Bạn cảm thấy bà lão nào cô đơn nhất? Kết quả tiết lộ điểm nổi bật bên trong con người bạn

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:31

Thảo luận nhóm Kinh tế phát triểnĐề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC NHU CẦU BẢN CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA (TỪ 1993 ĐẾN NAY) THEO CÁC TIÊU CHÍ HDI, QUA ĐÓ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAYGiáo viên hướng dẫn:Sinh viên thực hiện :TS. Ngô Thắng LợiChu Hoàng Ngọc BíchNguyễn Thọ ChungNguyễn Hồng Dương Nguyễn Mai HiềnVũ Tùng LâmTrần Đức Trung TiếnNguyễn Anh Tuấn1Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát triển con người của Việt Nam hiện nay.Lời mở đầu:1. Mục tiêu nghiên cứuTài sản thực sự của một quốc gia là con người và mục đích của phát triển là tạo môi trường cho phép người dân được hưởng thụ một cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe và sáng tạo. Phát triển con người vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu của phát triển kinh tê. Các quôc gia đều đặt trọng tâm vào phát triển con người.Chỉ số phát triển con người (HDI) là khái niệm do UNDP (chương trình phát triển của Liên hiệp quốc) đưa ra, với một hệ thống sở lý luận và phương pháp tính nhằm đánh giá và so sánh mức độ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi thế giới. Từ khi xuất hiện khái niệm HDI thì đây được xem là chỉ số để xếp hạng các nước theo trình độ phát triển kinh tế xã hội thay thế chỉ số GNP bình quân đầu người mà trước đó người ta vẫn thường coi là thành công hay thất bại của sự điều hành nền kinh tế. HDI quan niệm, phát triển con người chính là và phải là sự phát triển mang tính nhân văn. Ðó là sự phát triển vì con người, của con người và do con người. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng hội lựa chọn cho người dân và tạo điều kiện để họ thực hiện sự lựa chọn đó (có nghĩa là sự tự do). Những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khỏe mạnh, được học hành và được một cuộc sống ấm no. Năm đặc trưng của quan điểm phát triển con người là: Con người là trung tâm của sự phát triển; người dân vừa là phương tiện vừa là mục tiêu của phát triển; việc nâng cao vị thế của người dân (bao hàm cả sự hưởng thụ và cống hiến); chú trọng việc tạo lập sự bình đẳng cho mọi người dân về mọi mặt: tôn giáo, dân tộc, giới tính, quốc tịch .; tạo hội lựa chọn tốt nhất cho người dân về: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa .Thực tế trên cho thấy, HDI của nước ta đang ở tình trạng các chỉ số thành phần vận động không đều: Chỉ số tuổi thọ và chỉ số kinh tế tăng lên, song trong giai đoạn 2001-2005, chỉ số giáo dục giảm đi bằng 3/5 mức tăng của chỉ số kinh tế. Lấy giá trị HDI mà ta đang đạt năm 2005, đem so sánh với một số nước gần ta chothấy: Malaysia đạt giá trị này trước ta 17 năm, VnDoc - Tải tài liệu, văn ảbn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bạn cảm thấy lão đơn nhất? Hãy VnDoc.com làm trắc nghiệm tính cách vui Trong hình lão, bạn cảm thấy người đơn nhất? Kết tiết lộ điểm bật bên người bạn p án nhé! Chọn A Chọn B Chọn C VnDoc - Tải tài liệu, văn ảbn pháp luật, biểu mẫu miễn phí h Tâm Chọn D 1 So sánh bản chất của mỹ học thời kỳ Phục hưng và Cổ đại Hi Lạp qua các vấn đề: Quan niệm về cái đẹp; Mẫu người lý tưởng thời đại; chúa nghệ thuật thời đại. BÀI THỨ NHẤT: Mỹ học là khoa học nghiên cứu đời sống thẩm mỹ bao gồm khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và nghệ thuật. Trong đó cái đẹp là phạm trù bản và trung tâm, hình tượng là tiếng nói đặc trưng, nghệ thuật là đỉnh cao của những thành tựu sáng tạo thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ là điểm tựa của sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. Thuyết “Tổng sinh lực và sinh lực thừa” của Tiến sĩ Khoa học Đỗ Văn Khang đã lý giải nguồn gốc bản của nghệ thuật một cách khoa học nhất, đầy đủ nhất khi cho rằng nghệ thuật xuất hiện khi con người đã đạt tới một trình độ sáng tạo trong lao động bền bỉ đến mức đã tạo ra sinh lực thừa, làm nảy sinh nhu cầu sống thẩm mỹ (sống đẹp). Như đã nói, cái đẹp là phạm trù bản, trung tâm của mỹ học, do đó, vạch ra bản chất của cái đẹp cũng chính là ta đã nắm bẳt được bản chất của mỹ học. Từ xưa đến nay, quan niệm về cái đẹp chưa bao giờ được thống nhất ở các thời đại vì các nhà mỹ học ở mỗi thời lại xuất phát từ sở triết học khác nhau về cái đẹp. Lịch sử mỹ học rất dài, nhưng lẽ chỉ cần so sánh hai thời kỳ Cổ đại Hi Lạp và Phục hưng cũng đủ để thấy được phần nào những khác biệt về bản chất mỹ học ở các thời đại. Kinh tế tư bản hình thành và phát triển, xã hội đòi hỏi giải phóng con người khỏi vòng kiềm toả của nhà thờ Thiên chúa, đó là hai sở tạo ra cuộc cách mạng văn hố – tư tưởng nhằm chuẩn bị cho cách mạng tư sản 1789. Cuộc cách mạng văn hố – tư tưởng này được gọi bằng một thuật ngữ hành động “Phục hưng” (Renaisanse). Lúc bấy giờ ai nói khác Kinh thánh đều bị coi là “tà đạo” và bị đưa lên giàn hoả thiêu. Muốn tránh điều đó chỉ cách là khơi phục lại một nền văn hóa rực rỡ đã từ thời Cổ đại, cộng với những phát triển khoa học mới thể buộc nhà thờ thay đổi cách nhìn về thế giới và con người. Như THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2 vậy, nền văn hố Phục hưng là sự khơi phục lại nền văn hố đã từ xa xưa, cách đó hơn hai thiên niên kỷ. Nhưng khơng chỉ là sự phục hồi, khoảng cách thời gian và những điều kiện của thời đại đã giúp cho thời kỳ Phục hưng những bước tiến hơn hẳn so với thời kỳ Cổ đại, cụ thể là Cổ đại Hi Lạp. Lần lượt so sánh các vấn đề sau ta sẽ thấy được bước tiến đó: Quan niệm về cái đẹp: Sự mặt của đồ sắt vào thời Cổ đại là một phát kiến lớn lao, tạo cho con người sức mạnh, đưa Khai thuế TNCN: làm thế nào lợi nhất ? Nếu biết vận dụng hợp lý các yếu tố giảm trừ thể được hưởng một mức thuế thấp khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Khác với thuế thu nhập cao trước đây bởi tính thuế trực tiếp trên số thu nhập thực chất, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhiều điểm mới như giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc, các tiêu chuẩn miễn trừ khác trong các hoạt động kinh doanh về chứng khoán, bất động sản Đây là những yếu tố mang tính kỹ thuật và nếu biết vận dụng, số thuế thu nhập sẽ giảm đi đáng kể. Kinh nghiệm này sẽ còn phải áp dụng nhiều khi các loại thuế trực thu sẽ ngày càng phát triển. Tính toán giảm trừ lợi nhất Biểu thuế thu nhập cá nhân là thuế lũy tiến, tức là mức thu nhập càng lớn sau khi tính các khoản được giảm như giảm trừ, phụ thuộc sẽ phải chịu mức thuế càng lớn. Mức thấp nhất trong biều thuế là 5% cho 5 triệu đồng đầu tiên (sau khi triết trừ gia cảnh, người phụ thuộc ) sau đó tăng lên vì thế càng giảm số thu nhập tính thuế càng tốt. Trong một tư vấn mới đây, Phòng tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM cũng không ngần ngại cho rằng, trong một gia đình, nếu một trong hai người thu nhập cao hơn hẳn thì nên tập trung kê khai giảm trừ cho người đó. Ví dụ, nếu hai vợ chồng đi làm, thu nhập hằng tháng của chồng 10 triệu đồng, vợ 4,5 triệu đồng, hai con còn nhỏ thì nên khai giảm trừ về phía người chồng sẽ lợi hơn vì sẽ làm giảm thu nhập tính thuế. Cụ thể, nếu chồng khai hai conngười phụ thuộc, thu nhập tính thuế chỉ còn: 2,8 triệu đồng = 10 triệu (tổng thu nhập) - 7,2 triệu đồng (giảm trừ gia cảnh gồm 4 triệu đồng của bản thân người chồng và mỗi con nhỏ được giảm trừ 1,6 triệu). Số thuế phải nộp là: 140.000 đồng = 2,8 triệu đồng (thu nhập tính thuế) x thuế suất 5% (theo bậc 1 của biểu thuế gồm những cá nhân thu nhập chịu thuế đến 5 triệu đồng/tháng). Thậm chí đối với người thu nhập cao hơn, trong gia đình nhiều trường hợp phụ thuộc và được tính giảm trừ thì điều này càng ý nghĩa. Bởi vì, giảm trừ gia cảnh nhiều không chỉ số tiền phải tính thuế giảm xuống mà ngay cả biểu tính thuế cũng giảm theo. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể thì cần những phương án cụ thể. Nếu là người chưa gia đình thì người phục thuộc thể là bố mẹ, anh em họ hàng nhưng cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Không phải lúc nào việc tập trung giảm trừ cho một người cũng là tốt mà sự chia đều cũng lợi trong nhiều trường hợp. Nếu hai vợ chồng đều thu nhập 5 triệu và hai người con thì nên chia đều cho cả hai người. Như vậy, cả hai đều không phải nộp thuế thay vì tập trung giảm trừ cho một người không phải nộp thuế, còn một người vẫn phải nộp 1.000.000 X 5% là 50 ngàn đồng. Đối với thu nhập tính thuế trong kinh doanh bất động sản hay chứng khoán đều đi kèm với nhiều quy định về kỹ thuật liên quan đến việc giảm trừ Điều này rất ý nghĩa đối với những người Thảo luận nhóm Kinh tế phát triển Đề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC NHU CẦU BẢN CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA (TỪ 1993 ĐẾN NAY) THEO CÁC TIÊU CHÍ HDI, QUA ĐÓ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện : TS. Ngô Thắng Lợi Chu Hoàng Ngọc Bích Nguyễn Thọ Chung Nguyễn Hồng Dương Nguyễn Mai Hiền Vũ Tùng Lâm Trần Đức Trung Tiến Nguyễn Anh Tuấn 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 2 2 Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát triển con người của Việt Nam hiện nay. Lời mở đầu: 1. Mục tiêu nghiên cứu Tài sản thực sự của một quốc gia là con người và mục đích của phát triển là tạo môi trường cho phép người dân được hưởng thụ một cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe và sáng tạo. Phát triển con người vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu của phát triển kinh tê. Các quôc gia đều đặt trọng tâm vào phát triển con người. Chỉ số phát triển con người (HDI) là khái niệm do UNDP (chương trình phát triển của Liên hiệp quốc) đưa ra, với một hệ thống sở lý luận và phương pháp tính nhằm đánh giá và so sánh mức độ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi thế giới. Từ khi xuất hiện khái niệm HDI thì đây được xem là chỉ số để xếp hạng các nước theo trình độ phát triển kinh tế xã hội thay thế chỉ số GNP bình quân đầu người mà trước đó người ta vẫn thường coi là thành công hay thất bại của sự điều hành nền kinh tế. HDI quan niệm, phát triển con người chính là và phải là sự phát triển mang tính nhân văn. Ðó là sự phát triển vì con người, của con người và do con người. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng hội lựa chọn cho người dân và tạo điều kiện để họ thực hiện sự lựa chọn đó (có nghĩa là sự tự do). Những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khỏe mạnh, được học hành và được một cuộc sống ấm no. Năm đặc trưng của quan điểm phát triển con người là: Con người là trung tâm của sự phát triển; người dân vừa là phương tiện vừa là mục tiêu của phát triển; việc nâng cao vị thế của người dân (bao hàm cả sự hưởng thụ và cống hiến); chú trọng việc tạo lập sự bình đẳng cho mọi người dân về mọi mặt: tôn giáo, dân tộc, giới tính, quốc tịch ; tạo hội lựa chọn tốt nhất cho người dân về: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa Thực tế trên cho thấy, HDI của nước ta đang ở tình trạng các chỉ số thành phần vận động không đều: Chỉ số tuổi thọ và chỉ số kinh tế tăng lên, song trong giai đoạn 2001- 2005, chỉ số giáo dục giảm đi bằng 3/5 mức tăng của chỉ số kinh tế. Lấy giá trị HDI mà ta đang đạt năm 2005, đem so sánh với một số nước gần ta chothấy: Malaysia đạt giá trị này 3 trước ta 17 năm, Philippines trước 17 năm, Thái Lan trước 14 năm, Trung Quốc trước 6 năm. Điều này cho thấy, trong khi ta cố gắng vươn lên thì các quốc gia khác cũng vươn lên với tốc độ không những không kém, mà còn xu hướng nhanh hơn ta. Với tầm quan trọng như vậy của phát triển con người, chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này nhằm hiểu thêm và nắm rõ được các yếu tố phát triển con người cũng như tìm ra các giải pháp nâng cao chỉ số HDI, nâng cao trình độ phát triển con người ở Việt Nam. 2. Giới hạn nghiên cứu Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc bảo đảm các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát triển con người của nước ta hiện nay. Đánh giá các chỉ số phát triển con người là một việc làm hết sức cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của một quốc gia văn hóa những nét đặc thù độc đáo như Việt Nam. Trong nghiên cứu cũng như trong giải quyết những vấn đề thực tiễn, việc so sánh chỉ số phát triển con người của Việt Nam với các Quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, từ đó tìm ra những thế mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục, từng bước cải thiện chỉ số phát triển con người… luôn là một công việc ý nghĩa quan trọng. 3. Kết cấu nội dung nghiên cứu Đáp ứng mục tiêu,  THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP Phát triển nhà Rịa – Vũng Tàu Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 1. Thời gian: 07h30 chủ nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2014 2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà Rịa – Vũng Tàu. Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu. 3. Nội dung chính của Đại hội:  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.  Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, đề xuất mức chia cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng.  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013  Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, đề xuất thù lao của HĐQT, BKS nă m 2014 và tiền thưởng HĐQT năm 2014  Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014  Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.  Sửa đổi bổ sung điều lệ  Biểu quyết thông qua: Phân chia lợi nhuận năm 2013; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013; phát hành cổ phiếu thưởng; Kế hoạch Sản xuấ t kinh doanh năm 2014; Phụ cấp HĐQT, BKS và tiền thưởng HĐQT; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty; Điều lệ bổ sung, sửa đổi. UBND TỈNH RỊA - VŨNG TÀU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BR - VT   Số: 64 TM.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2014   4. Điều kiện tham dự:  Tất cả các cổ đông tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Phát triển nhà Rịa – Vũng Tàu tại ngày đăng ký cuối cùng 07/04/2014. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT; Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 5. Tài liệu ph ục vụ đại hội: Quý cổ đông thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ đại hội trên website theo đường dẫn: www.hodeco.vn Ö thông tin cổ đông Ö công bố thông tin ÖTài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2014 6. Đăng ký tham dự Đại hội:  Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Qúy Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/04/2014. 7. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:  Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;  Giấy ủy quyền và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội). Mọi chi tiết xin liên hệ : Công ty CP Phát triển nhà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : Tầng 3 HODECO PLAZA, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp. Vũng Tàu Điện thoại: 0643 856 274 Fax: 0643.856 205 Người liên hệ : Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT, ĐT: 0643.576613, DĐ: 0985801199. Trân trọng!   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐOÀN HỮU THUẬN GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (Từ 7h30’ chủ nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2014) (Theo thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014, số 64/TM.PTN ngày 10 /4/2014 của HĐQT Công ty CP Phát Triển Nhà Rịa-Vũng Tàu – HDC) Mã cổ đông: Tên cổ đông : Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần Bằng chữ: Tổng giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá): đồng Số CMND/GP-ĐKKD : Địa chỉ: Đ iện thoại liên lạc: Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng) - Trực tiếp tham dự : - Uỷ quyền người thứ 2: (Kê khai tiếp theo mẫu ở mặt sau) - Uỷ quyền cho CTHĐQT: Cổ đông ( Ký tên, đóng dấu ) Kính đề nghị quý cổ đông : - Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền, gửi đến Ông Lê Viết Liên – Thành viên HĐQT, Công ty CP Phát triển nhà Rịa – Vũng Tàu, tầng 3 HODECO Palaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu trước 16h00 ngày thứ sáu, 25-04-2014 . ĐT: 0643 576 613; ĐTDĐ: 0985 801199 ; Fax : 064.3856205; Email: Info@hodeco.vn - Xác nhận tham dự thể bằng thư ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bạn cảm thấy bà lão nào cô đơn nhất? Kết quả tiết lộ điểm nổi bật bên trong con người bạn, Bạn cảm thấy bà lão nào cô đơn nhất? Kết quả tiết lộ điểm nổi bật bên trong con người bạn, Bạn cảm thấy bà lão nào cô đơn nhất? Kết quả tiết lộ điểm nổi bật bên trong con người bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay