Bài phát biểu của chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ ngày 8-3

4 47 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 16:02

Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò và vị trí quan trọng. Giải phóng và phát triển toàn diện phụ nữ là một trong những mục tiêu của cách mạng Việt Nam, có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển của đất nước. Bồi dưỡng lực lượng phụ nữ, phát huy sức mạnh và chăm lo sự phát triển mọi mặt của phụ nữ là nhiệm vụ thường xuyên, rất quan trọng của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Từ khi thành lập, Đảng luôn quan tâm lãnh đạo phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để Hội thực sự là tổ chức đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, phát động và hướng dẫn các phong trào cách mạng của phụ nữ. Hiện nay, cả nước ta đang phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những điều kiện, những cơ hội để phát huy mọi tiềm năng của mọi gia đình, mọi thành viên trong xã hội. Trong số các vấn đề xã hội hiện nay, quan tâm đến các chính sách nhằm giải phóng phụ nữ, phát huy vai trò người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội được coi là vấn đề hết sức cơ bản và cấp bách. Xuất phát từ thực tế đó, Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, đã xác định mục tiêu phong trào phụ nữ hướng tới trong giai đoạn hiện nay, đó là sự thay đổi tích cực của chính bản thân người phụ nữ, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và bình đẳng giới trong xã hội. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đại hội đã xác định sáu chương trình trọng tâm của công tác Hội, trong đó chương trình II - “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” được xem là chương trình thiết thực cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của chị em, nâng cao vị trí xã hội của phụ nữ. Trang 1 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm Svth: Trần Phan Như Ý Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trong quá trình thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” đã đạt được một số kết quả tích cực, đã giúp đỡ các tầng lớp phụ nữ trong huyện phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập tạo ra sự biến đổi về đời sống kinh tế, góp phần đáng kể vào chương trình xoá đói giảm nghèo của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, chương trình chưa bao khắp đến mọi tầng lớp phụ nữ trong huyện vẫn còn một bộ phận phụ nữ nghèo, thiếu trình độ, thiếu công ăn việc làm, cuộc sống bấp bênh. Đó cũng là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay. Trong thời gian qua, nghiên cứu về hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ và phong trào phụ nữ đã có nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu như: Bài viết “Những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” đăng trên báo Bài phát biểu Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Kính thưa quý vị đại biểu vị khách quý, Thưa toàn thể chị em thân mến, Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi chào mừng ngày lễ lớn đất nước; Hôm Hội LHPN trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Thay mặt cho phụ nữ nước xin nồng nhiệt chào mừng trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo chị nữ lãnh đạo bộ, ban ngành; mặt trận đoàn thể, chị lãnh đạo Hội thời kỳ đến dự Lễ kỷ niệm trọng thể hôm Đặc biệt, xin chào mừng có mặt 106 chị đại diện cho phụ nữ Ba đảm đang, chị với Đội quân tóc dài biểu tượng Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng thời chống Mỹ cứu nước hào hùng vô oanh liệt Chúc chị mạnh khoẻ, hạnh phúc nhiều niềm vui Trong thời điểm đầy ý nghĩa này, ôn lại trang sử vẻ vang phụ nữ Việt Nam phong trào phụ nữ quốc tế đấu tranh độc lập dân tộc, tiến bình đẳng phụ nữ Kính thưa quý vị đại biểu, thưa vị khách quý, Thưa toàn thể chị em thân mến! Xuân Canh Dần năm vừa tròn 1970 năm hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị phát động toàn quận Giao Chỉ, tập hợp Lạc hầu, Lạc tướng, kêu gọi quân sĩ nhân dân lên chống giặc ngoại xâm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà đãđược nhân dân khắp nơi ủng hộ, tạo thành sức mạnh to lớn đánh đuổi quânxâm lược, chấm dứt giai đoạn thống trị phong kiến nước Hai Bà lên làm vua, suy tôn Trưng Vương, đóng đô Mê Linh, lập nên vương triều độc lập, thống tự chủ với nhiều sách an dân, miễn thuế khoá…duy trì việc nước yên bình, trị ổn định gần năm Chúng ta vô tự hào kính phục có nơi giới mà khởi nghĩa nhân dân chống ngoại xâm khởi nghĩa lịch sử dân tộc Việt Nam phụ nữ lãnh đạo Hình ảnh Hai Bà cưỡi voi phất cờ khởi nghĩa vào lịch sử biểu tượng ý chí hiên ngang khí phách quật cường phụ nữ ViệtNam Trải qua hàng nghìn năm, nghiệp danh tiếng Hai Bà trường tồn đất nước, hệ phụ nữ Việt Nam không ngừng phát huy, nối tiếp Kính thưa quý vị đại biểu,các vị khách quý, Thưa toàn thể chị em thân mến! Tiếp bước truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu anh hùng, 45 năm trước, không khí sôi sục ngày “Nam - Bắc thi đua đánh giặc Mỹ”, nhằm khơi dậy phát huy truyền thống tốt đẹp phụ nữ; tháng năm 1965, trí Bộ Chính trị, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào phụ nữ “Ba đảm nhiệm” sau đó, Bác Hồ đổi tên thành phong trào “Ba đảm đang” Với nội dung: Đảm sản xuất công tác, thực hành tiết kiệm, thay cho nam giới chiến đấu; Đảm gia đình, khuyến khích chồng, con, anh em chiến đấu; Đảm phục vụ chiến đấu sẵn sàng chiến đấu, phong trào “Ba đảm đang” trở thành cao trào cách mạng sôi nổi, lôi hàng triệu phụ nữ, nông dân, công nhân, bác sỹ, giáo viên, ca sỹ, niên xung phong, mậu dịch viên, dân quân… miền Bắc XHCN thi đua sản xuất, công tác, động viên chồng lên đường chiến đấu, nhà vừa chăm lo gia đình, vừa sẵn sàng chiến đấu phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương vững chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Với khí cách mạng tình cảm sâu sắc “tất tiền tuyến”, “tất miền Nam ruột thịt”, lớp lớp chị em hăng hái, dũng cảm “tay cày, tay súng”, “sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm", “một người làm việc hai”, “đường cày đảm đang”, “tiếng hát át tiếng bom”… Trên mặt trận sản xuất, chiến đấu xuất đơn vị mang tên Ba đảm như: lớp bổ túc, cửa hàng, phân xưởng, hợp tác xã, cánh đồng, bệnh viện… Chưa phụ nữ ghi công nhiều sổ vàng đất nước thời kỳ Ba đảm đang: 42 chị tập thể tuyên dương Anh hùng, 5.000 chiến sỹ thi đua, 1718 chị thưởng huy hiệu Bác Hồ gần triệu chị em đạt danh hiệu “Ba đảm đang” Phong trào “Ba đảm đang” có ý nghĩa toàn diện tư tưởng, trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống lao động sáng tạo, ý chí tự cường phấn đấu vươn lên phụ nữ miền Bắc Phong trào nâng trách nhiệm, vị trí người phụ nữ lên tầm cao mới, tạo bước ngoặt lịch sử phát triển phụ nữ phong trào phụ nữ Hơn bốn thập kỷ trôi qua, học kinh nghiệm rút từ phong trào “Ba đảm đang” vẹn nguyên giá trị, mà hết học lãnh đạo sáng suốt Đảng, nhân tố định thành công phong trào Được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ, thân phụ nữ thấm nhuần ý nghĩa cách mạng phong trào, hăng hái tâm vươn lên, sẵn sàng gánh vác, làm tròn nhiệm vụ Sự thành công phong trào Đảm cho thấy nhạy bén nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng Hội LHPN VN chủ trương, biện pháp động viên, tạo điều kiện phát huy khả phụ nữ, phù hợp với yêu cầu đất nước Thưa quý vị đại biểu, Thưa toàn thể chị em, Hôm nay, nhìn lại lịch sử hào hùng phụ nữ Việt Nam dịp để ôn lại kỷ đấu tranh không mệt mỏi bình đẳng tự phụ nữ khắp hành tinh Cách tròn 107 năm, Đại hội phụ nữ quốc tế lần thứ lao động nữ họp Cô-pen-ha-gen (Thủ đô nước Đan Mạch) định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh phụ nữ với hiệu: Ngày làm việc giờ; việc làm ngang nhau; bảo vệ bà mẹ trẻ em Từ ngày 8/3 trở thành ngày truyền thống phụ nữ lao động toàn giới, ngày hội phụ nữ giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực quyền nam nữ bình đẳng Trải qua 107 năm, quốc gia đạt thành tựu định bình đẳng giới, nhiên mục tiêu cần tiếp tục phấn đấu Năm nay, kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ ...Chuyên đề 21: NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ I. CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ 1. Chức trách của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đại hội (đại biểu) phụ nữ xã là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Liên hiệp phụ nữ xã. Đại hội tổ chức 5 năm một lần. Đại hội bầu ra Ban chấp hành, Ban chấp hành họp phiên đầu tiên bầu ra Ban thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Chủ tịch cơ sở Hội là người đứng đầu tổ chức cơ sở Hội, phụ trách chung công việc của Ban Chấp hành, có trách nhiệm chính trong công việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chấp hành, quán xuyến mọi mặt công tác của cơ sở Hội. Chủ tịch cơ sở Hội là người chịu trách nhiệm chính, tham mưu cho cấp ủy về công tác vận động phụ nữ và trực tiếp quan hệ với chính quyền, với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ của Hội. Hội Liên hiệp phụ nữ xã là nền tảng của tổ chức Hội, được thành lập theo đơn vị xã. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã thay mặt Ban chấp hành, Ban thường vụ chỉ đạo, giải quyết các công việc thường xuyên của cơ quan, triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữChủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là người đứng đầu tổ chức Hội cấp xã, chịu trách nhiệm chung trước Ban chấp hành phụ nữ xã, trước cấp uỷ địa phương và Hội cấp trên về phong trào phụ nữ, công tác Hội. - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã có nhiệm vụ tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động; điều hành giải quyết công việc của Hội, tham mưu đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ Hội. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, kiểm tra. - Tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ, chế độ chính sách, lồng ghép giới…thông qua văn bản hoặc qua các cuộc họp giao ban định kì, cuộc gặp mặt trực tiếp. Thông qua đó, cấp ủy địa phương hiểu nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, nắm vững phong trào và hoạt động của Hội, có chỉ đạo thích hợp, tạo điều kiện cho các cấp Hội hoạt động phương thức tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chủ tịch Hội phụ nữ xã phải nắm vững luật pháp chính sách, có kỹ năng tham mưu, kỹ năng báo cáo, trình bày, kỹ năng soạn thảo văn bản… - Phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức như Ngân hàng, Y tế, Giáo dục…thực hiện các hoạt động của Hội như giúp phụ nữ nghèo vay vốn ủy thác, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa mù chữ, xây dựng gia đình… dưới các hình thức kí kết liên tịch, phối hợp tổ chức thực hiện. Để làm tốt phương thức này đòi hỏi chủ tịch Hội phụ nữ xã phải tích cực, chủ động, sáng tạo và có các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phối hợp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và thực hiện các đề án. - Triển khai hoạt động đến các chi/tổ phụ nữ thông qua các qui chế, kế hoạch, hướng dẫn, qua các cuộc họp giao ban định kỳ trong Ban chấp hành, chi/tổ trưởng, qua đó, các hoạt động được thông suốt. Chủ tịch Hội phụ nữ xã phải có kỹ năng trình bày, kỹ năng chỉ đạo, điều hành, kỹ năng phân cấp ủy quyền… - Huy động cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia vào việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ nhằm phát huy nội lực của phụ nữ và huy động các nguồn lực trong xã hội. Chủ tịch Hội phụ nữ xã cần có các kĩ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tổ chức các hoạt động. II. NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ 1. Kỹ năng nắm bắt phản ánh tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ 1.1. Khái niệm, biểu hiện tâm tư nguyện vọng Tâm tư, nguyện vọng là trạng thái tâm lí thể hiện mong muốn, nhu cầu cần được đáp ứng về một vấn đề nhất định những chưa được đề đạt đến cấp có thẩm quyền hoặc chưa được thoả mãn do đó gây nên những băn khoăn, bức xúc của cá nhân hoặc nhóm. Cá nhân hoặc nhóm thường có nhu cầu, nguyện vọng riêng biệt khác nhau về mọi mặt trong đời sống con người như các quyền, lợi ích về vật chất, tinh thần, tình cảm. Biểu 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ KIM OANH VAI TRÒ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ KIM OANH VAI TRÒ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số : 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Anh HÀ NỘI - 2012 3 4 MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 6 1.1. Cơ sở lý luận 6 1.1.1. Khái niệm về quản lý nhà nước và vai trò của các đoàn thể nhân dân 6 1.1.2. Chủ trương, quan điểm của Đảng 9 1.1.3. Các quy định của pháp luật 12 1.1.4. Quy định của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 17 1.2. Cơ sở thực tiễn 21 1.2.1. Hệ thống tổ chức 21 1.2.2. Đội ngũ cán bộ 22 1.2.3. Nguồn lực tài chính 24 1.2.4. Hội viên 25 Chương 2: THỰC TRẠNG THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 26 2.1. Công tác chỉ đạo, cụ thể hóa vai trò tham gia quản lý nhà nước vào hoạt động Hội 26 2.2. Kết quả đạt được trong tham gia quản lý nhà nước và nguyên nhân 28 2.2.1. Những kết quả chính 28 2.2.1.1. Tham gia xây dựng luật pháp, chính sách 28 2.2.1.2. Tham gia tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách 32 2.2.1.3. Kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện luật pháp, chính sách của Nhà nước 44 2.2.2. Nguyên nhân đạt được các kết quả 49 2.2.2.1. Nguyên nhân chủ quan 49 2.2.2.2. Nguyên nhân khách quan 49 2.3. Hạn chế trong việc tham gia quản lý nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nguyên nhân hạn chế 50 2.3.1. Những hạn chế 50 2.3.2. Nguyên nhân của hạn chế 52 2.3.2.1. Nguyên nhân chủ quan 52 2.3.2.2. Nguyên nhân khách quan 53 Chương 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ, HIỆU QUẢ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 56 3.1. Sự cần thiết phải nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia quản lý nhà nước của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 56 3.1.1. Yêu cầu về phát huy quyền dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 56 3.1.2. Yêu cầu về phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân nói chung, Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng trong quản lý nhà nước 58 3.1.3. Yêu cầu khắc phục những hạn chế trong tham gia quản lý nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian qua 59 3.1.4. Yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 59 5 6 tác Hội và vai trò tham gia quản lý nhà nước nói riêng phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước 3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia quản lý nhà nước của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thời gian tới 61 3.2.1. Giải pháp về thể chế, chính sách 61 3.2.2. Giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước 65 3.2.3. Giải pháp đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 68 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC 80 4 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài                . Nh   Mác -                  Sự đời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930) Lịch sử dân tộc Việt Nam lịch sử đấu tranh dựng nước giữ nước, đó, phụ nữ Việt Nam giữ vai trò trọng yếu Phụ nữ Việt Nam vốn sinh đất nước với văn minh nông nghiệp, dựa tảng nghề trồng lúa nước thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam trở thành lực lượng lao động Bên cạnh đó, nước ta luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ Từ thực tế mà người phụ nữ Việt Nam có sắc phong cách riêng: họ chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; người giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc giữ gìn, phát triển sắc tinh hoa văn hoá dân tộc; người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu sản sinh hệ anh hùng dân tộc anh hùng Dưới chế độ phong kiến đế quốc, phụ nữ lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên có yêu cầu giải phóng sẵn sàng theo cách mạng Ngay từ ngày đầu chống Pháp, phụ nữ tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, có nhiều phụ nữ tiếng tham gia vào tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai Từ năm 1927 tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, nhóm tương tế, tổ học nghề tổ chức có tính chất riêng giới nữ như: - Năm 1927 nhóm chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy ba chị em làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten học chữ - Nhóm chị Thái Thị Bôi có chị Lê Trung Lương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thuyên tham gia sinh hoạt trường nữ học Đồng Khánh - Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ Tân Việt Nhóm liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng Vinh - Năm 1930, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, nhân dân đấu tranh thành lập quyền Xô Viết 300 xã Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập tham gia lãnh đạo đấu tranh 4.000 nông dân hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, có hàng ngàn phụ nữ tham gia - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập Cương lĩnh Đảng ghi: “Nam nữ bình quyền” Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ lực lượng quan trọng cách mạng đề nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng Chính mà ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ thức thành lập Sự kiện lịch sử thể sâu sắc quan điểm Đảng vai trò phụ nữ cách mạng, tổ chức phụ nữ, nghiệp giải phóng phụ nữ * Chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, vận động xã hội thực bình đẳng giới * Nhiệm vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam: Tuyên truyền, giáo dục trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; Vận động tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨCTRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2016-2017 Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa thầy cô giáo! Hôm trường TH Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 20162017, thay mặt hội cha mẹ học sinh trường, xin gửi đến quý vị đại biểu, thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp Kính thưa hội nghị ! Được nghe nhà trường báo cáo kết đạt năm học 2015 – 2016 tiêu biện pháp năm học 2016 – 2017 tin tưởng rằng: sau Hội nghị này, kết dạy học thầy trò Trường tiểu học Nguyễn Huệ tiếp tục nâng lên đạt kết cao Kính thưa thầy cô giáo! Những hệ học sinh vào trường lớn lên, đến lúc phải chia tay thầy cô giáo Đó quy luật Nhân Hội cha, mẹ học sinh thay đổi để theo đến bậc học khác nhau, mong muốn góp phần công sức nhỏ bé nhà trường , xã hội vun đắp cho nghiệp trồng người Chỉ có thầy cô lại, xanh sân trường đến mùa trút lại vươn cao, tiếp tục tỏa bóng mát che chở cho em hàng ngày, lặng lẽ dìu dắt bước, lặng lẽ quyên đàn em thân yêu Năm tháng qua , xanh trở thành cổ thụ Những nếp chân chim khuôn mặt cô giáo kính yêu ngày nhiều Tóc quý, thầy quý cô ngày trắng màu bụi phấn Những năm tháng vất vã, có ngào xen đắng cay, có niềm vui học trò đạt giải cao huyện, tỉnh Quấc gia, có nốt trầm buồn sâu lắng có em chưa ngoan, có phụ huynh chưa chia thông cảm, có người cho nghiệp giáo dục riêng ngành giáo dục Nhưng vượt lên tất cả, niềm vui lớn thầy cô giáo ánh mắt học trò , tiếng trống trường rộn rã , ngân vang bất chấp nắng, gió tây nguyên, bất chấp bao vất vả mà không nghề có , xứng đáng với cao đặc biệt mà xã hội dành riêng cho nghề giáo Nhiều năm qua, hệ giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Huệ đoàn kết lòng, mang tri thức tâm hồn khai sáng cho lớp lớp học sinh, với giá trị nhân văn đo đếm Quý thầy, cô giáo xây đắp nên thương hiệu giáo dục chất lượng - Thương hiệu Trường tiểu học Nguyễn Huệ! Để cha, mẹ học sinh mong ước khao khát muốn học tập rèn luyện tự nguyện trở thành thành viên không biên chế nhà trường với nhà trường gánh vác phần công việc mong giảm bớt gánh nặng cho thầy cô Kính thưa thầy cô giáo! Năm học nhà trường khởi đầu tốt đẹp, hội nghị cán - công chức – viên chức hôm tiến hành xây dựng tiêu vạch phương hướng để thầy trò Trường Nguyễn Huệ hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ năm học.2016 – 2017 Hội cha mẹ học sinh xin sát cánh bên cạnh thầy trò nhà trường, chia, đồng hành, cố gắng điều kiện để góp thêm niềm vui nho nhỏ niềm vui thắng lợi chung tập thể giáo viên học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ Thay mặt cho gần 800 cha mẹ học sinh Kính chúc thầy, cô giáo khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, nhiệt huyết đàn em thân yêu Kính chúc sức khoẻ quý vị đại biểu Chúc hội nghị thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn./ ... tiến phụ nữ củng cố Với 90% phụ nữ biết đọc, biết viết, 80% phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế, 25% nữ đại biểu Quốc Hội, đ/c nữ Bí thư TW Đảng, đ/c nữ Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc Hội, ... định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh phụ nữ với hiệu: Ngày làm việc giờ; việc làm ngang nhau; bảo vệ bà mẹ trẻ em Từ ngày 8/3 trở thành ngày truyền thống phụ nữ lao... nay, kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Liên hợp quốc lấy chủ đề “các quyền bình đẳng, hội bình đẳng: tiến cho tất cả” làm tinh thần chủ đạo cho hoạt động kỷ niệm Ngày lễ quan trọng nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài phát biểu của chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ ngày 8-3, Bài phát biểu của chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ ngày 8-3, Bài phát biểu của chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ ngày 8-3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay