Dự thảo đề cương đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2016 2020 (hà nội 04 9 2016)

24 45 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:09

BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NCT Giai đoạn 2016-2020 Hà Nội 04/9/2016 Nội dung trình bày I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN II MỤC TIÊU III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN IV MỘT SỐ NỘI DUNG I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Năm 2011: Việt Nam thức bước vào giai đoạn Già hoá dân số (NCT 65+ chiếm 7% DS) Thời gian chuyển đổi từ “già hoá dân số” sang “dân số già” Việt Nam nhanh số nước phát triển Nguồn: TCTK, Tổng Điều tra DS & Nhà 1979, 1989 1999, 2009 Điều tra Biến động DS-KHHGD, 2011 I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Vùng Tỷ trọng 65+/ tổng DS (%) Trung du & MN phía Bắc 6,0 ĐB sg Hồng 8,3 Bắc Trung & DHMT 7,8 Tây Nguyên 4,0 Đông Nam 4,7 ĐB sg Cửu Long 6,1  Gần 70% NCT sống nông thôn, nông dân làm nông nghiệp; 72,3% số NCT sống với cháu, xu hướng quy mô gia đình Việt Nam chuyển dần từ gia đình truyền thống sang gia đình hạt nhân Nguồn: TCTK, Tổng Điều tra DS & Nhà 2009, Điều tra Quốc gia NCT 2011 I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN - Trong năm qua, với vào cấp, ngành, đặc biệt ngành y tế công tác chăm sóc CSSK NCT có kết tích cực: + Hệ thống SSKNCT bước đầu hình thành phát triển từ TW (BVLKTW) đến sở (Trạm Y tế) + Nhiều mô hình SSK NCT cộng đồng hình thành phát triển với vào nhiều ngành, đoàn thể trị xã hội; + NCT hướng dẫn phòng bênh, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi SK; NCT 80+, NCT cô đơn, thuộc hộ sách người nghèo cấp thẻ BHYT I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN - Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng CS NCT hạn chế: + Mô hình y tế hướng đến cung cấp dịch vụ điều trị bệnh cấp tính + Việc cung cấp DV chuyên lão khoa chưa nhiều (BVLKTW, khoa lão BV (hiện có 49/63 Bệnh viện tỉnh/tp có khoa lão.)… + Tại cộng đồng trạm y tế xã nhân viên xã hội chưa đào tạo CSSK NCT + Chưa có nhiều mô hình chăm sóc cộng đồng có phù hợp; trung tâm chăm sóc SK dài hạn, chăm sóc giảm nhẹ chăm sóc trung gian + NCT chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ… I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN - Bên cạnh số lượng tỷ lệ NCT tăng nhanh đặt nhiều thách thức CSSK NCT Việt Nam - Trên giới nhiều Quốc gia chuyển đổi hệ thống y tế bước vào già hóa dân số Tổ chức Y tế giới (WHO) có khuyến nghị quốc gia chuyển đổi mô hình y tế thích ứng với già hóa dân số Vì vậy, việc xây dựng đề án CSSK NCT Việt Nam cấp thiết Đề án đặt mục tiêu, giải pháp hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, thu hẹp khoảng cách tiếp cận DVCSSKNCT NCT phù hợp với tốc độ già hóa dân số , định hướng phát triển công tác Y tế/Dân số; Chương trình hành động QG NCT VN 2012-2020 II MỤC TIÊU Mục tiêu tổng quát Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với giai đoạn già hóa dân số góp phần thực Chương trình hành động quốc gia NCT, Chiến lược Dân số/SKSS, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2020 II MỤC TIÊU Mục tiêu cụ thể 2.1 Tạo môi trường xã hội đồng thuận thực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2.2 Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cộng đồng gia đình đẩy mạnh 2.3 Năng lực thực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sở y tế nâng cao II MỤC TIÊU Các tiêu cụ thể đến năm 2020 Chỉ tiêu 1: Đối với NCT, 100% NCT được: - Khám sức khỏe định kỳ 01lần/năm; - Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe ốm đau hưởng chăm sóc sức khỏe gia đình, cộng đồng; - Ưu tiên khám, chữa bệnh sở y tế; - Không có khả đến sở y tế khám chữa bệnh nhà; - Cung cấp thông tin, kiến thức hướng dẫn rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, kỹ phòng bệnh, chữa bệnh tự chăm sóc sức khỏe (chỉ tiêu CTHDQGNCT2012-2020) Chỉ tiêu Đối với Lãnh đạo Đảng quyền, ban ngành đoàn thể, 100% được cung cấp thông tin già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe phát huy NCT 10 II MỤC TIÊU Các tiêu cụ thể đến năm 2020 Chỉ tiêu 3: Ban hành quy định Bộ y tế về: - Đưa nội dung chăm sóc sức khỏe cho NCT vào nội dung trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; - Hướng dẫn thành lập sở khám, điều trị (Bệnh viện Lão khoa, Khoa Lão Phòng khám lão khoa); - Hướng dẫn thành lập sở chăm sóc sức khỏe cho NCT (gồm công lập tư nhân) - Và số văn hỗ trợ CSSKNCT Chỉ tiêu 4: - 90% số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi), bệnh viện y học cổ truyền có quy mô 50 giường bệnh kế hoạch trở lên có buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi, có giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi; 11 - 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh (trừ chuyên khoa nhi có khoa lão khoa II MỤC TIÊU Các tiêu cụ thể đến năm 2020 Chỉ tiêu 5: 50 % số trạm y tế xã xây dựng phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức cho NCT (bao gồm sở chăm sóc) Chỉ tiêu 6: 50% số xã phường thành lập trì CLB có nội dung chăm sóc sức khỏe, 70% người cao tuổi địa bàn tham gia Chỉ tiêu 7: Thành lập đưa vào hoạt động 03 Trung tâm chăm sóc sức khỏe NCT tập trung ba miền bắc, trung, nam 12 III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN – CÁC ĐỀ XUẤT CẤP QUỐC GIA 1 Vận động sách hỗ trợ cho việc phát triển nhân lực, kỹ thuật tài chăm sóc NCT: * Đầu tư ưu tiên mở rộng hệ thống trang thiết bị lão khoa,đặc biệt địa phương; * Phát triển chương trình/khóa đào tạo chuyên sâu lão khoa trường đại học/cao đẳng y khoa; * Mở rộng hỗ trợ an ninh xã hội cho người cao tuổi (dưới 80) người thuộc hộ nghèo; *Hỗ trợ việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi; CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN – CC ĐỀIII XUẤT CẤP QUỐC GIA Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ từ cấp cao đến thấp hơn: * Phát triển chương trình đào tạo liên tục kỹ CSSK NCT lĩnh vực có liên quan cho cán y tế; * Khuyến khích hoạt động giám sát hỗ trợ từ từ tuyến xuống tuyến dưới; * Phát triển phổ biến hướng dẫn kỹ thuật cho người tham gia tuyến dưới; * Phát triển đào tạo điện tử (e-Learning) để cập nhật kiến thức chuyên môn cho người thực tuyến III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN – CÁC ĐỀ XUẤT CẤP QUỐC GIA Tăng cường hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua thông tin đại chúng, hội nghị quốc gia * Xu hướng bất bình đẳng chăm sóc người cao tuổi; * Sự cần thiết nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt nhóm thiếu thuận lợi; * Độ bao phủ độ bao phủ dự kiến, tính hiệu quả, vấn đề bất bình đẳng chất lượng mô hình chăm sóc sức khỏe NCT; * Sự thiếu xót, đầu tư tiềm học thành công để mở rộng mô hình mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN CẤP QUỐC GIA 1.4 Vận động hợp tác, đối tác tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: * Đẩy mạnh hợp tác nước; * Khuyến khích hợp tác từ đối tác tư nhân; * Các hoạt động vận động xã hội khác; III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN CẤP ĐỊA PHƯƠNG 2.1 Khuyến khích dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện: * Nâng cao sức khoẻ dự phòng bệnh tật * Theo dõi, giám sát, điều trị bệnh * Phục hồi chức * Dưỡng sinh, vệ sinh, vận động; * Thư giãn, giao tiếp chăm sóc khác III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN CẤP ĐỊA PHƯƠNG 2.2 Hình thành dịch vụ chăm sóc sức khỏe lồng ghép : * Đối với cá nhân: Một người chăm sóc có thực kỹ chăm sóc khác * Đối với trang thiết bị: Một trung tâm chăm sóc sức khỏe cung cấp hai nhiều gói dịch vụ * Chương trình: Một chương trình ban đầu thực kết hợp phương pháp can thiệp khác III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN CẤP ĐỊA PHƯƠNG 2.3 Nâng cao lực cho đối tác địa phương, đặc biệt trong: * Các kỹ điều phối, làm việc mạng lưới, hợp tác, giao tiếp, giám sát đánh giá (M&E) hệ thống; * Các kỹ chăm sóc với công cụ tinh thần nhiều so với chức chăm sóc hàng ngày; * Các kỹ quản lý bệnh không lây nhiễm, tư vấn nâng cao sức khỏe để thực chữa trị dự phòng; * Các kỹ hướng dẫn thực hành thư giãn/luyện tập thể chất, trao đổi văn hóa … cho cộng tác viên; III CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN CẤP ĐỊA PHƯƠNG 2.4 Tăng cường nguồn hỗ trợ tài chính/kỹ thuật: * Khuyến khích ý & đạo nhà chức trách địa phương tham gia tổ chức địa phương; * Khuyến khích tham gia quan kỹ thuật địa phương (bệnh viện, trung tâm dự phòng, trường y…); * Vận động hỗ trợ từ gia đình đóng góp tổ chức nhân đạo; IV MỘT SỐ NỘI DUNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NCT TẠI CỘNG ĐỒNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHĂM SÓC TẠI NHÀ 1.1 Hướng dẫn kỹ tự chăm sóc cá nhân cho người cao tuổi có it khả độc lập hoạt động sinh hoạt hàng ngày; 1.2 Đào tạo thành viên chăm sóc gia đình kỹ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL) 1.3 Đào tạo kỹ cho công tác viên & tình nguyện viên cung cấp dịch vụ chăm sóc nhà cho người cao tuổi sống thiếu chắm sóc từ gia đình; 1.4 Tổ chức chuyến thăm hỏi & khám chữa bệnh cho người cao tuổi tàn tật bị ốm yếu, theo yêu cầu (ngoài làm việc); IV MỘT SỐ NỘI DUNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NCT TẠI CỘNG ĐỒNG TĂNG CƯỜNG CSSK DỰA VÀO TRUNG TÂM 2.1 Nâng cao lực cán trung tâm y tế xã: kỹ tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.; 2.2 Tăng cường kết hợp lồng ghép chương trình quản lý bệnh không lây truyển (NCD) trung tâm y tế xã (CHC) với hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 2.3 Tổ chức câu lạc người cao tuổi nâng cao sức khỏe, giải trí, trao đổi văn hóa xã hội địa phương; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe theo ngày trung tâm điều dưỡng,những nơi mà có thể; IV MỘT SỐ NỘI DUNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NCT TẠI CỘNG ĐỒNG ĐẨY MẠNH PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG 3.1 Khuyến khích khám bệnh định kỳ cho người cao tuổi; 3.2 Tăng cường hoạt động tư vấn/giáo dục sức khỏe giao tiếp xã hội cộng đồng; KHUYẾN KHÍCH PHƯƠNG PHÁP MẠNG LƯỚI 4.1 Tạo điều kiện thành lập nhóm chuyên môn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: * Các nhóm người cao tuổi tự chăm sóc; * Các nhóm tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi; * Các nhóm cộng tác viên gia đình người cao tuổi; 4.2 Thúc đẩy tham gia tổ chức cộng động/xã hội thành viên họ chăm sóc người cao tuổi; Hà Nội, 9/2016 24 ... vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2020 II MỤC TIÊU Mục tiêu cụ thể 2.1 Tạo môi trường xã hội đồng thuận thực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 2.2 Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. .. thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thông qua thông tin đại chúng, hội nghị quốc gia * Xu hướng bất bình đẳng chăm sóc người cao tuổi; * Sự cần thiết nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ... động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; 2.3 Tổ chức câu lạc người cao tuổi nâng cao sức khỏe, giải trí, trao đổi văn hóa xã hội địa phương; Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thành lập trung tâm chăm sóc
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự thảo đề cương đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2016 2020 (hà nội 04 9 2016) , Dự thảo đề cương đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2016 2020 (hà nội 04 9 2016) , Dự thảo đề cương đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2016 2020 (hà nội 04 9 2016)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay