Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:31

1 s 22 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu và Ag+/Ag, số pin điện hoá có thể lập đợc tối đa A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cõu 2: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht trong nhúm A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz). C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Cõu 3: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin. X v Y tng ng l A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. CH4, C6H5-NO2. Cõu 4: Cho các chất C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). Dãy các chất đợc sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2). C. (2), (3), (1). D. (1), (2), (3). Cõu 5: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, d). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng 80% thì giá trị của m A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 11,16 gam. Cõu 6: Cho s chuyn húa sau: Tinh bt X Y axit axetic. X v Y ln lt l A. mantoz, glucoz. B. glucoz, etyl axetat. C. glucoz, ancol etylic. D. ancol etylic, anehit axetic. Cõu 7: Nhỳng mt thanh Cu vo 200ml dung dch AgNO31M, khi phn ng xy ra hon ton, ton b Ag to ra u bỏm vo thanh Cu, khi lng thanh Cu s A. gim 6,4 gam. B. tng 15,2 gam. C. tng 4,4 gam. D. tng 21,6 gam. Cõu 8: Cht khụng cú kh nng tham gia phn ng trựng hp l A. propen. B. toluen. C. stiren. D. isopren. Cõu 9: Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, năng lợng ion hoá thứ nhất của các nguyên tử A. tăng dần rồi giảm. B. tăng dần. C. không đổi. D. giảm dần. Cõu 10: Mt trong nhng im khỏc nhau gia protein vi gluxit v lipit l A. phõn t protein luụn cú cha nguyờn t nit. B. protein luụn l cht hu c no. C. phõn t protein luụn cú nhúm chc -OH. D. protein luụn cú khi lng phõn t ln hn. Cõu 11: Công thức cấu tạo của alanin A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. C6H5NH2. D. H2N-CH2-COOH. Cõu 12: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X A. C2H4O2. B. C5H10O5. C. C6H12O6. D. C3H6O3. Cõu 13: Cho200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu CuE+=0,34 V; 200/Ni NiE+=-0,23 V. Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Cu2+, Zn2+,Ni2+. C. Ni2+,Zn2+,Cu2+. D. Cu2+, Ni2+, Zn2+. Cõu 14: tỏch riờng tng cht t hn hp benzen, anilin, phenol ta ch cn dựng cỏc hoỏ cht (dng c, iu kin thớ nghim y ) l A. dung dch Br2, dung dch NaOH, khớ CO2. B. dung dch NaOH, dung dch HCl, khớ CO2. C. dung dch Br2, dung dch HCl, khớ CO2. D. dung dch NaOH, dung dch NaCl, khớ CO2. Cõu 15: Cho 500 gam benzen phn ng vi HNO3 (c) cú mt H2SO4 (c), sn phm thu c em kh thnh anilin. Nu hiu sut chung ca quỏ trỡnh l 78% thỡ khi lng anilin thu c l A. 546 gam. B. 465 gam. C. 564 gam. D. 456 gam. Cõu 16: Nhúm cú cha dung dch (hoc cht) khụng lm giy qu tớm chuyn sang mu xanh l A. NaOH, CH3-NH2. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin. 2Cõu 17: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua đợc m gam PVC. Số mắt xích CH2-CHCl- có trong m gam PVC nói trên A. 6,02.1020. B. 6,02.1021. C. 6,02.1022. D. 6,02.1023. Cõu 18: Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5-NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử A. natri kim loại. B. quì tím. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch HCl. Cõu 19: phõn bit 2 khớ CO2 v SO2 ta dựng A. dung dch BaCl2. B. dung dch nc brom. C. qu tớm. D. dung dch Ca(OH)2. Cõu 20: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng vi Cu(OH)2 l A. glucoz, glixerol, mantoz, ancol etylic. B. glucoz, glixerol, anehit fomic, natri axetat. C. glucoz, glixerol, mantoz, axit axetic. D. glucoz, glixerol, mantoz, natri axetat. Cõu 21: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (1), (3). D. (1), (2). Cõu 22: Số đồng phân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BẠN AI TRONG TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN Bạn gọi thịt bò nướng nhà hàng, người phục vụ đem miếng thịt sống Máu trào dĩa bạn trông kinh tởm Bạn sẽ: a Gào lên với người phục vụ, bảo họ phải đem nướng lại miếng thịt mà phải quỳ gập người xuống để tạ tội với bạn b Ăn để bổ sung lượng Bạn mệt mỏi rồi, thêm chút thịt sống máu không vấn đề c Để miếng thịt lại kèm theo ám hiệu mỉa mai hài hước d Ăn thể chuyện chẳng to tát Bạn sẵn sàng chia sẻ miếng thịt với người phục vụ trông đói e Mỉm cười với người phục vụ ngào hỏi liệu họ nướng miếng thịt lâu chút không Trong thời gian chờ đợi, bạn gọi thêm tráng miệng để nhà hàng có hội chuộc lỗi Người yêu bạn cho bạn leo rạp phim lần thứ hai Nửa đêm hôm đó, bất ngờ nhắn tin, tỏ ý muốn xếp hẹn khác Bạn sẽ: a Nhắn tin trả lời với nội dung kinh khủng xóa số điện thoại vĩnh viễn Bạn cảm thấy thương hại cho ngu ngốc b Trả lời rằng: “Tuyệt quá, gặp đâu nhỉ?” c Xuất đốt xe người yêu Không làm phiền bạn lần d Xuất hiện, làm thỏa mãn Ngay sau trở mặt cho nếm hương vị trả thù e Xuất gào lên tên rác rưởi Thuê người “xử lí” Nếu có hỏi gout thời trang bạn, bạn miêu tả nào? a Mang phong cách trẻ đơn giản Bạn thích áo sơ mi quần jeans ôm b Bạn mặc thứ bạn thích c Áo tay phồng hãng Gap d Gucci Cả Armani Prada Rất sang trọng quý tộc e Bạn thích phong cách Bô-hem (tự do) Bạn yêu váy dài thướt tha VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c Cảm thấy mừng cho bạn thân, lại bắt đầu than vãn mối tình đầu tan vỡ d Vui vẻ gia nhập họp mặt với bạn bè e Trở nên cay đắng Đó bạn Nếu bạn đẹp Thông minh Cao Trời ạ! Tính điểm theo nhé: Câu 1: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 2: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 3: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 4: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 5: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 6: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 7: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 8: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 9: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm Câu 10: A = điểm, B = điểm, C = điểm, D = điểm, E = điểm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kết đây: Từ 10 – 18 điểm, bạn Arya Stark Từ 19 – 26 điểm, bạn Margaery Tyrell VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ 27 – 35, bạn Daenerys Targaryen Từ 36 – 44, bạn Tyrion Lannister VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ 45 – 50, bạn Joffrey Baratheon Trắc nghiệm con bạn có phải thần đồng Nhiều bậc phụ huynh quá kỳ vọng vào tư chất của con mà không biết đó chỉ biểu hiện bình thường của trẻ. Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp cha mẹ biết con mình ở nấc thang nào. 1. Con bạn học đọc sớm, trước 6 tuổi: tự học - 7 điểm; với sự giúp đỡ của ai đó - 5 điểm. 2. Đọc nhiều sách, hơn nữa lại đọc nhanh - 2 điểm. 3. Tự mình (hoặc với sự giúp đỡ của ai đó) thích các loại từ điển hoặc bách khoa toàn thư - 2 điểm. 4. Dễ dàng học đọc, nhưng có khó khăn trong việc đọc - 1 điểm. 5. Học trong phòng đóng cửa kín, bạn bè lớn hơn tuổi - 2 điểm. 6. Thích nói chuyện với những người nhiều tuổi hơn nhưng với tư cách ngang hàng - 2 điểm. 7. Hay đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa, làm người lớn đi vào ngõ cụt - 2 điểm. 8. Đứa bé có câu trả lời, thậm chí cho những câu hỏi có cảm tưởng bất ngờ nhất - 1 điểm. 9. Thỉnh thoảng đãng trí, nhưng luôn biết đưa ra những khái quát rất xác đáng (ví dụ sau khi xem xong một bộ phim, chương trình truyền hình hoặc quan sát một cái gì đó) - 2 điểm. 10. Thích tranh luận về thế giới xung quanh, đưa ra đánh giá của mình - 1 điểm. 11. Rất buồn chán với những gì đơn điệu, những việc bình thường, không đòi hỏi những nỗ lực lớn, như: lau dọn phòng, rửa chén, làm các bài tập - 1 điểm. 12. Nhạy cảm đối với bất kỳ sự bất công nào, thậm chí điều đó không liên quan trực tiếp tới đứa trẻ - 2 điểm. 13. Thích đùa và có tính hài hước - 2 điểm. 14. Có vốn từ ngữ phong phú và biết sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau trong câu chuyện - 2 điểm. 15. Thích những trò chơi phức tạp (cờ tướng hoặc những trò chơi khác), đòi hỏi sự sáng trí - 2 điểm. 16. Ngay từ khi còn ít tuổi đã yêu thích những gì mà những bạn lớp trên học - 1 tuổi. 17. Thích những công việc đa dạng, hơn nữa muốn tự mình làm tất cả - 2 điểm. 18. Vũ trụ hấp dẫn đứa trẻ, nó quan tâm đến những vấn đề vũ trụ và tất cả những gì liên quan đến cuộc sống sơ khai của con người - 2 điểm. 19. Trong trường, đứa trẻ học mà không cần có những nỗ lực đặc biệt, nhanh chóng nắm bắt kiến thức và có ý kiến riêng của mình về nhiều vấn đề - 2 điểm. 20. Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, nghệ thuật ứng dụng, môi trường xung quanh, tìm kiếm sự hòa hợp trong mọi cái - 2 điểm. Nếu con bạn được từ 10 đến 13 điểm trở lên, con bạn có những khả năng nhất định, bạn cần phải quan tâm đến việc học của trẻ và tạo điều kiện để bé phát triển khả năng của mình. ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MULTIPLE CHOICE 1. This ring is only made of plastic, so it is quite _____. A. valuable b. invaluable c. priceless d. valueless 2. Robert is completely _____ in his new book on photography. A. absorbed b. interested c. exhausted d. occupied 3. There is a constant _____ of visitors to this important historic site. A. current b. tide c. wave d. stream 4. You shouldn’t have criticized him in front of his friends. It was extremely _____ of you. A. unfortunate b. insensitive c. insensible d. unconscious 5. The _____ of living goes up and up. It’ll never go down. A. price b. value c. expense d. cost 6. Stop _____ about the bush! Just tell me exactly what the problem is. A. rushing b. hiding c. beating d. moving 7. Thank you very much _____. A. indeed b. actually c. really d. frankly 8. _____ problems you have, you can come to me fro help. A. Any b. Some c. Whatever d. Many 9. Mrs Smith is a very good teacher. In _____ fact, she is one of the best teachers of our school. A. the b. real c. actual d. true 10. Some metals are magnetic, _____ aren’t A. the other b. the others c. another d. others 11. This seat is free, _____ seat has been taken. A. another b. The another c. other d. the other 12. He will graduate _____ another 2 years. A. at b. for c. in d. on 13. Can you pay over there? This cash machine is out of _____. a. order b. work c. job d. function 14. It could be _____ better to buy a car to go to work a. very b. much c. many d. more 15. There’s a very nice suit _____ display in the shop near my house. a. in b. on c. at d. upon 16. I’ve given up trying to make my sister see sense, now I’m _____ to the fact that she is going to marry John. a. adapted b. resigned c. adjusted d. accepted 17. From the hotel there’s a good _____ of the mountains. a. vision b. view c. sight d. picture 18. We’ve have _____ of time to catch the train so there’s no need to rush. a. very much b. enough c. great deal d. plenty 19. I can’t make _____. What’s happening? a. away b. out c. do d. over 20. He’s left his book at home; he’s always so _____. a. forgetting b. forgotten c. forgetttable d. forgetful 1 21. Driving a car with faulty brakes is _____ quite a risk. a. putting b. setting c. taking d. being 22. He went to USA hoping to find a teaching _____ without to much difficulty. a. work b. occupation c. employment d. post 23. I _____ him to arrive in time for dinner. a. hope for b. expect c. attend d. think 24. The old man go into the _____ of storing money under the bed. a. tradition b. manner c. use d. habit 25. The _____ of the bank where he worked was not in the centre of the city. a. branch b. seat c. quarter d. house 26. They looked very when they came to see us last night a. cheer b. cheerful c. cheerfully d. cheering 27. The Browns had to use all their to buy their new house. a. expenses b. savings c. reserves d. remains 28. If Lan comes to England, It will be a good for her to improve her English a. opportunity b. possibility c. advantage d. experiences 29. We went to the airport to off a friend who was leaving for London. a. tell b. say c. join d. see 30. My sister is very of spiders. a. terror b. terrify c. terrified d. terrifying 31. The chamelon is a very strange a. creation b. creator c. creature d. creative 32. I like this essay because it’s very a. imaginative b. imaginary c. imaginable d. imagination 33. Tom has a big of foreign coins a. collector b. collection c. collecting d. collective 34. If we don’t on electricity, there will be power cut. a. economic b. economics c. economical d. economise 35. They were for smuggling jewellry into the country a. judged b. arrested c. accused d. warned 36. At the end of the winter, the price of winter clothes in the shops usually a. drops b. lowers c. sinks d. reduces 37. Have you got tim eto discuss your work now or you are to leave? a. thinking b. TỔNG HỢP 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMBẢN & ĐÁP ÁN THƯỜNG GẶP TRONG MÔN QUẢN TRỊ HỌC 1. Theo Rensis Likert, phong cách lãnh đạo chú trọng thông tin hai chiều nhưng quyết định cuối cùng vẫn cho cấp trên quyết định a. Phong cách lãnh đạo quyết đoán – áp chế b. Phong cách lãnh đạo quyết đoán – nhân từ c. Phong cách lãnh đạo kiểu tham vấn d. Phong cách lãnh đạo kiểu tham gia theo nhóm 2. Lãnh đạo quá trình tác động không chỉ do bản sắc hoặc tính cách và hành vi tác phong của người lãnh đạo. Do đó không hề có một người lãnh đạo nào hữu hiệu hoặc kém cỏi với ý nghĩa chung chung quan điểm của lý thuyết a. Lý thuyết công bằng b. Lý thuyết niềm hy vọng c. Lý thuyết tố chất d. Tất cả đều sai 1 3. Theo lý thuyết hai yếu tố của Herzberg, loại yếu tố liên quan đến quan hệ giữa cá nhân với tổ chức, với bối cảnh làm việc hoặc phạm vi của công việc. Chúng luôn tồn tại trong các tổ chức a. Yếu tố động viên b. Yếu tố công việc c. Yếu tố duy trì d. Yếu tố động cơ thúc đẩy 4. Động cơ thúc đẩy xu hướng và sự cố gắng để thỏa mãn một mong muốn hoặc một mục tiêu nhất định. Do vậy, động cơ thúc đẩy gắn liền với a. Nhu cầu, ước mơ, xu hướng, thôi thúc b. Nhu cầu, mong muốn, thôi thúc, hành động c. Ước mơ, nhu cầu, thôi thúc, thỏa mãn d. Nguyện vọng, ước mơ, thôi thúc, hành động 5. Lý thuyết giúp nâng cao trình độ hoạch định và kiểm soát tốt trong quản lý a. Lý thuyết định lượng b. Lý thuyết quản trị cổ điển c. Lý thuyết tâm lý xã hội d. Lý thuyết tình huống 2 6. Cơ cấu tổ chức dẫn đến tranh luận nhiều hơn hành động, có nguy cơ tạo thành một tổ chứ không có người thực sự lãnh đạo vì không tôn trọng nguyên tắc thống nhất chỉ huy a. Cơ cấu ma trận b. Cơ cấu hỗn hợp c. Cơ cấu phân ngành d. Cơ cấu chức năng 7. Cơ cấu tổ chức thích hợp với môi trường ổn định, ít cần đến nhu cầu phối hợp nội bộ, che khuất trách nhiệm trước các quyết định a. Cơ cấu ma trận b. Cơ cấu hỗn hợp c. Cơ cấu phân ngành d. Cơ cấu chức năng 8. Mức độ tập trung hoặc phi tập trung quyền hành trong quản trị không có liên quan đến a. Tập quyền b. Phân quyền c. Uỷ quyền d. Tất cả đều sai 3 9. Quyền hành trong tổ chức không xuất phát từ a. Quyền chuyên môn b. Quyền do luật định c. Quyền thừa nhận của nhân viên d. Quyền do địa vị 10. Nhà quản trị cần tập trung sự chú ý vào mục tiêu, ứng phó với sự thay đổi, tạo khả năng tác nghiệp kinh tế, làm dễ dàng cho hoạt động kiểm tra chức năng a. Tổ chức b. Lãnh đạo c. Lập kế hoạch d. Tất cả đều đúng 11. Kiểm tra phải căn cứ vào tình hình bên trong – bên ngoài để dễ dàng vận dụng hiệu quả nhất khi điều hành một tổ chức. Đó nguyên tắc a. Chính xác b. Thực tế c. Linh hoạt d. Hợp lý 4 12. Hình thức kiểm tra với kết luận “Đạt hoặc không đạt”, được tiến hành bởi giám sát trực tiếp hoạt động của nhân viên và có thể điều chỉnh ngay các sai sót a. Kiểm tra hiện hành b. Kiểm tra lường trước c. Kiểm tra phản hồi d. Tất cả đều sai 13. Một văn bản nối kết các nguồn lực của tổ chức thích ứng với cơ hội hướng đến mục tiêu a. Kế hoạch đa dụng b. Kế hoạch chiến lược c. Kế hoạch đơn dụng d. Kế hoạch thường trực 14. Nhà quản trị đối phó các tình huống bất ngờ để sớm trở lại trạng thái ổn định. Đó vai trò a. Thương thuyết, đàm phán b. Giải quyết các xáo trộn c. Liên lạc hoặc giao dịch d. Đại diện 5 15. Khi xem xét và giải quyết những vấn đề quản trị trong mối liên hệ tác động qua lại, trong sự phát sinh, vận động và phát triển. Đó phương pháp a. Lịch sử b. Phân tích tổng hợp c. Hệ thống d. Tất cả đều sai 16. Mẫu người luôn căng thẳng, dễ bị kích động, nồng hậu, xã hội, phụ thuộc. Đó loại người a. Hướng ngoại, không ổn định b. Trắc nghiệm vui: Bạn "bậy" đến cỡ nào? - Chỉ cần trả lời thành thực với . thân đủ để bạn biết có dũng khí đến đâu. Câu 1: Đây gì? * Câu 2: Vì bà vợ lại nói câu đó? * Câu 3: Bạn thích sư tử đực hay sư tử cái? (Lưu ý: Sư tử đực có bờm) * Câu 4: Theo bạn, có cách cầu hôn khiến nàng đỏ mặt? * Câu 5: Nếu bạn có "nó", bạn có sẵn sàng chịu . đau? * * * ... biểu mẫu miễn phí c Cảm thấy mừng cho bạn thân, lại bắt đầu than vãn mối tình đầu tan vỡ d Vui vẻ gia nhập họp mặt với bạn bè e Trở nên cay đắng Đó bạn Nếu bạn đẹp Thông minh Cao Trời ạ! Tính điểm... đây: Từ 10 – 18 điểm, bạn Arya Stark Từ 19 – 26 điểm, bạn Margaery Tyrell VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ 27 – 35, bạn Daenerys Targaryen Từ 36 – 44, bạn Tyrion Lannister... 44, bạn Tyrion Lannister VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ 45 – 50, bạn Joffrey Baratheon
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones, Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones, Trắc nghiệm vui: Bạn là ai trong Game of Thrones

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay