Lời bài hát Ánh nắng của anh - Chờ em đến ngày mai OST

3 59 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:02

=======================& # # # 2 4 Anh cho em mùa Xuân. « « « « « « « « « « « « « ˆ Anh ˆ ˆ cho ˆ « « « « k em % mùa « « « « « « « « ˆ. Xuân Nụ ˆ hoa ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ vàng mới ˆ ˆ nhạc : Nguyễn Hiền ˆ . « « « « « « « « « nở Chiều thơ : Kim Tuấn ˆ_ Đông ˆ« « « « « « « « « « « « « ˆ_ nào nhung ˆ llll ll ll =========================& # # # « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « nhớ ˆ « « « « j ≈ Đường ˆ_ « « « « k ˆ« « « « « « « « « « « « « « lao ˆ xao ˆ lá ˆ_ . « « « « « « « « « đầy Chân ˆ ˆ« « « « « « « « « « « « « bước ˆ mòn ˆ hè » » » » » » » » œ. phố Mắt œ ˆ« « « « « « « « « « « « « « buồn ˆ vin ˆ ngọn ll ll ll ll =========================& # # # ˙ » » » » cây œ » » » » J ≈ Anh ˆ « « « « k cho ˆ« « « « « « « « « « « « « « « ˆ em ˆ mùa « « « « « « « « ˆ. Xuân Mùa ˆ ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « Xuân ˆ này ˆ tất ˆ « « « « « « « « « ˆ . cả Lộc ˆ_ non ˆ« « « « « « « « « « « « « ˆ_ vừa trẩy ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « lá ll ll ll ll ll =========================& # # # ˆ « « « « j ≈ Lời ˆ_ « « « « k thơ ˆ« « « « « « « « « « « « « « ˆ thương ˆ cõi « « « « « « « « « ˆ_ . đời Bầy ˆ chim ˆ« « « « « « « « « « « « « ˆ lùa vạt ˆ œ.» » » » » » » » nắng Trong œ ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « khói ˆ chiều ˆ chơi ˙ « « « « vơi ll ll ll ll =========================& # # # « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ Đất ˆ ˆ_ Mẹ gầy ˆ ˆ cỏ ˙ « « « « úa ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « Đồng ˆ_ xa ˆ xanh ˆ ˆ mấy ˙_ « « « « mùa « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ_ ˆ Ngoài ˆ đê diều ˆ ˆ căng llll ll ll ll ll =========================& # # # » » » » » » » » œ œ gió ˙ » » » » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ Thoảng ˆ ˆ câu hò ˆ ˆ đôi » » » » » » » » œ œ lứa ˙ » » » » œ» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » Trong œ xóm œ vang œ œ chuông ˙ « « « « chùa ll ll ll ll ll =========================& # # # ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ trăng ˆ sáng soi ˆ ˆ liếp ˙ « « « « dừa ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « Con ˆ ˆ sông dài ˆ_ ˆ mấy ˙ « « « « nhánh ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « cát ˆ trắng ˆ bờ ˆ ˆ quê ll ll ll ll ll =========================& # # # ˙ » » » » xưa œ » » » » J ≈ Anh ˆ « « « « kˆ« « « « « « « « « « « « « « « cho ˆ em ˆ mùa ˆ.« « « « « « « « Xuân trẻ ˆ nô ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ dùa ˆ khắp ˆ « « « « « « « « « ˆ . trời Niềm ˆ_ ˆ« « « « « « « « « « « « « yêu ˆ_ đời ˆ phơi « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « phới ll llll ll ll ll ==========================& # # # ˆ « « « « j Bàn ≈ ˆ_ « « « « k tay ˆ« « « « « « « « « « « « « « ˆ thơm ˆ sữa « « « « « « « « « ˆ_ . ngọt Giải ˆ đất ˆ« « « « « « « « « « « « « ˆ hiền chim ˆ œ.» » » » » » » » hót Mái œ ˆ« « « « « « « « « « « « « « nhà ˆ xinh kề ˆ ˙ » » » » nhau ll ll ll ll ==========================& # # # œ » » » » J Anhcho ˆ « « « « kˆ« « « « « « « « « « « « « « « em ˆ mùa ˆ « « « « « « « « ˆ. Xuân Đường ˆ ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « « hoa ˆ vàng ˆ phố ˆ ˆ . « « « « « « « « « nhỏ Nhạc ˆ_ ˆ« « « « « « « « « « « « « chan ˆ_ hòa ˆ đây « « « « « « « « ˆ ˆ ˙ « « « « đó ˆ « « « « j Tình ≈ ˆ_ « « « « k yêu ˆ« « « « « « « « « « « « « « ˆ non ˆ nước ll ll ll ll ll ==========================& # # # ˆ_ . này « « « « « « « « « Bài ˆ thơ ˆ« « « « « « « « « « « « « ˆ còn ˆ xao » » » » » » » » œ . xuyến Rung œ ˆ« « « « « « « « « « « « « « « « nắng ˆ vàng ˆ ban fi ˙ « « « « mai ˆ « « « « j ≈ Anh ˆ « « « « k« « « « « « « « « « « « « « « ˆ cho ˆ em ˆ mùa . %fi ˙ « « « « .mai ll ll Lời hát: Ánh Nắng Của Anh (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) Bài hát Ánh nắng anh ca khúc phim Chờ em đến ngày mai Bài hát với nội dung xoay quanh chuyện tình cảm đôi nam nữ Chàng trai đến cô gái xuất tia sáng đời Và chàng trai hứa bên, che chở cho cô gái đến suốt đời Bài hát: Ánh Nắng Của Anh (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) Từ anh cô đơn bơ vơ Bao lâu đâu hay Ngày trôi qua miên man Riêng anh nơi Những phút giây trôi qua tầm tay Chờ đến bên anh Lặng nghe tâm tư Là tia nắng ấm Là em đến bên anh Cho vơi ưu phiền ngày hôm qua Nhẹ nhàng xóa bao mây đen vây quanh đời nơi anh Phút giây anh mong đến tình yêu Giờ em người anh mơ ước bao đêm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí [ĐK] Sẽ thật gần bên em Sẽ vòng tay ấm êm Sẽ người yêu em Cùng em đến chân trời Lắng nghe nhịp tim anh Lắng nghe lời anh muốn nói Vì em đẹp em cười Vì em tia nắng anh Không xa rời Bình minh dẫn lối Ngày sau có em bên anh đường ta chung lối Niềm hạnh phúc mơ Chưa anh nghĩ tới Phút giây ta trao tình yêu Giờ em Người anh không quên Hợp âm việt Ánh Nắng Của Anh Từ [F] anh [Bb] cô đơn bơ vơ [F] đâu hay Ngày [Bb] trôi qua miên man riêng anh [Gm] nơi [A7] Những phút giây [F] trôi qua tầm tay Chờ [Gm] đến bên anh lặng nghe tâm tư [C] VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Là [F] tia nắng ấm, em [Bb] đến bên anh cho vơi ưu phiền [F] ngày hôm qua Nhẹ nhàng [Bb] xóa bao mây đen vây quanh [Gm] đời nơi anh [A7] Phút giây anh [F] mong đến tình yêu Giờ [Gm] em người anh mơ ước bao [C] đêm ĐK: Sẽ thật [Bb] gần bên em [C] [Dm] vòng tay ấm êm Sẽ [Bb] người yêu em , [C] em đến chân [F] trời Lắng nghe [Bb] nhịp tim em, lắng nghe [Am] lời anh muốn [Dm] nói Vì em [Gm] đẹp em [F] cười, em [Bb] tia nắng [C] anh không xa [F] rời Bình [F] minh dẫn lối ngày sau [Bb] có em bên anh đường [F] ta chung đôi Niềm hạnh [Bb] phúc mơ chưa [Gm] anh nghĩ tới [A7] Phút giây ta [F] trao tình yêu Giờ [Gm] em, người anh không [C] quên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ======================& # # 4 4 Anh yêu Em. ˆ_ « « « « j Ngày ˆ « « « « tháng ˆ « « « « j ˆ « « « « . trôi theo ˆ « « « « j ˆ_ « « « « j mùa ˆ « « « « lá ˆ « « « « j ˙ « « « « rơi Em ˆ« « « « « « « « « « « « « « như Vũ Quang Trung ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « chiếc ˆ bóng ˆ_ « « « « . vô tìnhnơi ˆ « « « « j ““{ ll ll ll ==========================& # # ˆ « « « « « « « « tim ˆ ˆ « « « « anh ˆ « « « « . Đường ˆ « « « « j œ » » » » J phố œ » » » » cũ hàng ˆ « « « « j ˆ « « « « j cây ˆ « « « « quen ly ˆ « « « « j « « « « « « « « « « « « « « #ˆ cà ˆ phê #ˆ ˆ« « « « « « « « « « đắng ˆ hương ˆ_ « « « « vò nụ « « « « « « « « « « « « « « ˆ _ ˆ_ hôn ˆ _ ll ll ll ==========================& # # w _ _ đầu « « « « « « « « « « « « « ˆ _ _ ˆ _ ˆ_ « « « « « « « « « ˆ_ ˆ _ « « « « « « « « « « « #ˆ _ ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « Em ˆ có ˆ « « « « « « « « « « « « « « ˆ nhớ ˆ chúng ˆ « « « « « « « « #ˆ mình ˆ bên ˆ « « « « nhau ll ll ll ==========================& # # #ˆ « « « « « « « « « như ˆ tia « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ nắng ˆˆ « « « « đầu ˆ« « « « « « « « « chớm ˆ nở ˆ« « « « « « « « « ˆ khoé ˆ « « « « môi ˙ « « « « em « « « « « « « « « « « « « « ˆ Em ˆ có ˆ nhớ « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ chúng ˆ #ˆ « « « « « « « « mình ˆ bên ˆ « « « « nhau ll ll ll ==========================& # # #ˆ « « « « . Ôi làn « « « « « « « « « ˆ ˆ gió ˆ « « « « . thu vờn ˆ « « « « j nˆ « « « « . bay mái tóc « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « « em ˆ ˆ_ « « « « « « « « « « « « « ˆ_ ˆ _ ˆ _ _ w _ _ ll ll ll ==========================& # # ˆ_ « « « « j Ngày ˆ « « « « tháng ˆ « « « « j ˆ « « « « . trôi theo ˆ « « « « j ˆ_ « « « « j mùa ˆ « « « « lá ˆ « « « « j ˆ « « « « . rơi bài ˆ « « « « j ˙ » » » » hát ta trao œ» » » » » » » » œ ll ll ll ==========================& # # œ » » » » . nhau hư œ» » » » » » » » œ ư œ » » » » . hư Bên ˆ« « « « « « « « « đường ˆ_ œ » » » » J phố œ » » » » cũ ˆ « « « « j hàng ˆ « « « « j cây ˆ « « « « quen ngọn ˆ « « « « j ll ll ==========================& # # « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ gió ˆ vui ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ đùa ˆ thiếu ˆ ˆ « « « « « « « « « hình ˆ bóng ˆ « « « « em « « « « « « « « « « « « « « ˆ Em ˆ ˆ có « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ biết ˆ ˆ anh ˆ œ » » » » . vẫn chờ em Để ˆ « « « « j ll ll ==========================& # # œ » » » » » » » » trao œ œ » » » » em œ » » » » nụ ‰ œ» » » » » » » » hôn œ œ » » » » . khát œ» » » » » » » » há œ ˙ » » » » à ha w œ » » » » . khát há œ» » » » » » » » œ à œ » » » » . ha Như œ » » » » J ll ll 1. ””{ ll 2. ==========================& # # œ » » » » » » » » » » » giọt œ œ nước œ» » » » » » » » mắt œ ˆ « « « « . ngày nào khi ˆ « « « « j « « « « « « « « « ˆ ˆ anh ˆ_ « « « « nói ˆ_ « « « « lời œ » » » » yêu w em. ll ll ”” Anh nơi đâu Sáng tác: Khắc Hưng Có nhớ Những lời anh nói Sẽ gần bên yêu em Thế Anh vội Mình em chờ mong vòng tay lặng nghe thời gian vút bay Người yêu Giờ cô đơn em vắng Lòng lạnh giá nỗi đau rối bời ĐK: Thầm gọi người yêu dấu Giờ anh nơi đâu Có biết em u buồn mong anh đêm từ Từng ngày dài mong ước Người trở bên em Em không đánh tình yêu đâu Trọn đời bên Những giai điệu quen Những lời anh nói Bức tranh vẽ dở dang Trái tim thổn thức Chẳng muốn nói cười Chỉ mong sớm mai thức dậy có anh vòng tay Người yêu Giờ cô đơn em vắng Lòng lạnh giá nỗi đau rối bời ĐK: Thầm gọi người yêu dấu Giờ anh nơi đâu Có biết em u buồn mong anh đêm từ Từng ngày dài mong ước Người trở bên em Em không đánh tình yêu đâu Trọn đời bên ĐK: Thầm gọi người yêu dấu Giờ anh nơi đâu Có biết em u buồn mong anh đêm từ Từng ngày dài mong ước Người trở bên em Em không đánh tình yêu đâu Trọn đời bên ĐK: Thầm gọi người yêu dấu Giờ anh nơi đâu Có biết em u buồn mong anh đêm từ Từng ngày dài mong ước Người trở bên em Em không đánh tình yêu đâu Chờ đợi người Anh thích em xưa Sáng tác: Hồ Duy Minh Anh nói rằng, dù sao? Dù ta Vẫn ngày em hỡi, đừng bon chen sống đua đòi Dẫu biết đời thay đổi, đổi thay người Anh mong ngày em hiểu, em quay bên anh Đừng đam mê người ơi… Anh ghét em ham chơi, ghét em thích đua đòi Ghét em sống buôn lơi đêm dài tăm tối Anh thích em xưa, dễ thương ngoan hiền Dẫu em chẳng chưng diện mà đẹp tự nhiên Anh ngét em sa hoa, ghét em sống xa đọa Ghét em tính chảnh chọe tâm hồn buồn tẻ Anh thích em xưa, nói nhẹ nhàng Em chẳng sống phủ phàng, người ơi! Người đổi thay Anh hôm anh khác xưa Sáng tác: Khánh Đơn Anh hôm mộng mơ người mà khác em Cứ thấy anh im lặng bên em Chẳng nói cười trước, vòng tay chẳng xưa Hôm anh không nắm tay Hôm môi hôn nhạt phai nụ cười xen tiếng thở dài Hú hu hù Những phút bên tựa băng Lạnh giá tê buốt tan chảy thành nước mắt em Điệp khúc: Người muốn chia tay phải không, muốn quên em phải không? Anh đừng ngại ngùng nói em Em mà (em đi), em không mà Chỉ em cố cười mà nước mắt rơi? Vì biết anh bên cạnh em không Anh ngày đâu Em mà (em đi), em không mà Anh à, em khóc nhé, chút thôi, xong em cố quên ***** Anh hôm anh khác xưa Anh hôm mộng mơ người mà khác em Cứ thấy anh im lặng bên em Chẳng nói cười trước, vòng tay chẳng xưa Hôm anh không nắm tay Hôm môi hôn nhạt phai nụ cười xen tiếng thở dài Hú hu hù Những phút bên tựa băng Lạnh giá tê buốt tan chảy thành nước mắt em Điệp khúc: Người muốn chia tay phải không, muốn quên em phải không? Anh đừng ngại ngùng nói em Em mà (em đi), em không mà Chỉ em cố cười mà nước mắt rơi? Vì biết anh bên cạnh em không Anh ngày đâu Em mà (em đi), em không mà Anh à, em khóc nhé, chút thôi, xong em cố quên ***** Người muốn chia tay phải không, muốn quên em phải không? Anh đừng ngại ngùng nói em Em mà (em đi), em không mà Chỉ em cố cười mà nước mắt rơi? Vì biết anh bên cạnh em không Anh ngày đâu Em mà (em đi), em không mà Anh à, em khóc nhé, chút thôi, xong em cố quên Em mà (em đi), em không mà Anh à, em khóc nhé, chút thôi, xong em cố quên ... bên em Sẽ vòng tay ấm êm Sẽ người yêu em Cùng em đến chân trời Lắng nghe nhịp tim anh Lắng nghe lời anh muốn nói Vì em đẹp em cười Vì em tia nắng anh Không xa rời Bình minh dẫn lối Ngày sau có em. .. yêu em , [C] em đến chân [F] trời Lắng nghe [Bb] nhịp tim em, lắng nghe [Am] lời anh muốn [Dm] nói Vì em [Gm] đẹp em [F] cười, em [Bb] tia nắng [C] anh không xa [F] rời Bình [F] minh dẫn lối ngày. .. riêng anh [Gm] nơi [A7] Những phút giây [F] trôi qua tầm tay Chờ [Gm] đến bên anh lặng nghe tâm tư [C] VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Là [F] tia nắng ấm, em [Bb] đến bên anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát Ánh nắng của anh - Chờ em đến ngày mai OST, Lời bài hát Ánh nắng của anh - Chờ em đến ngày mai OST, Lời bài hát Ánh nắng của anh - Chờ em đến ngày mai OST

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay