Bai giang HD hoc (1)

44 93 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:42

Chơi mà học: thông qua chơi trẻ học được nhiều điều nhưng có thể không được lập kế hoạch trước cho việc học – học không chính thức (nhưng trẻ được chủ động, tự do, tự lực nhiều hơn)Học bằng chơi: học chính thức có bài bản nhất định việc học là có chủ định của người lớn được lập kế hoạch trước. Các hoạt động hình thành, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, thái độ … cho trẻ được thiết kế thông qua chơi (người lớn chủ động lập kế hoạch giáo dục dựa trên sự hiểu biết về trẻ)Kỹ thuật xây dựng kế hoạch một hoạt động họcgiáo ánlà cụ thể, chi tiết của: B1,2,3,4 = Lập KH B5 = Thực hiện LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO Hỏi - đáp • Cách hiểu bạn: Chơi Học Điểm khác biệt Học Chơi Chơi mà học - Học chơi • Chơi mà học: thông qua chơi trẻ học nhiều điều không lập kế hoạch trước cho việc học – học không thức (nhưng trẻ chủ động, tự do, tự lực nhiều hơn) • Học chơi: học thức - có định - việc học có chủ định người lớn - lập kế hoạch trước Các hoạt động hình thành, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, thái độ … cho trẻ thiết kế thông qua chơi (người lớn chủ động lập kế hoạch giáo dục dựa hiểu biết trẻ) Bạn suy nghĩ sơ đồ ĐIỀU CHỈNH LẬP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN Kỹ thuật xây dựng kế hoạch hoạt động học/giáo án cụ thể, chi tiết của: B1,2,3,4 = Lập KH B5 = Thực Việc học trẻ trở nên hiệu hơn, hấp dẫn hơn, đa dạng tiến việc lập kế hoạch giáo viên thực tốt • Giáo viên phải liên tục: Lập kế hoạch  Thực hiện Đánh giá  Điều chỉnh  Lập kế hoạch cho thời gian tiếp theo, để đáp ứng với nhu cầu, hứng thú học tập trẻ II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.2 Thực nhiệm vụ học tập: • Trong bước giáo viên cần lưu ý : + Chuẩn bị câu hỏi, lời dẫn, đồ dùng…để giúp trẻ quan sát, làm thử, giải tình mà chứa đựng nội dung kiến thức, kỹ học II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.2 Thực nhiệm vụ học tập: • Trong bước giáo viên cần lưu ý : + Các câu hỏi đưa nhằm để dẫn dắt trẻ, gợi ý, hỗ trợ để trẻ tự tìm câu trả lời Lưu ý đưa loại câu hỏi gợi mở, câu hỏi phân tích, đánh giá: sao, nào, cháu biết? làm ? II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.2 Thực nhiệm vụ học tập: • Trong bước giáo viên cần lưu ý : + Dành thời gian để trẻ suy nghĩ Khuyến khích trẻ sáng tạo, cố gắng thể hiện, tìm cách làm, cách giải khác với bạn, lựa chọn cách tốt II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.2 Thực nhiệm vụ học tập: • Trong bước giáo viên cần lưu ý : + Khuyến khích trẻ tự kiểm tra lẫn nhau, phát sai nhau, trao đổi giúp đỡ nhau, dẫn cho cách làm, cách chơi, cách đọc, cách đếm đặt câu hỏi II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.2 Thực nhiệm vụ học tập: • Trong bước giáo viên cần lưu ý : + Khuyến khích trẻ chia sẻ điều quan sát diễn đạt hiểu biết Các câu trả lời trẻ hay sai không quan trọng việc biết trẻ suy nghĩ, tìm câu trả lời cách II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.2 Thực nhiệm vụ học tập: • Trong bước giáo viên cần lưu ý : + Chú ý tới trẻ nhút nhát, có khó khăn học tập, giao tiếp đưa câu hỏi dễ hơn, yêu cầu đơn giản hơn, tạo cho trẻ cảm giác thành công, giúp trẻ mạnh dạn tự tin II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.2 Thực nhiệm vụ học tập: • Vai trò giáo viên hướng dẫn, quan sát, hỗ trợ định hướng ý kiến trẻ vào tiến trình nhằm giúp trẻ đạt theo mục đích, yêu cầu đề mà không làm hộ, làm thay hay trả lời thay cho trẻ II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.3 Kết thúc hoạt động học: • Hoạt động nhằm củng cố kiến thức, kỹ vừa tiếp thu, trải nghiệm trẻ thông qua việc sử dụng trò chơi, đặt câu hỏi, nhận định có tính chất tổng kết nội dung cốt lõi hoạt động học II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.3 Kết thúc hoạt động học: • Trẻ có hội củng cố kiến thức, kỹ vừa trải nghiệm tình khác: thay đổi màu, kích cỡ, số lượng, chất liệu, từ ngữ… • Giáo viên trao đổi với cha mẹ trẻ để gắn kết, mở rộng hoạt động cho trẻ thực nhà II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: 3.3 Kết thúc hoạt động học: • Trẻ có hội củng cố kiến thức, kỹ vừa trải nghiệm tình khác: thay đổi màu, kích cỡ, số lượng, chất liệu, từ ngữ… • Giáo viên trao đổi với cha mẹ trẻ để gắn kết, mở rộng hoạt động cho trẻ thực nhà II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: • 3.3 Kết thúc hoạt động học: * Thời gian thu dọn: Trẻ giúp cô cất đồ dùng, học liệu… vào vị trí theo qui định Nơi cất giữ cần có dẫn hình ảnh, màu sắc, ký hiệu… nơi vừa tầm trẻ Đây hội để trẻ hợp tác giải nhiệm vụ, chia sẻ ngôn ngữ với bạn bè… II Tổ chức thực hoạt động học Tiến trình tổ chức hoạt động học: • 3.3 Kết thúc hoạt động học: * Thời gian thu dọn: Cần dành đủ thời gian cho trẻ giáo viên thu dọn, qui ước với trẻ âm bắt đầu – kết thúc thời gian dọn dẹp Khen ngợi, động viên trẻ kịp thời III Vai trò giáo viên • Giáo viên người trợ giúp trẻ • Hướng dẫn, dẫn dắt trẻ tìm câu trả lời • Cho thời gian để trẻ chơi, suy nghĩ giải vấn đề, quan sát đưa ý kiến • Có can thiệp lúc • Điều chỉnh hỗ trợ phù hợp với đối tượng trẻ khác III Vai trò giáo viên • Giáo viên người trợ giúp trẻ • Trải nghiệm: Câu hỏi: Điều xảy ra? Nếu…thì….sao? * Phân tích, khám phá rút kiến thức, kỹ mới: GV đặt câu hỏi gợi mở, câu hỏi phân tích, đánh giá: sao, nào, cháu biết? làm nào? Cần tăng hội cho trẻ sử dụng ngôn ngữ (ngôn ngữ toán học, văn học, nghệ thuật…phù hợp), hội chia sẻ thông tin III Vai trò giáo viên • Giáo viên có tác phong sư phạm, gần gũi trẻ • Thái độ nhẹ nhàng, tình cảm • Câu hỏi, dẫn rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, xác • Quan tâm, lắng nghe trẻ, trả lời câu hỏi trẻ • Động viên, khuyến khích, khen ngợi trẻ kịp thời, phù hợp với tình tính cách trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang HD hoc (1), Bai giang HD hoc (1), Bai giang HD hoc (1), II. Tổ chức thực hiện hoạt động học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay