Bài giảng tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế TS nguyễn tuấn hưng

89 128 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:15

TỔNG QUAN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ TS Nguyễn Tuấn Hưng MỤC TIÊU HỌC TẬP  Sau học này, sinh viên có khả năng: - Trình bày khái niệm chương trình, dự án CTMTQG y tế - Mô tả chu trình dự án y tế - Trình bày nội dung công tác quản lý hoạt động chương trình dự án y tế địa phương - Trình bày mục tiêu, chiến lược, nội dung hoạt động, cách tổ chức thực hiện, tiêu, theo dõi đánh giá chương trình I KHÁI NIỆM  Khái niệm CT/DA y tế:  Do có nhiều mục tiêu sức khoẻ cần ưu tiên giải quyết, cần tập trung đầu tư nguồn lực để nhằm đạt mục tiêu giai đoạn định  - Chương trình, DA đạo từ Trung ương xuống địa phương: CT dọc  - Chương trình, DA riêng cho số địa phương, sở: CT ngang CT độc lập  Có loại DA:  - DA đầu tư xây dựng  - DA hỗ trợ kỹ thuật  - DA hỗn hợp loại  Chương trình có nhiều DA Trong DA nhiều tiểu DA (DA thành phần)  CT/DA đạt mục tiêu: kết thúc chuyển thành hoạt động thường xuyên  Khái niệm quản lý CT/DA  - Vốn: nước nhận tài trợ quốc tế  - Để thực CTMT:  Các nguồn lực từ Chính phủ quản lý theo quy định Chính phủ  Các nguồn lực từ nhà tài trợ quản lý theo điêù ước quốc tế thoả thuận Chính phủ nhà tài trợ  - Nguồn ODA: Viện trợ phát triển thức gồm nguồn viện trợ không hoàn lại, vay ưu đãi, vay hỗn hợp  - Nguồn NGOs: Viện trợ phi Chính phủ  Chính phủ, Bộ Y tế có nhiều văn hướng dẫn quản lý nguồn lực  Chu trình quản lý dự án: giai đoạn Xây dựng kế hoạch Đánh giá Thực thi  3.1 Xây dựng KH:  Cơ sở xây dựng: Văn kiện dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt Nếu muốn thay đổi, cần phê duyệt cấp phê duyệt dự án trước  KH hoạt động y tế địa phương bao gồm KH dự án DA y tế phận KH y tế địa phương KH hoạt động lĩnh vực, sở y tế bao gồm hoạt động hay nhiều DA  KH DA giải số ưu tiên mà hoạt động thường xuyên chưa đủ sức giải CTMTQG chịu đạo tuyến Trung ương, cần linh hoạt hạn chế quản lý triển khai DA địa phương  Có phân cấp quản lý DA: nguồn ngân sách tạo chủ động sở y tế địa phương  KH DA cần thể qua tiêu KH Các giải pháp  Tuyến huyện, xã: cấp thực thi DA  3.2 Triển khai KH DA:  - Theo dõi: hoạt động nhằm khuyến khích người thực thi KH bám sát tiến độ đồng thời giúp cho người quản lý dự đoán, phát vấn đề nảy sinh thực thi KH Các thông tin: mức độ thực DA qua tiêu chí, mức giải ngân Chủ yếu thực DA? cung cấp nguồn lực phù hợp? đào tạo nhân lực DA? Cung cấp dịch vụ y tế? quyÕt ®Þnh sè 108  h) Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản:  - Cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em;  - Giảm tỷ lệ tử vong mẹ xuống 70/100.000 trẻ sơ sinh sống; giảm tỷ lệ tử vong trẻ tuổi xuống 25‰ số trẻ sơ sinh sống quyÕt ®Þnh sè 108  i) Dự án tiêm chủng mở rộng:  - Bảo vệ thành toán bệnh bại liệt; loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh;  - Trên 90% số trẻ em tuổi quận, huyện tiêm chủng đầy đủ loại vắc xin (lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi); loại trừ bệnh sởi vào năm 2010; quyÕt ®Þnh sè 108  - Từng bước triển khai rộng rãi tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B cho trẻ em tuổi; vắc xin phòng thương hàn, phòng tả cho trẻ em vùng có nguy cao;  - Giảm tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu xuống 0,01/100.000 dân; bệnh ho gà xuống 0,1/100.000 dân thông qua việc triển khai tiêm nhắc lại vắc xin DPT;  - Nghiên cứu triển khai số loại vắc xin để phòng bệnh cho trẻ em quyÕt ®Þnh sè 108  k) Dự án kết hợp quân - dân y: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đội góp phần củng cố quốc phòng, an ninh khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo quyÕt ®Þnh sè 108  Nguồn vốn thực hiện:  - Ngân sách nhà nước: bao gồm vốn đầu tư xây dựng vốn nghiệp;  - Vốn ODA nguồn vốn viện trợ quốc tế khác;  - Các nguồn vốn hợp pháp khác quyÕt ®Þnh sè 108  Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành địa phương liên quan tổ chức triển khai thực chương trình Trong trình thực cần lồng ghép với chương trình kinh tế - xã hội khác để nâng cao hiệu chương trình quyÕt ®Þnh sè 172  a) Dự án phòng chống sốt xuất huyết: - Giảm 15% tỷ lệ người bị SXH/100 000 dân so với tỷ lệ người bị SXH/100 000 dân trung bình năm giai đoạn 2003-2007 - Giảm 10% tỷ lệ tử vong SXH/số người mắc SXH so với tỷ lệ tử vong SXH/số người mắc SXH trung bình giai đoạn 2003-2007 quyÕt ®Þnh sè 172  - Tăng cường hệ thống giám sát: bệnh nhân, huyết thanh, virut, vectơ truyền bệnh SXH tuyến, tỉnh, thành phố trọng điểm SXH  - Nâng cao lực chẩn đoán, phân loại, điều trị bệnh nhân SXH sở y tế quyÕt ®Þnh sè 172  - Duy trì, phát triển mạng lưới cộng tác viên phòng chống SXH cộng đồng, tỉnh, trọng điểm SXH - Nâng cao nhận thức, thái độ hành vi phòng chống SXH cho nhân dân phạm vi nước quyÕt ®Þnh sè 172 B) Dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp: - Nâng cao nhận thức nhân dân dự phòng kiểm soát bệnh tăng HA Phấn đấu đạt tiêu 50% người dân hiểu bệnh tănh HA biện pháp phòng, chống bệnh tăng HA quyÕt ®Þnh sè 172 - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực làm công tác dự phòng, quản lý bệnh THA tuyến sở Phấn đấu đạt tiêu 80% CBYT hoạt động phạm vi dự án đào tạo biện pháp dự phòng, phát sớm, điều trị, quản lý bệnh THA quyÕt ®Þnh sè 172 - Xây dựng, triển khai, trì bền vững mô hình quản lý bệnh THA tuyến sở - Phấn đấu đạt tiêu 50% số bệnh nhân THA phát điều trị phác đồ BYT quy định quyÕt ®Þnh sè 172  C) Dự án phòng chống bệnh ĐTĐ:  - Phấn đấu đạt tiêu 50% người dân cộng đồng hiểu biết bệnh ĐTĐ yếu tố nguy sức khoẻ bệnh ĐTĐ gây  - Giảm tỷ lệ người mắc bệnh ĐTĐ không phát cộng đồng xuống 60% quyÕt ®Þnh sè 172 - Xây dựng, triển khai, trì mô hình quản lý bệnh ĐTĐ phạm vi nước - Theo dõi điều trị có hệ thống 50% số người mắc bệnh ĐTĐ phát theo phác đồ Bộ Y tế quy định XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! ...MỤC TIÊU HỌC TẬP  Sau học n y, sinh viên có khả năng: - Trình b y khái niệm chương trình, dự án CTMTQG y tế - Mô tả chu trình dự án y tế - Trình b y nội dung công tác quản lý hoạt động chương. .. chương trình dự án y tế địa phương - Trình b y mục tiêu, chiến lược, nội dung hoạt động, cách tổ chức thực hiện, tiêu, theo dõi đánh giá chương trình I KHÁI NIỆM  Khái niệm CT/DA y tế:  Do... HIV/AIDS gia đoạn 2006-2010 - Quyết định số 170/2007/QĐBYT ng y 08/11/2007 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 - Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế TS nguyễn tuấn hưng , Bài giảng tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế TS nguyễn tuấn hưng , Bài giảng tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế TS nguyễn tuấn hưng , II. TỔNG QUAN VỀ CHU TRÌNH DỰ ÁN, III. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CT DA TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay