Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế (phần 2) nguyễn quỳnh anh

40 75 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:19

ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHẦN - ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ NGUYỄN QUỲNH ANH BM KINH TẾ Y TẾ TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide bài giảng Vũ X P., (2007) Giáo trình Kinh tế y tế, Đại học Y tế công cộng (tài liệu bắt buộc) Phạm Trí Dũng, Nguyễn Thanh Hương (2002) Những vấn đề bản của Kinh tế y tế M Drummond, M Sculpher (2005) Methods for the Economic Evaluation of Health Care programmes, 3rd edition MỤC TIÊU BÀI HỌC Mô tả khái niệm, đặc điểm số số, phương pháp đo lường kết quả chương trình can thiệp y tế Áp dụng phương pháp đo lường kết quả phù hợp cho trường hợp cụ thể ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ CỦA CAN THIỆP??? NGUYÊN TẮC CHUNG Gắn số đo lường với mục tiêu cuối cùng/chung chương trình/can thiệp Tính giá trị lợi ích r = 3-5%/năm Cân nhắc tính hiệu quả và tính thực/khả thi chọn số đo lường hiệu quả ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ Có thể là ngắn hạn, trung hạn, hay dài hạn Ví dụ: chương trình nha học đường Kết quả ngắn hạn: Số học sinh học tầm quan trọng sức khỏe miệng; Số học sinh nhận quà (kem và bàn chải đánh răng…) Kết quả trung hạn: Duy trì thói quen chăm sóc miệng Kết quả dài hạn: Sức khỏe miệng cải thiện Có thể đo lường trực tiếp hay gián tiếp Có thể chuyển đổi sang đơn vị đo lường thống để so sánh với KẾT QUẢ CỦA CAN THIỆP Có thể tính theo “đơn vị tự nhiên” (như số trường hợp tránh bệnh), đơn vị “thoả dụng” (DALY) tiền ($) Bối cảnh và thiết kế ĐGKTYT định phương pháp đánh giá phù hợp Không có phương pháp nào là “hoàn hảo”, “tối ưu” Cần chọn lựa phương pháp phù hợp với mục đích và nhu cầu ĐGKTYT Phải tính mức độ ảnh hưởng can thiệp (sau “bóc tách” từ yếu tố khác) PHÂN LOẠI CHỈ SỐ (1) Chỉ số tiêu cực (2) Chỉ số tích cực Trong đánh giá kinh tế y tế, người ta sử dụng cả hai nhóm số để đo lường kết quả CHỈ SỐ TIÊU CỰC Sức khỏe thể qua số đo lường tình trạng sức khỏe không mong muốn gánh nặng bệnh tật: tần suất mắc bệnh, yếu tố nguy cơ, chi phí chữa bệnh Mục tiêu chương trình can thiệp y tế là giảm qui mô tình trạng sức khỏe không mong muốn CHỈ SỐ TIÊU CỰC Gánh nặng dịch tễ: đo lường số dịch tễ học ví dụ tỉ lệ mắc bệnh, tỉ lệ tử vong, Gánh nặng kinh tế: đo lường giá trị nguồn lực (tiền của, thời gian ) sử dụng để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh Gánh nặng kinh tế nhà nước, cá nhân (người mắc bệnh và người chăm sóc), tổ chức khác xã hội (đơn vị cung cấp dịch vụ CSSK, công ty bảo hiểm, ) Gánh nặng xã hội, tinh thần: đau đớn, mát tinh thần, không thoải mái bệnh tật HUI3; 15-D HUI3 sử dụng phương pháp SG để đo lường trọng số thoả dụng, bao gồm nhóm phạm trù: Thị giác, thính giác, khả di chuyển, khả nói, khả thực động tác khéo léo, cảm xúc, nhận thức, đau đớn 15-D sử dụng phương pháp RS để đo lường trọng số thoả dụng, gồm 15 nhóm câu hỏi: Di chuyển, thị giác, thính giác, hô hấp, ngủ, ăn, khả nói, khả loại trừ, thực hoạt động thông thường, chức tâm thần, triệu chứng và cảm giác không thoải mái, trầm cảm, sinh lực, chức tình dục ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ ƯA THÍCH Các kỹ thuật đo lường bản: Thang điểm trực giác – VAS (Visual Analog Scale) hay xếp hạng tình trạng sức khoẻ - RS (Rating Scale) Đặt cược – SG (Standard Gamble) Trao đổi thời gian – TTO (Time trade off) Trao đổi người - PTO (Person trade off) Việc áp dụng kỹ thuật thay đổi phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ là cấp tính hay mãn tính THANG ĐIỂM TRỰC GIÁC Nếu bị đau dày? Nếu bị đau răng? Nếu bị tiêu chảy? Nếu bị trí nhớ? 100 XẾP HẠNG TRÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ 01 gồm thẻ tình trạng sức khỏe (không xếp theo thứ tự ưu tiên nào) Mỗi thẻ miêu tả tình trạng sức khỏe Nhiệm vụ: cân nhắc kỹ thẻ và xếp chúng theo thứ tự: tình trạng sức khỏe cho là tốt và tình trạng tồi tệ Với thẻ, cân nhắc kỹ tình trạng sức khỏe khía cạnh miêu tả Chỉ nên cân nhắc mức độ sức khỏe tình trạng đó, không cân nhắc đến chi phí/hậu quả kinh tế ĐẶT CƯỢC (BỆNH MÃN TÍNH) p KHOẺ MẠNH PA (1 – p) PA CHẾT TÌNH TRẠNG i ĐẶT CƯỢC (BỆNH CẤP TÍNH) PA1 p (1-p) KHOẺ MẠNH TÌNH TRẠNG j TÌNH TRẠNG i PA2 TRAO ĐỔI THỜI GIAN (BỆNH MÃN TÍNH) KHOẺ MẠNH 1.0 PA PA TÌNH TRẠNG i hi CHẾT x t TRAO ĐỔI THỜI GIAN (BỆNH CẤP TÍNH) KHOẺ MẠNH TÌNH TRẠNG i TÌNH TRẠNG j CHẾT 1.0 hi hj Alt Alt x t TRAO ĐỔI CON NGƯỜI Phương án Ngăn chặn Phương án Ngăn chặn X Y ca tử vong ca mắc bệnh ABC 1000 1000 quan sát mạnh khoẻ quan sát mạnh khoẻ KẾT QUẢ CÓ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TIỀN TỆ Kết quả can thiệp bao gồm cả yếu tố y tế và phi y tế  quy đổi sang đơn vị tiền tệ ($) Đo lường mức độ chấp nhận chi trả (WTP) cá nhân: chương trình/hoạt động/dịch vụ CSSK hay tình trạng sức khoẻ cụ thể đáng giá tiền? Phương pháp: Phỏng vấn sâu: gặp mặt trực tiếp (tối ưu trường hợp phức tạp chi phí cao), qua điện thoại, gửi câu hỏi qua đường bưu điện Thảo luận nhóm BÀI TẬP THỰC HÀNH Giả sử có chương trình can thiệp y tế A và B (2 can thiệp độc lập với nhau) với thông tin chi phí và kết quả sau (giả sử tỷ lệ lãi suất kép là 10%/năm) Nếu anh/chị yêu cầu đánh giá (so sánh) tính chi phí - hiệu quả can thiệp A và can thiệp B, anh/chị sử dụng phương pháp đánh giá kinh tế y tế nào? Vì sao? Hãy tính toán tỷ số hiệu quả R và đưa kết luận tính chi phí hiệu quả can thiệp CHƯƠNG TRÌNH A Thời điểm phát sinh chi phí Chi phí (triệu đồng) 31/12/2008 100 31/12/ 2009 100 31/12/ 2010 100 Kết Đối tượng đích can thiệp: 10.000 dân xã A Giảm tỷ lệ mắc bệnh X từ 10% xuống 5% vào cuối năm 2010 CHƯƠNG TRÌNH B Thời điểm phát sinh chi phí Chi phí (triệu đồng) 31/12/2008 300 31/12/ 2009 100 31/12/ 2010 50 Kết Đối tượng đích can thiệp: 15.000 dân xã B Giảm tỷ lệ mắc bệnh X từ 10% xuống 4% vào cuối năm 2010 CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ? XIN CÁM ƠN! ... giảng Vũ X P., (2007) Giáo trình Kinh tế y tế, Đại học Y tế công cộng (tài liệu bắt buộc) Phạm Trí Dũng, Nguyễn Thanh Hương (20 02) Những vấn đề bản của Kinh tế y tế M Drummond, M Sculpher... và nhu cầu ĐGKTYT Phải tính mức độ ảnh hưởng can thiệp (sau “bóc tách” từ y u tố khác) PHÂN LOẠI CHỈ SỐ (1) Chỉ số tiêu cực (2) Chỉ số tích cực Trong đánh giá kinh tế y tế, người ta sử... mắc bệnh DALYs (Disability adjusted life years) Số năm sống điều chỉnh theo mức độ tàn tật DALY = năm sống khỏe mạnh tử vong tàn tật DALY = YLL + YLD YLL: Số năm sống kỳ vọng tử vong (Years of
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế (phần 2) nguyễn quỳnh anh , Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế (phần 2) nguyễn quỳnh anh , Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế (phần 2) nguyễn quỳnh anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay