định theo ý muốn ta hao sức ép người khác (cha mẹ, bạn bè) • Cầnthông tin khả phán đoán giúp phân tích lợi hại chọn lựa Kỹ lấy định có trách nhiệm Các bước trình định: Xác định rõ vấn đề Thu thập thông tin cần thiết Liệt kê phương án chọn lựa Phân tích phương án Ra định chọn phương án tối ưu Hành động Kiểm định hiệu định Kỹ ảnh hưởng đến người khác • Kỹ thích nghi hòa nhập • Kỹ làm việc với người (biết hợp tác) • Biết chia sẻ khả lãnh đạo • Kỹ trình bày thuyết phục • Làm cho người khác tin tưởng vào có khả trung thực Phát triển toàn diện • Mục tiêu giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi1 of 138 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI I ĐỖ NGỌC THỐNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở LOẠI BÀI NGHỊ LUẬN VĂN HỌC LUẬN ÁN P.T.S KHOA HỌC SƯ PHẠM - TÂM LÝ HÀ NỘI 1994 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi1 of 138 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi2 of 138 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi2 of 138 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi3 of 138 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận án này, cố gắng thân tận tình người hướng dẫn PGS PTS.Lê A, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập cá nhân : - Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa, Trường PTTH Lam Sơn - Ban Giam hiệu, Phòng QLKH, ban chủ nhiệm khoa Ngữ Văn tổ phương pháp giảng dạy tiếng Việt, trường ĐHSP Hà Nội I - Ban Giám hiệu trường PTTH Hà Trung, Hoằng Hóa; Lam Sơn (Thanh Hóa), PTTH Lê Qúy Đôn PTTH Lý Tự Trọng ( Khánh Hòa ) - Các GS: Đỗ Hữu Châu, Nguyễn Đình Chú, Phan Trọng Luận, Trần Đình Sử, Nguyễn Đăng Mạnh, Hoàng Trọng Phiến, TS Cao Đức Tiến, PGS Vũ Nho, PGS Bùi Minh Toán, PTS Lê Phương Nga, PGS Nguyễn Như Ý, PTS Nguyễn Quang Ninh - Các giáo viên thực nghiệm: Nguyễn Thành Thi, Trần Thị An, Lê Công Tòng, Lê Thị Dung, Trần Phước Hòa - Bạn bè xa gần gia đình Tác giả xin chân thành cảm tạ Hà Nội, ngày 10 tháng năm 1994 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi3 of 138 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi4 of 138 MỤC LỤC MỤC LỤC .4 30T T PHẦN MỞ ĐẦU .6 30T 30T I – MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI T T II- LỊCH SỬ VẤN ĐỀ T 30T III - NHIỆM VỤ VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 15 T T IV - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 T T CHƯƠNG I - THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ DẠY - HỌC LẬP Ý Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM .18 30T 30T I NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LẬP Ý CỦA HỌC SINH .18 T T II – PHÂN TÍCH CÁC TÀI LIỆU DẠY HỌC DƯỚI GÓC ĐỘ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý 32 T 30T CHƯƠNG II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT XUNG QUANH KỸ NĂNG LẬP Ý CHO BÀI NGHỊ LUẬN NÓI CHUNG VÀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC NÓI RIÊNG 38 30T T I - QUAN NIỆM VỀ Ý TRONG MỘT BÀI NLVH 38 T T II – LẬP Ý CHO BÀI NLVH .40 T 30T Lập ý 40 T 30T 2- Lập ý cho loại NLVH lập ý cho NLXH 46 T T 3 Căn để lập ý cho NLVH 54 T T III - YÊU CẦU VỀ MÔ HÌNH Ý Ở BÀI NLVH CHO HS PTTH 60 T T 1) Yêu cầu mô hình ý 60 T 30T Cách triển khai ý 62 T 30T CHƯƠNG III : CÁC HÌNH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý CHO HS PTTH Ở LOẠI BÀI NLVH 65 30T 30T I – NHỮNG HÌNH THỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP Ý QUA CÁC PHÂN MÔN LIÊN QUAN 65 T 30T Rèn luyện kỹ lập ý qua giảng văn 65 T T 2) Rèn luyện kỹ lập ý văn học sử .67 T T 3) Rèn luyện kỹ lập ý LLVH .68 T T II NHỮNG HÌNH THỨC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LẬP Ý Ở PHÂN MÔN LÀM VĂN: 69 T T Rèn luyện kĩ lập ý cho học sinh lý thuyết làm văn: 69 T T Rèn luyện kỹ lập ý trả cho học sinh 74 T T 3 Rèn luyện kỹ lập ý qua hệ thống tập nhà 75 T T CHƯƠNG IV: THỰC NGHIỆM DẠY HỌC .77 30T T I - MÔ TẢ THỰC NGHIỆM 77 T 30T luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi4 of 138 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi5 of 138 II– KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI ĐỢT THỰC NGHIỆM .78 T T III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 84 T T PHẦN KẾT LUẬN .88 30T 30T TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC 90 30T T luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi5 of 138 luan van thac si su pham, thac si giao duc ,ths xa hoi6 of 138 PHẦN MỞ ĐẦU I – MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Một văn nghị luận Văn học (NLVH ) có chất lượng học sinh (HS) phổ thông trung học (PTTH) theo cần có yếu tố sau : Một là: Bài viết phải có ý Hai là: Người viết phải biết diễn đạt ý xác định thành Văn, trình bày U U thành văn U U Cả hai yếu tố quan trọng việc rèn luyện kĩ làm văn NL cho học sinh Nếu ý nghiêng việc tác động vào lí trí, vào nhận thức, Văn thiên việc ... cách phù hợp Khi tìm đến địa cần hỗ trợ, cần: – Cư xử mực tự tin – Cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn – Giữ bình tĩnh gặp cố đối xử thiếu thiện chí Nếu cần hỗ trợ người thiếu thiện... phải cần đến hỗ trợ, giúp đỡ người khác Kĩ tìm kiếm hỗ trợ bao gồm yếu tố sau: – Ý thức nhu cầu cần giúp đỡ – Biết xác định địa đáng tin cậy – Tự tin biết tìm đến địa – Biết bày tỏ nhu cầu cần. .. giúp có nhìn hướng Kĩ tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết để giải vấn đề, giải mâu thuẫn ứng phó với căng thẳng Đồng thời để phát huy hiệu kĩ này, cần kĩ lắng nghe, khả phân tích thấu đáo ý kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 kỹ năng cần thiết cho học sinh phổ thông, 13 kỹ năng cần thiết cho học sinh phổ thông, 13 kỹ năng cần thiết cho học sinh phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay