CTT 534 Thiết kế giao diện LN02 usability dimensions vi

40 26 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 17:30

Tính dễ học tính hiệu giao diện người dùng Bài giảng có tham khảo nguồn tài liệu sau - MIT CS Course 6.813/6.831 - Jakob Nielsen, Usability Engineering, 1994 Nội dung n n Các phương diện tính khả dụng Tính dễ học q q q n Tính hiệu q q q n Khả nhớ người Các mô hình Các nguyên tắc tính dễ học Quá trình xử lí thông tin người Hiệu click chuột Các nguyên tắc thiết kế Giao diện tốt hay xấu? 5/24/16 Định nghĩa tính khả dụng n Tính khả dụng (usability) q n Đề cập đến việc người dùng sử dụng tốt chức hệ thống Các phương diện tính khả dụng q Tính dễ học (learnability) n q Tính hiệu (efficiency) n q 5/24/16 Đề cập đến việc người dùng dễ dàng thực lại tác vụ hướng dẫn qua Lỗi chương trình (errors) n q Đề cập đến việc người dùng nhanh chóng thực thi tác vụ, sử dụng giao diện cung cấp Tính dễ nhớ (memorability) n q Đề cập việc người dùng dễ dàng học sử dụng hình giao diện Người dùng có thường xuyên gây lỗi không? Có thể dễ dàng phục hồi lại sau bị lỗi không? Sự thỏa mãn (satisfaction) n Người dùng có cảm thấy thỏa mãn với giao diện không? Tính khả dụng nhân tố (Jakob Nielsen, Usability Engineering, 1994) 5/24/16 Tính dễ học (learnability) Nội dung n n n n Đường cong thể trình học (learning curve) Khả nhớ người Các mô hình liên quan đến thiết kế giao diện Các nguyên tắc tính dễ học 5/24/16 Đường cong thể trình học (Jakob Nielsen, Usability Engineering, 1994, page 28) 5/24/16 Thí nghiệm n Hãy cố nhớ nhiều mục tốt Báo chí E403 Thiết kế giao diện Phần mềm Nóng Con người Nhà đất Xe đạp ebook Trịnh Công Sơn Nhân văn Valentine Google Kỹ sư mù sử 5/24/16 Thí nghiệm (tt) n n Bạn nhớ mục? Làm bạn nhớ chúng? q q q q q 5/24/16 Quen thuộc? Vui vẻ? Thu hút ý bạn? Có liên hệ với nhau? Do bạn lặp lại chúng? Bộ nhớ n Bộ nhớ ngắn hạn (bộ nhớ làm việc) q q q Ít: lưu trữ nhóm khoảng mục Short-term Tồn ngắn: khoảng 10s memory Việc lặp lại giúp giữ lại nhóm n n Sự xao nhãng làm ta mau quên nhóm Bộ nhớ dài hạn q q n Long-term memory Không giới hạn kích thước thời gian lưu trữ Diễn tập tỉ mỉ giúp chuyển nhóm từ nhớ ngắn hạn sang nhớ dài hạn Quá trình học q 5/24/16 Là trình di chuyển đưa thông tin từ nhớ ngắn hạn sang nhớ dài hạn 10 Tính hiệu (efficiency) Nội dung n n n Quá trình xử lí thông tin người Hiệu click chuột Các nguyên tắc thiết kế 5/24/16 27 Quá trình xử lí thông tin người (Nguồn: MIT CS Course 6.813/6.831) 5/24/16 28 Định luật Fitts n Khoảng thời T để di chuyển tay đến đối tượng đích có kích thước S, cách khoảng D từ vị trí chuột tính theo công thức sau T = a + b * log (D/S + 1) D S a, b: số -T: phụ thuộc vào log (D/S + 1) -log (D/S + 1) gọi độ khó (index of difficulty) - 5/24/16 29 Hàm ý định luật Fitts n n n Các đối tượng tương tự nên nhóm lại Các đối tượng cạnh hình dễ bấm trúng Menu hình tròn thao tác nhanh menu tuyến tính q n Nhanh khoảng 15-20% theo nghiên cứu Callahan, 1994 Tránh menu dài (Callahan et al 1994, “An empirical comparison of pie vs linear menus,” CHI 1991) 5/24/16 30 Luật ảnh hưởng thực hành n n Power law of practice Thời gian Tn để thực tác vụ, lần thứ n Tn = T1 * n-a a: 0.2 - 0.6 n Hàm ý Nhờ có thực hành, người dùng làm tốt q Nhưng hiệu chúng gần phẳng q Đường learning curve Nielsen q 5/24/16 31 Các qui tắc cải thiện tính hiệu n n Hãy làm to đối tượng thường dùng Hãy nhóm đối tượng thường sử dụng q n n Grouped toolbar buttons, menu items Hãy đặt menu thường dùng lên Sử dụng góc cạnh hình 5/24/16 32 Các nguyên tắc cải thiện tính hiệu (tt) n Sử dụng phím tắt (keyboard shortcuts, menu accelerators) n Tạo style định trước 5/24/16 33 Các nguyên tắc cải thiện tính hiệu (tt) n n Nhóm lại chọn sẵn lựa chọn thông dụng Luôn có lựa chọn default 5/24/16 34 Các nguyên tắc cải thiện tính hiệu (tt) n n n Lưu lịch sử (chẳng hạn, recent files Word) Sử dụng auto completion Sử dụng auto suggestion q 5/24/16 This makes you lazy, doesn’t it? 35 Các nguyên tắc cải thiện tính hiệu (tt) n Tiên đoán q 5/24/16 Dự đoán xem người dùng làm thể thao tác tương ứng để hỗ trợ 36 Tốt hay xấu? n n Hãy đánh giá tính khả dụng thiết kế giao diện sau Dựa phương diện đề cập q q q q q 5/24/16 Tính dễ học Tính hiệu Tính dễ Lỗi Sự thỏa mãn 37 Tốt hay xấu? 5/24/16 38 Tốt hay xấu? Đóng góp: Nguyễn Hữu Đức 5/24/16 39 Tốt hay xấu? n HCMC’s bus Đóng góp: Huỳnh Công Toàn 5/24/16 40 ... (bộ nhớ làm vi c) q q q Ít: lưu trữ nhóm khoảng mục Short-term Tồn ngắn: khoảng 10s memory Vi c lặp lại giúp giữ lại nhóm n n Sự xao nhãng làm ta mau quên nhóm Bộ nhớ dài hạn q q n Long-term memory... khả dụng (usability) q n Đề cập đến vi c người dùng sử dụng tốt chức hệ thống Các phương diện tính khả dụng q Tính dễ học (learnability) n q Tính hiệu (efficiency) n q 5/24/16 Đề cập đến vi c người... theo công thức sau T = a + b * log (D/S + 1) D S a, b: số -T: phụ thuộc vào log (D/S + 1) -log (D/S + 1) gọi độ khó (index of difficulty) - 5/24/16 29 Hàm ý định luật Fitts n n n Các đối tượng tương
- Xem thêm -

Xem thêm: CTT 534 Thiết kế giao diện LN02 usability dimensions vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN02 usability dimensions vi , CTT 534 Thiết kế giao diện LN02 usability dimensions vi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay