Đánh giá kiến trúc nhà ở thấp tầng trong khu nhà ở hoàn sơn tiên du bắc ninh (tt)

18 36 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRỊNH QUANG MINH ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN – TIÊN DU – BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC Hà Nội, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRỊNH QUANG MINH KHÓA: 2015 – 2017 ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN – TIÊN DU – BẮC NINH Chuyên ngành: Kiến Trúc Mã số: 60.58.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS KTS ĐẶNG ĐỨC QUANG Hà Nội, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI TRỊNH QUANG MINH KHÓA: 2015 – 2017 ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN – TIÊN DU – BẮC NINH Chuyên ngành: Kiến Trúc Mã số: 60.58.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS KTS ĐẶNG ĐỨC QUANG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Học viên xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa sau Đại học, thầy cô giáo trường tận tình hướng dẫn, giảng dạy truyền thụ kiến thức bổ ích để ứng dụng vào trình thực luận văn trình công tác sau Xin chân thành hướng dẫn quý báu nhiệt tình PGS TS KTS Đặng Đức Quang, người hướng dẫn, bảo, khích lệ động viên học viên suốt thời gian nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo hội đồng khoa học có lời khuyên cung cấp cho học viên nhiều tư liệu quý giá để giúp học viên hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng giúp đỡ thầy cô, nhà nghiên cứu đồng nghiệp, bạn bè; nhiên trình thực luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm tất thiếu sót Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017 Trịnh Quang Minh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ rang TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trịnh Quang Minh DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tỷ lệ đất tối thiểu trồng xanh lô đất xây dựng công trình 24 Bảng 2.2 Độ vươn tối đa ban công, mái đua, ô-văng 26 Bảng 2.3 Các phận nhà phép nhô 27 Bảng 2.4 Độ vươn tối đa ban công 42 Bảng 2.5 Diện tích ở, diện tích sử dụng loại hộ 46 Bảng 2.6 Phụ lục nội dung tiêu chuẩn diện tích để thiết kế loại hộ 49 Bảng 2.7 Bảng đánh giá bố cục khuôn viên 62 Bảng 2.8 Bảng đánh giá bố cục mặt 64 Bảng 2.9 Bảng đánh giá hình thức mặt đứng vật liệu sử dụng 65 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Số hiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1 Khu đô thị Đồng Nguyên Hình 1.2 Khu đô thị Nam Từ Sơn Hình 1.3 Khu đô thị Đền Đô Hình 1.4 Vị trí khu nhà Hoàn Sơn Hình 1.5 Mặt tổng thể khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh Hình 1.6 Mặt đứng mẫu nhà liền kề khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 10 Hình 1.7 Mặt tầng điển hình mẫu nhà liền kề 11 Hình 1.8 Ảnh trạng nhà liền kề khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 13 Hình 1.9 Mặt đứng mẫu biệt thự song lập khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 14 Hình 1.10 Bố cục khuôn viên biệt thự khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 15 Hình 1.11 Hiện trạng bố cục khuôn viên biệt thự khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 16 Hình 1.12 Mặt tầng điển hình mẫu biệt thự song lập 17 Hình 1.13 Mặt điển hình mẫu biệt thự đơn lập 18 Hình 1.14 Hình thức mặt đứng mẫu biệt thự khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh Hình 1.15 Lối vào khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 21 Hình 2.1 Quy định khoảng lùi nhà liên kế mặt phố 32 Hình 2.2 Quy định cao độ nhà 38 19-20 Hình 2.3 Quy định độ vươn phận công trình 40 Hình 2.4 Độ vươn cho phép mái đón, mái hè phố 41 Hình 2.5 Quy định móng nhà giáp đường 43 Hình 2.6 Quy định cổng, hàng rào 44 Hình 2.7 Hệ thống trung tâm chuyên ngành thuộc phân khu đô thị Tiên Du 61 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang  Tên đề tài luận văn  Lý chọn đề tài  Mục đích nghiên cứu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Cấu trúc luận văn PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG HUYỆN TIÊN DU – BẮC NINH 1.1 Giới thiệu dự án xây dựng khu nhà thấp tầng huyện Tiên Du – Bắc Ninh 1.1.1 Các dự án nhà thấp tầng huyện Tiên Du 1.1.2 Dự án khu nhà Hoàn Sơn 1.2 Thực trạng kiến trúc xây dựng nhà thấp tầng khu nhà Hoàn Sơn – Tiên Du - Bắc Ninh 1.2.1 Thực trạng kiến trúc xây dựng nhà liền kề 1.2.2 Thực trạng kiến trúc xây dựng nhà biệt thự 13 1.3 Những vấn đề kiến trúc xây dựng nhà thấp tầng khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN – TIÊN DU - BẮC NINH (XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ) 24 2.1 Các sở pháp lý 24 2.2 Cơ sở lý thuyết 49 2.3 Cơ sở thực tiễn 56 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 56 2.3.2 Điều kiện văn hóa – xã hội 57 2.3.3 Định hướng phát triển huyện Tiên Du 60 2.4 Lập bảng đánh giá 61 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN - BẮC NINH 66 3.1 Quan điểm đánh giá 66 3.2 Đánh giá kiến nhà thấp tầng khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 66 3.3 Định hướng giải pháp 91 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Ts KTS Lê Trọng Bình (2006), Bài giảng chuyên đề: Thiết kế đô thị, khoa Sau đại học, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Bộ Xây dựng (1997), Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tập III, Nxb Xây dựng Bộ Xây dựng (2007), Phong cách kiến trúc tiêu chí đánh giá, phê bình công trình kiến trúc, viết Trần Tiến Đạt (2008), Giải pháp kiến trúc mặt đứng nhà liên kế khu đô thị mới, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trần Huy Hùng (2012), Tổ chức không gian kiến trúc nhà khu đô thị Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Nhuần (2008), Thiết kế bề mặt kiến trúc nhà biệt thự phù hợp với khí hậu nhiệt đới Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trần Đình Quang (2008), Đánh giá giải pháp thiết kế thích ứng khí hậu kiến trúc biệt thự xây Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh (2015), Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Lê Phúc Thắng (1998), Kiến trúc biệt thự khu phù hợp với đặc điểm khí hậu Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 10 Gs Ts KTS Nguyễn Đức Thiềm (2007), Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng, nhà nhà công cộng, Nxb Khoa học kỹ thuật 11 Đỗ Thành Thuận (2011), Đánh giá kiến trúc biệt thự xây dựng khu đô thị khu vực phía Đông Bắc Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CÁC TRANG WEB THAM KHẢO: 12 http://www.cdco.com.vn/news_detail_vn_6.html 13 http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tran-lan-du-an-chon-tien-1364111269.htm 14 http://cand.com.vn/Kinh-te/Nhieu-khu-do-thi-moi-bi-bo-hoang-136015/ 15 http://landtoday.net/e-am-biet-thu-khu-do-thi-tien-son-bac-ninh-d8446.html 16 http://kientaoviet.vn/kien-truc-nha-dep.html 17 http://batdongsan.com.vn/khu-do-thi-moi-tu-son-bn/kdt-dong-nguyenpj2232 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Hiện nay, Việt Nam giai đoạn tăng trưởng kinh tế bật xã hội đà phát triển, theo dân số ngày gia tăng đô thị mở rộng Mặt khác, dân số tập trung số đô thị lớn, dân số đô thị lân cận xung quanh bị tăng trưởng chậm, chí giảm dân số - Để tạo phát triển cân cho hệ thống đô thị, cần trọng thu hút đầu tư để phát triển đô thị đối trọng quanh đô thị lớn Bắc Ninh tỉnh nằm tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cửa ngõ phía Đông Bắc thủ đô Hà Nội Nhờ vị trí địa lý thuận lợi với chế giải pháp phát triển kinh tế hợp lý, Bắc Ninh khai thác tiềm có tỉnh để trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa phụ trợ, thành phố vệ tinh quan trọng cho Hà Nội Hàng loạt dự án khu đô thị, nhà triển khai Bắc Ninh tầm nhìn quy hoạch đến năm 2030 - Với lý trên, việc đánh giá thống kê khu biệt thự nhà liền kề khu nhà Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh có lý luận thực tiễn cao, nhằm phát ưu, nhược điểm công trình xây dựng, từ làm sở định hướng cho công trình sau Mục đích nghiên cứu Đánh giá ưu, nhược điểm việc thiết kế xây dựng nhà thấp tầng khu nhà Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh 2 Đưa định hướng chung giải pháp thiết kế cho nhà khu nhà Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh áp dụng khu đô thị toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh Đối tường phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: nhà thấp tầng bao gồm biệt thự nhà liền kề - Phạm vi nghiên cứu: khu nhà Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát trạng, thu thập thông tin, công trình nhà biệt thự nhà liền kề Hoàn Sơn – Tiên Du – Bắc Ninh - Phương pháp phân tích, đánh giá liệu thu thập - Phương pháp tổng hợp sở luận cứ, tổng hợp đưa nhận xét, đặc điểm, từ làm sở cho việc đánh giá, kết luận - Phương pháp đối chiếu so sánh để đánh giá Cấu trúc luận văn Luận văn cấu trúc gồm phần: Mở đầu, nội dung, Kết luận kiến nghị: Phần Mở đầu - Lý chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu giới hạn đề tài - Nội dung nghiên cứu - Tiếp cận phương pháp nghiên cứu Phần Nội dung Chương 1: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG HUYỆN TIÊN DU – BẮC NINH Chương 2: CỞ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI HOÀN SƠN – TIÊN DU – BẮC NINH (XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ) 3 Chương 3: ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN – BẮC NINH Phần Kết luận kiến nghị Các tài liệu tham khảo THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 93 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Qua nghiên cứu đánh giá kiến trúc nhà thấp tầng khu nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh, nhà khu có số đặc điểm chung như: * Về bố cục tổng thể: công trình có bố cục tổng thể hợp lý; nhóm nhà tận dụng tối đa hướng tốt để lấy ánh sáng thông gió tự nhiên Các mẫu biệt thự có bố trí tốt, đảm bảo có tối thiểu mặt thoáng, nhiên diện tích không gian xanh chưa trọng (chỉ chiếm 10-15% tổng diện tích đất xây dựng); diện tích sân lát gạch lớn Các công trình chưa trọng đến cảnh quan sân vườn, mặt nước…, yếu tố làm đẹp cho nhà cải thiện vi khí hậu nhà công trình Cần nâng diện tích không gian xanh lên 20% tổng diện tích đất xây dựng tiêu chuẩn đề ra; đồng thời kết hợp thủ pháp cải thiện vi khí hậu sử dụng hàng rào xanh ngăn chia, bổ sung thêm mặt nước, tiểu cảnh…, để tạo môi trường sống tốt cho người sử dụng * Về bố cục mặt bằng: bố cục mặt mẫu nhà hợp lý: mẫu biệt thự số mẫu biệt thự song lập có bố trí không gian chức tốt, đảm bảo tiện nghi phù hợp với đặc tính sinh hoạt địa phương Đa số phòng chức mẫu nhà có diện tích đầy đủ theo tiêu chuẩn thiết kế (trên 75%), phòng có khả tiếp cận ánh sáng thông gió tự nhiên tốt * Về hình thức mặt đứng: công trình có hình thức mặt đứng không thống theo ngôn ngữ; kiến trúc mặt đứng mang tính tự phát không theo nguyên tắc chung Đa số công trình thiết kế theo phong cách cổ điển tân cổ điển chưa có tìm hiểu kỹ nên dẫn đến tình trạng kệch cỡm, lai tạp Một số mẫu nhà thiết kế với phong cách đại 94 (chiếm khoảng 10%) kết hợp với công trình lân cận nên không tạo khối thống hoàn chỉnh * Về vật liệu sử dụng: công trình nhà thấp tầng sử dụng vật liệu phù hợp với địa phương, vật liệu phổ biến với giá thành hợp lý, có độ bền tốt Tuy nhiên phối hợp vật liệu, đặc biệt kết hợp màu sắc công trình chưa tốt, không tạo ấn tượng Có số công trình (khoảng 1-2%) có màu sắc phản cảm, ảnh hưởng đến mỹ quan xung quanh Kiến nghị: Trong thiết kế quy hoạch cần khảo sát kỹ tổng thể công suất phục vụ khu đô thị nhằm đưa giải pháp số lượng biệt thự hợp lý Khi thiết kế cần nghiên cứu rõ ràng điều kiện khí hậu địa phương để từ đưa phương án tối ưu nhằm giảm tác động xấu môi trường công trình Cần nghiên cứu, áp dụng công nghệ vật liệu xây dựng để giúp giảm thời gian, chi phí xây dựng công trình; đặc biệt cần ưu tiên vật liệu có tính bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương để làm giảm tác động đến môi trường tận dụng nguồn lượng tự nhiên (nắng, gió…) trờ thành lượng phục vụ nhu cầu sử dụng người dân Để tránh tình trạng biệt thự xây xong bỏ hoang người dân tự ý cải tạo, biến tấu thống nhất, cần quan chức thực nghiêm ngặt khâu quản lý xây dựng công trình Có thể áp dụng biện pháp xây dựng biệt thự mẫu khu đô thị sau xem xét ý kiến, tâm lý người dân trước nhân rộng số lượng nhằm giải nhược điểm tồn đề tài ... đánh giá 61 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN - BẮC NINH 66 3.1 Quan điểm đánh giá 66 3.2 Đánh giá kiến nhà thấp tầng khu nhà Hoàn. .. Phần Nội dung Chương 1: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG HUYỆN TIÊN DU – BẮC NINH Chương 2: CỞ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TẠI HOÀN SƠN – TIÊN DU – BẮC NINH (XÂY... nhà Hoàn Sơn – Bắc Ninh 22 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ ĐỂ ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC NHÀ Ở THẤP TẦNG TRONG KHU NHÀ Ở HOÀN SƠN – TIÊN DU - BẮC NINH (XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ) 24 2.1 Các sở pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kiến trúc nhà ở thấp tầng trong khu nhà ở hoàn sơn tiên du bắc ninh (tt) , Đánh giá kiến trúc nhà ở thấp tầng trong khu nhà ở hoàn sơn tiên du bắc ninh (tt) , Đánh giá kiến trúc nhà ở thấp tầng trong khu nhà ở hoàn sơn tiên du bắc ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay