Các biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 4 gặp khó khăn trong học toán tại trường tiểu học Thanh Lâm B - huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội

81 23 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - PHAN THỊ HUỆ CÁC BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH LỚP GẶP KHÓ KHĂN TRONG HỌC TOÁN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LÂM B – HUYỆN MÊ LINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Toán Tiểu học Người hướng dẫn khoa học ThS Nguyễn Thị Thanh Tuyên HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc với cô giáo ThS Nguyễn Thị Thanh Tuyên- Người tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ em suốt trình làm làm khóa luận Em xin chân thành thầy cô giáo Trường ĐHSP Hà Nội 2, thầy cô khoa Giáo dục Tiểu học giúp đỡ em trình học tập trường tạo điều kiện cho em thực khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn hợp tác, giúp đỡ Ban giám hiệu, cô giáo bạn bè đồng nghiệp học sinh lớp trường tiểu học Thanh Lâm B- Huyện Mê Linh- Thành phố Hà Nội Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè nhiệt tình, giúp đỡ, động viên, quan tâm tiếp thêm niềm tin nghị lực cho em suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận Trong trình nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người thực Phan Thị Huệ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân với hướng dẫn tận tình cô giáo- ThS Nguyễn Thị Thanh Tuyên Những thông tin, số liệu kết khóa luận hoàn toàn trung thực Đề tài chưa công bố công trình khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người thực Phan Thị Huệ BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT GV : Giáo viên HS : Học sinh SGK : Sách giáo khoa TH : Tiểu học MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số vấn đề dạy học Toán Tiểu học 1.1.1 Bản chất trình dạy học Tiểu học 1.1.2 Phương pháp dạy Toán Tiểu học 1.2 Đặc điểm phát triển nhận thức học sinh lớp 1.2.1 Đặc điểm tri giác 1.2.2 Đặc điểm ý 1.2.3 Đặc điểm trí nhớ 1.2.4 Đặc điểm tưởng tượng 1.3 Đặc trưng môn Toán lớp 1.3.1 Mục tiêu dạy học môn Toán lớp 1.3.2 Nội dung môn Toán lớp 1.3.3 Đặc điểm môn Toán lớp 10 1.4 Một số vấn đề học sinh gặp khó khăn học Toán 10 1.4.1 Khái niệm học sinh gặp khó khăn học Toán 10 1.4.2 Đặc điểm học sinh gặp khó khăn học Toán 10 1.4.3 Biểu học sinh gặp khó khăn học Toán 12 1.4.4 Nguyên nhân học sinh gặp khó khăn học Toán 12 1.4.5 Khái niệm biện pháp giúp đỡ học sinh gặp khó khăn học Toán 13 1.5 Thực trạng học sinh lớp gặp khó khăn học Toán trường tiểu học Thanh Lâm B- Huyện Mê Linh- Thành phố Hà Nội 14 1.5.1 Mục tiêu khảo sát 14 1.5.2 Đối tượng khảo sát 14 1.5.3 Nội dung điều tra 14 1.5.4 Phương pháp điều tra 14 1.5.5 Bảng thống kê kết điều tra 15 1.5.6 Kết luận sơ 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 18 CÁC BIỆN PHÁP GIÚP ĐỠ HỌC SINH LỚP GẶP KHÓ KHĂN 18 TRONG HỌC TOÁN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LÂM B HUYỆN MÊ LINH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 18 2.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh lớp gặp khó khăn học Toán 18 2.1.1 Tôn trọng, bám sát, tập trung nội dung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 18 2.1.2 Đảm bảo tính vừa sức tính trình việc khắc phục học sinh gặp khó khăn môn Toán 19 2.1.3 Phối hợp biện pháp dạy học với biện pháp hỗ trợ nhằm khắc phục tình trạng học sinh gặp khó khăn học Toán 20 2.2 Các biện pháp giúp đỡ học sinh lớp gặp khó khăn học Toán 20 2.2.1 Giáo viên trọng đảm bảo trình độ xuất phát cho học sinh cách lấp “lỗ hổng” kiến thức củng cố vững kiến thức “ nền” 20 2.2.2 Tổ chức cho học sinh luyện tập vừa sức để rèn luyện kỹ 23 2.2.3 Tăng cường gợi động học tập cho học sinh 24 2.2.4 Chú trọng hướng dẫn cho học sinh phương pháp học tập lớp tự học nhà 26 2.2.5 Khai thác ưu điểm yếu tố phân hóa dạy học thông qua việc phối hợp sử dụng phương pháp hình thức dạy học 28 2.3 Sử dụng biện pháp giúp đỡ học sinh lớp gặp khó khăn học Toán 30 2.3.1 Sử dụng biện pháp lấp “lỗ hổng” kiến thức tạo tiền đề xuất phát 30 2.3.2 Sử dụng biện pháp luyện tập vừa sức 31 2.3.3 Sử dụng biện pháp tăng cường gợi động phân bậc hoạt động học Toán cho học sinh 32 2.3.4 Sử dụng biện pháp hướng dẫn học sinh phương pháp học lớp cách tự học nhà 34 2.3.5 Sử dụng biện pháp dạy học phân hóa 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 39 3.1 Mục đích thực nghiệm 39 3.2 Nội dung thực nghiệm 40 3.3 Tổ chức thực nghiệm 40 3.3.1 Chọn lớp thực nghiệm 40 3.3.2 Tiến hành thực nghiệm 41 3.4 Kết thực nghiệm 42 3.4.1 Các mặt đánh giá 42 3.4.2 Phân tích kết thực nghiệm 43 3.5 Kết luận thực nghiệm sư phạm 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM 48 Kết luận 48 Kiến nghị sư phạm 49 2.1 Ban giám hiệu nhà trường 49 2.2 Đối với giáo viên 49 2.3 Đối với học sinh 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 52 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bậc Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Đóng vai trò quan trọng việc đặt móng cho hình thành phát triên nhân cách học sinh sở cung cấp tri thức khoa học ban đầu tự nhiên xã hội, phát triển phẩm chất, lực, trang bị phương pháp ban đầu hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, bồi dưỡng, phát huy tình cảm thói quen người Việt Nam Môn Toán có vai trò vô quan trọng Giáo dục môn Toán Tiểu học nhằm giúp học sinh có kiến thức sở ban đầu số học số tự nhiên, số thập phân, đại lượng số yếu tố hình học Hình thành rèn kĩ tính, đo lường, giải toán có nhiều ứng dụng thiết thực đời sống Bước đầu hình thành phát triển lực trừu tượng hóa, khái quát hóa, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học Toán, phát triển khả suy luận biết diễn đạt (bằng lời, viết) suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phương pháp học tập, làm việc khoa học, linh hoạt, sáng tạo Dạy học môn Toán góp phần hình thành rèn luyện phẩm chất, đức tính cần thiết người lao động xã hội đại Trong học tập môn Toán lớp biết sử dụng mức phương tiện trực quan hình thức học tập có tính chủ động, sáng tạo hơn; làm quen với nội dung có tính khách quan hơn; có sở lí luận hơn; có mục tiêu đạt sau giai đoạn định, có mục tiêu trải dài hoàn thiện dần suốt cấp học Thực tế dạy học tồn học sinh lớp gặp khó khăn học Toán biểu như: học sinh làm phép tính số tự nhiên có 5,6 chữ số, phép tính phân số; đổi đơn vị loại, tính toán với số đo; làm tròn ước lượng số đo; vẽ hình thước đo, eke, cắt, ghép, gấp hình; giải toán có đến bước tính có sử dụng phân số; giải toán có liên quan đến: tìm hai số biết tổng hiệu tỉ số chúng, tìm hai số biết tổng hiệu chúng, tìm số trung bình cộng, nội dung hình học học Ở Việt Nam có số đề tài nghiên cứu học sinh gặp khó khăn học Toán Các đề tài chủ yếu tập trung vào việc tìm hiểu nguyên nhân, đặc điểm học sinh gặp khó khăn môn Toán Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu số biện pháp giúp đỡ học sinh lớp gặp khó khăn học Toán trường tiểu học Thanh Lâm B - Huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu Từ việc nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, phát nguyên nhân dẫn đến học sinh lớp gặp khó khăn học Toán Trên sở đưa biện pháp dạy học nhằm khắc phục tình trạng học sinh lớp gặp khó khăn học Toán trường tiểu học Thanh Lâm B- Huyện Mê LinhThành phố Hà Nội Khách thể và đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học cho học sinh lớp - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp giúp đỡ học sinh lớp gặp khó khăn học Toán trường tiểu học Thanh Lâm B- Huyện Mê LinhThành phố Hà Nội Giả thuyết khoa học Nếu đề xuất số biện pháp sư phạm thích hợp để khắc phục nguyên nhân học sinh lớp gặp khó khăn học Toán sử dụng PHỤ LỤC 3: GIÁO ÁN Tiết 119: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ ( tiếp theo) I Mục tiêu Giúp HS:  Nhận biết phép trừ hai phân số khác mẫu số  Biết cách thực phép trừ hai phân số khác mẫu số  Củng cố phép trừ hai phân số mẫu số II Các hoạt động dạy – học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ - GV gọi HS lên bảng, yêu cầu - HS lên bảng thực yêu cầu, HS em làm tập hướng dẫn luyện lớp theo dõi để nhận xét làm tập thêm tiết 118, sau hỏi: bạn Muốn thực phép trừ hai phân số có mẫu số làm nào? - GV nhận xét cho điểm HS Dạy – học bài 2.1 Giới thiệu bài - Các em biết cách thực phép - Nghe GV giới thiệu trừ phân số có mẫu số, học hôm giúp em biết cách thực phép trừ phân số khác mẫu số 2.2 Hướng dẫn thực phép trừ hai phân số khác mẫu số 59 - GV nêu toán: Một cửa hàng có - HS nghe tóm tắt lại toán đường, cửa hàng bán đường Hỏi cửa hàng lại phần đường? - GV hỏi : Để biết cửa hàng lại phần đường chúng - Làm phép tính trừ  ta phải làm phép tính ? - GV nêu yêu cầu: Hãy tìm cách thực - HS trao đổi với cách thực phép trừ  ? ( Với HS phép trừ  GV đặt câu hỏi gợi ý để HS tìm cách làm : Khi thực phép cộng phân số khác mẫu làm nào? Phép trừ phân số khác mẫu tương tự phép cộng phân số khác mẫu số.) - GV yêu cầu HS phát biểu ý kiến - GV yêu cầu HS thực quy đồng mẫu số hai phân số thực phép trừ hai phân số mẫu số - Trả lời: Cần quy đồng mẫu số hai phân số thực phép trừ - HS thực hiện:  Quy đồng mẫu số hai phân số: 4  12 2  10  ;   = 5  15 3  15  Trừ hai phân số: 12 10     15 15 15 60 - GV hỏi: Vậy muốn thực trừ - HS: Muốn trừ hai phân số khác mẫu hai phân số khác mẫu số số, ta quy đồng mẫu số hai phân số làm nào? trừ hai phân số 2.3 Luyện tập – thực hành Bài 1: - GV yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng làm bài, HS thực (HS trình bày phần trừ hai phần, HS lớp làm vào phân số vào tập bước quy tập Có thể trình bày sau: đồng hai phân số thực a)  nháp)  Quy đồng mẫu số hai phân số: 4  12 1 5   ;   5  15 3  15  Trừ hai phân số: 12     15 15 15 - HS nhận xét, bạn làm sai làm lại cho - GV yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - GV nhận xét cho điểm HS - HS thực phép trừ Bài 2: - GV viết lên bảng phần a) 20  16 yêu cầu HS thực phép trừ - Có thể có hai cách sau: - GV yêu cầu HS trình bày cách 20 20 12      (quy đồng 16 16 16 16 thực phép trừ hai phân số trừ hai phân số) ( Nếu HS nêu cách quy đồng Hoặc: 61 trừ hai phân số GV gợi ý cho HS 20      (rút gọn trừ 16 4 4 cách rút gọn trừ hai phân số.) hai phân số) - HS nghe giảng, sau làm tiếp phần lại theo cách rút gọn 20  ta có - GV nêu: Khi thực 16 thực phép trừ thể quy đồng mẫu số hai phân số trừ, nhiên ta quan sát thấy phân số 20 rút gọn phân số 16 có mẫu số 4, mẫu số với phân số thứ hai nên ta chọn cách rút gọn 20 trừ cách cho ta 16 phân số đơn giản - GV yêu cầu HS trình bày làm - HS đọc kết trước lớp, lớp theo dõi nhận xét - GV nhận xét cho điểm HS Bài 3: - GV gọi HS đọc đề - HS đọc đề trước lớp - GV gọi HS khác yêu cầu tóm tắt - HS tóm tắt toán, sau HS lên toán sau yêu cầu HS lớp bảng làm bài, HS lớp làm vào làm tập Tóm tắt: Hoa xanh: diện tích Hoa diện tích 62 : Cây xanh :…? diện tích Bài giải: Diện tích trồng xanh chiếm số phần là: 16   (diện tích) 35 Đáp số: - GV chữa cho điểm HS Củng cố, dặn dò - GV yêu cầu HS nêu cách thực phép trừ hai phân số khác mẫu số - GV tổng kết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau Tiết 121: LUYỆN TẬP CHUNG I Mục tiêu Giúp HS:  Củng cố phép cộng, phép trừ phân số  Bước đầu biết thực phép cộng ba phân số II Các hoạt động dạy – học chủ yếu 63 16 diện tích 35 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ - GV gọi HS lên bảng, yêu cầu - HS lên bảng thực yêu cầu, HS em làm tập hướng dẫn luyện lớp theo dõi để nhận xét làm tập thêm tiết 120 bạn - GV nhận xét cho điểm HS Dạy – học bài 2.1 Giới thiệu bài - Trong học hôm tiếp tục làm tập luyện tập - Nghe GV giới thiệu phép cộng phép trừ phân số 2.2 Hướng dẫn luyện tập Bài - GV hỏi: Muốn thực phép - Chúng ta quy đồng mẫu số phân cộng, phép trừ hai phân số khác mẫu số sau thực phép cộng, phép số làm nào? trừ phân số mẫu số - GV yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Kết làm sau: - GV yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng, sau nhận xét a) 15 23     12 12 12 b) 24 45 69     40 40 40 c) 21 13     28 28 28 d) 11 33 20 13     15 15 15 15 - HS nhận xét bạn, sau tự kểm 64 làm cho điểm HS tra lại - HS lớp làm vào tập Bài - GV tiến hành tương tự tập - Lưu ý: Yêu cầu làm phần c, HS phải viết thành phân số có mẫu số tính; làm phần d phải viết thành phân số có mẫu số tính Bài - GV hỏi: Bài tập yêu cầu - Tìm x làm gì? - GV hỏi tiếp: Trong phần a, em làm - HS đọc lại đề phần a trả lời: để tìm x ?Vì lại làm Thực phép trừ  Vì x số ? (Nếu HS không nêu hạng chưa biết phép cộng GV giới thiệu x số hạng chưa biết phép cộng, sau x   nên tìm số hạng chưa biết yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng ta lấy tổng trừ số hạng biết chưa biết phép cộng) b) HS nêu cách tìm số bị trừ chưa biết - GV hỏi tương tự với phần phép trừ lại c) HS nêu cách tìm số trừ chưa biết phép trừ - GV yêu cầu HS lớp làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập Kết làm 65 sau:  x  x 10 x 11  11 x  17 x x 25 x 25 x  45 x - HS theo dõi chữa GV, sau đổi chéo để kiểm tra lẫn - GV yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng, sau chữa cho điểm HS - Bài tập yêu cầu tính cách thuận tiện - HS nghe giảng, nêu lại tính chất giao hoán, tính chất kết hợp phép cộng Bài phân số - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - GV hướng dẫn: Các phép tính có dạng phép cộng ba phân số, em học tính chất giao hoán tính chất kết hợp phép cộng phân số, tập em áp - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập a) 66 dụng tính chất để thực 12  19   (12  )  19  20  19  39 17 17 17 17 17 17 17 17 17 phép cộng phân số cho thuận b) tiện 13 13    (  ) 12 12 12 12 20 25 31        12 15 15 15 - GV yêu cầu HS làm - HS đọc theo yêu cầu - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - GV chữa bảng lớp, sau yêu cầu HS đổi chéo để kiểm tra Bài - GV gọi HS yêu cầu đọc đề trước lớp - GV yêu cầu HS tóm tắt giải Tóm tắt: toán Học tiếng Anh: tổng số HS Học Tin học : tổng số HS Học Tiếng Anh Tin học:…số HS ? Bài giải: 67 - GV nhận xét cho điểm HS Số HS học Tiếng Anh Tin học chiếm số phần là: 29   (tổng số HS) 35 Đáp số: 29 tổng số HS 35 Củng cố, dặn dò - GV tổng kết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau Tiết 122: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I Mục tiêu Giúp HS:  Nhận biết ý nghĩa phép nhân hai phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật  Biết cách thực phép nhân hai phân số  Vẽ sẵn bảng phụ hình vẽ phần học SGK II Đồ dùng dạy – học III Các hoạt động dạy – học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra bài cũ - GV gọi HS lên bảng, yêu cầu - HS lên bảng thực yêu cầu, HS em làm tập hướng dẫn luyện lớp theo dõi để nhận xét làm tập thêm tiết 121 bạn 68 - GV nhận xét cho điểm HS Dạy – học bài 2.1 Giới thiệu bài - Bài học hôm giúp em - Nghe GV giới thiệu biết cách thực phép nhân phân số 2.2 Tìm hiểu ý nghĩa phép nhân thông qua tính diện tích hình hình chữ nhật - GV nêu toán: Tính diện tích - HS đọc lại toán hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng m m - GV hỏi: Muốn tính diện tích hình chữ nhật làm nào? - Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng - Hãy nêu phép tính để tính diện tích - Diện tích hình chữ nhật là:  hình chữ nhật 2.3 Tính diện tích hình chữ nhật thông qua đồ dùng trực quan - GV nêu: Chúng ta tìm kết phép nhân qua hình vẽ sau: - GV đưa hình minh họa - GV giới thiệu hình minh họa: Có hình vuông, cạnh dài 1m Vậy - Diện tích hình vuông 1m2 69 hình vuông có diện tích bao nhiêu? - Chia hình vuông có diện tích 1m2 - Mỗi ô có diện tích m2 15 thành 15 ô vuông ô có diện tích mét vuông? - Hình chữ nhật tô màu gồm ô? - Hình chữ nhật tô màu gồm ô - Vậy diện tích hình chữ nhật bao hiêu phần mét vuông? - Diện tích hình chữ nhật m2 15 2.4 Tìm quy tắc thực phép nhân phân số - Dựa vào cách tính diện tích hình chữ nhật đồ dùng trực quan cho biết - HS nêu   15  =? - Quan sát hình cho biết - tổng số ô hình chữ nhật hình chữ nhật mà ta phải tính diện tích? - Chiều dài hình chữ nhật - ô ô? - Hình chữ nhật có hàng ô - Có hàng thế? - Chiều dài hình chữ nhật ô, -  = hình chữ nhật xếp hàng ô Vậy để tính tổng số ô hình chữ nhật ta tính phép tính nào? 70 - phân số - tử số phân số phép nhân  ? phép nhân  - Vậy phép nhân hai phân số - Ta tử số tích hai phân số thực nhân tử số với ta gì? - Quan sát hình minh họa cho biết - 15 tổng số ô hình vuông có diện tích 1m2 15 gì? - Hình vuông diện tích m2 có - Hình vuông diện tích có hàng ô, hàng ô, hàng có ô? hàng có ô - Vậy để tính tổng số ô có hình - Phép tính  = 15 (ô) vuông diện tích 1m2 ta có phép tính gì? - phân số - mẫu số phân số phép nhân  ? phép nhân  - Vậy phép nhân hai phân số, - Ta mẫu số tích hai phân số thực nhân hai mẫu số với ta gì? - Như vậy, muốn nhân hai phân - Ta lấy tử số nhân tử số, lấy mẫu số số với ta làm nào? nhân mẫu số - GV yêu cầu HS nhắc lại cách - HS nêu trước lớp thực phép nhân hai phân số 2.5 Luyện tập – thực hành Bài - GV yêu cầu HS tự tính, sau gọi - HS lớp làm vào tập, HS đọc làm trước lớp sau HS đọc làm 71 trước lớp, HS lớp theo dõi nhận - GV nhận xét cho điểm HS xét Bài - GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu rút gọn tính - GV viết lên bảng phần a, làm mẫu phần trước lớp, sau yêu cầu - HS lên bảng làm bài, HS lớp HS làm phần lại làm vào tập - GV chữa HS bảng lớp, a) sau nhận xét cho điểm HS b) 7 1 7      5  15 11 11 11 11      10 9  18 3 c)     1 3   12 - HS theo dõi chữa GV, sau đổi chéo để kiểm tra lẫn Bài 3: - GV gọi HS đọc đề bài, sau yêu - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập cầu HS tự tắt giải toán Tóm tắt Chiều dài : m Chiều rộng : m Diện tích : …m Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: 18   (m2) 35 72 Đáp số: 18 m 35 - GV chữa cho điểm HS Củng cố, dặn dò - GV yêu cầu HS nêu quy tắc thực phép nhân phân số - HS nêu, lớp theo dõi nhận xét - GV tổng kết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau 73 ... khó khăn học Toán trường tiểu học Thanh Lâm B- Huyện Mê Linh- Thành phố Hà Nội - Đưa số biện pháp giúp đỡ học sinh lớp gặp khó khăn học Toán trường tiểu học Thanh Lâm B - Huyện Mê Linh - Thành phố. .. Thanh Lâm B- Huyện Mê Linh- Thành phố Hà Nội - Phương pháp thống kê: Thông qua số liệu tổng kết xếp loại môn Toán lớp trường tiểu học Thanh Lâm B - Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội - Phương pháp. .. cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học cho học sinh lớp - Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp giúp đỡ học sinh lớp gặp khó khăn học Toán trường tiểu học Thanh Lâm B- Huyện Mê LinhThành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 4 gặp khó khăn trong học toán tại trường tiểu học Thanh Lâm B - huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội, Các biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 4 gặp khó khăn trong học toán tại trường tiểu học Thanh Lâm B - huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội, Các biện pháp giúp đỡ học sinh lớp 4 gặp khó khăn trong học toán tại trường tiểu học Thanh Lâm B - huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay