Bài giảng kinh tế y tế giá trị tiền tệ theo thời gian nguyễn quỳnh anh

41 77 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:15

GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN NGUYỄN QUỲNH ANH BM KINH TẾ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG MỤC TIÊU CỦA PHẦN HỌC Nêu được một số khái niệm, thuật ngữ sử dụng phân tích giá trị tiền tệ theo thời gian Phân biệt được sự khác giá trị hiện giá trị tương lai Ứng dụng các công thức tính giá trị hiện giá trị tương lai MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Dòng tiền - Cash Flow Dòng tiền đơn - Single cash flow Lãi suất – Interest Lãi đơn, lãi kép Giá trị hiện - Present value Giá trị tương lai - Future value DÒNG TIỀN – CASH FLOW Dòng tiền một thuật ngữ kế toán dùng để số tiền mà một đơn vị/tổ chức nhận được một khoảng thời gian xác định, một dự án nhất định Ví dụ: Báo cáo thu chi tiền mặt của phòng khám A Tháng Thu phí KCB Chi vật tư Tháng Tháng Tháng 15.000.000 20.000.000 30.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 DÒNG TIỀN – CASH FLOW Việc tính toán dòng tiền được sử dụng vào các mục đích: Đánh giá tình trạng kinh doanh Đánh giá vấn đề với khả khoản Để tính toán tỉ suất lợi nhuận vốn đầu tư (ROR) Để kiểm tra thu nhập hay tăng trưởng của một doanh nghiệp LÃI SUẤT – INTEREST RATE Chúng ta hiểu lãi suất theo nghĩa "giá cả" giống loại giá hàng hóa khác thị trường Điều khác biệt nhất của lãi suất so với các loại giá khác giá của một loại hàng hóa rất trừu tượng Chúng ta cần định nghĩa xác các hàng hóa lãi suất trở thành giá Đó giá phải trả cho "sự trì hoãn toán." LÃI ĐƠN – Simple interest Lãi đơn: cách tính lãi suất dựa phần tiền gốc Ví dụ: Nếu anh/chị có 10 triệu đồng gửi tiết kiệm với lãi đơn 10%/năm Số tiền mà anh/chị có được sau năm: Năm Tiền gốc Tiền lãi Tổng (gốc + lãi) 2008 10.000.000 1.000.000 (10 triệu x 10%) 11.000.000 2009 11.000.000 1.000.000 (10 triệu x 10%) 12.000.000 2010 12.000.000 1.000.000 (10 triệu x 10%) 13.000.000 LÃI KÉP – Compounding interest Lãi kép: Là số tiền lãi được xác định dựa sở số tiền lãi của các thời kỳ trước được gộp vào vốn gốc Ví dụ: Nếu anh/chị có 10 triệu đồng gửi tiết kiệm với lãi kép 10%/năm Số tiền mà anh/chị có được sau năm: Năm Tiền gốc Tiền lãi Tổng (gốc + lãi) 2008 10.000.000 1.000.000 (10 triệu x 10%) 11.000.000 2009 11.000.000 1.100.000 (11 triệu x 10%) 12.100.000 2010 12.100.000 1.210.000 (12.1 triệu x 10%) 13.310.000 GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN TIME VALUE OF MONEY Ví dụ: Anh/chị nhận được lời đề nghị: Nhận 10.000.000 (Mười triệu đồng) Nhận 10.000.000 (Mười triệu đồng) vòng năm - Anh/chị lựa chọn lời đề nghị nào? - Tại sao? Tại sao? 1- Lạm phát (inflation) 2- Chi phí hội (opportunity cost) - Tính không chắn (uncertainty) BÀI TẬP THỰC HÀNH Thực hành 3: Bác sỹ A làm việc cho bệnh viện XYZ được trả lương triệu đồng/tháng vào cuối tháng Bác sỹ B làm việc cho bệnh viện XYZ được trả lương sau: triệu đồng nhận vào ngày của quý nhận tiếp 12 triệu vào cuối quý Cả bác sỹ được trả 15 triệu đồng/quý, nhiên, theo anh/chị cách trả lương cho bác sỹ A hay cho bác sỹ B có lợi cho bác sỹ Giả sử lãi suất kép 3%/tháng DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU - NIÊN KIM Là chuỗi các khoản tiền có giá trị trả thường kỳ theo các giai đoạn Ví dụ: Hàng tuần tiết kiệm 100 nghìn đồng Nhận khoản tiền 1triệu đồng/tháng 36 tháng GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU Ví dụ 1: Đúng năm kể từ ngày hôm nay, anh/chị bắt đầu gửi vào ngân hàng $500 Anh/chị tiếp tục gửi vào ngân hàng $500/năm năm Nếu lãi suất kép r = 10%/năm, khoản tiền anh/chị nhận được sau năm bao nhiêu? GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU FVn = PV (1 + r)^n FV6 = 500 (1+0,1)^5 + 500 (1+0,1)^4 + 500 (1+0,1)^3 + 500 (1+0,1)^2 + 500 (1+0,1)^1 + 500 (1+0,1)0 = $3.857,81 GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU Công thức tính giá trị tương lai của dòng tiền phân phối Ghi chú: Công thức cho ta giá trị thời điểm cuối có dòng tiền (n: số lần phát sinh các khoản tiền) GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU Áp dụng công thức: FV = A {(1+r)^n - 1}/r FV = 500 {(1+0,1)^6 - 1}/0,1 = $3.857,81 GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU Sử dụng bảng tính Excel Công thức = FV(rate,nper,pmt,pv,type) rate : lãi suất kép nper : số lần phát sinh các khoản tiền pmt : số tiền toán cố định kỳ (lãi + gốc) pv : số tiền nhận được hiện (PV = 0) type : = số tiền phát sinh vào đầu kỳ = số tiền phát sinh vào cuối kỳ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU PV = FV/(1+r)^n FV = A {(1+r)^n - 1}/r Do đó, Ghi chú, công thức cho ta giá trị hiện vào thời điểm kỳ trước dòng tiền bắt đầu GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU Ví dụ 2: Giả sử có hợp đồng với phương thức toán sau: Bắt đầu từ tháng sau, kéo dài tháng, anh/chị nhận được khoản tiền 10 triệu đồng/tháng, (lãi kép r = 1%/tháng), anh/chị hãy tính giá trị hiện của hợp đồng GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU PV = 10 trđ {1 - (1+0.01)^(-3)}/0.01 PV = 29,41 triệu đồng GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU Sử dụng bảng tính Excel Công thức = PV(rate,nper,pmt,fv,type) rate : lãi suất kép nper : số lần phát sinh các khoản tiền pmt : số tiền toán cố định kỳ (lãi + gốc) fv : số tiền nhận được tương lai (FV = 0) type : = số tiền phát sinh vào đầu kỳ = số tiền phát sinh vào cuối kỳ TÓM TẮT GIÁ TRỊ HIỆN TẠI PV DÒNG TIỀN ĐƠN DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU/NIÊN KIM FV PV = -(1 + r)^n GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI FV FV = PV (1 + r)^n BÀI TẬP THỰC HÀNH Thực hành 4: Bộ Lao động thương binh xã hội lấy ý kiến của Bệnh viện chế độ trả lương hưu cho nhân viên của bệnh viện sau: Nhận khoản tiền 350 triệu đồng Bắt đầu nhận khoản lương vào năm sau, năm nhận 50 triệu đồng Giả sử trung bình nhân viên nghỉ hưu nhận lương hưu liên tiếp vòng 10 năm lãi suất kép r = 10%/năm Theo anh/chị chế độ trả lương hưu có lợi cho nhân viên của bệnh viện? BÀI TẬP THỰC HÀNH Thực hành 5: 1/1/2010,bệnh viện A mua máy chụp X - quang Nếu mua của công ty B trả tiền sau năm (31/12/2012), với giá 915 triệu đồng Nếu mua của công ty C bắt đầu trả tiền vào 1/1/2011, liên tiếp vòng năm (đến 1/1/2013), năm 300 triệu đồng Giả sử lãi suất kép r = 10%/năm Anh/chị hãy đưa định nên mua máy của công ty (giả sử chất lượng máy dịch vụ hậu mãi hai công ty) XIN CÁM ƠN! ... (opportunity cost) - Tính không chắn (uncertainty) LẠM PHÁT Lạm phát: sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của kinh tế Trong một kinh tế, lạm phát sự mất giá trị thị trường hay giảm... 13.310.000 GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN TIME VALUE OF MONEY Ví dụ: Anh/ chị nhận được lời đề nghị: Nhận 10.000.000 (Mười triệu đồng) Nhận 10.000.000 (Mười triệu đồng) vòng năm - Anh/ chị... giá trị tiền tệ theo thời gian Phân biệt được sự khác giá trị hiện giá trị tương lai Ứng dụng các công thức tính giá trị hiện giá trị tương lai MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Dòng tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế y tế giá trị tiền tệ theo thời gian nguyễn quỳnh anh , Bài giảng kinh tế y tế giá trị tiền tệ theo thời gian nguyễn quỳnh anh , Bài giảng kinh tế y tế giá trị tiền tệ theo thời gian nguyễn quỳnh anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay