Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế nguyễn quỳnh anh

45 69 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:19

ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ NGUYỄN QUỲNH ANH BM KINH TẾ Y TẾ TÀI LIỆU THAM KHẢO Slide bài giảng Vũ X P., (2007) Giáo trình Kinh tế y tế, Đại học Y tế công cộng (tài liệu bắt buộc) Phạm Trí Dũng, Nguyễn Thanh Hương (2002) Những vấn đề bản của Kinh tế y tế M Drummond, M Sculpher (2005) Methods for the Economic Evaluation of Health Care programmes, 3rd edition MỤC TIÊU BÀI HỌC Mô tả khái niệm, đặc điểm phương pháp đánh giá kinh tế y tế cũng bước thực Áp dụng phương pháp đánh giá kinh tế y tế phù hợp cho trường hợp cụ thể HIỆU LỰC ~ HIỆU QUẢ HIỆU QUẢ vs HIỆU LỰC Hiệu lực: Đạt kết quả/mục tiêu đặt Hiệu quả: Đạt kết quả/mục tiêu với nguồn lực ít Hiệu quả phụ thuộc nhiều vào mục tiêu đặt VÍ DỤ Nguồn quỹ có: 300 triệu đồng Phương án 1: Thực chương trình can thiệp nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa phụ nữ độ tuổi 15 – 49 Phương án 2: Thực chương trình can thiệp nhằm nâng cao tỷ lệ phát sớm ung thư cộng đồng Phương án 3: Hỗ trợ cho chương trình phẫu thuật “Trái tim cho em” BẰNG CHỨNG CHO CHÍNH SÁCH Y TẾ Quy mô và phân bổ vấn đề sức khoẻ: nghiên cứu gánh nặng bệnh tật (BoD - burden of disease) Chi phí và tác động can thiệp y tế: Nghiên cứu chi phí bệnh tật (CoI – Cost of Illness) và nghiên cứu chi phí – hiệu quả (CEA – cost effectiveness analysis) ĐÁNH GIÁ KINH TẾ “Phân tích mang tính so sánh giữa kế hoạch/chương trình/phương hướng hành động khác về cả chi phí kết nhằm hỗ trợ cho định sách (M Drummond, 2005)” ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ Sử dụng phương pháp và công cụ kinh tế, ĐGKTYT là điều tra có hệ thống cấu trúc, hoạt động, chi phí và kết quả chương trình/can thiệp y tế Chi phí A Chương trình/ Dự án A Kết A Chương trình/ Dự án để so sánh B Kết B Chọn lựa Chi phí B PHIÊN GIẢI KẾT QUẢ Tỷ số hiệu quả chênh lệch/gia tăng can thiệp ICER = [(Chi phí)2 – (Chi phí)1]/[(Kết quả)2 – (Kết quả)1] Phiên giải: Để thu thêm đơn vị kết quả (đơn vị tự nhiên, đơn vị “thoả dụng”, đơn vị tiền tệ) cần thêm/tiết kiệm đơn vị chi phí Ví dụ: Chương trình can thiệp huyện A với mục đích làm tăng số lượng bệnh nhân hen xuyễn điều trị dự phòng cấp năm 2009 có tỷ số hiệu quả chênh lệch:  ICER = 0.2, ý nghĩa??  ICER = - 0.3, ý nghĩa?? PHÂN TÍCH CÁC CAN THIỆP LOẠI TRỪ LẪN NHAU LƯU Ý Tỷ số hiệu quả P4 = 140/2200 = 0.0636 Tỷ số hiệu quả P5 = 170/2600 = 0.0654 Như vậy, xét riêng P4 hiệu quả so với P5, mục tiêu là đạt càng nhiều kết quả CSSK càng tốt, và thực P5 thay P4 chi phí phải trả cho đơn vị lợi ích tăng thêm là 0.08 (có thể là mức chấp nhận được) định thực P5 nguồn lực cho phép CÂU HỎI THẢO LUẬN THÊM Nếu Lợi ích P4 = P5 sao? Khi chênh lệch kết quả = 0, tỷ số ICER không tính được, liệu có phải tiến hành đánh giá can thiệp này không? BIỂU ĐỒ CÁC KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA Chi phí cao C B Can thiệp có kết thấp chi phí cao Can thiệp có kết cao chi phí cao Kết thấp Kết cao A D Can thiệp có kết thấp chi phí thấp Can thiệp có kết cao chi phí thấp Chi phí thấp “TAM GIÁC” CHÍNH SÁCH Chênh lệch chi phí C Chi phí ↑, sức khỏe ↓ B Chi phí ↑, sức khỏe ↑ Sức khỏe giảm D Chi phí ↓, sức khỏe ↓ Sức khỏe tăng A Chi phí ↓, sức khỏe ↑ MỨC CHẤP NHẬN CHI TRẢ Willingness to pay – mức sẵn lòng/chấp nhận chi trả là khoản tiền tối đa mà cá nhân sẵn sàng bỏ để có hàng hoá hay dịch vụ “Quy ước” kinh tế vĩ mô Y tế • “Rất chi phí – hiệu quả” (< x GDP/đầu người cho 01 DALY ngăn ngừa được) • “Chi phí – hiệu quả” (< x GDP/đầu người cho 01 DALY ngăn ngừa được) • “Chi phí – không hiệu quả” (> x GDP/đầu người cho 01 DALY ngăn ngừa được) ĐẶT MỐC GIỚI HẠN/NGƯỠNG THEO MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ TRONG CAN THIỆP Y TẾ Chênh lệch chi phí C Tốn chi phí, giảm sức khỏe Sức khỏe D Tiết kiệm chi phí, giảm sức khỏe ĐƯỜNG GIỚI HẠN/NGƯỠNG (Không chi tiều nhiều mức này cho đơn vị kết quả) Sức khỏe đạt A Tiết kiệm chi phí, nâng cao sức khỏe LỰA CHỌN CAN THIỆP Chương trình cai nghiện thuốc Chi phí A+B+C A+B A Χ+Y+Z X+Y X Kết quả/lợi ích Chương trình sức khỏe sinh sản CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ Bước 1: Xác định khuôn khổ/quy mô ĐGKTYT Xác định mục tiêu và câu hỏi mà đánh giá trả lời Xác định đối tượng đánh giá Giới hạn không gian và thời gian đánh giá CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐGKTYT Bước 2: Thiết kế đánh giá Xác định rõ can thiệp y tế là gì, đối tượng phục vụ là Lựa chọn phương pháp đánh giá kinh tế phù hợp (mô hình/phương pháp phân tích, đội ngũ đánh giá, phương thức triển khai…) Phương pháp “bóc tách” tác động can thiệp y tế từ yếu tố khác ảnh hưởng đến đối tượng CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐG KTYT Bước 2: Thiết kế đánh giá (tiếp) Tác động/kết quả/hiệu quả đo lường nào? Kế hoạch tập hợp và thu thập số liệu (số liệu có trước can thiệp xảy ra, chi phí cho can thiệp, số đo lường kết quả…) Bước 3: Thực đánh giá, phân tích, viết báo cáo CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ? PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ Phương pháp ĐG Chi phí Kết Kết nghiên cứu Giảm thiểu hoá chi phí (CMA) $ Như mặt (đơn vị đo lường và mức độ) Phương án chi phí thấp Phân tích chi phí – hiệu quả (CEA) $ Đơn vị đo lường tự nhiên chung, mức độ khác Chi phí/đơn vị kết quả Phân tích chi phí – hữu dụng (CUA) $ Một hay nhiều kết quả, không thiết phải đơn vị đo lường chung, sử dụng đơn vị đo lường tính đến chất lượng sống Chi phí/đơn vị kết quả Phân tích chi phí – lợi ích (CBA) $ Tương tự CUA, sử dụng đơn vị đo lường $ Chi phí/đơn vị kết quả VD: Chi phí cho năm sống thêm VD: Chi phí cho năm sống mạnh khoẻ, (cost per QALY) VD: Chi phí/Lợi ích XIN CÁM ƠN! ... giảng Vũ X P., (2007) Giáo trình Kinh tế y tế, Đại học Y tế công cộng (tài liệu bắt buộc) Phạm Trí Dũng, Nguyễn Thanh Hương (2002) Những vấn đề bản của Kinh tế y tế M Drummond, M Sculpher... MỤC TIÊU BÀI HỌC Mô tả khái niệm, đặc điểm phương pháp đánh giá kinh tế y tế cũng bước thực Áp dụng phương pháp đánh giá kinh tế y tế phù hợp cho trường hợp cụ thể HIỆU LỰC ~ HIỆU QUẢ HIỆU... 1A ĐÁNH GIÁ MỘT PHẦN 1B ĐÁNH GIÁ MỘT PHẦN • Mô tả kết quả đầu • Mô tả chi phí – kết quả • Mô tả chi phí 3A ĐÁNH GIÁ PHẦN 3B CÓ CÓ • Đánh giá hiệu quả • Phân tích chi phí ĐÁNH GIÁ KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế nguyễn quỳnh anh , Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế nguyễn quỳnh anh , Bài giảng kinh tế y tế đánh giá kinh tế y tế nguyễn quỳnh anh , HIỆU QUẢ vs. HIỆU LỰC, A. CÁC CAN THIỆP ĐỘC LẬP VỚI NHAU, B. CÁC CAN THIỆP LOẠI TRỪ LẪN NHAU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay