Bài giảng Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc

48 35 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:14

Bài giảng Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốcBài giảng Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc nêu một số sai sót về thuốc. Quản lý an tàn thuốc tại Mỹ, Anh, Úc và Việt Nam. Khái niệm sai sót về thuốc và sai sót trong sử dụng thuốc. Các điều kiện và yếu tố dẫn đến sai sót. Các thiết bị hỗ trợ dùng thuốc cùng một số nội dung khác. PHÒNG NGỪA SAI SÓT TRONG SỬ DỤNG THUỐC SAI SÓT VỀ THUỐC: Lịch sử y học dựa chứng  1991, USA: - Brennan TA et coll “Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients Results of the Harvard Medical Practice Study I” N Engl J Med 1991 ; 324 (6) : 370-376  1995, Australia:.Wilson RM et coll "The Quality in Australian Health Care Study" Med J Aust 1995 ; 163 (9) : 458-471  2000, Japan Hiroyuki Furukawa et Al “Voluntary Medication Error Reporting Program in a Japanese National University Hospital”, The Annals of Pharmacotherapy, 2003 November, Volume 37  2001, Denmark: Schioler T et coll "[Incidence of adverse events in hospitals A retrospective study of medical records]" Ugeskr Laeger 2001 ; 163 (39) : 5370-5378  2001, U.K: Vincent CA et coll "Adverse events in British hospitals : preliminary retrospective record review" BMJ 2001 ; 322 (7285) : 517-519  2002, New Zealand: Davis P et coll "Adverse events in New Zealand public hospitals: occurrence and impact" N Z Med J 2002 ; 115 (1167) : U271  2004, Canada: Baker GR et coll "The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada" CMAJ 2004 ; 170 (11) :1678-1686  2005, France: - Loi n°2004-806 du août 2004 relative la politique de santé publique”Journal officiel du 11 août 2004 : 14277-14337 - Michel P et coll "Les événements indésirables graves liés aux soins observés dans les établissements de santé : premiers résultats d'une étude nationale" Études et résultats 2005 ; (398) : 1-15  2008, Malaysia: Chua SS, Thea MH, Rahman MH: “An observational study of drug administration errors in a Malaysian hospital” J Clin Pharm Ther 2009 Apr;34(2):215-23 doi: 10.1111/j.13652710.2008.00997.x QUẢN LÝ AN TOÀN THUỐC TẠI MỸ Năm 1999: Báo cáo an toàn người bệnh có phân tích hệ thống Sai sót thuốc xem phần quan trọng an toàn người bệnh  Phát  Báo cáo  Chiến lược phòng ngừa QUẢN LÝ AN TOÀN THUỐC TẠI MỸ  Thống kê năm 2007:  1,5 triệu tác dụng không mong muốn thuốc ngăn ngừa  3,5 tỷ USD phát sinh mà bệnh nhân BHYT trả Xây dựng chiến lược phòng ngừa sai sót thuốc  Truyền thông  Liên kết nhà sản xuất, công ty, bệnh viện nhân viên y tế  Đào tạo liên tục An toàn thuốc  Liên kết FDA, Dược điển Mỹ (US Pharmacopeia, Hội dược sỹ Mỹ (ASHP), … QUẢN LÝ AN TOÀN THUỐC TẠI ANH Cơ quan an toàn bệnh nhân quốc gia (National Patient Safety Agency NPSA)  Xây dựng hướng dẫn sử dụng thuốc  Các quy định thực hành an toàn thuốc TS Vũ Thị Thu Hương QUẢN LÝ AN TOÀN THUỐC TẠI ÚC Xây dựng hướng dẫn sử dụng thuốc Các quy định thực hành an toàn thuốc TỔ CHỨC QUỐC TẾ  WHO  2002: định WHA55.18: “Chất lượng Chăm sóc: an toàn bệnh nhân  Hướng dẫn & Khuyến cáo  Điều tra cộng đồng giải pháp An toàn bệnh nhân  Cơ quan quản lý Dược Châu ÂU  An toàn bệnh nhân thông qua quy trình thông minh (Patient safety through intelligent procedures PSIP) liên quan đến thuốc  Truyền thông báo chí QUẢN LÝ AN TOÀN THUỐC TẠI VIỆT NAM  Thông tư số 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh  Thông tư số 31/2012/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng bệnh viện  Quyết định số 1088/QĐ-BYT Ban hành hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại thuốc (ADR) sở khám, chữa bệnh  Thông tư số 21/2013/TT-BYT Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng Thuốc điều trị bệnh viện  Quyết định số 4858/QĐ-BYT Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện  Trung tâm Thông tin thuốc Quốc gia xây dựng: “Dự thảo Cảnh giác Dược quốc gia” SAI SÓT VỀ THUỐC LÀ GÌ? Sai sót sử dụng thuốc bao gồm sai sót phòng tránh xảy trình thực hành chuyên môn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quy trình hệ thống bao gồm: kê đơn, cấp phát, sử dụng thuốc, sai sót có dẫn đến kết bất lợi hay không Theo “National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention” SAI SÓT VỀ THUỐC XẢY RA TRONG CÁC KHÂU PHA CHẾ, BẢO QUẢN, CẤP PHÁT THUỐC Thuốc cấp phát đến người bệnh an toàn kịp thời • Bảo quản thuốc, cấp phát thuốc, pha chế thuốc, nồng độ thuốcDung dịch truyền tĩnh mạch, nồng độ thuốc thời gian truyền cần chuẩn hoá THỰC HÀNH BẢO QUẢN – CẤP PHÁT THUỐC TỐT Xây dựng quy trình  bảo quản thuốc khoa Dược khoa lâm sàng  pha thuốc bệnh viện  Cấp phát thuốc  Trả thuốc từ khoa lâm sàng Cấp phát thuốc cho người bệnh theo liều dùng, không cấp phát theo tổng liều điều trị Đảm bảo người bệnh dùng thuốc trước mặt NVYT THIẾT BỊ HỖ TRỢ DÙNG THUỐC Dây truyền, Bơm tiêm, Kim luồn Kim bướm Thiết bị cấy thuốc vào thể,  Dụng cụ theo dõi đường huyết      GP 6: LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHÙ HỢP  Kiểm tra kỹ thiết bị trước mua sử dụng  Không sử dụng thiết bị truyền dịch không kiểm soát tốc độ truyền dịch  Đào tạo kỹ cho nhân viên y tế trước sử dụng  Thiết bị  Kỹ thuật  Kiểm tra hai lần (double- check) trước truyền thuốc cảnh báo cao  dịch truyền,  thiết bị hỗ trợ,  tình trạng người bệnh MÔT TRƯỜNG LÀM VIỆC      Quan hệ đồng nghiệp, Sức khoẻ, Tổ chức đơn vị, Ánh sáng, tiếng ồn, Quá tải công việc, lịch làm việc… GP 7: ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Đảm bảo khu vực bảo quản thuốc  ánh sáng,  không gian  kho lạnh, kho mát Xây dựng môi trường làm việc không làm tập trung, gián đoạn cho NVYT Có kế hoạch nhân thay cho cán y tế nghỉ ốm, nghỉ phép nghỉ lễ GP 7: ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Quy định rõ ràng thời gian Khám bệnh nghỉ giải lao nghỉ ăn trưa, ăn tối Đảm bảo CBYT nghỉ ngơi đầy đủ sau ca trực không làm việc 12h ngày Hạn chế tối đa việc sử dụng nhân viên y tế tạm thời NĂNG LỰC VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO  Chuyên khoa tạo,  Bằng cấp,  Năng lực chuyên môn,  Các hoạt động chuyên môn tham gia,  Bằng cấp khác  Đánh giá lực chuyên môn kỹ hàng năm GP 8: ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CBYT Đảm bảo bố trí công việc theo chuyên ngành đào tạo, định kỳ đánh giá Điều dưỡng phải làm quen với công việc cấp phát thuốc Dược sỹ phải thực tập khoa lâm sàng Bố trí công việc hợp lý giảm tải công việc Bố trí nhân viên y tế đào tạo sai sót sử dụng thuốc đơn vị CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI BỆNH Thông tin thuốc: tên thuốc, định, chống định… Cách sử dụng thuốc, Hướng dẫn dùng thuốc viện, Cách tránh sai sót dùng thuốc, … GP9:TƯ VẤN CHO BN VỀ TTT VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ Cung cấp cho người bệnh tên thuốc, cách sử dụng thuốc thông tin thuốc cảnh báo cao kê đơn thuốc xuất viện Chú ý dùng thuốc cách xử trí số điện thoại người để liên lạc cần hỏi thông tin thuốc sau xuất viện Khuyến khích người bệnh giữ tất thông tin đơn thuốc dùng 10 QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ RỦI RO Văn hoá đơn vị Cam kết chất lượng đơn vị Quyết tâm cải tiến chất lượng Lãnh đạo Các chiến lược an toàn Báo cáo sai sót GP10: XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO  Lãnh đạo bệnh viện công bố vấn đề an toàn cho người bệnh nhiệm vụ đơn vị  Bố trí nhân kinh phí cho vấn đề an toàn người bệnh phòng ngừa sai sót sử dụng thuốc  Thúc đẩy việc báo cáo thường xuyên trì sai sót từ khoa phòng điều trị  Định kỳ thảo luận nhóm sai sót xảy cách phòng tránh  Phổ biến rộng rãi thông tin giải pháp phòng ngừa sai sót THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ Từ Đến Ai gây lỗi? Đã xảy chuyện gì? Trừng phạt Tôn trọng người báo cáo Sai sót xảy Sai sót chuyện xảy Chỉ điều dưỡng có lỗi Tất người liên quan giải Vấn đề phức tạp Vấn đề không phức tạp, cần chuẩn hóa lại Tính tỷ lệ sai sót xảy để xét thi đua, khen thưởng Xây dựng học kinh nghiệm từ sai sót để phòng tránh TRÂN TRỌNG CẢM ƠN LOGO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc, Bài giảng Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc, Bài giảng Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay