Lời bài hát: Cả một trời thương nhớ

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:31

Afghanistan So long as there is the earth and the heavens; So long as the world endures; So long as there is life in the world; So long as a single Afghan breathes; There will be this Afghanistan. Long live the Afghan nation. Long live the Republic. Forever there be our national unity; Forever there be the Afghan nation and the Republic. Forever the Afghan nation, the Republic and National Unity - National Unity. Albania United around the flag, With one desire and one goal, Let us pledge our word of honour To fight for our salvation Only he who is a born traitor Averts from the struggle. He who is brave is not daunted, But falls - a martyr to the cause. Algeria We swear by the lightning that destroys, By the streams of generous blood being shed, By the bright flags that wave, Flying proudly on the high djebels, That we are in revolt, whether to live or to die, We are determined that Algeria should live, So be our witness -be our witness -be our witness! We are soldiers in revolt for truth And we have fought for our independence. When we spoke, nobody listened to us, So we have taken the noise of gunpowder as our rhythm And the sound of machine guns as our melody, We are determined that Algeria should live, So be our witness -be our witness -be our witness! From our heroes we shall make an army come to being, From our dead we shall build up a glory, Our spirits shall ascend to immortality And on our shoulders we shall raise the Standard. To the nation's Liberation Front we have sworn an oath, We are determined that Algeria should live, So be our witness -be our witness -be our witness! The cry of the Fatherland sounds from the battlefields. Listen to it and answer the call! Let it be written with the blood of martyrs And be read to future generations. Oh, Glory, we have held out our hand to you, We are determined that Algeria should live, So be our witness -be our witness -be our witness! Andorra The great Charlemagne, my Father, from the Saracens liberated me, And from heaven he gave me life of Meritxell the great mother. I was born a princess, a maiden neutral between two nations. I am the only remaining daughter of the Carolingian empire Believing and free for eleven centuries, believing and free I will be. The laws of the land be my tutors, and my defender Princess! Angola O Fatherland, we shall never forget The heroes of the Fourth of February. O Fatherland, we salute your sons Who died for our Independence. We honour the past and our history As by our work we build the New Man. (repeat previous two lines) CHORUS Forward, Angola! Revolution through the power of the People! A United Country, Freedom, One People, one Nation! (repeat chorus) Let us raise our liberated voices To the glory of the peoples of Africa. We shall march, Angolan fighters, In solidarity with oppressed peoples. We shall fight proudly for Peace Along with the progressive forces of the world. (repeat previous two lines) Argentina Mortals! Hear the sacred cry; Freedom! Freedom! Freedom! Hear the noise of broken chains. See noble Equality enthroned. The United Provinces of the South Have now displayed their worthy throne. And the free peoples of the world reply; We salute the great people of Argentina! (repeat) And the free peoples of the world reply; We salute the great people of Argentina! (repeat previous two lines) CHORUS May the laurels be eternal That we knew how to win. Let us live crowned with glory, Or swear to die gloriously. (repeat three times) Armenia Our fatherland, free and independent, That lived from century to century His children are calling Free independent Armenia. (repeat previous two lines) Here brother, for you a flag, That I made with my hands Nights I didn't sleep, With tears I washed it. (repeat previous two lines) Look at it, 3 colours It's our gifted symbol. Let it shine against the enemy. Let Armenia always be glorius. (repeat previous two lines) Lời hát: Cả Một Trời Thương Nhớ Cả trời thương nhớ sản phẩm âm nhạc Hồ Ngọc Hà, mang đậm màu sắc điện ảnh âm nhạc thập niên trước Theo đó, nữ ca sỹ hóa thành quý cô phòng trà với mối tình đẹp anh chàng sĩ quan Họ trải qua khoảnh khắc ngào đầy lãng mạn kỳ nghỉ phép ngắn ngủi Bài hát: Cả Một Trời Thương Nhớ - Hồ Ngọc Hà Cả trời thương nhớ Một trời ngu ngơ, trời ngây thơ Cả đời lầm lỡ, để bơ vơ, để tan vỡ Chỉ nước mắt rơi Chỉ nỗi nhớ muốn cất lời Chỉ ngón tay buông xuôi Trong mơ thấy người nơi dịu dàng mê say Khi mơ tắt nhìn lại xung quanh nước mắt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cần người bên em lúc Cần người đan ngón tay Cần bờ vai ấm cho em ngủ say Nếu xem đời Yêu bình yên thôi, yêu không rời Hãy bên sánh bước chung đôi Cùng đến nơi gọi hạnh phúc Nếu xem đời Xin đừng buông lơi tiếng yêu hời Để lại đời vấn vương trời nhớ thương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí =======================&###34Như một vết thương.ŒĐờiŒˆ«««««««««sẽˆˆ««««.buồn nhưœ»»»»Jmộtˆ««««««««««««««ˆchiềuˆˆ««««.naoHônœ»»»»Jnhau«««««««««ˆˆlầnTrònh công Sơnœ»»»».cuối hônˆ««««jˆ«««««««««nhauˆ˙««««lần đầu đời«««««««««ˆ_sẽˆllll ll ll ll ll==========================&###˙__«««««buồn‰dàiˆ_««««j˙««««lâu ôi«««««««««ˆtráiˆ˙««««sầu‰rựcˆ««««j˙»»»»rỡ Đờiœ»»»»»»»»œsẽˆ««««.là chưaœ»»»»Jvộiˆ««««««««««««««ˆˆtìnhˆ««««.sâu hônœ»»»»J ˆ«««««««««nhauˆlầnll ll ll ll ll ll==========================&###œ»»»».cuối hônˆ««««jnhauˆ«««««««««ˆlần˙««««đầu Đờiˆ_«««««««««sẽˆ˙__«««««buồn như«««««««««ˆchiềuˆ˙»»»»hôm c󜻻»»»»»cơnœ ˙««««.mưa˙««««rào Đời«««««««««ˆ_ˆsẽll ll ll ll ll ll==========================&###˙__«««««buồn như«««««««««ˆchiềuˆ˙»»»»đông nắng»»»»»»»œlênœ ˙««««.nươngUˆ««««.dâu Đ㜻»»»Jc󜻻»»»»»nghìnœ ˆ««««.trùng trênœ»»»»Jmôi«««««««««ˆˆngườill ll ll llll ll==========================&###ˆ««««.tình Đ㜻»»»Jdấu«««««««««ˆnụˆ ˆ««««.tàn bênˆ««««jtrong««««««««««ˆˆnụˆ««««.hồng C󜻻»»Jchớmœ»»»»»»»œlạnhˆ««««.lùng trênœ»»»»Jmôi«««««««««ˆˆnồngˆ««««.nàn C󜻻»»Jthoáng«««««««««ˆˆgậpll ll ll ll ll==========================&###ˆ««««.ghềnh trênˆ««««jconˆ««««««««««ˆđường˙««««mòn Đờiˆ«««««««««sẽˆˆ««««.buồn nhưˆ««««jmộtˆ«««««««««vếtˆ˙««««thương Tìnhˆ«««««««««sẽˆˆ««««.buồn nhưˆ««««jlàˆ«««««««««nấmˆll ll ll ll ll==========================&###ˆ««««.hương Ôiœ»»»»J œ»»»»hiuˆ««««.quạnh vớiˆ««««j ˆ««««nếnˆ««««.tàn Bênˆ««««j ˆ««««nỗi˙_««««lòng vắngˆ««««˙__«««««lặng đờiˆ«««««««««sẽˆll ll ll ll ll==========================&###ˆ««««.buồn nhưœ»»»»Jmộtˆ««««««««««««««ˆchiềuˆˆ««««.nao Hônœ»»»»Jnhauˆ«««««««««lầnˆœ»»»».cuối hônˆ««««jnhau«««««««««ˆˆlần˙««««đầu Tình«««««««««ˆ_ˆbỗng˙__«««««là‰bểˆ_««««jll ll ll ll ll==========================&###˙««««dâu Tayˆ«««««««««vẫyˆ˙««««chào‰lạnhˆ««««j˙»»»»lẽo Đờiˆ«««««««««sẽˆˆ««««.buồn nhưˆ««««jmột«««««««««ˆˆvết˙««««.thương./ll ll ll ll ””Yêu người có lẽ Sáng tác: OnlyC - T.I.N Giả vờ tất thứ chưa xảy với anh Lập lờ thứ trước mắt anh chẳng cần sợ sai Nụ cười khác trôi nơi xa Ánh mắt thật lạ nhìn thật khác với ngày qua Tiếng nói yêu anh yêu anh muôn nơi không tồn nơi Ký ức bên em bên em chơi vơi trôi dần xa nơi Điều đến đến đến Trái tim em quan tâm khác yeah yeah ĐK: Nước mắt rơi chẳng nhòa vết son Giá gió trôi bóng hình Và có chẳng thể biết nơi phía sau có anh Vẫn có anh âm thầm đứng gượng cười Yêu người có lẽ cần cho hết Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc giấc mơ Người cố chấp anh anh anh Khoảng cách lớn dần thêm từ chẳng có ngày mai Chẳng trách em vội quên say đắm nơi Cố nuối tiếc chẳng cố níu kéo chẳng Anh anh em em Vậy từ chẳng có hồi âm chẳng lời cho Thôi bận tâm anh không cần đâu giọt lệ tự anh lau Đừng nên cố níu giữ nhớ nhung mệt nhoài Đã trễ để quay trở lại trái tim em nhớ ai ĐK: Nước mắt rơi chẳng nhòa vết son Giá gió trôi bóng hình Và có chẳng thể biết nơi phía sau có anh Vẫn có anh âm thầm đứng gượng cười Yêu người có lẽ cần cho hết Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc giấc mơ Người cố chấp anh anh anh ĐK: Nước mắt rơi chẳng nhòa vết son Giá gió trôi bóng hình Và có chẳng thể biết nơi phía sau có anh Vẫn có anh âm thầm đứng gượng cười Yêu người có lẽ cần cho hết Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc giấc mơ Người cố chấp anh anh anh ĐK: Nước mắt rơi chẳng nhòa vết son Giá gió trôi bóng hình Và có chẳng thể biết nơi phía sau có anh Vẫn có anh âm thầm đứng gượng cười Yêu người có lẽ cần cho hết Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc giấc mơ Người cố chấp anh anh anh Mưa rơi trôi nhẹ vết sâu Yêu người có lẽ Là cho hết ú u La la la la Thua người dưng Sáng tác: Tô Tài Năng Đời biết trước, ngày mai ta sao? Cuộc sống bao, đâu, không mến thương Người lao đao, người sống sang giàu Anh em nhà, mà không thấy đau lòng hay Đời lá, ngày mai gió bay xa (Gió bay xa) Dù trước dù sau, sinh tử không qua, Bạc tiền lợi danh, bỏ đành Toan tính giật giành, tình anh em thua người dưng (Toan tính giật giành tình anh em thua người dưng) Điệp khúc: Một người dưng, có nghĩa có tình (Có nghĩa có tình), Đôi không nghĩ cho Giúp người xa muốn trả ơn Mà sao? (Mà sao?) Ta anh em nhà, chung dòng máu Sanh đủ điều, rào trước đón sau Này ơi, nhớ lấy câu “Anh em bát nước đầy Gà chung mẹ, hoài đá nhau”! Cuộc sống có nhiều Tiền tài vật chất làm thay đổi Anh em thủ túc tình thân Dường quên đạo lý làm người ***** Đời lá, ngày mai gió bay xa (Gió bay xa) Dù trước dù sau, sinh tử không qua, Bạc tiền lợi danh, bỏ đành Toan tính giật giành, tình anh em thua người dưng (Toan tính dật giành tình anh em thua người dưng) Điệp khúc: Một người dưng, có nghĩa có tình (Có nghĩa có tình), Đôi không nghĩ cho Giúp người xa muốn trả ơn Mà sao? (Mà sao?) Ta anh em nhà, chung dòng máu Sanh đủ điều, rào trước đón sau Này ơi, nhớ lấy câu “Anh em bát nước đầy Gà chung mẹ, hoài đá nhau”! “Anh em bát nước đầy Rách lành đùm bọc, đỡ đần có nhau" Cả Nhà Thương Nhau Rhythm: Polka Tone: Music Box Nhạc lời: Phan Văn Minh  = 120                                 F Ba thương Dm giống mẹ Mẹ  thương C B    F                                Gm giống ba Cả nhà ta yêu thương                                   C7 F Xa F nhớ gặp cười Búp Bê Nhạc lời: Mông Lợi Chung Rhythm: Polka Tone: Music Box  = 119                  G7 C Em búp bê đáng yêu                   G7 C bé tí C teo không 16 khóc nhè ... Cùng đến nơi gọi hạnh phúc Nếu xem đời Xin đừng buông lơi tiếng yêu hời Để lại đời vấn vương trời nhớ thương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát: Cả một trời thương nhớ, Lời bài hát: Cả một trời thương nhớ, Lời bài hát: Cả một trời thương nhớ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay