TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA CỦA CÔNG TY VINAMILK

32 69 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:35

MỞ ĐẦU Chúng ta sống giới mới, giới toàn cầu hóa với thay đổi lớn, đa dạng phức tạp, có ảnh hưởng đến quốc gia doanh nghiệp Trong xu xã hội phát triển nay, kinh tế riêng Việt Nam có nhiều biến chuyển mà chịu ảnh hưởng thay đổi kinh tế giới Các doanh nghiệp phận trực tiếp phải chạy đua với thay đổi Có lý mà dẫn đến rủi ro, phá sản giảm sút mặt thị phần doanh nghiệp Trong đó, việc nghiên cứu chiến lược đa dạng hóa sản phẩm đóng vai trò quan trọng Với sách mở cửa kinh tế thị trường đặt doanh nghiệp trước cạnh tranh gay gắt, việc kinh doanh bị sức ép lớn từ nhiều phía thị trường Muốn tồn phát triển, thân doanh nghệp, nhà quản lý phải tìm giải pháp tích cực để phát triển kinh doanh, tăng doanh thu lợi nhuận, giữ vững uy tín chỗ đứng thị trường Nhưng điều họ cần làm phải biết có vị trí đâu? Nên đánh vào mặt hàng nào, nên nghiên cứu phát triển sản phẩm theo hướng nào? Tất kế hoạch chiến lược Nhằm giúp ích cho việc tham khảo học tập công việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh tổ chức,chiến lược đa dạng hóa sản phẩm doanh nghiệp nhóm nghiên cứu đề tài “Phân tích chiến lược đa dạng hóa công ty Vinamilk rút học kinh nghiệm” MỤC LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-tai-chinh-cong-ty-vinamilkviet-nam-61996/ : http://www.vtc.vn/vinamilk-va-chien-luoc-da-dang-hoa-san-phamd175404.html : http://123doc.org/document/254073-gioi-thieu-so-luoc-ve-cong-ty-co-phansua-viet-nam-vinamilk.htm http://kiemtailieu.com/kinh-doanh-tiep-thi/tai-lieu/chien-luoc-kinh-doanh-cua- vinamilk/4.html DANH MỤC BẢNG-BIỂU Bảng 1: Tỷ trọng mức độ tăng trưởng TS NV Bảng2: Phân tích cấu biến động doanh thu 2011-2013 Bảng 3: phân tích cấu biến động chi phí Vinamilk năm 2011-2013 Bảng4: phân tích cấu biến động lợi nhuận Vinamilk năm 2011-2013 Biểu đồ1 : tăng trưởng doanh thu lợi nhuận Vinamilk năm 2005-2013 Biểu đồ 2: Thị phần mặt hàng sữa Vinamilk năm 2013 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG Khái niệm chiến lược QTCL “Theo Alfred Chandler 1962” Chiến lược bao hàm việc ấn định mục tiêu ,dài hạn doanh nghiệp ,đồng thời áp dụng chuỗi hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu ‘Theo Johnson Scholes 1999”.Chiến lược định hướng phạm vi tổ chức dài hạn nhằm giành lợi cạnh tranh tổ chức thông qua việc định dạng nguồn lực môi trường thay đổi ,để đáp ứng nhu cầu thi trường thỏa mãn đợi bên liên quan Quản trị chiến lược doanh nghiệp tổng hợp hoạt động hoạch định, tổ chức thực kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh diễn lặp lặp lại theo không theo chu kỳ thời gian nhằm đảm bảo doanh nghiệp tận dụng hội, thời hạn chế xoá bỏ đe doạ, cạm bẫy đường thực mục tiêu Các cấp chiến lược Doanh nghiệp 2.1 Các cấp chiến lược doanh nghiệp Chiến lược quản lý nhiều cấp khác doanh nghiệp thông thường có cấp chiến lược Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp Doanh nghiệp bao hàm định hướng chung doanh nghiệp vấn đề tăng trưởng quản lý Doanh thành viên, phân bổ nguồn lực tài nguồn lực khác đơn vị thành viên này; Xác  định cấu mong muốn sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp tham gia kinh doanh; xác định ngành kinh doanh (hoặc ngành kinh doanh) mà doanh nghiệp phải tiến hành ngànhcần kinh doanh ( thí dụ: liên kết với chi nhánh khác công ty kinh doanh độc lập )  Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh tập trung vào việc cải thiện vị cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Doanh nghiệp ngành kinh doanh kết hợp sản phẩm thị trường mà Doanh nghiệp tham gia kinh doanh Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh bao gồm chủ đề cạnh tranh mà doanh nghiệp lựa chọn để nhấn mạnh, thức mà tự định vị vào thị trường để đạt lợi cạnh tranh chiến lược định vị khác sử dụng bối cảnh khác ngành  Chiến lược chức Tập trung vào việc quản lý sử dụng cách có hiệu nguồn lực doanh nghiệp đơn vị thành viên Các chiến lược chức phát triển nhằm thực thành công chiến lược cấp đơn vị kinh doanh từ thực thành công chiến lược cấp doanh nghiệp 2.2 Các loại hình chiến lược cấp công tyChiến lược đa dạng hóa Đa dạng hóa hiểu mở rộng phạm vi hoạt động doanh nghiệp ( mục 3_chương 1)  Chiến lược tích hợp - Là chiến lược mà doanh nghiệp tự đảm nhận sản xuất va cung ứng yếu tố đầu vào cho trình sản xuất tự giải khâu tiêu thụ sản phẩm - Nền tảng: Giành nguồn lực mới,tăng cường tiềm lực cạnh tranh.Giành quyên kiểm soát nhà phân phối,các nhà cung cấp đối thủ cạnh tranh - Bao gồm: Tích hợp phía trước ; Tích hợp phía sau; Tích hợp hàng ngang  Chiến lược cường độ - Là chiến lược có mục tiêu nhằm cải thiện vị cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thị trường doanh nghiệp - Nền tảng : đòi hỏi nỗ lực cao độ Bao gồm: Thâm nhập thị trường ; Phát triển thị trường; Phát triển sản phẩm  Các chiến lược khác: Chiến lược đầu tư; Liên minh chiến lược; chiến lược đổi loại bỏ SBU Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 3.1 Khái niệm Đa dạng hóa sản phẩm trình phát triển cải biến, sáng tạo nhiều loại sản phẩm từ sản phẩm truyền thống sẵn có, đồng thời cải biến nhập ngoại nhiều loại sản phẩm loại, phong phú chủng loại mẫu mã từ sản phẩm thô đến sản phẩm qua chế biến.Đây phương thức để nâng cao sức cạnh tranh thị trường - 3.2 Nguyên nhân dẫn đến chiến lược đa dạng hóa sản phẩm - Sản phẩm truyền thống doanh nghiệp rơi vào giai đoạn suy thoái sản xuất tiêu thụ có tính thời vụ năm - Cạnh tranh ngành ngày tăng buộc doanh nghiệp phải có hướng đa dạng hoá hoạt động thị trường - Khi sản phẩm chủ lực tăng trưởng đủ mạnh, việc đầu tư vào lĩnh vực khác có tính hấp dẫn cao trở thành động lực mạnh mẽ thức đẩy doanh nghiệp tham gia - Đa dạng hóa cho giải pháp hiệu nhằm phân tán rủi ro lợi nhuận thu nhập hoạt động khác, bù - Cơ hội tiếp cận công nghệ phù hợp với tiềm doanh nghiệp 3.3 Nền tảng sở chiến lược - Thay đổi lĩnh vực hoạt động - Tìm kiếm lực cộng sinh - Công nghệ Thị trường 3.4 Phân loại chiến lược đa dạng hóa 3.4.1 Đa dạng hóa đồng tâm:  Khái niệm - Là hình thức đa dạng hóa cách bổ sung sản phẩm dịch vụ có liên quan tới sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp - Sản phẩm chiến lược đa dạng hóa đồng tâm sản phẩm hay có mặt thị trường doanh nghiệp chưa tham gia sản xuất kinh doanh - Nếu thực chiến lược, sản phẩm bán kênh phân phối với sản phẩm doanh nghiệp  Các trường hợp áp dụng: Doanh nghiệp cạnh tranh ngành không phát triển hay phát triển chậm Chẳng hạn sản phẩm bánh mặn AFC Kinh Đô, có loại sản phẩm bánh mặn, sau thấy tốc độ tiêu thụ tốt cạnh tranh không mạnh phát triển nhiều sản phẩm loại Đây đa dạng hóa đồng tâm Khi bổ sung sản phẩm dịch vụ có liên quan đến sản phẩm kinh doanh nâng cao doanh số bán sản phẩm Khi sản phẩm dịch vụ bán với giá cạnh tranh Khi sản phẩm cân lên xuống doanh thu doanh nghiệp Khi sản phẩm doanh nghiệp giai đoạn suy thoái.Ví dụ: sản phẩm điện thoại di động, liên tục sản phẩm đời với nhiều ứng dụng hợp thời trang sản phẩm cũ Khi doanh nghiệp có đội ngũ quản trị mạnh 3.4.2 Đa dạng hóa hàng ngang:  Khái niệm Là bổ sung sản phẩm dịch vụ cho đối tượng khách hàng - doanh nghiệp Những sản phẩm sản phẩm hoàn toàn có - - - - mặt thị trường nhứng doanh nghiệp chưa tham gia sản xuất chúng chào bán kênh phân phối với sản phẩm tại,nhằm đáp ứng nhu cầu có liên quan với nhu cầu khách hàng phân khúc thị trường mục tiêu Vì sản phẩm chiến lược đa dạng hóa hàng ngang cần thích nghi với mục tiêu kinh - - doanh doanh nghiệp  Các trường hợp áp dụng: Doanh thu từ sản phẩm dịch vụ bị ảnh hưởng bổ sung sản phẩmdịch vụ không liên quan Kinh doanh ngành có tính cạnh tranh cao, không tăng trưởng Các kênh phân phối sử dụng để tung sản phẩm cho khách hàng Khi sản phẩm dịch vụ có mô hình kinh doanh không theo chu kỳ so với sản phẩm 3.4.3 Đa dạng hóa hàng dọc:  Khái niệm - Là hình thức đa dạng hóa cách bổ sung thêm hoạt động kinh doanh không liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Những sản phẩm chiến lược không liên quan với công nghệ ngành sản xuất doanh nghiệp chúng chào bán kênh phân phối riêng biệt,khác với kênh phân phối sản phẩm  Các trường hợp áp dụng: - Xây dựng lợi cạnh tranh - Khác biệt hóa so với ĐTCT - Kiểm soát công nghệ bổ sung công nghệ (trong lĩnh vực sản xuất liên quan đến giai đoạn khác quy trình sản xuất) - Cắt giảm chi phí sản xuất 3.5 Lợi ích đa dạng hóa lưu ý sử dụng chiến lược này: 3.5.1 Lợi ích Đa dạng hóa phát triển mạnh mẽ xu tất yếu kinh doanh lợi ích to lớn mà mang lại cho doanh nghiệp: - Phân tán rủi ro việc tập chung đàu tư vào loại sản phẩm - Tăng khả cạnh tranh băng việc đa dạng hóa sản phẩm - Những ngành mới, đơn vị kinh doanh giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí chung, tận dụng mạng lưới bán hàng có - Tạo hội phát triển mở rộng thị trường - Tạo hội tiếp cận công nghê - Tuy nhiên,khoogn phải doanh nghiệp thành công thực chiến lược đa dạng hóa Bởi đa dạng hóa toán khó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có đầu tư thích hợp cho đáp án 3.5.2 Một số điểm lưu ý thực chiến lược - Khi đeo đuổi chiến lược đa dạng hóa,doanh nghiệp cần so sánh giá trị chiến lược tạo chi phí thực trước định có nên thực chiến lược không Các công ty thường rơi vào cạm bẫy việc đánh giá - cao giá trị mà chiến lược đa dạng hóa tạo nên Do tìm cách san sẻ tài nguyên chuyển giao kỹ năng, doanh nghiệp phải biết lợi ích mà họ mong đợi có thật hão huyền Các nhà quản trị cần hiểu rõ tầm quan trọng yêu cầu cần thiết việc lựa chọn chiến lược đa dạng hóa Các nguồn lực doanh nghiệp cần phải phù hợp với đòi hỏi nhiệm vụ Thực khảo sát thị trường cách cẩn thận trước định lựa chọn chiến lược xác định quy mô nhu cầu thị trường, lợi nhuận tối thiểu, nhu cầu mong muốn khách hàng mục tiêu, hoạt động đối thủ cạnh tranh CHƯƠNG : TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA CỦA CÔNG TY VINAMILK Giới thiệu công ty CP sữa Vinamilk 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty : Vinamilk tên gọi tắt Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) công ty sản xuất, kinh doanh sữa sản phẩm từ sữa thiết bị máy móc liên quan Việt Nam Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Bà Mai Kiều Liên Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh VNM Trong ngành sữa, Vinamilk chiếm 55% thị phần sữa nước, 85% thị phần sữa chua, 80% thị phần sữa đặc, 40% thị phần sữa bột với 212.000 điểm bán lẻ 575 cửa hàng phân phối trực tiếp Sản phẩm Vinamilk có mặt gần 1.700 siêu thị lớn nhỏ gần 600 cửa hàng tiện lợi toàn quốc Đến nay, Vinamilk xuất 43 quốc gia vùng lãnh thổ, có quốc gia yêu cầu cao chất lượng sản phẩm dinh dưỡng Nhật, Canada, Mỹ, Úc Tính đến Vinamilk có 13 nhà máy Việt Nam nhà máy Mỹ, New Zealand, Campuchia Vinamilk có 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam với toàn bò giống nhập từ Úc, Mỹ New Zealand  Thời bao cấp (1976-1986)   Năm 1976, lúc thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Thực phẩm, sau phủ quốc hữu hóa ba xí nghiệp tư nhân miền nam Việt Nam: Thống Nhất (thuộc công ty Trung Quốc), Trường Thọ (thuộc Friesland), Dielac (thuộc Nestle) Năm 1982, công ty Sữa – Cà phê Miền Nam chuyển giao Bộ công nghiệp thực phẩm đổi tên thành xí nghiệp liên hiệp Sữa - Cà phê – Bánh kẹo I Lúc này, xí nghiệp có thêm hai nhà máy trực thuộc, là: Nhà máy bánh kẹo Lubico, nhà máy bột dinh dưỡng Bích Chi (Đồng Tháp) Thời kỳ Đổi Mới (1986-2003) Tháng năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa sản phẩm từ sữa Năm 1994, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) xây dựng thêm nhà máy sữa Hà Nội để phát triển thị trường miền Bắc, nâng tổng số nhà máy trực thuộc lên nhà máy Việc xây dựng nhà máy nằm chiến lược mở rộng, phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam 1996: Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định Liên doanh tạo điều kiện cho Công ty thâm nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam 2000: Nhà máy sữa Cần Thơ xây dựng Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt người tiêu dùng đồng sông Cửu Long Cũng thời gian này, Công ty xây dựng Xí Nghiệp Kho Vận có địa tọa lạc tại: 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2001, công ty khánh thành nhà máy sữa Cần Thơ       Thời kỳ Cổ Phần Hóa (2003-Nay) 2003: Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Tháng 11) Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán VNM Cũng năm 2003, công ty khánh thành nhà máy sữa Bình Định TP Hồ Chí Minh 2004: Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn Tăng vốn điều lệ Công ty lên 1,590 tỷ đồng          2005: Mua số cổ phần lại đối tác liên doanh Công ty Liên doanh Sữa Bình Định (sau gọi Nhà máy Sữa Bình Định) khánh thành Nhà máy Sữa Nghệ An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có địa đặt Khu Công Nghiệp Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên Doanh SABMiller Việt Nam vào tháng năm 2005 Sản phẩm liên doanh mang thương hiệu Zorok tung thị trường vào đầu năm 2007 2006: Vinamilk niêm yết thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, vốn Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ 50.01% vốn điều lệ Công ty Khởi động chương trình trang trại bò sữa việc mua thâu tóm trang trại Bò sữa Tuyên Quang vào tháng 11 năm 2006, trang trại nhỏ với đàn bò sữa khoảng 1.400 Trang trại vào hoạt động sau mua thâu tóm 2007: Mua cổ phần chi phối 55% Công ty sữa Lam Sơn vào tháng năm 2007, có trụ sở Khu công nghiệp Lễ Môn, Tỉnh Thanh Hóa 2009: Phát triển 135.000 đại lý phân phối, nhà máy nhiều trang trại nuôi bò sữa Nghệ An, Tuyên Quang 2010 - 2012: Xây dựng nhà máy sữa nước sữa bột Bình Dương với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD 2011: Đưa vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng với vốn đầu tư 30 triệu USD Các sản phẩm: Vinamilk cung cấp sản phẩm gồm có sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, sữa bột, bột dinh dưỡng, kem, loại nước giải khát • Những số ấn tượng  Là doanh nghiệp có vốn hóa lớn thị trường chứng khoán Việt Nam với tỷ USD (theo số liệu ngày 11/8/2016)  Tổng đàn bò (bao gồm trang trại Vinamilk bà nông dân có ký kết): 120.000 con, cung cấp khoảng 750 sữa tươi nguyên liệu ngày Dự kiến số bò Vinamilk có khoảng 160.000 vào năm 2017 200.000 vào năm 2020 với sản lượng sữa tươi nguyên liệu đến năm 2020 tăng lên gấp đôi  Vinamilk xếp thứ 49 toàn cầu doanh thu sản phẩm sữa năm 2015 (ước tính theo số liệu từ Euromonitor) Công nghệ ly tâm tách khuẩn đại giới lần áp dụng Đông Nam Á Để phát triển dòng sản phẩm sữa tươi trùng giữ nguyên hương vị tính an toàn cao Từ tháng 11/2013, Vinamilk thức phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm sữa tươi 100% nhãn hiệu Twin Cows sản xuất New Zealand Đây sản phẩm sữa chế biến từ nguồn nguyên liệu sữa tươi ngon với công nghệ đóng gói vô trùng đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, giữ dưỡng chất thiết yếu giàu canxi tự nhiên, dễ hấp thụ vào thể 2.1.2 Điều kiện bên  Thị trường tiêu thụ sản phẩm Quy mô tốc độ tăng dân số ảnh hưởng đến quy mô nhu cầu: Việt Nam có quy mô dân số lớn, theo số liệu cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2011 87,84 triệu người, dân số trung bình năm 2012 88,78 triệu người, tốc độ gia tăng dân số 1,06% so với năm 2011 Do ta thấy thị trường tiêu thụ sữa lớn Thêm vào đó, nhu cầu sữa người dân ngày tăng cao Đây hội để Vinamilk mở rộng quy mô thị trường để đáp ứng nhu cầu gia tăng người dân Theo cấu dân số, năm 2011, dân số khu vực thành thị 26,88 triệu người chiếm 30,6% , đó, dân số khu vực nông thân 60,96 triệu người chiếm 69,4% Qua đó, thấy dân số khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng lớn Vì vậy, công ty Vinamilk quan tâm đến thị trường nơi việc mở rộng kênh phân phối bán lẻ, nghiên cứu sản phẩm có giá thành hợp lý phù hợp với thu nhập với người dân khu vực Theo cấu độ tuổi: từ 0-14 chiếm 24%, từ 16-64 chiếm 70%, 64 6% Như vậy, công ty ý đến độ tuổi từ 0-14, độ tuổi cần dinh dưỡng để phát triển, cần đặc biệt ý đến độ tuổi 64 Cần sản xuất sản phẩm nhiều chất lượng dinh dưỡng hay hàm lượng đường thấp độ tuổi nguy mắc bệnh tiểu đường cao  Đối thủ cạnh tranh - Sự cạnh tranh công ty ngành: ngành sữa bị cạnh tranh cao công ty sữa ngành TH True Milk, Hanoimilk, Abbott, Mead Jonson, Nestlé, Dutch lady…Trong tương lai, thị trường sữa Việt Nam tiếp tục mở rộng mức độ cạnh tranh ngày cao - + Sữa bột phân khúc cạnh tranh khốc liệt sản phẩm nước nhập Trên thị trường sữa bột, loại sữa nhập chiếm khoảng 65% thị phần, Vinamilk Dutch Lady chiếm giữ thị phần 16% 20% Dutch Lady xem đối thủ cạnh tranh lớn Vinamilk, mà có số thị phần vượt qua Vinamilk, số thị phần khác chênh xấp xỉ Nhóm sữa đặc: Vinamilk chiếm 79%, Dutch Lady chiếm 21% Sữa nước: Dutch Lady chiếm 37%, Vinamilk 35% Sữa bột: : Dutch Lady chiếm 20%, Abbott Vinamilk chiếm 16%, Mead Johnson 15% Sữa chua: Vinamilk chiếm 55% + Ở lĩnh vực sữa tươi, TH True Milk, với quy mô đầu tư lớn, sologan ghi điểm với thị trường “ thật thiên nhiên” ngày chứng tỏ đối thủ đáng gờm Vinamilk Nếu năm 2014, doanh số TH 4.000 tỷ đồng; năm 2015 gần 6.000 tỷ Thì năm 2020, TH đặt mục tiêu đạt 23.000 tỷ đồng, chiếm 50% thị phần sữa tươi nước Như vậy, với bước vững chắc, TH true MILK góp phần làm thay đổi cục diện chất ngành sữa, thay đổi thói quen người tiêu dùng, chuyển dần từ dùng sữa bột pha lại sang uống sữa tươi + Sữa chua, vốn gần độc quyền Vinamilk, bị thương hiệu khác công ạt, đó, lên có sữa chua Ba Vì Váng sữa bột chịu cạnh tranh ngày lớn thương hiệu sữa lớn đến từ Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc… - Ngoài cạnh tranh với đối thủ ngành Vinamilk phải cạnh tranh với đối thủ có sản phẩm thay như: bột ngũ cốc, nước uống dinh dưỡng chống lão hóa, nước diệp lục tố kích thích ăn uống, hỗ trợ tiêu hóa, nước cam ép Twister , số loại kem tươi nước ngọt… Đây sản phẩm thay tốt cho sữa số sản phẩm có số đối thủ lớn có uy tín thị trường, đối thủ tiềm ẩn ngành  Khách hàng - - Khách hàng đối tượng mà công ty cần phục vụ yếu tố định thành công hay thất bại công ty Khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân nhà phân phối siêu thị, đại lý… Khi cung cấp sữa cho thị trường công ty phải chịu nhiều sức ép từ khách hàng đặc biệt: + Sức ép giá Cuộc sống đại, nhu cầu tiêu dùng cỉa người dân tăng lên, họ tiêu dùng nhiều sản phẩm thay khác nhiều mặt hàng Nhưng thu nhập trung bình nước ta thấp, trước mua sản phẩm người ta có xu hướng so sánh giá chúng Họ muốn mua hàng rẻ chất lượng phải tốt.Do công ty Vinamilk phải liên tục đổi công nghệ, khoa học kĩ thuật để tạo sản phẩm với giá thành ngày tốt để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng + Sức ép chất lượng: sống người phát triển người mong muốn sản phẩm đảm bảo chất lượng đặc biệt sản phẩm tiêu dùng hàng ngày sữa Ngoài đối tượng khách hàng lại có mong muốn khác tiêu dùng sản phẩm Vì vậy, Vinamilk phải có nghiên cứu kĩ lưỡng đối tượng khách hàng để đáp ứng tốt cho mong muốn khách hàng Quan hệ với nhà cung cấp Để tiến hành sản xuất, công ty xác lập mối quan hệ thường xuyên, tin cậy với nhà cung cấp sữa Nguồn cung cấp sữa nguyên liệu chất lượng ổn định đặc biệt quan trọng công việc kinh doanh công ty Vinamilk ký kết hợp đồng hàng năm với nhà cung cấp sữa 40% sữa nguyên liệu mua từ nguồn sản xuất nước Các nhà máy sản xuất đặt vị trí chiến lược gần nông trại bò sữa, cho phép công ty trì đẩy mạnh quan hệ với nhà cung cấp Đồng thời công ty tuyển chọn kỹ vị trí đặt trung tâm thu mua sữa để đảm bảo sữa tươi chất lượng tốt Thêm vào đó, công ty nhập sữa bột từ Úc, New Zealand để đáp ứng nhu cầu sản xuất số lượng lẫn chất lượng Vinamilk cho khả trì  - - - - - - 2.2 nguồn cung sữa nguyên liệu ổn định vô quan trọng việc kinh doanh, giúp trì tăng sản lượng  Môi trường vĩ mô Yếu tố trị: Tình hình trị ổn định Việt Nam với sách khuyến khích Nhà Nước có ý nghĩa tích cực đến công ty Đặc biệt sách ưu đãi thuế Điều khích lệ tinh thần, tạo điều kiện cho công ty cố gắng Yếu tố kinh tế: Ảnh hưởng đến sức mua, cấu tiêu dung ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Marketing công ty Các yếu tố kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng hay suy thoái kinh tế chung , tỷ lệ lạm phát kinh tế, cấu thu nhập mức tăng trưởng thu nhập, thay đổi cấu chi tiêu dân cư, sở hạ tâng kinh tế mà trực tiếp hệ thống giao thông, bưu ngành dịch vụ khác Yếu tố văn hóa xã hội: Đối với Việt Nam , thói quen sử dụng sản phẩm đồ sản phẩm đóng hộp hay sản phẩm liên quan đến sữa Sự tiếp cận nguồn thông tin trở nên dễ dàng, qua loa đài, báo chí, tivi, tranh ảnh, băng rôn…khiến người cảm thấy có nhu cầu ngày cao việc chăm sóc thỏa mãn nhu cầu thể chất Một đặc điểm quan niệm người Việt thường dùng mà cảm thấy yên tâm tin tưởng thay đổi Vì công ty Vinamilk phải tạo niềm tin uy tín chất lượng dễ khiến khách hàng trung thành sử dụng với sản phẩm công ty Yếu tố khoa học công nghệ: Vinamilk ứng dụng nhiều thành tựu loại máy móc trang thiết bị sản xuất sản phẩm vừa đạt hiệu chất lượng vừa tiện nghi Mặt khác khoa học công nghệ tác động tới khâu quảng cáo mức độ truyền tin sản phẩm Khoa học phát triển đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng chất lượng số lượng Yếu tố địa lý: khí hậu Việt Nam mang đặc điểm khí hậu gió mùa nóng ẩm thích hợp cho việc phát triển ngành chăn nuôi bò lấy sữa đặc biệt tỉnh Tuyên Quang, Lâm Đồng, Ba Vì, Nghệ An , Sơn La… Chiến lược đa dạng hóa công ty Vinamilk Trong suốt năm vừa qua, Vinamilk tập trung nguồn lực để phát triển đa dạng hóa dòng sản phẩm có chất lượng tốt ,giá phải phù hợp với thể trạng người tiêu dùng Việt Nam.Vinamilk triển khai chiến lược đa dạng hóa phương diện: đa dạng hóa đồng - tâm ; đa dạng hóa hàng ngang đa dạng hóa hàng dọc 2.2.1 Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm  Nội dung : Ngoài sản phẩm cốt lõi công ty sữa bột sữa nước công ty bổ sung thêm sản phẩm sữa đặc có đường sữa chua chuyên biệt - hóa sản phẩm sữa cho đối tượng phù hợp với sản phẩm Các sản phẩm sữa tươi khác (Sữa tươi tiệt trùng vinamilk 100% không đường, hương dâu, socola, sữa tiệt trùng giàu canxi-ít béo FLEX không - đường…) Sữa chua có hương khác như: sữa chua ăn susu, sữa chua vinamilk - PROBI, sữa chua nha đam, sữa chua có đường, sữa chua không đường… Vinamilk tên tiên phong việc đưa dòng sản phẩm thị trường Từ việc công ty đưa cam kết “sữa tươi 100% nguyên chất” thời điểm thị trường sữa vần mập mờ khái niệm “sữa tươi” “sữa hoàn nguyên” vào năm 2008 – 2009; người nâng tầm giá trị: “sữa chua thức ăn thiết yếu cho sức khỏe” để tạo nên sức tăng trưởng đột biến cho dòng sản phẩm Hay gần nhất, công ty đẩy mạnh đầu tư vào dòng sản phẩm sữa tươi trùng công nghệ ly tâm tách khuẩn đại giới lần áp dụng Đông Nam Á – thể tầm nhìn vượt trội Vinamilk trước xu hướng sử dụng sữa tươi trùng giữ nguyên hương vị tính an toàn cao ngày gia tăng Việt Nam  Đánh giá hiệu quả: Biểu đồ 2: Thị phần mặt hàng sữa Vinamilk năm 2013 - Tạo lên sức tăng trưởng đột biến cho sản phẩm.Thị phần mặt hàng sữa Vinamilk chiếm vị trí cao so với với sản phẩm loại thương hiệu khác.Sản phẩm sữa chua vinamilk chiếm trên70% thị - phần, sản phẩm sữa đặc chiếm 80% thị phần Năm 2012, Vinamilk đạt doanh thu xuất 180 triệu USD Trong đó, mặt hàng sữa chua có mức tăng trưởng cao nhất, với mức 99% so với - năm 2011 Sản phẩm sữa tươi trùng công nghệ ly tâm cách khuẩn thể - tầm nhìn vượt trội Vinamilk  Đây chiến lược hiệu  Nhìn nhận: Trong năm gần đây, thị tường cạnh tranh mạnh mẽ có xuất nhiều công ty lớn TH True Milk, Mộc Châu… công ty cần thực tốt chiến lược tài chính, tăng cường hoạt động R&D hoạt động Marketing, công nghệ kỹ thuật sản xuất đầu tư tốt để tạo niềm tin từ khách hàng sản phẩm sữa 2.2.2 Đa dạng hóa hàng ngang  Nội dung chiến lược - Bên cạnh việc tập trung vào sản xuất sữa, mở rộng phát triển sang ngành nước giải khát sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng như: sữa đậu nành (nhãn Gold Soy), loại nước ép - trái mang nhãn hiệu V- fresh, Các sản phẩm chế biến từ sữa khác: trà, bơ, phomai, kem táo, Khi phổ mặt hàng mở rộng, kênh phân phối trở thành vấn đề cấp thiết để doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng cuối Hiểu điều đó, năm qua, song song với nỗ lực đa dạng hóa mặt hàng, Vinamilk mạnh dạn đầu tư mở rộng kênh phân phối khắp Vệt Đánh giá hiệu Với chiến lược này, giúp Vinamilk chiếm lĩnh 39% thị trường tổng thể ,  - nâng cao doanh số bán sản phẩm chủ đạo Hện Vinamilk có 200 nhà phân phối chiếm gần 160 000 điểm/300 000 điểm bán lẻ sữa thị -  - trường Dòng sản phẩm nước ép trái V-fresh tăng trưởng ngoạn mục với 25% thị phần nhãn hiệu phát triển nhanh Việt Nam năm 2009 Đây chiến dịch hiệu  Nhìn nhận: Đây xem bước quan trọng để sản phẩm sữa nước giải khát Vinamilk sữa có mặt tất khu vực thị trường nước 2.2.3 Đa dạng hóa hàng dọc Nội dung chiến lược Công tychiến lược bổ sung thêm hoạt động kinh doanh liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Trong giai đoạn 20022007,Ban lãnh đạo công ty có xu hướng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh sản xuất bia café Năm 2003, công ty tung True Coffee, sau Kolac năm 2005, sau nhãn hiệu café Moment đời giành 3% thị phần,Vinamilk đầu tư hẳn nhà máy sản xuất café vào năm 2007.Để đáp ứng sách đa dạng hàng dọc vinamilk không ngừng đưa sách đổi mới, nâng cao công nghệ • Bia: nay, bia loại thức uống phổ biến Việt Nam, chứng minh qua sản lượng bia sản xuất tiêu thụ ngày cao Nhận thấy xu hướng này, Vinamilk nhảy vào thị trường với việc liên doanh với SAB Miller (công ty sản ngayxuất bia lớn nhì giới sản luợng) để sản xuất bia Zorok Bia Zorok đưa thị trường năm 2007 nhanh chóng thu hút ý khách hàng • Café moment: kinh tế hội nhập, áp lực công việc theo mà tăng lên Điều đòi hỏi người cần đủ tỉnh táo công việc, giải pháp lựa chọn nhiều uống café Năm 2005, sản phẩm café moment Vinamilk có mặt thị trường, nhiên tiếng vang Không chịu khuất phục, Vinamilk đưa hàng loạt chiến lược marketing để chiếm lĩnh thị trường.(Một  - chiến lược hiệu thuê CLB bóng đá Arseal sang Việt Nam để quảng bá sản phẩm nhãn hiệu café Moment) Điều làm tăng thị phần đẩy mạnh xuất sản phẩm Điều tạo nên khác biệt hóa so với đối thủ cạnh tranh khác Dutch Lady, Abbott… Đánh giá Hiệu Giống True Coffee Kolac, Moment sau nhanh chóng suy giảm không cạnh tranh với nhãn hiệu café hàng đầu lúc Nescafe,Trung Nguyên,và Vinacafe.Đến năm 2010, nhà máy cà phê Sài Gòn Vinamilk phải chuyển cho Trung Nguyên với giá gần 40 triệu đô la Mỹ Năm 2007 Vinamilk khánh thành nhà máy bia liên doanh SAB Miller Bình Dương có công suất ban đầu 50 triệu lít/năm cho đời nhãn hiệu bia Zorok Trong đó, thân thương hiệu SAB Miller hay xa lạ với thị trường bia Việt Nam cạnh tranh với công ty lớn như: Sabeco, Habeco, Halida, Heiniken Vì thế, Vinamilk phải chuyển nhượng Zorok cổ phần cho đối tác nước khác vào năm 2009  - -  - Chiến lược Vinamilk chưa thực phù hợp  Nhìn nhận: Việc phát triển sản phẩm hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm cốt lõi danh nghiệp làm cho Vinamilk tốn chi phí lớn, mà tập khách hàng Vinamilk phân bố tất lứa tuổi giới tính việc tạo thêm sản phẩm cafe dành cho sinh viên người làm,còn bia lại dành cho tập khách hàng chủ yếu Nam giới độ tuổi trung niên Việc cạnh tranh với thương hiệu lớn khó khăn tập khách hàng có lưạ chọn tin tưởng thương hiệu lớn So sánh, đánh giá chiến lược đa dạng hóa Vinamilk so với đối thủ cạnh tranh 3.1.Ưu điểm  Sử dụng chiến lược đa dang hóa phù hợp kịp thời Để mở rộng thị trường mình, đặc biệt nâng cao vị mức độ cạnh tranh thị trường mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm việc tất yếu mà nhà quản trị nghĩ đến vào thời điểm định trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp.Với Vinamilk-Doanh nghiệp lựa chọn chiến lược đa dạng hóa Đây coi chiến lược thông minh chủ ông lớn ngành sữa.Tại Vinamilk , sữa bột sữa nước dòng sản phẩm chủ đạo, sản phẩm mà công ty mở rộng thêm chiến lược đa dạng hóa đồng tâm sữa đặc sữa chua, bên cạnh sản phẩm chế biến từ sữa khác (bơ, pho-mai, kem…) Trước phình to Vinamilk thị trường sữa khác TH trulk milk, Mộc Châu,… sử dụng chiến lược với mục tiêu muốn mở rộng thị phần Để phát triển chiến lược đa dạng hóa đồng tâm ,mới TH Trulk milk họp báo công bố họp báo “Không sữa tươi mà tương lai, sản phẩm TH Truemilk bơ, kem, mai, váng sữa nhằm nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương trường” – ông Ngô Minh Hải, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn TH Truemilk khẳng định trao đổi với phóng viên Báo Hải quan dự định, kế hoạch TH Truemilk thời gian tới.Nhưng dự kiến kế hoạch TH trulk milk Vinamilk sử dụng chiến lược từ lâu Đối với sản phẩm sữa nước TH true MILK nhanh chóng có thêm loại sữa đường, bổ sung dưỡng chất, có hương vị dâu, sô-cô-la, gần đưa sản phẩm sữa chua có đường không đường với hương vị khác dâu, nho, nha đam … để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Nhưng TH Truemilk đứng thứ sau Vinamilk Cô gái Hà Lan Điều làm thị phần TH bị hạn chế chậm chễ chiến lược đa dạng hóa công ty Đối với chiến lược đa dạng hóa đồng tâm Cô gái Hà Lan ngày từ năm 1924, thương hiệu Cô Gái Hà Lan bước chân vào thị trường Việt hãng sữa bán với nhiều loại sữa khác sữa tươi, sữa đặc, sữa bột Chính mà hãng sữa có vị trí đứng tâm trí người tiêu dùng Nhưng đến sản phẩm sữa thương hiệu Cô Gái Hà Lan( thuộc công ty liên doanh FrieslandCampina Việt Nam) nhiều thay đổi.Trong Vinamilk lại đưa sản phẩm để mở rộng chiến lược đa dạng hóa đồng tâm Chính mà để Vinamilk chiếm vị số ngành sữa Việt Nam  Đảm bảo nguồn lực tài để triển khai chiến lược đa dạng hóa Đối với Vinamilk, năm qua, công ty xây dựng lộ trình tăng vốn hợp lý Từ cổ phần hóa vào năm 2003 với mức vốn 1.700 tỷ đồng đến giai đoạn 2009 – 2010, công ty tiến hành tăng vốn điều lệ Nhờ có tốc độ tăng trưởng cao với chủ trương trả cổ tức phần lợi nhuận thu được, phần lại dùng để tái đầu tư khiến vốn chủ sở hữu công ty tăng lên nhanh Trong đợt phát hành 10,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược vào đầu năm 2011, Vinamilk thu thặng dư 1.276 tỷ đồng giúp công ty gia tăng lượng tiền mặt phục vụ cho việc mở rộng sản xuất thời gian tới Tính đến cuối năm 2011, công ty có lượng tiền mặt 3.597 tỷ đồng, tăng 1.378 tỷ đồng (tức tăng 62%) so với mức 2.219 tỷ đồng lúc đầu năm, hoàn toàn nợ vay ngân hàng Nhờ có tiềm lực tài mạnh, Vinamilk hạn chế sử dụng công cụ đòn bẩy tài cho hoạt động kinh doanh Hệ số khả toán ngắn hạn, toán nhanh toán tức năm 2011 mức cao cải thiện đáng kể so với năm trước nên ngắn hạn rủi ro toán Đây lý khiến cổ phiếu Vinamilk đánh giá cổ phiếu ổn định hấp dẫn nhà đầu tư thị trường chứng khoán Vì mà chiến lược đa dạng hóa sản phẩm sữa Vinamilk đầu tư mạnh mẽ từ công nghệ sản xuất chương trình Marketing cho sản phẩm Các năm qua Vinamilk đứng vị trí số ngành sữa Việt Nam Trong công ty sữa Hanoimilk doanh nghiệp xuất thị trường sữa Việt lâu có quy mô tài sản hai năm 2011 2012 mức 213 tỷ đồng, sang năm 2013, số tăng lên mức 227 tỷ đồng Đối với quy mô ngành sữa số hạn hẹp Năm 2010 công ty gặp khủng hoàng kinh tế, tiềm lực kinh tế không ổn định Trong công ty lại mở rộng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm sữa chua mai Chính mà sản phẩm Hanoimilk tung thị trường thường vị trí cao nhiều người tiêu dùng biết đến Vì nguồn lực tài hạn hẹp nên sản phẩm Hanoimilk không đẩy mạnh hoạt động xúc tiến , quảng cáo => Đảm bảo nguồn lực tài yêu cầu muốn mở rộng thị trường sử dụng chiến lược đa dạng hóa Nếu doanh nghiệp chưa có đủ khả để đa dạng hóa sản phẩm tập trung vào phát triển sản phẩm tốt công ty kinh doanh 3.2 Hạn chế  Lựa chọ lĩnh vực cho chiến lược đa dạng hóa mạnh Trong top hãng hàng đầu Việt Nam : Vianmilk, Dutch Lady, TH Trulk milk, Nutifood, Nestle, IDP,Mộc Châu, Abbott Vinamilk hãng sữa sử dụng chiến lược đa dạng hóa hàng dọc, hãng khác tập chung vào đa dạng hóa sản phẩm sữa Vinamilk lựa chọn ngành mạnh lại ngành có mức cạnh tranh cao bia café.Thương hiệu café Vianamilk Moment nhanh chóng suy giảm không cạnh tranh với nhãn hiệu café hàng đầu lúc Nescafe, Trung Nguyên, Vinacafe dẫn đến nhà máy cà phê Sài Gòn Vinamilk phải chuyển nhượng cho Trung Nguyên với giá gần 40 triệu đô la Mỹ Đối với mặt hàng bia, năm 2007, Vinamilk khánh thành nhà máy bia liên doanh Vinamik SAB Miller Bình Dương có công suất ban đầu 50 triệu lít/năm cho đời nhãn hiệu bia Zorok Tuy nhiên, Vinamilk tận dụng hệ thống phân phối sữa để phân phối mặt hàng bia dẫn đến chi phí xây dựng kênh phân phối cao Trong đó, thân thương hiệu SAB Miller hay Zorok xa lạ với thị trường bia Việt Nam cạnh tranh với công ty lớn Sabeco, Habeco, Halida, hay Heiniken Vì thế, Vinamilk phải chuyển nhượng cổ phần cho đối tác nước khác vào năm 2009 -> Đây xem thất bại lớn Vinamilk đa dạng hóa sản phẩm  - Chưa đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược đa dạng hóa hàng ngang Mọi khách hàng sử dụng sản phẩm Vinamilk tập khách hàng mục tiêu có lượng tiêu thụ nhiều công ty chình nhiếu nhi thiếu niên Chính lựa chọn lĩnh vực kinh doanh cho chiến lược đa dạng hóa theo hàng ngang Vinamilk chọn ngành giải khát sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng như: sữa đậu nành (nhãn hiệu Gold soy), loại nước ép trái mang nhãn hiệu V-fresh Đây chiến lược đa dạng hóa đắn Vinamilk lại không đầu tư mạnh vào sản phẩm Chính mà sữa đậu nành Vinamilk chưa có vị trí cao ngành sản xuất sữa - đậu nành Việt Nam Nutifood đối thủ cạnh tranh Vinamilk sản xuất sữa tươi đối thủ cạnh tranh sản xuất sữa đậu nành Mới tung thị trường năm 2015 sản phẩm sữa đậu nành Nuti có vị trí định tâm trí người tiêu dùng Nutifood tập trung nguồn lực vào sản xuất sữa tươi sữa bột chuyển sang sản xuất sữa đậu nành công ty liên kết với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (KHKT) để tạo nguồn lực mạnh sản xuất sửa đậu nành Đây bước thông minh Nutifood mà Vinamilk chưa tận dụng CHƯƠNG III BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LƯỢC KINH DOANH Bài học doanh nghiệp thực chiến lược đa dạng hóa sản phẩm - Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm giúp hỗ trợ cho chủng loại sản phẩm kinh doanh chính, tìm kiếm thị trường phân tán bớt rủi ro Việc đa dạng hóa sản phẩm - sai, nhiên phải cân nhắc kỹ lưỡng tới yếu tố "chiến lược phù hợp" - Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm để tăng khả phục vụ tối đa hóa lợi nhuận phân khúc thuận lợi nhiều doanh nghiệp có thấu hiểu kinh nghiệm việc đáp ứng nhu cầu phân khúc - Việc "đổi mới" mang tính đột phá sản phẩm cần phải có đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng sở, công nghệ đóng vai trò then chốt định chất lượng đầu tốt điều khoản đầu tư tốn không muốn nói "gánh nặng" tính hỗ tương tối ưu hạ tầng sở để phục vụ sản xuất kinh doanh thấp - - - - - - Khi theo đuổi chiến lược đa dạng hóa, doanh nghiệp cần so sánh giá trị chiến lược tạo chi phí thực trước định có nên thực chiến lược không Các công ty thường rơi vào cạm bẫy việc đánh giá cao giá trị mà chiến lược đa dạng hóa tạo nên Do tìm cách san sẻ tài nguyên chuyển giao kỹ năng, doanh nghiệp phải biết lợi ích mà họ mong đợi có thật Các nhà quản trị cần hiểu rõ tầm quan trọng yêu cầu cần thiết việc lựa chọn chiến lược đa dạng hóa Các nguồn lực doanh nghiệp cần phù hợp với đòi hỏi nhiệm vụ Thực khảo sát thị trường cách cẩn thận trước định lựa chọn chiến lược xác định quy mô nhu cầu thị trường, lợi nhuận tối thiểu, nhu cầu mong muốn khách hàng mục tiêu, hoạt động đối thủ cạnh tranh Bài học chung doanh nghiệp đưa chiến lược Kinh nghiệm rút cho doanh nghiệp Việt đổi chiến lược kinh doanh đơn dựa vào học hỏi mà phải có sáng tạo Một chiến lược kinh doanh - xác định lĩnh vực, địa bàn, cách thức kinh doanh dù có tốt đến đâu mà thiếu nguồn lực tài chính, người, không phù hợp văn hóa khó triển khai Đồng thời, chiến lược kinh doanh liên quan tới tầm nhìn mục đích doanh nghiệp - chiến lược chất việc hoạch định hướng nhắm đến mục tiêu đặt Về tầm nhìn, mục tiêu doanh nghiệp lại có khác biệt – có doanh nghiệp coi mục tiêu trọng tâm tăng doanh thu, giành thị phần thị trường; có doanh nghiệp lại lựa chọn tăng lợi nhuận… chiến lược kinh doanh doanh nghiệp khác biệt Cần lưu ý rằng, doanh nghiệp Việt phải đổi chiến lược kinh doanh để có hình thái tổ chức phương thức kinh doanh mẻ, thích ứng với thời đại mới; bối cảnh đầy biến động nay, cần ý đến lực cốt lõi giá trị tảng bất biến doanh nghiệp Cuối cùng, vấn đề cần phải xem xét - điều kiện để đổi chiến lược kinh doanh thành công Những yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công đổi chiến lược là: phải thích ứng với nhu cầu thị trường lực riêng doanh nghiệp, đồng thời có tính ưu việt kỹ thuật, cam kết, ủng hộ Ban lãnh đạo doanh nghiệp KẾT LUẬN Đa dạng hóa phát triển mạnh mẽ xu tất yếu kinh doanh lợi ích to lớn mà mang lại doanh nghiệp Tuy nhiên, doanh nghiệp thành công thực chiến lược đa dạng hóa Bởi đa dạng hóa toán khó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có đầu tư thích hợp mức cho đáp án Đặt chiến lược phát triển cho công ty chuyện việc tìm kiếm áp dụng nguồn lực để thực chiến lược vấn đề.Điều mà thân công ty tự hỏi chiến lược công ty thực bao lâu; chiến lược phù hợp với công ty chưa; hay khả Vai trò nhà quản trị quan trọng trình đề hoạt động công ty nhà quản trị nhìn tốt,sâu rộng làm cho không dùng hết nguồn lực thực lực ,hai sử dụng khả không phù hợp với công ty quy mô ... người tiêu dùng Việt Nam .Vinamilk triển khai chiến lược đa dạng hóa phương diện: đa dạng hóa đồng - tâm ; đa dạng hóa hàng ngang đa dạng hóa hàng dọc 2.2.1 Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm  Nội dung... thành công chiến lược cấp doanh nghiệp 2.2 Các loại hình chiến lược cấp công ty  Chiến lược đa dạng hóa Đa dạng hóa hiểu mở rộng phạm vi hoạt động doanh nghiệp ( mục 3_chương 1)  Chiến lược. .. Phát triển sản phẩm  Các chiến lược khác: Chiến lược đầu tư; Liên minh chiến lược; chiến lược đổi loại bỏ SBU Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 3.1 Khái niệm Đa dạng hóa sản phẩm trình phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA CỦA CÔNG TY VINAMILK, TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA CỦA CÔNG TY VINAMILK, TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA CỦA CÔNG TY VINAMILK, 2 Các cấp chiến lược của Doanh nghiệp, 4 Phân loại chiến lược đa dạng hóa, CHƯƠNG 2 : TÌM HIỂU CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA CỦA CÔNG TY VINAMILK, 1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty :, 2 Một số đặc điểm của công ty :, 2 Thực trạng Chiến lược đa dạng hóa của công ty :, 1 Lý do công ty cần đa dạng hóa, 2 Chiến lược đa dạng hóa của công ty Vinamilk, Đây được xem là bước đi quan trọng để các sản phẩm sữa và nước giải khát của Vinamilk sữa có mặt tại tất cả các khu vực thị trường trên cả nước., So sánh, đánh giá chiến lược đa dạng hóa của Vinamilk so với các đối thủ cạnh tranh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay