Báo cáo cấp cứu ngừng tuần hoàn cập nhật 2017

41 60 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 12:05

CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN CẬP NHẬT 2017 PGS.TS NGUYỄN ĐẠT ANH TS ĐỖ NGỌC SƠN KHOA CẤP CỨU A9-BỆNH VIỆN BẠCH MAI DÂY CHUYỀN HỒI SINH TIM PHỔI CHANGE OF SURVIVAL ĐIỀU TRỊ NÀO LÀ CÓ HIỆU QUẢ??? Hạ thân nhiệt huy Tạo nhịp qua da Truyền NaBiCa Tiêm canxi, magie Truyền dịch Vận mạch Thuốc chống loạn nhịp Adrenaline/Vasopressin O2/đặt NKQ Sốc điện CPR Tỷ lệ sống xuất viện ngừng tuần hoàn rung thất có chứng kiến % tỷ lệ sống Có CPR Không CPR Thời gian ngừng tim đến sốc điện (phút) Link MS CPR Guidelines Circulation 2010;122:S706-19 Christenson J Chest Compression Fraction Determines Survival Circulation 2009;120:1241-7 Stiell IG Chest Compression Depth during Resuscitation Crit Care Med 2012;40:1-7 Idris AH Chest Compression Rates and Outcomes Circulation 2012;125:3004-12 NỒNG ĐỘ CỦA ATP TRONG RUNG THẤT nmole/mg protein (transmural myocardial bx) n = 10 lợn (~10 mẫu/mỗi đợt) ATP ADP AMP Thời gian RT không sốc điện (phút) Neumar RW Ann Emerg Med 1991;20:222-9 RUNG THẤT KHÔNG ĐƯỢC ÉP TIM RUNG THẤT CÓ ÉP TIM TIÊU CHUẨN CPR MỚI TIÊU CHUẨN CPR MỚI TIÊU CHUẨN CPR MỚI CHẤT LƯỢNG CPR? CPR BẰNG MÁY? Ngừng ép đặt máy ép tim tự động Không dòng chảy phút đầu ép tim (CPR máy) số CPR chất lượng cao • Tốc độ ép tối ưu: 100-120 lần/phút • Độ sâu tối đa: ≥ 50 mm (2”) • Nghỉ tối thiểu: phân số ép tim >80% • Cho phép ngực giãn: không tì tay Meaney PA Circulation 2013;128:417-35 Pan Asian Resuscitation Outcomes Study (PAROS) CÁC NƯỚC THAM GIA KẾT QUẢ - TỶ LỆ MẮC VÀ KẾT CỤC CỦA OHCA (CA EMS) Data not available from Tokyo and Aichi CÁC YẾU TỐ QUAN TRONG LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ SỐNG (PAROS) Thông số OR (95% CI) OR hiệu chỉnh (95% CI) CPR người thân 1.9 (1.3 - 2.8) 1.1 (0.7 – 1.9) AED người thân 5.0 (2.1 - 11.9) 4.0 (1.3 - 11.7) TG ứng cứu < phút 1.8 (1.3 – 2.6) 1.3 (0.8 - 2) Sốc điện xe cấp cứu 5.9 (3.9 - 9.0) 1.2 (0.4 – 3.6) CPR máy 1.3 (0.7 – 2.5) 1.5 (0.7 – 3.2) Đặt đường thở trước viện 1.0 (0.7 - 1.4) 0.2 (0.1 - 0.3) Epinephrine 0.5 (0.3 – 0.8) 0.5 (0.3 - 0.9) Hạ thân nhiệt 19 (8.5 - 42.4) 27 (10.0 – 72.8) KẾT QUẢ PAROS VIỆT NAM • Tổng số: 336 bệnh nhân • Thời gian: 8/2014 – 12/2015 • Địa điểm: Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Trung ương Huế Bệnh viện Chợ Rẫy MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM NGỪNG TUẦN HOÀN THÔNG TIN CẤP CỨU TRƯỚC VIỆN KẾT CỤC BỆNH NHÂN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... Christenson J Circulation 2009;120:1241-7 *Interruption= any pause > 2-3 sec Chất lượng thực CPR cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện 1st minutes of CPR 120 Theo Hướng dẫn AHA số lần ép 100 ± 10/phút 100... Chất lượng ép tim giảm sau phút So sánh chất lượng CPR cấp cứu bị mệt_Shin et al SJTREM 2014 CẤP CỨU LÀ QUÁ SỨC? CHẤT LƯỢNG CPR? CPR BẰNG MÁY? Ngừng ép đặt máy ép tim tự động Không dòng chảy phút... Adrenaline/Vasopressin O2/đặt NKQ Sốc điện CPR Tỷ lệ sống xuất viện ngừng tuần hoàn rung thất có chứng kiến % tỷ lệ sống Có CPR Không CPR Thời gian ngừng tim đến sốc điện (phút) Link MS CPR Guidelines Circulation
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo cấp cứu ngừng tuần hoàn cập nhật 2017 , Báo cáo cấp cứu ngừng tuần hoàn cập nhật 2017 , Báo cáo cấp cứu ngừng tuần hoàn cập nhật 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay