Các trang trong thể loại “bệnh học thực vật”

41 94 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:44

Các trang thể loại “Bệnh học thực vật” Mục lục Bệnh hại gỗ 1.1 Nguyên nhân 1.2 Tác hại 1.3 Khắc phục 1.4 Xem thêm 1.5 am khảo Bệnh học thực vật 2.1 Xem thêm 2.2 am khảo Bệnh thán thư 3.1 Xem thêm 3.2 am khảo Bệnh vàng gân xanh 4.1 Phân bố 4.2 Triệu chứng 4.2.1 Lá 4.2.2 Hoa 4.2.3 ả 4.2.4 Rễ 4.3 Phòng trừ 4.4 Phân biệt 4.5 am khảo 4.6 Liên kết Ceriporia spissa 5.1 Chú thích 5.2 am khảo Colletotrium capsici 6.1 Liên kết 6.2 am khảo i ii MỤC LỤC Colletotrium gossypii 7.1 Liên kết 7.2 Chú thích 7.3 am khảo Colletotrium orbiculare 8.1 Liên kết 8.2 am khảo Colletotrium trifolii 10 9.1 Liên kết 10 9.2 am khảo 10 10 Đạo ôn hại lúa 11 10.1 Vị trí gây hại 11 10.2 Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh 11 10.3 Biện pháp phòng trừ tổng hợp 11 10.3.1 Biện pháp giống 11 10.3.2 Dự tính dự báo 11 10.3.3 Biện pháp canh tác 11 10.3.4 Biện pháp hóa học 12 10.4 am khảo 12 10.5 Tài liệu 12 11 Hexagonia hydnoides 13 11.1 Hình ảnh 13 11.2 am khảo 13 11.3 Liên kết 13 12 Lentinus tigrinus 14 12.1 Chú thích 14 12.2 am khảo 14 13 Phellinus noxius 15 13.1 Chú thích 15 13.2 am khảo 15 14 Phyllosticta cucurbitacearum 16 14.1 Liên kết 16 14.2 Chú thích 16 14.3 am khảo 16 15 Phyllosticta platani 15.1 Liên kết 17 17 MỤC LỤC iii 15.2 Chú thích 17 15.3 am khảo 17 16 Phytophthora cactorum 18 16.1 Liên kết 18 16.2 am khảo 18 17 Phytophthora cambivora 19 17.1 Chú thích 19 17.2 am khảo 19 18 Phytophthora citricola 20 18.1 Liên kết 20 18.2 am khảo 20 19 Phytophthora erythroseptica 21 19.1 Hình ảnh 21 19.2 Liên kết 21 19.3 am khảo 21 20 Phytophthora katsurae 22 20.1 am khảo 22 20.2 Liên kết 22 21 Phytophthora medicaginis 23 21.1 Hình ảnh 23 21.2 Liên kết 23 21.3 Chú thích 23 21.4 am khảo 23 22 Phytophthora nicotianae 24 22.1 Hình ảnh 24 22.2 Liên kết 24 23 Phytoplasma 25 23.1 Hình ảnh 25 23.2 am khảo 25 24 Rigidoporus ulmarius 26 24.1 Hình ảnh 26 24.2 Chú thích 26 24.3 Chú thích 26 24.4 am khảo 26 25 Stecerinum oraceum 27 iv MỤC LỤC 25.1 am khảo 27 25.2 Liên kết 27 26 Stereum hirsutum 28 26.1 Hình ảnh 28 26.2 Chú thích 28 26.3 am khảo 28 27 Trametes hirsuta 29 27.1 Hình ảnh 29 27.2 Chú thích 29 27.3 am khảo 29 28 Triaptum biforme 30 28.1 Hình ảnh 30 28.2 Chú thích 30 28.3 am khảo 30 29 Tyromyces ioneus 31 29.1 Chú thích 31 29.2 am khảo 31 30 Tyromyces galactinus 32 30.1 Chú thích 32 30.2 am khảo 32 30.3 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 33 30.3.1 Văn 33 30.3.2 Hình ảnh 34 30.3.3 Giấy phép nội dung 36 Chương Bệnh hại gỗ Bệnh hại gỗ loại bênh mà phận bị gây hại gỗ thân 1.1 Nguyên nhân Nguyên nhân chủ yếu côn trùng hại gỗ (ví dụ: mối, mọt, sâu non xén tóc,…), nấm mục hại gỗ Gỗ bị thay đổi màu sắc, khối lượng riêng, giảm trầm trọng tính chất lý chịu lực gỗ 1.2 Tác hại ường làm giảm tuổi thọ công trình, đồ dùng làm chất liệu gỗ, ảnh hưởng đến suất trồng iệt hại lớn mặt kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống 1.3 Khắc phục • Sử dụng phương pháp phòng trừ tổng hợp IPM • Sử dụng thuốc hóa học, tẩm hóa chất bảo quản • Ngâm môi trường yếm khí (ngâm bùn), phương pháp cổ truyền, dễ làm hiệu 1.4 Xem thêm • Bệnh mục • Mối ăn gỗ • Mọt gặm gỗ 1.5 Tham khảo Chương Bệnh học thực vật • Bệnh hại cành: Có thể chứng làm khô cành, mục cành,… • Bệnh hại vỏ cây: Ảnh hưởng đến phần vỏ • Bệnh hại gỗ: ường dạng nấm, rêu, ký sinh làm hại gỗ • Bệnh hại rễ: Tấn công rễ thực vật eo nguyên nhân gây bệnh cách truyền nhiễm mà phân thành: Lát cắt theo mặt cắt ngang thân bị bệnh • Bệnh không truyền nhiễm: Nguyên nhân gây bệnh yếu tố điều kiện ngoại cảnh (thời tiết, độ ẩm, thành phần dinh dưỡng)gây nên Bệnh học thực vật lĩnh vực chuyên nghiên cứu nguyên nhân, triệu chứng, bệnh trạng thực vật, dựa vào đưa biện pháp phòng trừ hiệu • Bệnh truyền nhiễm: Do sinh vật gây nên: ký sinh, nấm, sinh vật nhâh nguyên thủy, phytoplasmas, giun tròn,… ực vật bị bệnh tượng thực vật không đủ khả thích ứng với biến đổi môi trường 2.1 Xem với kích thích sinh vật khác, làm đảo lộn hoạt động sinh lý, gây bất lợi đến sinh trưởng Bệnh học làm thực vật bị chết, diện lớn dẫn đến tổn thất kinh tế sinh thái Tùy thuộc vào cách phân loại loại trồng theo mục đích mà người ta phân thành số lĩnh vực nhỏ bệnh học thực vật: thêm 2.2 Tham khảo • Bệnh nông nghiệp: Những bệnh liên quan, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển trồng sản xuất nông nghiệp, làm tổn thất kinh tế nông nghiệp • Bệnh lâm nghiệp:Bệnh hại trồng chủ yếu sản xuất lâm nghiệp eo phận bị gây bệnh mà phân thành: • Bệnh hại lá: Gây tổn thương dến phận dinh dưỡng • Bệnh hại ngọn: Ảnh hưởng đến đỉnh sinh trưởng cây, cành Chương Bệnh thán thư Bệnh thán thư bệnh hại trồng, gây hại phận từ lá, cành, chồi non, non Bệnh gây tác nhân Colletotrichum gloeosporioides Cephaleures virescens.[1] Trên phận bị bệnh xuất vết đốm lớn màu nâu xẫm, có viền nâu đỏ Vết đốm lan rộng tạo vết hoại tử Đối với vết bệnh lá, nhìn mặt thấy xuất lấm bào tử màu đen, nhìn rõ kính lúp Bệnh thường lây truyền nhờ nước gió Xuất vào mùa mưa ẩm tưới ẩm nhiều lên bề mặt cách không kiểm soát Phun phòng dung dịch Boóc đô 3.1 Xem thêm • Bệnh mốc sương 3.2 Tham khảo [1] http://iasvn.org/chuyen-muc/Benh-than-thu-8213 html Chương Bệnh vàng gân xanh 4.2.3 Quả Bệnh vàng greening hay gọi bệnh vàng gân xanh (tiếng Anh: Citrus Vein Phloem Degeneration, viết tắt CVPD) bệnh phổ biến loài thực vật thuộc chi Cam chanh vi khuẩn Gram-âm chưa rõ đặc tính Candidatus Liberibacter spp công mạch dẫn cây, lây lan qua mắt ghép ả nhỏ bình thường, méo, bổ dọc tâm bị lệch hẳn sang bên, có quầng đỏ từ đít lên Hạt bị bệnh thường bị thối, có màu nâu 4.2.4 Rễ 4.1 Phân bố Khi dính bệnh hệ thống rễ bị thối nhiều, đa phần rễ tơ bị hệ thống rễ chính, chí rễ thối Bệnh mô tả lần vào năm 1929 công bố Trung ốc năm 1943, bệnh có tên gọi hoàng long bệnh ( , nghĩa “bệnh rồng vàng”) Đài Loan bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh năm 1951 châu Phi công bố trường hợp năm 1947 Nam Phi, nơi mà dịch bệnh lan rộng Các triệu chứng xuất cành, vườn, có xuất vườn Sự kết hợp triệu chứng với việc xuất rầy chổng cánh (Diaphorina citri) vườn cần thiết cho xác định bệnh vàng greening Bệnh phổ biến chủ yếu khu vực nhiệt đới cận nhiệt đới châu Á Hầu hất vùng trồng loài cam chanh châu Á dính phải, trừ 4.3 Phòng trừ Nhật Bản Bệnh khiến cho vùng trồng cam sành Bố Hạ, Bắc Giang bị xóa sổ Bệnh vàng Đến bệnh chưa có thuốc trị mà phòng ngừa gân xanh ảnh hưởng lớn tới mùa màng Trung chính: ốc, Đài Loan, Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Myanma, Philippines, Pakistan, ái Lan, quần đảo • Trồng giống khỏe, bệnh, từ nguồn đảm Ryukyu, Nepal, Réunion, Mauritius, Afghanistan bảo Các khu vực châu Á công bố có bệnh: • Trồng chắn gió quanh vườn mù u, bình Ả Rập Saudi, Brasil và, Florida (Hoa Kỳ) kể từ năm 1998 linh, xoài, gòn, me keo, giâm bụt, tràm để tránh rầy chổng cánh xâm nhập, trồng xen ổi; không trồng xen vườn họ cam quýt 4.2 Triệu chứng như: cần thăng, nguyệt quới 4.2.1 • Tạo tán, tỉa cành để vườn thông tháo, tránh giao tán; bón phân cân đối vừa đủ, không lạm dụng phân đạm để hướng cho đọt non tập trung Lá Biểu đặc trưng bệnh phiến hẹp, khoảng cách ngắn lại, có màu vàng, gân gân phụ màu xanh nhỏ, mọc thẳng đứng tai thỏ, nên có tên gọi bệnh vàng gân xanh 4.2.2 • Điều khiển cho đọt đồng loạt, thăm vườn thường xuyên để phát rầy chổng cánh phun thuốc trừ rầy phun khắp tập trung vào nơi có đọt non, non Hoa • Khi phát vườn có bệnh cần cắt sâu nhổ bỏ đem hủy để giảm áp lực bệnh vùng Cây thường hoa trái mùa, hoa hay rụng 4.6 LIÊN KẾT NGOÀI • Dùng thiên địch diệt rầy chổng cánh (chẳng hạn nuôi kiến vàng) 4.4 Phân biệt Đối với bệnh vàng gân xanh thường biểu triệu chứng phía vườn nhiều trong; có nhánh nặng, nhánh nhẹ có nhánh không bị bệnh Diễn biến bệnh tương đối nhanh nên chết nhanh từ nhánh bị nặng đến nhánh nhẹ Trên đặc biệt quýt đường biểu triệu chứng trái có quầng đỏ từ đít trái lên đến khoảng nửa trái rụng, bổ thấy tâm lệch qua bên hạt bị thối Có thể phân biệt bị bệnh vàng gân xanh với tượng bị thiếu kẽm: thiếu kẽm biểu đồng loạt tất hay hướng vườn, triệu chứng giống nhau, nhánh bị nặng hay nhẹ Mức độ diễn biến chậm, kéo dài nhiều năm sau chết tuỳ theo điều kiện chăm sóc 4.5 Tham khảo 4.6 Liên kết • Bệnh vàng Greening trang web Chi cục bảo vệ thực vật ành phố Hồ Chí Minh • Kỹ thuật phòng bệnh vàng có múi cách trồng xen ổi (tiếng Anh) • Citrus Greening Brochure • Citrus Greening Disease:essential data Chương 20 Phytophthora katsurae Phytophthora katsurae sinh vật gây bệnh cho Nó cô lập lần đầu từ dẻ Trùng Khánh (Castanea) Nhật Bản.[1] Nó báo cáo từ Đài Loan, Papua New Guinea, Australia[1] Triều Tiên.[2] 20.1 Tham khảo [1] "Phytophthora katsurae" Crop Knowledge Master [2] Oh, E., et al "First Report of Chestnut Ink Disease by Phytophthora katsurae on Chestnut in Korea" Plant Disease Volume 92, Number 2, Page 312, tháng năm 2008 20.2 Liên kết • Index Fungorum • USDA ARS Fungal Database 22 Chương 21 Phytophthora medicaginis Phytophthora medicaginis sinh vật gây thối rễ cỏ linh lăng (Medicago sativa) đậu hồi (Cicer arietinum) Chúng diện khắp nơi giới nơi có cỏ linh lăng Tác nhân gây bệnh cho giống lẫn trưởng thành [1] 21.1 Hình ảnh and Resistant Alfalfa with a Real-Time Fluorescent PCR Assay” Journal of Phytopathology 151 (11-12): 577–583 ISSN doi=10.1046/j.0931-1785.2003.00768.x Kiểm tra giá trị |issn= (trợ giúp) doi:10.1046/j.09311785.2003.00768.x Truy cập 23 tháng năm 2009 21.4 Tham khảo Phương tiện liên quan tới Phytophthora Wikimedia Commons • • • • 21.2 Liên kết • Index Fungorum • USDA ARS Fungal Database 21.3 Chú thích [1] Vandemark, G J.; B M Barker (27 tháng 11 năm 2003) “antifying Phytophthora medicaginis in Susceptible 23 Chương 22 Phytophthora nicotianae Phytophthora nicotianae sinh vật gây bệnh cho Loài có rễ Zamioculcas zamiifolia 22.1 Hình ảnh • • • • 22.2 Liên kết • Index Fungorum • USDA ARS Fungal Database Phương tiện liên quan tới Phytophthora Wikimedia Commons 24 Chương 23 Phytoplasma Phytoplasma biết đến sinh vật dạng nấm Người ta phát phytoplasma năm 1967, gọi mytoplasma Bản thân loài sinh vật thường hình sợi, đường kính thể chưa đến μm Phytoplasma ký sinh bó mạch libe Bệnh thường thấy nhiều vùng nhiệt đới 23.1 Hình ảnh • • • • 23.2 Tham khảo 25 Chương 24 Rigidoporus ulmarius Rigidoporus ulmarius loài nấm chủ yếu sinh sống rộng Nó phổ biến đu ân màu trắng có u nhỏ cứng, phải cần lực lớn mỡi làm vỡ ân già bao phủ tảo xanh phần bao phủ cỏ khiến khó nhận chúng Loài phân bố châu Âu Đây loài không ăn 24.2 Chú thích 24.3 Chú thích 24.4 Tham khảo • Dữ liệu liên quan tới Rigidoporus ulmarius Wikispecies • Index Fungorum • USDA ARS Fungal Database 24.1 Hình ảnh Phương tiện liên quan tới Rigidoporus ulmarius Wikimedia Commons • • • 26 Chương 25 Steccherinum ochraceum Stecerinum oraceum loài nấm thuộc họ Phanerochaetaceae Đây sinh vật gây bệnh cho 25.1 Tham khảo 25.2 Liên kết • Steccherinum ochraceum Index Fungorum 27 Chương 26 Stereum hirsutum Stereum hirsutum loài nấm gây hại cho thực vật S hirsutum đến lượt lại ký sinh số loài nấm khác Tremella aurantia.[1] S hirsutum sống thân cành gỗ chết loại gỗ cứng tùng bách.[2] 26.1 Hình ảnh • • • • 26.2 Chú thích [1] C Michael Hogan 2009 [2] USDA 2009 26.3 Tham khảo • C Michael Hogan, Witch’s Buer: Tremella mesenterica, GlobalTwitcher.com, ed; N Stromberg 28 • Species Fungorum 2009 Synonomy: Stereum hirsutum • USDA 2009, USDA Fungal Database: Stereum hirsutum database Chương 27 Trametes hirsuta Trametes hirsuta tác nhân gây bệnh trồng Nó tìm thấy thân chết rụng lá, đặc biệt Beechwood Nó tìm thấy tất quanh năm tồn tính chất da nó.[1] 27.3 Tham khảo • Dữ liệu liên quan tới Trametes hirsuta Wikispecies • Index Fungorum • USDA ARS Fungal Database 27.1 Hình ảnh • • • • 27.2 Chú thích [1] Phillips, Roger (2006), Mushrooms Pub McMilan, ISBN 0-330-44237-6 P 317 29 Chương 28 Trichaptum biforme • Trichaptum biforme at Index Fungorum Triaptum biforme loài nấm thuộc họ Polyporaceae Đây sinh vật gây bệnh cho 28.1 Hình ảnh • • • • 28.2 Chú thích [1] Ryvarden L (1972) “A critical checklist of the Polyporaceae in tropical East Africa” Norwegian Journal of Botany 19: 229–38 28.3 Tham khảo • Dữ liệu liên quan tới Trichaptum biforme Wikispecies • Phương tiện liên quan tới Trichaptum biforme Wikimedia Commons 30 Chương 29 Tyromyces chioneus Tyromyces ioneus loại thực vật chứa sesquiterpenes có tác dụng chống HIV[1] 29.1 Chú thích [1] J Antibiot 2007 60(5):332-4 29.2 Tham khảo • Dữ liệu liên quan tới Tyromyces chioneus Wikispecies • Index Fungorum • USDA ARS Fungal Database • "Tyromyces chioneus" by Robert Sasata, HealingMushrooms.net, November, 2007 31 Chương 30 Tyromyces galactinus Tyromyces galactinus loài nấm thuộc họ Polyporaceae Đây sinh vật gây bệnh cho cây.[1] 30.1 Chú thích [1] Lowe JL (1975) “Polyporaceae of North America e genus Tyromyces” Mycotaxon (1): 1–82 Truy cập ngày tháng 12 năm 2009 30.2 Tham khảo • Dữ liệu liên quan tới Tyromyces galactinus Wikispecies • Phương tiện liên quan tới Tyromyces galactinus Wikimedia Commons • T galactinus at Index Fungorum 32 30.3 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 33 30.3 Nguồn, người đóng góp, giấy phép cho văn hình ảnh 30.3.1 Văn • Bệnh hại gỗ Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_h%E1%BA%A1i_g%E1%BB%97?oldid=22157468 Người đóng góp: Gió Đông, TuHan-Bot, Cheers!-bot, AlphamaBot TuanminhBot • Bệnh học thực vật Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_h%E1%BB%8Dc_th%E1%BB%B1c_v%E1%BA%ADt?oldid= 22124102 Người đóng góp: DHN-bot, ijs!bot, Gió Đông, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Bd, SieBot, Loveless, Qbot, OKBot, PixelBot, Luckas-bot, SilvonenBot, TjBot, EmausBot, TDA, ChuispastonBot, MerlIwBot, YFdyh-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot Một người vô danh • Bệnh thán thư Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_th%C3%A1n_th%C6%B0?oldid=25945052 Người đóng góp: Bluetpp 2sozo • Bệnh vàng gân xanh Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_v%C3%A0ng_l%C3%A1_g%C3%A2n_xanh?oldid= 23489275 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, DHN-bot, VolkovBot, SieBot, Loveless, Sholokhov, Alexbot, TuHan-Bot, EmausBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, Addbot, Gaconnhanhnhen, Releya, AlphamaBot4, TuanminhBot người vô danh • Ceriporia spissa Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ceriporia_spissa?oldid=20979420 Người đóng góp: Qbot, Prenn, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Colletotrium capsici Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Colletotrichum_capsici?oldid=20707896 Người đóng góp: Qbot, Prenn, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Pq-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Colletotrium gossypii Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Colletotrichum_gossypii?oldid=30739596 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Qbot, Prenn, Phá phách, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!, Cheers!-bot, Pq-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Colletotrium orbiculare Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Colletotrichum_orbiculare?oldid=20707899 Người đóng góp: Qbot, Prenn, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Pq-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Colletotrium trifolii Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Colletotrichum_trifolii?oldid=20707900 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Qbot, Prenn, Phá phách, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Pq-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Đạo ôn hại lúa Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C3%B4n_h%E1%BA%A1i_l%C3%BAa?oldid=26395936 Người đóng góp: Ngonam23, TuHan-Bot, Cheers!, Cheers!-bot, AlphamaBot, Earthshaker, itxongkhoiAWB, AlphamaBot3, TuanminhBot, Én bạc, Én bạc AWB Một người vô danh • Hexagonia hydnoides Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hexagonia_hydnoides?oldid=23915650 Người đóng góp: ái Nhi, Qbot, Prenn, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot Một người vô danh • Lentinus tigrinus Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Lentinus_tigrinus?oldid=23802023 Người đóng góp: ái Nhi, Qbot, Luckas-bot, Prenn, TuHan-Bot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot itxongkhoiAWB • Phellinus noxius Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phellinus_noxius?oldid=30739504 Người đóng góp: ái Nhi, EmausBot, Cheers!-bot, itxongkhoiAWB TuanminhBot • Phyllosticta cucurbitacearum Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phyllosticta_cucurbitacearum?oldid=30739666 Người đóng góp: Qbot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, ZéroBot, Cheers!-bot, Addbot, itxongkhoiAWB người vô danh • Phyllosticta platani Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phyllosticta_platani?oldid=30739669 Người đóng góp: Qbot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Phytophthora cactorum Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_cactorum?oldid=22420847 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Qbot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, JackieBot, Cheers!-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Phytophthora cambivora Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_cambivora?oldid=22420848 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Qbot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Phytophthora citricola Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_citricola?oldid=22420850 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Qbot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Phytophthora erythroseptica Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_erythroseptica?oldid=22420851 Người đóng góp: Qbot, MystBot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Addbot itxongkhoiAWB • Phytophthora katsurae Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_katsurae?oldid=22420853 Người đóng góp: Qbot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Phytophthora medicaginis Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_medicaginis?oldid=22420855 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Qbot, angbao, Prenn, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Phytophthora nicotianae Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_nicotianae?oldid=22420856 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Qbot, angbao, Prenn, EmausBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Phytoplasma Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phytoplasma?oldid=22420858 Người đóng góp: Nguyễn anh ang, Gió Đông, VolkovBot, TXiKiBoT, Qbot, Luckas-bot, angbao, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot itxongkhoiAWB • Rigidoporus ulmarius Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Rigidoporus_ulmarius?oldid=24222307 Người đóng góp: ái Nhi, Newone, Qbot, Pq, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Yobot, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot Một người vô danh • Stecerinum oraceum Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Steccherinum_ochraceum?oldid=20709468 Người đóng góp: Qbot, Prenn, TuHan-Bot, EmausBot, TRMC, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh 34 CHƯƠNG 30 TYROMYCES GALACTINUS • Stereum hirsutum Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Stereum_hirsutum?oldid=30739268 Người đóng góp: ái Nhi, TXiKiBoT, Qbot, Pq, KamikazeBot, ZéroBot, Cheers!, Cheers!-bot, MerlIwBot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB TuanminhBot • Trametes hirsuta Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Trametes_hirsuta?oldid=23802047 Người đóng góp: ái Nhi, Qbot, Pq, TuHanBot, Yduocizm, Cheers!-bot, Yobot, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Triaptum biforme Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Trichaptum_biforme?oldid=23802050 Người đóng góp: ái Nhi, Qbot, Prenn, KamikazeBot, TuHan-Bot, EmausBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, Natr, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB Một người vô danh • Tyromyces ioneus Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tyromyces_chioneus?oldid=23802053 Người đóng góp: ái Nhi, Qbot, Pq, TuHan-Bot, Yduocizm, Cheers!-bot, Yobot, Ebaychaer0, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB AlphamaBot3 • Tyromyces galactinus Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tyromyces_galactinus?oldid=23802056 Người đóng góp: ái Nhi, Qbot, Prenn, TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, Makecat-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot Một người vô danh 30.3.2 Hình ảnh • Tập_tin:2008-03-15_Stereum_hirsutum_1.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/2008-03-15_Stereum_ hirsutum_1.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Andreas Kunze • Tập_tin:2011-11-26_Trichaptum_biforme_(Fr.)_Ryvarden_185104.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 1/12/2011-11-26_Trichaptum_biforme_%28Fr.%29_Ryvarden_185104.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 185104 at Mushroom Observer, a source for mycological images Nghệ sĩ đầu tiên: is image was created by user Patrick Harvey (pg_harvey) at Mushroom Observer, a source for mycological images • Tập_tin:2011-11-26_Trichaptum_biforme_(Fr.)_Ryvarden_185105.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 3/3e/2011-11-26_Trichaptum_biforme_%28Fr.%29_Ryvarden_185105.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 185105 at Mushroom Observer, a source for mycological images Nghệ sĩ đầu tiên: is image was created by user Patrick Harvey (pg_harvey) at Mushroom Observer, a source for mycological images • Tập_tin:2011-11-26_Trichaptum_biforme_(Fr.)_Ryvarden_185106.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 5/5d/2011-11-26_Trichaptum_biforme_%28Fr.%29_Ryvarden_185106.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 185106 at Mushroom Observer, a source for mycological images Nghệ sĩ đầu tiên: is image was created by user Patrick Harvey (pg_harvey) at Mushroom Observer, a source for mycological images • Tập_tin:AD2009Sep20_Amanita_muscaria_02.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/AD2009Sep20_ Amanita_muscaria_02.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Bernie • Tập_tin:Aardappel_Doré_Phytophthora.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Aardappel_Dor%C3% A9_Phytophthora.jpg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ nl.wikipedia sang Commons Nghệ sĩ đầu tiên: Rasbak Wikipedia Tiếng Hà Lan • Tập_tin:Ambox_wikify.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Ambox_wikify.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: penubag • Tập_tin:Baumpilz_080210_1.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Baumpilz_080210_1.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Aconcagua • Tập_tin:Baumpilz_080210_3.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Baumpilz_080210_3.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Aconcagua • Tập_tin:Bristly_Polypore.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Bristly_Polypore.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: Flickr: Bristly Polypore Nghệ sĩ đầu tiên: Jason Hollinger • Tập_tin:Butterfly_template.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Butterfly_template.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: • Buerfly_template.gif Nghệ sĩ đầu tiên: Buerfly_template.gif: user:Nesusvet • Tập_tin:Ceriporia_spissa_95656.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Ceriporia_spissa_95656.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 95656 at Mushroom Observer, a source for mycological images Nghệ sĩ đầu tiên: is image was created by user damon brunee (damonbrunee) at Mushroom Observer, a source for mycological images • Tập_tin:Chlamydospores_-_Reproductive_Structure_of_the_Phytophthora.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/1/18/Chlamydospores_-_Reproductive_Structure_of_the_Phytophthora.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: [1] Nghệ sĩ đầu tiên: USDA Forest Service Pacific Southwest Research Station in Albany, California • Tập_tin:Coconutlethalyellowing.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Coconutlethalyellowing.jpg Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 1504007 at Forestry Images, a source for forest health, natural resources and silviculture images operated by e Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA Forest Service Nghệ sĩ đầu tiên: USDA Forest Service • Tập_tin:Colletotrichum_orbiculare_1.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Colletotrichum_ orbiculare_1.jpg Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 5076064 at IPM Images, a source for agricultural and pest management pictures operated by the Center for Invasive Species and Ecosystem Health, Colorado State University, USDA CSREES and the Southern Plant Diagnostic Network Nghệ sĩ đầu tiên: David B Langston, University of Georgia, Bugwood.org 30.3 NGUỒN, NGƯỜI ĐÓNG GÓP, VÀ GIẤY PHÉP CHO VĂN BẢN VÀ HÌNH ẢNH 35 • Tập_tin:Coloured_Figures_of_English_Fungi_or_Mushrooms_-_t._88.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/d/d6/Coloured_Figures_of_English_Fungi_or_Mushrooms_-_t._88.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: cropped from raw scan of the book page (with lossless treatment of remaining JPEG image data), which was obtained from the Internet Archive at http://www.archive.org/details/colouredfigureso00sowe Nghệ sĩ đầu tiên: James Sowerby • Tập_tin:Coloured_Figures_of_English_Fungi_or_Mushrooms_-_t._88.png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/e/e4/Coloured_Figures_of_English_Fungi_or_Mushrooms_-_t._88.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Extracted from Image:Coloured Figures of English Fungi or Mushrooms.djvu, which was obtained from the Internet Archive at http://www.archive.org/details/colouredfigureso00sowe Nghệ sĩ đầu tiên: James Sowerby • Tập_tin:Commons-logo.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Nghệ sĩ đầu tiên: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab • Tập_tin:Dieback_sign_gnangarra.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Dieback_sign_gnangarra.jpg Giấy phép: CC BY 2.5 au Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Gnangarra • Tập_tin:Elmphloemnecrosis.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Elmphloemnecrosis.jpg Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 5021035 at Forestry Images, a source for forest health, natural resources and silviculture images operated by e Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA Forest Service Nghệ sĩ đầu tiên: Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources • Tập_tin:Fungi_on_fallen_log.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Fungi_on_fallen_log.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Gatunek_niejadalny.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Gatunek_niejadalny.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: own work created in Inkscape, based on w:pl:user:Pixel's graphics Nghệ sĩ đầu tiên: MesserWoland • Tập_tin:Hexagonia_hydnoides_9789.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Hexagonia_hydnoides_ 9789.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 9789 at Mushroom Observer, a source for mycological images Nghệ sĩ đầu tiên: is image was created by user Jason Hollinger (jason) at Mushroom Observer, a source for mycological images • Tập_tin:Lentinus_tigrinus.JPG Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Lentinus_tigrinus.JPG Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Archenzo • Tập_tin:Lethalyellowingpalms.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Lethalyellowingpalms.jpg Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 1504006 at Forestry Images, a source for forest health, natural resources and silviculture images operated by e Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA Forest Service Nghệ sĩ đầu tiên: USDA Forest Service • Tập_tin:Meripilaceae_-_Rigidoporus_ulmarius.JPG Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Meripilaceae_ -_Rigidoporus_ulmarius.JPG Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Hectonichus • Tập_tin:Mushroom_(PSF).png Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Mushroom_%28PSF%29.png Giấy phép: Public domain Người đóng góp: Archives of Pearson Sco Foresman, donated to the Wikimedia Foundation Nghệ sĩ đầu tiên: Pearson Sco Foresman • Tập_tin:P._capsici_blight_on_sweet_pepper.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/P._capsici_blight_ on_sweet_pepper.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Forestryimages.org Nghệ sĩ đầu tiên: Don Ferrin, Louisiana State University Agricultural Center, Bugwood.org • Tập_tin:Phyllody_on_Coneflower_with_aster_yellows.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/ Phyllody_on_Coneflower_with_aster_yellows.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Estreya • Tập_tin:Phyllody_on_Solidago.JPG Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Phyllody_on_Solidago.JPG Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: User:SB_Johnny • Tập_tin:Phytophthora_Blight_on_Pumpkin.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Phytophthora_ Blight_on_Pumpkin.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: http://gardener.wikia.com Nghệ sĩ đầu tiên: OllieMartin • Tập_tin:Phytophthora_cactorum.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Phytophthora_cactorum.jpg Giấy phép: CC BY 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 5338001 at Forestry Images, a source for forest health, natural resources and silviculture images operated by e Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA Forest Service Nghệ sĩ đầu tiên: Mary Ann Hansen • Tập_tin:Phytophtora_infestans-effects.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Phytophtora_ infestans-effects.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Question_book-new.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giấy phép: CC-BY-SA-3.0 Người đóng góp: Chuyển từ en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Nghệ sĩ đầu tiên: Tkgd2007 • Tập_tin:Snöbollschampinjon,_Iduns_kokbok.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Sn%C3% B6bollschampinjon%2C_Iduns_kokbok.jpg Giấy phép: Public domain Người đóng góp: ? Nghệ sĩ đầu tiên: ? • Tập_tin:Steccherinum_ochraceum_82227.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Steccherinum_ ochraceum_82227.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: is image is Image Number 82227 at Mushroom Observer, a source for mycological images Nghệ sĩ đầu tiên: Eva Skific (Evica) • Tập_tin:Stereum.hirsutum.$-$.lindsey.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Stereum.hirsutum.$-$ lindsey.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: James Lindsey’s Ecology of Commanster Site Nghệ sĩ đầu tiên: James Lindsey 36 CHƯƠNG 30 TYROMYCES GALACTINUS • Tập_tin:Stereum_gausapatum_JPG1.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Stereum_gausapatum_JPG1 jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Photo taken by Jean-Pol GRANDMONT Nghệ sĩ đầu tiên: Jean-Pol GRANDMONT • Tập_tin:Stereum_gausapatum_JPG2.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Stereum_gausapatum_ JPG2.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: Photo taken by Jean-Pol GRANDMONT Nghệ sĩ đầu tiên: Jean-Pol GRANDMONT • Tập_tin:Stereum_hirsutum_-_False_Turkey_Tail.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Stereum_ hirsutum_-_False_Turkey_Tail.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: dscn3379 Nghệ sĩ đầu tiên: tomasz przechlewski from Sopot, Poland • Tập_tin:Tango_style_Wikipedia_Icon.svg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Tango_style_Wikipedia_ Icon.svg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: http://mischamajskij.deviantart.com/art/Tango-Wikipedia-logo-icon-95347433 Nghệ sĩ đầu tiên: mischamajskij • Tập_tin:Trametes.hirsuta.$-$.lindsey.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Trametes.hirsuta.$-$ lindsey.jpg Giấy phép: CC BY-SA 3.0 Người đóng góp: James Lindsey’s Ecology of Commanster Site Nghệ sĩ đầu tiên: James Lindsey • Tập_tin:Trametes_hirsuta_BS14.1.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Trametes_hirsuta_BS14.1.jpg Giấy phép: GFDL Người đóng góp: Tác phẩm người tải lên tạo Nghệ sĩ đầu tiên: Jerzy Opioła • Tập_tin:Trichaptum_biforme_-_Purple_Tree_Fungus.jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/ Trichaptum_biforme_-_Purple_Tree_Fungus.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: Purple Tree Fungus Nghệ sĩ đầu tiên: Vik Nanda • Tập_tin:Trichaptum_biforme_-_Purple_Tree_Fungus_(2).jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/ Trichaptum_biforme_-_Purple_Tree_Fungus_%282%29.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: Trichaptum biforme Nghệ sĩ đầu tiên: Vik Nanda • Tập_tin:White_Cheese_Polypore_(1023972326).jpg Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/White_Cheese_ Polypore_%281023972326%29.jpg Giấy phép: CC BY 2.0 Người đóng góp: White Cheese Polypore Nghệ sĩ đầu tiên: Jason Hollinger 30.3.3 Giấy phép nội dung • Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... lớn dẫn đến tổn thất kinh tế sinh thái Tùy thuộc vào cách phân loại loại trồng theo mục đích mà người ta phân thành số lĩnh vực nhỏ bệnh học thực vật: thêm 2.2 Tham khảo • Bệnh nông nghiệp: Những... thời 10.3.4 Biện pháp hóa học Khi dùng thuốc hóa học theo nguyên tắc phun phát ổ bệnh đồng ruộng Các hoạt chất thuốc thương phẩm tương ứng tìm thấy Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng Việt... bị bệnh tượng thực vật không đủ khả thích ứng với biến đổi môi trường 2.1 Xem với kích thích sinh vật khác, làm đảo lộn hoạt động sinh lý, gây bất lợi đến sinh trưởng Bệnh học làm thực vật bị chết,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trang trong thể loại “bệnh học thực vật”, Các trang trong thể loại “bệnh học thực vật”, Các trang trong thể loại “bệnh học thực vật”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay