Phát triển năng lực lập luận cho học sinh lớp 3 trong dạy học giải toán có lời văn

64 22 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ====== PHẠM THỊ LOAN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy Toán Tiểu học HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Khóa luận hoàn thiện trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng dẫn thầy giáo, TS Lê Ngọc Sơn Tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy, thầy tận tình hướng dẫn, dìu dắt tác giả suốt thời gian qua Tác giả xin trân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục tiểu học tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Tiểu học Lê Ngọc Hân giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu cho đề tài Đặc biệt cảm ơn cô Trình Thị Thu Hằng tập thể lớp 3A7 tạo điều kiện cho tác giả tiến hành thực nghiệm sư phạm đợt thực tập Xin cảm ơn gia đình bạn động viên, cho tác giả lời góp ý chân thành tận tình giúp đỡ tác giả thời gian qua Vì thời gian kiến thức hạn hẹp, tác giả cố gắng nhiều khóa luận không tránh khỏi sai sót Tác giả mong nhận bảo đóng góp ý kiến quý báu quý thầy cô bạn để hoàn thiện vấn đề nghiên cứu Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Tác giả Phạm Thị Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 1.1 Đặc điểm phát triển nhận thức học sinh lớp 1.1.1 Tri giác 1.1.2 Chú ý 1.1.3 Trí nhớ 1.1.4 Tu 1.1.5 Tưởng tượng 10 1.2 Một số vấn đề lực lập luận 10 1.2.1 Năng lực gì? 10 1.2.2 Phân loại lực 11 1.2.3 Năng lực lập luận 12 1.2.4 Năng lực lập luận toán học 12 1.3 Một số vấn đề dạy học giải toán có lời văn lớp 12 1.3.1 Mục tiêu 12 1.3.2 Nội dung dạy học giải toán có lời văn 13 1.3.3 Đặc điểm dạy học giải toán có lời văn 15 1.3.4 Các bước dạy học giải toán có lời văn 17 1.4 Thực tiễn dạy học giải toán có lời văn lớp theo hướng phát triển lực lập luận 22 1.4.1 Thực tiễn lực lập luận học sinh lớp 22 1.4.2 Thực tiễn việc phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn 26 1.4.3 Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thiếu sót sai lầm việc phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn 27 Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 29 2.1 Biện pháp Phát triển lực lập luận cho học sinh hoạt động tìm hiểu đề toán 29 2.2 Biện pháp Phát triển lực lập luận cho học sinh hoạt động tìm cách giải toán 33 2.3 Biện pháp Phát triển lực lập luận cho học sinh hoạt động trình bày lời giải toán 37 2.4 Biện pháp Phát triển lực lập luận cho học sinh hoạt động phát triển mở rộng toán 40 Chương THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 43 3.1 Mục đích đối tượng thực nghiệm 43 3.2 Nội dung thực nghiệm 44 3.3 Tổ chức thực nghiệm 45 3.4 Kết thực nghiệm 46 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC PL1 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ yêu cầu phải đổi phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực cho học sinh Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa đất nước để hòa nhập phát triển quốc gia giới mặt, lĩnh vực Muốn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội hội nhập quốc tế điều tất yếu phải làm đổi toàn diện gióa dục để đào tạo người có tri thức, có kỹ nghề nghiệp, có lĩnh, có lực, biết lao động tự chủ, sáng tạo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhận định đổi căn, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quốc sách hàng đầu, “chìa khóa” mở đường đưa đất nước tiến lên Lâu nay, nước ta, trường chủ yếu trang bị kiến thức cho người học mà chưa thực trọng đến việc phát triển phẩm chất lực cho người học Do cần thực giải pháp: “Đổi mạnh mẽ đồng mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đào tạo theo hướng coi trọng phát triển lực phẩm chất người học” Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển lực cho người học đặc biệt phát triển lực tư sáng tạo học sinh nói chung học sinh tiểu học nói riêng chưa trọng 1.2 Xuất phát từ vị trí, vai trò môn toán dạng toán có lời văn Cùng với môn học khác, môn Toán môn học vô quan trọng trường tiểu học Nó góp phần hình thành người học tri thức, phẩm chất, lực cần thiết, quan trọng sống Các kiến thức kĩ môn Toán có nhiều ứng dụng đời sống, chúng cần thiết cho người lao động sở để học sinh học môn học khác tiểu học đồng thời tạo tảng học tiếp môn Toán cấp học sau Môn Toán tiểu học giúp học sinh nhận biết mối quan hệ số lượng hình dạng không gian giới thực Nhờ mà học sinh có phương pháp nhận thức số mặt giới xung quanh nhờ em biết cách hoạt động có hiệu đời sống Môn Toán tiểu học góp phần quan trọng việc phát triển lực trí tuệ, rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp luận, phương pháp giải vấn đề, góp phần đáng kể vào việc hình thành phẩm chất cần thiết cho người lao động như: tính cần cù, chịu khó, ý chí vượt khó khăn, làm việc có tác phong nề nếp có kỉ luật Trong toán tiểu học có nhiều mảng kiến thức quan trọng như: số học, hình học, đại lượng đo đại lượng… đặc biệt giải toán có lời văn Dạy học giải toán có lời văn nội dung quan trọng dạy học giải toán tiểu học Qua dạy học giải toán có lời văn, học sinh ôn luyên kiến thức, rèn luyện kỳ năng, tư cách tích cực linh hoạt Giải toán coi biểu động hoạt động trí tuệ học sinh tiểu học Hơn việc giải toán có lời văn góp phần không nhỏ việc hình thành nhân cách học sinh với phẩm chất như: tính tích cực nhận thức, tính sáng tạo, tính cẩn thận, tinh thần vượt khó… Chính mà việc dạy học sinh giải toán điều vô quan trọng cần quan tâm 1.3 Xuất phát từ tầm quan trọng lực lập luận dạy học giải toán có lời văn Để giải toán có lời văn, việc học sinh phải huy động kiến thức nội dung, biết cách tính toán, sử dụng lực tư logic… không nói đến lực lập luận Năng lực lập luận giúp học sinh tìm hiểu toán, biết đâu cần tìm, đâu kiện toán từ tìm cách giải toán nhanh xác, giúp học sinh trình bày lời giải cách logic, hợp lí Không lực lập luận giúp học sinh có phát để mở rộng toán Có thể nói lực lập luận có vai trò vô quan trọng dạy học giải toán có lời văn chưa thực trọng để rèn luyện phát triển Điều thể rõ khó khăn, vướng mắc mà em hay mắc phải trình giải toán có lời văn 1.4 Xuất phát từ thực trạng việc dạy học giải toán có lời văn cho học sinh tiểu học Trong thực tế dạy học Toán, việc giải toán có lời văn em có có nhiều khó khăn như: em cách khai thác kiện cho, cách giải toán có lời văn, trình bày lời giải,… đặc biệt em giải toán phép tính cách lập luận cho thật hợp lý, logic, khoa học Thường giáo viên trọng dạy học sinh cách giải toán chưa ý đến nhấn mạnh việc dạy học sinh biết cách lập luận toán cho thật logic, hợp lí Xuất phát từ lí tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn ” Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất biện pháp để phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học giải toán nói riêng chất lượng dạy học Toán lớp nói chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Năng lực lập luận học sinh lớp 3.2 Phạm vi nghiên cứu Giới hạn việc dạy học toán có lời văn lớp Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Đọc, phân tích, tổng hợp, khái quát tài liệu, sách báo thông tin có liên quan để chọn lọc khái niệm tư tưởng liên quan đến việc phát triển lực luận luận học sinh lớp dạy học giải toán để làm sở lí luận cho đề tài Thông qua việc tìm hiểu tài liệu có liên quan, có dự đoán đối tượng nghiên cứu xây dựng biện pháp, mô hình với đề tài nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Điều tra, quan sát trình dạy học giải toán nói chung toán có lời văn nói riêng ta thực trạng lực lập luận học sinh lớp việc phát triển lực lập luận cho em Thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực số giải pháp đề xuất 4.3 Phương pháp xử lí số liệu Xử lí, phân tích số liệu thu thập trình điều tra thực nghiệm sư phạm để làm sở đánh giá tính hiệu biện pháp đề xuất Cấu trúc khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung khóa luận gồm chương: Chương Cơ sở lí luận sở thực tiễn việc phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn Chương Biện pháp phát triển lực lập cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn Chương Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 1.1 Đặc điểm phát triển nhận thức học sinh lớp Giải toán khả riêng biệt trí tuệ người Nắm vững đặc điểm tâm lý học sinh giáo viên tổ chức giúp đỡ việc học tập học sinh có hiệu Hiểu rõ phát triển lực trí tuệ học sinh giáo viên đề biện pháp để bồi dưỡng Do việc nắm vững đặc điểm tâm lý, nhận thức học sinh điều vô quan trọng Lứa tuổi học sinh tiểu học lứa tuổi diễn phát triển toàn diện mặt, có trình nhận thức Lứa tuổi chia thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu tiểu học (lớp 1,2, 3) giai đoạn cuối tiểu học (lớp 4, 5) Học sinh lớp đạt mức độ phát triển cao nhận thức giai đoạn đầu bước đầu chuyển sang mức nhận thức giai đoạn 1.1.1 Tri giác Tri giác trình nhận thức học sinh phân tích trọn vẹn thuộc tính vật, tượng trực tiếp tác động vào giác quan học sinh Tri giác học sinh tiểu học mang tính đại thể, vào chi tiết mang tính không ổn đinh: Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, tri giác thường gắn với hành động trực quan Đến cuối năm học lớp 3, tri giác bắt đầu mang tính cảm xúc: trẻ thích quan sát vật, tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn Tri giác trẻ mang tính mục đích, có phương pháp rõ ràng, xuất tri giác có chủ định (trẻ biết lập kế hoạch học tập, biết xếp công việc nhà, biết làm tập từ dễ đến khó) Trước tiến hành tiết dạy thực nghiệm thức dạy số toán theo phân phối chương trình Bộ giáo dục Việc làm vừa để nắm đối tượng trình độ nhận thức, phong cách học tập học sinh vừa để tạo mối quan hệ thân mật, gần gũi với thầy trò Trong tiết học này, ý sử dụng quy trình bốn bước để dạy giải toán có lời văn, với mục đích làm cho em quen với cách dạy, tiện cho việc tiếp thu kiến thức tiết thực nghiệm thực Chúng tham khảo ý kiến đồng chí cán phụ trách chuyên môn Nhà trường, đồng chí giáo viên dạy khối đặc biệt giáo viên dạy lớp mà lựa chọn dạy thực nghiệm Chúng tiến hành dạy tiết giải toán có lời văn lớp theo phương pháp đề xuất, sau kiểm tra việc tiếp thu kiến thức em kiểm tra giải toán thăm dò ý kiến học sinh đồng chí giáo viên tham gia dự 3) Kiểm tra đánh giá sau thực nghiệm: Kỹ giải toán có lời văn học sinh hai lớp đánh giá theo hệ thống đánh giá, cho nội dung giáo viên dạy khối lớp trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đánh giá 4) Phân tích, so sánh, đối chiếu kết trước sau thực nghiệm kết hai lớp thực nghiệm đối chứng 3.4 Kết thực nghiệm 3.4.1 Phận tích kết khảo sát trước thực nghiệm Để biết tiến học sinh đánh giá mức độ hiệu biện pháp đề xuất, trước bắt đầu thực nghiệm tổ chức cho học sinh hai lớp thực nghiệm đối chứng làm “Bài kiểm tra số 1” Đề kiểm tra số (Phụ lục) 46 Bảng 3.1: Kết kiểm tra trước thực nghiệm Lớp Thực nghiệm Đối chứng 3A7 (36 HS) 3A6 (36 HS) Đạt Nội dung Chưa đạt Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % Tóm tắt toán 15 41,7 21 58,3 15 41,7 21 58,3 Trình bày lời giải 22 61,1 14 38,9 23 63,9 13 36,1 Nêu toán 11 30,6 25 69,4 10 27,8 26 72,2 20 30 80 20 30 80 tương tự Giải toán vừa nêu Bảng 3.1 * Nhận xét: Từ bảng số liệu ta thấy lực lập luận lớp thực nghiệm lớp đối chứng tương đương nhau, chênh lệch nhiều trước thực nghiệm Nên đảm bảo cho việc đánh giá kết thực nghiệm Khi nhìn vào bảng số liệu ta thấy rõ ràng học sinh hai lớp chưa đạt kết cao phần tóm tắt, nêu giải toán tương tự với toán cho Nhất việc giải toán mà em nêu có học sinh làm phần hết thời gian phần em chưa đưa toán hợp lí nên giải toán gặp nhiều khó khăn 3.4.2 Phân tích kết sau thực nghiệm Sau tiến hành dạy học hai nhóm đối tượng (nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng) để xác định mức độ, hiểu việc sử dụng biện pháp đề xuất cách khách quan tiến hành cho học sinh hai lớp làm kiểm tra số Đề kiểm tra số (Phụ lục) Bảng 3.2: Kết kiểm tra sau thực nghiệm 47 Lớp Thực nghiệm Đối chứng 3A7 (36 HS) 3A6 (36 HS) Đạt Nội dung Chưa đạt Đạt Chưa đạt SL % SL % SL % SL % Tóm tắt toán 28 77,8 22,2 18 50 18 50 Trình bày lời giải 32 88,9 11,1 24 66,7 12 33,3 Nêu toán 26 72,2 10 17,8 12 33,3 24 66,7 18 50 18 50 19,4 29 80,6 tương tự Giải toán vừa nêu Bảng 3.2 * Nhận xét: Từ bảng số liệu ta thấy: lực lập luận học sinh hai lớp thực nghiệm đối chứng có thay đổi rõ rệt có khác biệt Số lượng học sinh có điểm kiểm tra mức đạt lớp thực nghiệm nhiều lớp đối chứng Cụ thể sau: + Học sinh lớp thực nghiệm biết cách tóm tắt toán trước bắt đầu giải toán Nếu trước có 15 em biết cách tóm tắt toán sau thực nghiệm đa phần học sinh lớp thực nghiệm làm điều này, có tới 28 em đạt yêu cầu tổng số 36 học sinh chiếm 77,8 % Còn lớp đối chứng có thay đổi không đáng kể, đa phần em chưa biết cách tóm tắt toán, số em chưa đạt yêu cầu 18 em + Đối với việc trình bày giải xuất phát điểm hai lớp cao, đa phần em biết cách tìm cách giải cho toán Số lượng học sinh mức đạt kiểm tra số lớp thực nghiệm cao so với lớp đối chứng Có tới 32 học sinh tổng số 36 học sinh làm mức đạt + Môt điều đáng ghi nhận việc nêu nài toán tương tự học sinh lớp thực nghiệm tiến cách rõ rệt Số học sinh đạt yêu cầu 48 26 học sinh tăng 12 học sinh so với lúc trước thực nghiệm Còn lớp đối chứng tăng có học sinh Điều cho thấy lực lập luận học sinh lớp thực nghiệm để đưa toán tương tự tiến cách vượt bậc + Số lượng học sinh giải toán tự nêu lớp đối chứng mức thấp, có học sinh tổng số 36 học sinh đạt yêu cầu Trong lớp thực nghiệm có 18 tổng số 36 học sinh làm đat yêu cầu Chúng ta nhìn thấy có khác biệt lớn Từ kết phân tích đưa nhận xét rằng: Học sinh lớp thực nghiệm có tiến việc học giải toán có lời văn Các em biết cách tóm tắt, tìm cách giải cho toán, nêu giải toán tương tự Điều cho ta thấy lực lập luận học sinh hoạt động giải toán nâng cao, em biết vận dụng tốt lực lập luận vào trình học giải toán có lời văn Trong thời gian thực nghiệm không dài lực toán học em cải thiện rõ rệt Kết cho thấy phần hiệu biện pháp phát triển lực lập luận học sinh dạy học giải toán có lời văn Qua kết thống kê ta thấy bước đầu thực việc dạy học theo biện pháp phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn thành công Các biện pháp sư phạm đề khả thi hợp lí 49 Kết luận Chương Việc tiến hành dạy học theo kế hoạch học thiết kế chương với việc ứng dụng biện pháp phát triển lực lập luận cho học sinh lớp 3A7 trường Tiểu học Lê Ngọc Hân - thành phố Lào Cai bước đầu đem lại hiệu Tiết dạy đem lại hứng thú học tập cho học sinh, em tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo trình học tập Qua kết thực nghiệm thu được, nhận thấy lực lập luận học sinh đươc nâng cao sử dụng biện pháp đề xuất chương vào giảng dạy 50 KẾT LUẬN Việc phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn quan trọng thiết thực Do chưa nhận thức tầm quan trọng toán có lời văn việc phát triển lực lập luận cho học sinh giải toán nên tiết học dừng lại việc cung cấp cho em kiến thức bản, trọng vào việc tính toán Nghiên cứu đề tài đạt số kết sau đây: - Hệ thống sở lí luân việc phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn - Xây dựng số biện pháp nhằm phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn - Qua điều tra thực tế, thấy học sinh hứng thú tích cực tập hoạt động học tập đề xuất khóa luận Điều bước đầu khẳng định tính đắn biện pháp nêu khóa luận Khóa luận đạt mục tiêu nghiên cứu 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Giáo dục Đào tạo Chương trình Tiểu học ban hành kèm theo định số 43/2001/ QĐ – BGDĐT, ngày tháng 11 năm 2001 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Giáo dục, Hà Nội [2] Chương trình đảm bảo chất lượng trường học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2015) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giáo dục tiểu học [3] Vũ Quốc Chung, Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2007) Phương pháp dạy học Toán Tiểu học, Nxb Giáo dục Nxb Đại học Sư phạm [4] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Toán 3(SGK), NXB Giáo dục [5] Đỗ Đình Hoan (Chủ biên), Toán 3(Sách giáo viên), NXB Giáo dục [6] Đặng Vũ Hoạt, Phó Đức Hòa (2014) Giáo trình giáo dục học Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm [7] Jean-Mare Denome & Madeleine Roy (2000) Tiến tới phương pháp sư phạm tương tác, ba Người học - Người dạy - Môi trường, NXB Thanh niên, Hà Nội [8] G Pôlya (1979) Giải toán nào?, NXB Giáo dục [9] Michel Develay (1999) Một số vấn đề đào tạo giáo viên, NXB Giáo dục, Hà Nội [10] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang (2007) Giáo trình tâm lý học đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội [11] Nguyễn Hữu Hợp (2013) Lý luận dạy học Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm [12] Lê Ngọc Sơn (2015) Dạy học toán trường phổ thông theo định hướng phát triển lực, Tạp chí Toán học nhà trường, Số 1(7/2015), tr.21-25 [13] Lê Ngọc Sơn (1986) Dạy học toán có lời văn mang nội dung thực tế lớp cải cách giáo dục, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Hà Nội 52 PHỤ LỤC Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân - Lào Cai Bài kiểm tra khảo sát số Họ tên: …………………………………………Lớp: 3A… Bài toán: Ngày thứ cửa hàng bán 7074kg gạo, gấp ba lần ngày thứ hai Hỏi hai ngày cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? 1) Em tóm tắt toán 2) Trình bày lời giải toán 3) Dựa vào toán trên, em hay nêu đề toán tương tự với toán 4) Hãy giải toán em vừa nêu phần PL Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân - Lào Cai Bài kiểm tra khảo sát số Họ tên: …………………………………………Lớp: 3A… Bài toán: Một đoàn khách du lịch có 26 người đón xe taxi, xe taxi chở người (kể người lái xe) Hỏi đoàn du khách phải đón tất xe taxi? 1) Em tóm tắt toán 2) Trình bày lời giải toán 3) Dựa vào toán trên, em hay nêu đề toán tương tự với toán 4) Hãy giải toán em vừa nêu phần PL Thiết kế dạy học: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Củng cố kỹ giải toán rút đơn vị - Rèn kỹ giải toán cho học sinh, rèn tính cẩn thận, xác - Yêu thích môn toán có ý thức tự giác làm - Phát triển lực tư duy, lập luận cho học sinh II Đồ dùng dạy học - SGK Toán 3, Toán, bảng, phấn,… III Các hoat động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: GV tổ chức trò - HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi: “Ai nhanh trí hơn” chơi Luật chơi: GV đưa số - Các nhóm thực trò chơi yêu cầu học sinh tìm số gấp lần số Học sinh nhanh chóng đưa câu trả lời hình thức giơ bảng theo nhóm Nhóm trả lời nhiều nhanh nhóm chiến thắng * Giới thiệu bài: - Học sinh lắng nghe ghi tên Trong tiết học trước vào biết cách giải toán rút đơn vị Tiết học ngày hôm tiếp tục ôn lại cách giải PL toán rút đơn vị cách tính chu vi hình chữ nhật Hoạt động 1: Bài toán - GV mời 2- HS đọc đề toán - 2- HS đọc đề GV hướng dẫn học sinh giải toán theo quy trình bốn bước Bước 1: Tìm hiểu đề, tóm tắt đề - HS suy nghĩ trả lời: Hỏi: + Bài toán cho biết gì? + Bài toán cho biết: người ta ươm 2032 giống lô đất + Bài toán yêu cầu tìm gì? + Bài toán yêu cầu tìm số lô đất + Em tóm tắt toán Tóm tắt: lô : 2032 lô : … cây? Bước 2: Tìm cách giải cho toán - GV hướng dẫn học sinh tìm cách giải hệ thống câu hỏi sau: + Bài toán thuộc dạng toán + Thuộc dạng toán rút đơn vị nào? + Để giải toán rút đơn + Thực bước: tìm giá trị vị phải làm bước? Đó phần tìm giá trị bước nào? nhiều phần + Vậy toán cần thực + Đối với toán ta cần bước nào? thực bước tìm giá trị phần PL + Muốn tìm lô đất + Ta lấy só lô chia cho có ta làm nào? ta có: 2032 ÷ = 508 (cây) Bước 3: Trình bày giải: Dựa - HS lắng nghe giáo viên hướng vào phần tóm tắt phân tích vừa dẫn: em trình bày giải vào - Hướng dẫn HS viết lời giải: Bài + Bài toán hỏi: lô đất có bao toán hỏi gì? nhiêu giống? - Chúng ta thay từ “bao nhiêu” + HS trình bày lời giải vào vở: từ số thêm vào từ “là” để câu lời giải sau: Bài giải Mỗi lô đất có số giống là: Mỗi lô đất có số giống là? 2032 ÷ = 508 (cây) Đáp số: 508 giống Bước 4: Kiểm tra, mở trộng toán - GV yêu cầu học sinh kiểm tra lại - HS xem lại làm kết toán Hoạt động 2: Bài toán GV hướng dẫn học sinh tóm tắt - Học thực giải toán theo tìm lời giải thông qua hệ thống câu hướng dẫn GV: hỏi tương tự với tập Tóm tắt: thùng: 2135 thùng: … vở? - Học sinh trình bày giải vào Bài giải Một thùng có số là: 2135 ÷ = 305 (quyển) PL 5 thùng có số là: 305 × = 1515 (quyển) Đáp số: 1515 Hoạt động 3: Bài toán - GV mời 2- HS đọc đề - 2-3 HS đọc đề - Hỏi: Bài toán yêu cầu gì? - Bài toán yêu cầu lập đề toán theo phần tóm tắt - Từ phần tóm tắt em biết - Biết xe có 8520 viên gạch toán xe chưa biết có viên gạch - Đâu toán cho Em - Cái cho xe: 8520 viên đặt câu toán gạch cho (Gợi ý: ta dùng từ Có thể đặt là: Có bốn xe tải chở “chở”) 8520 viên gạch - Đâu phần phải tìm tóm - Phần phải tìm số viên gạch tắt trên? Hãy đặt câu hỏi cho phần xe Ta đặt là: Hỏi xe chở viên gạch Như ta có đề toán là: Có xe tải chở 8520 viên gạch Hỏi xe tải chở viên gạch? - Cách giải toán có giống - Cách giải giống với hai trước với hai toán trước không? - Em viết đề giải toán - HS trình bày vào vở: vào Bài giải Một xe tải chở số viên gạch là: 8520 ÷ = 2160 (viên) xe tải chở số viên gạch là: PL 2160 × = 6480 (viên) Đáp số: 6480 viên gạch Hoạt động 4: Bài toán Bước 1: Tìm hiểu toán - HS đọc đề toán - GV mời HS đọc đề Đối với toán không cần tóm tắt Bước 2: Tìm cách giải toán: GV hướng dẫn học sinh giải - HS suy nghĩ trả lời: toán theo hệ thống câu hỏi sau: + Bài toán cho biết gì? + Bài toán cho biết hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng chiều dài 8m + Bài toán hỏi gì? + Bài toán yêu cầu tính chu vi nhình chữ nhật + Muốn tính chu vi hình chữ nhật + Muốn tính chu vi hình chữ ta cần phải biết gì? nhật cần phải tìm chiều rộng + Có tính chiều rộng hình + Tính chiều rộng hình chữ nhật chữ nhật không? Bằng cách cách: lấy chiều dài trừ 8m nào? Ta có: 25 - = 17 (m) + Biết chiều rộng có tính + Có tính được, cách áp dụng chu vi không? Bằng cách nào? công thức tính chu vi hình chữ nhật Bước 3: Trình bày lời giải (25 + 17) × = 84 (m) - GV yêu cầu học sinh trình bày lời - HS trình bày vào vở: giải vào Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: PL 25 - = 17 (m) Chu vi hình chữ nhật là: (25 + 17) × = 84 (m) Bước 4: Mở rộng toán - GV yêu cầu học sinh kiểm tra lại Đáp số: 84 m -HS kiểm tra đối chiếu kết kết đối chiếu với với bạn bạn Củng cố dặn dò - GV nhận xét tiết học, khen ngợi - HS lắng nghe HS tích cực hoạt động học - Về nhà em chia sẻ với người thân cách giải toán rút đơn vị nghĩ toán tương tự với toán số giải toán PL ... việc phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn 27 Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LẬP LUẬN CHO HỌC SINH LỚP TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN ... có lời văn 13 1 .3. 3 Đặc điểm dạy học giải toán có lời văn 15 1 .3. 4 Các bước dạy học giải toán có lời văn 17 1.4 Thực tiễn dạy học giải toán có lời văn lớp theo hướng phát triển. .. tài: Phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn ” Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất biện pháp để phát triển lực lập luận cho học sinh lớp dạy học giải toán có lời văn, góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực lập luận cho học sinh lớp 3 trong dạy học giải toán có lời văn, Phát triển năng lực lập luận cho học sinh lớp 3 trong dạy học giải toán có lời văn, Phát triển năng lực lập luận cho học sinh lớp 3 trong dạy học giải toán có lời văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay