Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp 5 trong dạy học các yếu tố hình học

64 56 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THÙY DUNG PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Toán Tiểu học HÀ NỘI – 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC NGUYỄN THÙY DUNG PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học toán Tiểu học Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Ngọc Sơn HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Ngọc Sơn, người thầy tận tâm bảo, hướng dẫn tác giả hoàn thành khóa luận Xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học trang bị kiến thức tạo điều kiện thuận lợi để tác giả thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, thầy cô giáo trường Tiểu học Thị Trấn A, Đông Anh, Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tác giả thời gian thực tập thực nghiệm sư phạm Tác giả vô biết ơn cha mẹ người thân yêu gia đình, chân thành cảm ơn bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực khóa luận Do điều kiện chủ quan khách quan, khóa luận không tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất vấn đề nghiên cứu Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thùy Dung MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 1.1 Cơ sở lý luận việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học 1.1.1 Khái niệm trí tưởng tượng 1.1.2 Khái niệm vai trò trí tưởng tượng không gian 1.1.3 Đặc điểm trí tưởng tượng trí tưởng tượng không gian học sinh lớp 1.1.4 Một số vấn đề dạy học yếu tố hình học lớp .9 1.2 Cơ sở thực tiễn việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học 12 1.2.1 Thực trạng việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp việc dạy học yếu tố hình học 12 1.2.2 Thực trạng việc học yếu tố hình học lớp 13 Kết luận Chương 1…………………………………………………… 15 Chương ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 16 2.1 Biện pháp Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh nhận dạng thể hình hình học 16 2.2 Biện pháp Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh dạy học giải tập có nội dung hình học 37 2.3 Biện pháp Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh tổ chức trò chơi có nội dung hình học 45 Kết luận Chương 2………………………………………………… 51 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 52 3.1 Mục đích đối tượng thực nghiệm 52 3.2 Nội dung, tổ chức thực nghiệm 52 3.3 Kết thực nghiệm 56 Kết luận Chương 3……………………………………………………… 57 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ nhu cầu phải đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực cho học sinh tiểu học Hiện sống thời kỳ hội nhập, hợp tác phát triển với nước khu vực giới phương diện Để thực có hiệu hội nhập quốc tế, tiến hành CNHHĐH đất nước, sử dụng kinh tế tri thức, xây dựng xã hội văn minh với đòi hỏi cao trí tuệ Và giáo dục quan tâm hàng đầu, tảng phát triển bền vững cho quốc gia Quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải nhanh chóng tiếp cận xu mới, phương pháp hình thức tổ chức dạy học thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả độc lập sáng tạo lĩnh vực sống Nghị TW khóa VIII khẳng định: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành lớp tư sáng tạo cho người học” Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực cho người học đặc biệt phát triển lực tư sáng tạo học sinh nói chung học sinh tiểu học nói riêng chưa trọng 1.2 Xuất phát từ yêu cầu định hướng phát triển lực dạy học môn toán Tiểu học Trong bậc học phổ thông nói chung Tiểu học nói riêng, môn Toán môn học có vị trí quan trọng Toán học môn học trừu tượng, có tính khái quát cao góp phần quan trọng việc phát triển mức số khả trí tuệ thao tác tư duy, khả suy luận hợp lý, cách phát giải vấn đề cho học sinh Năng lực tư sáng tạo - trí tưởng tượng không gian lực then chốt đặt lên hàng đầu mục tiêu dạy học môn Toán Tiểu học Phát triển tư sáng tạo - trí tưởng tượng không gian cho học sinh tạo điều kiện cho việc học tập học sinh đạt kết cao, giúp em linh hoạt nhạy bén hoạt động học tập thực tiễn 1.3 Xuất phát từ việc dạy học yếu tố hình học tiểu học Các yếu tố hình học phần quan trọng chương trình toán tiểu học Nội dung hình học thúc đẩy mạnh mẽ phát triển tư sáng tạo, trí tưởng tượng không gian học sinh Ở giai đoạn đầu tiểu học nội dung hình học tập trung nhận dạng hình hình học đơn giản Đến lớp yếu tố hình học nâng cao mở rộng hơn, tạo tảng vững cho phát triển tư đặc biệt trí tưởng tượng không gian cho trẻ Học sinh Tiểu học hứng thú với toán đòi hỏi tư sáng tạo, đặc biệt toán kích thích trí tưởng tượng không gian em.Tuy nhiên kiến thức hình học, đặc biệt kiến thức phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh tương đối đơn giản Chương trình hành trọng phần tính toán, nội dung hình học chưa thực quan tâm Nội dung hình học thường lồng ghép với nội dung đại số Hầu hết tập hình học thường yêu cầu học sinh làm theo mẫu, không tạo điều kiện cho học sinh thể khả sáng tạo thân Einstein nói “ Logic đưa bạn từ A đến B trí tưởng tượng đưa bạn khắp nơi” Trong thời đại phát triển nay, khả sáng tạo trí tưởng tượng yếu tố quan trọng đặt móng vững cho phát triển tương lại học sinh Dạy học yếu tố hình học điều kiện thuận lợi để hình thành phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh Xuất phát lí trên, đề tài chọn là: Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học 2 Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất số biện pháp phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Toán Tiểu học Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Trí tưởng tượng không gian học sinh lớp 3.2 Phạm vi nghiên cứu Giới hạn việc dạy học yếu tố hình học lớp Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Chúng tiến hành đọc tài liệu phương pháp dạy toán Tiểu học, phương pháp dạy học yếu tố hình học, tâm lí học tiểu học, đặc điểm học sinh lớp để xây dựng sở lí luận làm cho việc đề xuất biện pháp giúp phát triển trí tưởng tượng không gian dạy học yếu tố hình học Để có thêm xác, giúp đề xuất biện pháp hợp lí nhằm phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp nghiên cứu chương trình toán lớp 5, phần hình học sách giáo khoa Toán 5, chuẩn kiến thức kĩ Tiểu học 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Chúng đến trường Tiểu học, dự tiết Toán lớp đặc biệt quan tâm đến phương pháp dạy học yếu tố hình học lớp Qua việc quan sát hoạt động thầy trò tiết học nắm thực trạng việc phát triển trí tưởng tượng không gian việc dạy học yếu tố hình học lớp Để biết rõ hứng thú học sinh tập nhận dạng thể hình học, toán có nội dung hình học khó khăn học sinh hay gặp học yếu tố hình học tiến hành điều tra, vấn trực tiếp em Thông qua việc trao đổi trực tiếp với giáo viên, tìm hiểu nhận thức giáo viên vị trí tầm quan trọng việc phát triển trí tưởng tượng không gian việc dạy yếu tố hình học nhà trường Tiểu học Nhằm minh họa tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất, tiến hành thực nghiệm sư phạm phạm vi nhỏ em học sinh lớp trường Tiểu học Thị Trấn A - Đông Anh - Hà Nội Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, khóa luận gồm chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học Chương Đề xuất số biện pháp phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học Chương Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 1.1 Cơ sở lý luận việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học 1.1.1 Khái niệm trí tưởng tượng Khi nhu cầu khám phá, phát hiện, làm sáng tỏ nảy sinh trình tư không đáp ứng được, lúc người giải vấn đề hoạt động nhận thức khác tưởng tượng Theo nhà tâm lí học: “Tưởng tượng trình tâm lí phản ánh chưa có kinh nghiệm cá nhân cách xây dựng hình ảnh dựa sở biểu tượng có.” Tưởng tượng biến đổi hình ảnh biểu tượng cũ để kiến tạo biểu tượng Trí tưởng tượng khả xây dựng hình ảnh nhờ thông tin thu thập lưu trữ não Như trí tưởng tượng hoạt động trí óc thể trình nhận thức tưởng tượng Đó trình nhận thức thực chủ yếu hình ảnh Kết trình tưởng tượng xây dựng biểu tượng dựa biểu tượng có trí nhớ Trí tưởng tượng phụ thuộc vào nhận thức cảm tính thực tiễn sống xã hội người 1.1.2 Khái niệm vai trò trí tưởng tượng không gian 1.1.2.1 Khái niệm trí tưởng tượng không gian Trong học tập, vui chơi, lao động người tách khỏi tương quan không gian trình hình thành khái niệm, biểu tượng Như phần mặt nước lại hồ tương ứng với hình thang vuông Bước 3: Xác định kích thước hình tạo thành cách xác định liên hệ cạnh đảo hồ nước với cạnh hình thang vuông hình thang có: đáy lớn cạnh hồ nước, đáy nhỏ cạnh đảo, chiều cao hình thang hiệu cạnh hồ cạnh đảo Do hình thang có diện tích Bước 4: Dựa vào kiện đề tính cạnh hồ nước cạnh đảo Đáp án: Cạnh đảo: 5m Cạnh hồ: 45m 2.3 Biện pháp Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh tổ chức trò chơi có nội dung hình học Học sinh lớp mang đặc điểm hiếu động tò mò, thích tìm tòi khám phá sáng tạo Các trò chơi học tập không giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách tự giác, tích cực mà làm cho em thấy vui hơn, nhanh nhẹn hơn, tạo điều kiệu cho trí tưởng tượng, tiềm thân em bộc lộ Do phương pháp trò chơi phương pháp đắc lực giúp nâng cao hiệu học tập học sinh Sử dụng trò chơi dạy học nói chung dạy học toán nói riêng cách hữu hiệu để giảm bớt căng thẳng, tạo thoải mái, hứng thú học tập Thông qua trò chơi giúp em rèn trí thông minh, kích thích trí tưởng tượng, tăng cường khả vận dụng kiến thức học vào sống Các yếu tố hình học toán trừu tượng hẳn so với lớp Để giúp học sinh nắm vững biểu tượng, yếu tố hình học lớp 5, 45 giúp em phát triển tư sáng tạo trí tưởng tượng không gian giáo viên nên sử dụng linh hoạt trò chơi hình học * Phương pháp tổ chức trò chơi: - Giáo viên giới thiệu trò chơi, tên trò chơi, cách chơi luật chơi - Tổ chức chơi thử (nếu cần), nhắc nhở lỗi trò chơi - Tổ chức chơi - Tổng kết, khen thưởng đội (người chơi) thắng Nêu nội dung giáo dục Trò chơi 1: Trò chơi “Họa sĩ tài ba” Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố biểu tượng hình học học, rèn luyện kĩ thể hình mặt phẳng Giáo dục thẩm mĩ cho học sinh đồng thời giúp em phát huy óc sáng tạo trí tưởng tượng không gian Chuẩn bị: Các tờ giấy bìa trắng hình vuông (hoặc hình chữ nhật, hình tròn) có kích thước nhau, bút, thước kẻ, compa, tẩy, Cách tiến hành: Giáo viên phát cho học sinh tờ giấy chuẩn bị trước Yêu cầu học sinh sử dụng bút, thước kẻ, compa, bút màu để trang trí tờ giấy hình hình học học (hình thang, dạng hình tam giác, hình tròn ) thời gian 20 phút Lưu ý hình trang trí không vẽ tay Trò chơi 2: Trò chơi “Tìm bạn” Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố biểu tượng hình học học, liên hệ thực tế hình học, phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh Chuẩn bị: Giấy khổ to (A4 A3) Cách tiến hành: - Chia lớp thành đội chơi Mỗi đội người chơi - Giáo viên nêu hình hình học học, yêu cầu đội viết thật nhanh đồ dùng, vật dụng có hình dạng tương ứng với 46 hình hình học lên giấy Trong thời gian phút, đội kể nhiều dành chiến thắng Mẫu: Hình hộp chữ nhật: hộp bút, hộp quà, vở, ten nơ Hình tròn: đồng xu, mâm, đáy cốc Trò chơi 3: Trò chơi “Chạm - Cảm nhận” Mục tiêu: Củng cố cách gọi tên biểu tượng hình hình học, nhận dạng hình qua cảm giác Phát triển trí tưởng tượng không gian Chuẩn bị: Các hình hình học làm bìa cứng có kích thước khác Một hộp kín để hở lỗ nhỏ cho tay vào Các tiến hành: Chia lớp thành đội chơi đội cử người làm thư kí Khi có hiệu lện bắt đầu ngừoi quản trò thành viên đội thò tay hộp kín lấy hình Trước bỏ hình khỏi hộp người phải đọc to tên hình Nếu đọc phép lấy hình ra, đọc sai phải bỏ lại hình hộp Thư kí nhóm ghi tên hình đọc bảng Trong thời gian gian 3phút đội đoán nhiều hình dành chiến thắng Trò chơi 4: Trò chơi “ Tạo hình sáng tạo” Mục tiêu: Giáo dục thẩm mĩ, phát triển tư sáng tạo trí tưởng tượng học sinh Chuẩn bị: Các tờ giấy (miếng bìa) có hình tam giác, hình tròn, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông có kích thước, màu sắc khác nhau, kéo, keo dán, Cách tiến hành: Phát cho học sinh tờ giấy (miếng bìa) chuẩn bị trước Yêu cầu học sinh dùng hình sẵn có dán thành tranh theo sở thích Trò chơi 5: Trò chơi “ Em kĩ sư” 47 Mục tiêu: Rèn kĩ thể hình hình học mặt phẳng, củng cố công thức tính diện tích, thể tích Chuẩn bị: Giấy kẻ ô ly, bút, thước, mẫu gạch lát có hình dạng khác (hình tam giác, hình thang, hình chữ nhật, ) Cách chơi: Chia lớp thành đội chơi (mỗi đội từ - người) Mỗi nhóm tự thiết kế cho nhà có dạng khối hộp chữ nhật có tường bao quanh nhà sân trước nhà Khi thiết kế phải ghi rõ kích thước nhà, tường sân Sau đội tính nguyên vật liệu để xây dựng nhà theo kiện sau: - Mỗi lít sơn sơn 1m² tường Vậy em cần lít sơn để sơn hết xung quanh tường bao nhà em? - Có mẫu gạch lát hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật Em chọn nhiều mẫu gạch kết hợp với số mẫu để lát kín sân nhà em nêu cách lát em Các đội thực nhóm khoảng thời gian từ 20-30 phút Trò chơi 6: Trò chơi “Xếp que diêm” Mục tiêu: Giúp học sinh triển khai hình khối mặt phẳng, rèn luyện trí tưởng tượng không gian khả tư sáng tạo Chuẩn bị: Que diêm, giấy bìa Cách tiến hành: Phát cho học sinh 10 que diêm Yêu cầu học sinh dùng 10 que diêm để xếp thành hình nhà sau đổi chỗ que diêm để thay đổi hướng nhà Trò chơi 7: Trò chơi “ Tìm mặt khuất xúc xắc” Mục tiêu: Giúp học sinh rèn luyện khả hình dung vật thể không gian chiều 48 Chuẩn bị: Các bìa cắt, trang trí để gấp thành hình lập phương hình 1.Các xúc xắc khác gấp từ bìa (hình 2) ♦ ♠ ♥ Hình b d f g ♥ ♣ ♣ ♣ ♠ ♣ g d v r t ♥ Hình Cách tiến hành: Chia lớp thành đội chơi Yêu cầu quan sát hình ảnh bìa hình tìm xúc xắc tương ứng gấp từ bìa Đội tìm nhiều dành chiến thắng Trò chơi 8: Trò chơi Tangram Mục tiêu: Rèn luyện trí thông minh, khả tư tưởng tượng không gian cho học sinh Chuẩn bị: Các ghép hình Tangram (ở hình 1) Hình 49 Cách tiến hành: Phát cho học sinh ghép hình Tangram Yêu cầu học sinh sử dụng mảnh ghép ghép hình để ghép thành hình đồ vật, vật Yêu cầu học sinh mô tả hình dạng phận cá vật đồ vật vừa ghép Có thể cho học sinh quan sát số mẫu ghép được: 50 Kết luận Chương Dựa vào lí luận phát triển trí tưởng tượng không gian, yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ cấp Tiểu học thực tiễn dạy học yếu tố hình học Toán 5, đề xuất biện pháp giúp phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học Với biện pháp, nêu nội dung biện pháp, cách thức thực minh họa qua ví dụ cụ thể Ngoài ví dụ khai thác từ sách giáo khoa Toán 5, có đề xuất thêm số tập hoạt động liên quan đến hình học khác Để kiểm nghiệm tính hiệu giải pháp đề xuất, tiến hành thực nhiệm số tập hoạt động học tập giải pháp trường Tiểu học Thị Trấn A - Đông Anh - Hà Nội 51 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích đối tượng thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm tiến hành nhằm mục đích bước đầu minh họa tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất khóa luận Thực nghiệm sư phạm bước đầu trả lời cho vấn đề sau: - Các tập, hoạt động hình học đưa có thực chương trình môn Toán lớp không? - Thực tập hoạt động hình học có thực góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp không? 3.1.2 Đối tượng phạm vi thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm tập trung vào việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học Thực nghiệm tiến hành lớp 5A trường Tiểu học Thị Trấn A Đông Anh - Hà Nội Số học sinh lớp 5A 45 học sinh Để đối chứng lấy 45 em học sinh lớp 5B trường Tiểu học Thị Trấn A - Đông Anh - Hà Nội 3.2 Nội dung tổ chức thực nghiệm Căn vào kế hoạch giảng dạy cấp Tiểu học nội dung chương trình sách giáo khoa phần yếu tố hình học lớp 5, đồng ý thầy cô trường đặc biệt cô giáo chủ nhiệm lớp , hoạt động tập hình học mà nêu lồng ghép vào tiết học học sinh lớp 5A Các em làm quen với số hoạt động hình học mà nêu khóa luận Chúng tiến hành thực nghiệm Hình thang Hình tròn Đường tròn sau: Ở lớp thực nghiệm 5A học sinh học Hình thang, 52 Hình tròn Đường tròn hướng dẫn em làm tập nhận dạng thể hình trong sách giáo khoa theo hướng trình bày chương khóa luận Sau hướng dẫn em làm thêm số tập phiếu tập Trường Tiểu học Thị Trấn A - Đông Anh Phiếu tập Hình thang Họ tên: Lớp Bài 1: Xác định tô màu cho hình thang, hình tròn, hình tam giác hình dứơi ( loại tô màu) Bài 2: Cho miếng bìa hình thang, có cách cắt hình thang ghép thành hình bình hành, hình chữ nhật, hình tam giác? Bài 3: a) Có hình tam giác hình đây? 53 b) Có hình thang hình đây? Trường Tiểu học Thị Trấn A - Đông Anh Phiếu tập Đường tròn hình tròn Họ tên: Lớp Bài 1: Trong hình đây, hình phía trước, hình phía sau? Bài 2: Vẽ hình theo mẫu 54 Sau học sinh tiến hành điều tra khảo sát lớp thực nghiệm lớp đối chứng qua phiếu khảo sát: Trường Tiều học Thị Trấn A - Đông Anh Phiếu khảo sát Họ tên: Lớp Bài 1: Trong hình có hình thang Bài 2: Cho hình thang vuông, hình tam giác vuông hình vuông ( hình vẽ) Hãy ghép tất hình cho để hình vuông có cạnh 5cm (ít cách) 1cm 2cm 1cm 2cm 2cm 2cm Bài 3: Em sử dụng bút, thước kẻ, compa, bút màu để trang trí tờ giấy (đã phát) hình hình học học ( hình thang, dạng hình tam giác, hình tròn ) Lưu ý hình trang trí không vẽ tay 55 3.3 Kết thực nghiệm Kết khảo sát Ở tập 1: - Lớp thực nghiệm có 35 học sinh tìm kết chiếm 77,8% - Lớp đối chứng có 20 học sinh tìm kết chiếm 77,8% Ở tập 2: - Lớp thực nghiệm có 28 học sinh hoàn thành chiếm 62,6% - Lớp đối chứng có 11 học sinh hoàn thành chiếm 24,4% Ở tập Học sinh lớp hào hứng thực tập Tuy nhiên tiến hành làm sản phẩm học sinh lớp đối chứng gặp nhiều khó khăn - Lớp thực nghiệm: sản phẩm học sinh sáng tạo, em biết kết hợp hình với để tạo nên họa tiết trang trí sáng tạo - Lớp đối chứng: Sản phẩm học sinh lớp đối chứng đơn giản, em chưa biết kết hợp hình với nhau, chủ yếu trang trí hình đơn lẻ Các kết chứng minh cho tính khả thi hiệu biện pháp nhằm phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học 56 Kết luận Chương Trong Chương 3, nêu mục đích, đối tượng phạm vi, nội dung, cách tổ chức kết thực nghiệm sư phạm Do hạn chế mặt thời gian, điều kiện, lực thân nên thực nghiệm “Hình thang”, “ Hình tròn Đường tròn” nêu Chương Học sinh lớp thực nghiệm có khả tư sáng tạo trí tưởng tượng không gian phong phú Thực nghiệm sư phạm đạt phần kết mong đợi 57 KẾT LUẬN Chúng cho việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học cần thiết Tuy nhiên, chưa nhận thức tầm quan trọng trí tượng tượng không gian nên việc dạy học yếu tố hình học lớp chủ yếu tập trung giúp học sinh ghi nhớ kiến thức Nghiên cứu đề tài thu số kết sau: - Làm rõ số sở lí luận việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học theo chương trình sách giáo khoa hành - Đề xuất số biện pháp nhằm phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học Chúng tiến hành thực nghiệm sư phạm, kết bước đầu cho thấy học sinh hứng thú tập nhận dạng thể hình học Các em chủ động, tích cực giải toán có nội dung hình học toán có ứng dụng thực tiễn Đặc biệt, trò chơi hình học không giúp học sinh say mê học tập hình học mà giúp em củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ bồi dưỡng nhiều phẩm chất tốt đẹp Điều bước đầu khẳng định tính đắn giải pháp nêu Khóa luận đạt mục tiêu 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình Tiểu học ban hành kèm theo định số 43/2001/ QĐ – BGDĐT, ngày tháng 11 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội [2] Vũ Quốc Chung, Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2007), Phương pháp dạy học Toán Tiểu học, NXB Giáo dục NXB Đại học Sư phạm [3] Lê Thị Bích Đào (2010), Dạy học yếu tố hình học Toán 5, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Hà Nội [4] Nguyễn Hương Giang (2014), Dạy học yếu tố hình học lớp 1,2,3 theo hướng hình thành phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh, Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Hà Nội [5] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên 2015), Toán 5, NXB Giáo dục [6] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên 2013), Toán SGV, NXB Giáo dục [7] Thân Văn Nam (2009) Dạy học giải toán nhận dạng hình hình học Tiểu học, Luận văn thạc sĩ Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội [8] Vũ Thị Thái (2001), Bước đầu hình thành phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh tiểu học thông qua dạy học yếu tố hình học, Luận án tiến sĩ Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội [9] Vũ Dương Thụy, Vũ Danh Ninh (2006), Toán nâng cao lớp 5, NXB Giáo dục [10] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang (2007), Giáo trình tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 59 ... VIỆC PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 1.1 Cơ sở lý luận việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học. .. PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 1.1 Cơ sở lý luận việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình. .. việc phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học Chương Đề xuất số biện pháp phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp dạy học yếu tố hình học Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp 5 trong dạy học các yếu tố hình học, Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp 5 trong dạy học các yếu tố hình học, Phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh lớp 5 trong dạy học các yếu tố hình học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay