Bài tham luận "Nâng cao chất lượng dạy và học gắn với tạo nguồn phát triển Đảng trong giáo viên"

6 36 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:32

Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dạy học là hoạt động đặc trưng, chủ yếu có vai trò quyết đinh chất lượng đào tạo của trường phổ thông. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật hoạt động dạy học dần dần được thay đổi từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm, chuyển dần từ học tập thụ động sang học tập chủ động, tích cực. Trong nhiều thập kỷ qua, ở nước ta phương pháp dạy học bị ảnh hưởng nặng nề của cách dạy học truyền thống, với phương pháp độc thoại, truyền thụ kiến thức một chiều, người dạy chú trọng giảng giải minh họa, thông báo kiến thức, học sinh chăm chú lắng nghe, ghi chép, lĩnh hội kiến thức một cách thụ động. Kết quả là học sinh chỉ biết vâng lời, làm theo, bắt chước, không năng động sáng tạo, không đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trong tình hình đó Đảng Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến giáo dục phổ thông: Điều 24.2 Luật giáo dục đã ghi rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng kỹ năng tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Thực hiện các nghị quyết của Đảng Luật giáo dục, trong những năm qua Bộ GD&ĐT đã chủ động đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học trong đó nội dung được coi là khâu đột phá. Cho đến nay nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được hoàn thiện, sách giáo khoa mới đã được áp dụng trong cả nước từ tiểu học đến THPT. Ngô Thị Thúy K33D Sinh – KTNN 1 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Cũng như các môn học khác, sách giáo khoa Công nghệ 10 - CTC được biên soạn theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Nội dung của sách không chỉ cung cấp những kiến thức phổ thông cơ bản, hiện đại mà còn định hướng, chỉ dẫn hoạt động dạy học, tạo điều kiện thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Để thực hiện mục tiêu thay sách giáo khoa mới đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng phân tích nội dung từng bài, xác định đúng thành phần kiến thức, kiến thức trọng tâm dự kiến được các hoạt động tổ chức hướng dẫn học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức. Nhưng trong thực tiễn dạy học Công nghệ ở phổ thông hiện nay, nhiều giáo viên chưa có điều kiện tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, còn chịu ảnh hưởng nhiều của cách dạy học truyền thống, chưa có kỹ năng phân tích nội dung sách giáo khoa, nhất là giáo viên vùng sâu, vùng xa, giáo viên mới ra trường. Xuất phát từ cơ sở lý luận thực tiễn nêu trên với mong muốn được tập dượt nghiên cứu góp phần khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng dạy học chúng tôi lựa chọn đề tài: “Phân tích nội dung xây dựng tư liệu thiết kế bài giảng nhằm nâng 1 ĐẢNG BỘ XÃ PHONG PHÚ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BỘ TRƯỜNG TH PHONG PHÚ A Phong Phú, ngày… tháng … năm 201… THAM LUẬN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC GẮN VỚI TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG GIÁO VIÊN” Kính thưa đoàn chủ tịch Kính thưa quý vị đại biểu, vị khách qúy Kính thưa Đại hội Trước hết cho phép bày tỏ thống với đánh giá kết thực Nghị đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu năm mà dự thảo báo cáo trị trình bày trước đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020 Được cho phép Đoàn chủ tịch đại hội, xin thay mặt chi Trường TH Phong Phú A; trình bày tham luận nội dung “Nâng cao ch ất lượng dạy học, gắn với tạ - Bên cạnh mặt ưu điểm đạt nhà trường số mặt tồn yếu công tác dạy học là: Giáo viên nhà trường năm qua có nhiều cố gắng phát triển lự - Các tổ chức đoàn thể đạt TSVM vững mạnh xuất sắc Tập thể nhà trường công nhận TTLĐXS - Phong trào thi đua: “Xây d ựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả; phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” giữ vững - GV đ ạt danh hiệu GVG cấp trường 70%; có 20% GV đạt danh hiệu GVG cấp huyện; 10% cấp tỉnh - Danh hiệu thi đua: CSTĐCS,giữ vững từ 20% trở lên - GV xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm: loại xuấ nâng cao nhận thức Đảng Đặc biệt tình hình hưởng ứng tham gia vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Xác định trách nhiệm chi ủy Đảng tổ chức cho đoàn thể phát động phong trào thi đua qua giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng Xây dựng kế hoạch – xây dựng Đảng, giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân công Đảng viên thức theo dõi giúp đỡ để gửi lên Đảng theo học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng Luôn gắn kết công tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố nâng cao chất lượng Đảng viên Kết nhiệm kì đại hội 2010-2015 vừa qua kết nạp quần chúng vào Đảng Sau kết nạp phát huy vai trò tiên phong gương mẫu công tác, sống hàng ngày, 100% đảng viên cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ * Mục tiêu đề nhiệm kì tới Một là: Chi thường xuyên lãnh đạo công tác tư tưởng cho toàn thể Đảng viên, công nhân viên chức, ý nghĩa vai trò lãnh đạo Đảng, pháp luật nhà nước Nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác vận động giáo dục quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng Hai là: Xây dựng Chi vững mạnh Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng - kết nạp Đảng viên nhiệm kì năm nhằm tăng cường số lượng mạnh chất lượng Ba là: Tiếp tục thực có hiệu vận động xây dựng chỉnh Xin cảm ơn quan tâm theo dõi quý đại biểu Xin chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe! Chúc đại hội thành công tốt đẹp! Xin trân trọng kính chào! HẾT Luận văn Phân tích nội dung xây dựng tư liệu thiết kế bài giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10. THPT Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Contents Luận văn 1 Phân ch nội dung xây dựng tư liệu thiết kế bài giảng nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Công nghệ 10. THPT 1 Contents 2 2. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 6 2.1. Mục <êu 6 3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6 3.1. Đối tượng 6 3.2. Phạm vi nghiên cứu 6 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7 5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN ĐÓNG GÓP 7 PHẦN 2. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8 1.1. TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 10 - CTC 8 1.2. TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH 9 1.3. Tính ch cực trong học tập của học sinh 12 1.4. Phương pháp dạy học ch cực 14 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NỘI DUNG XÂY DỰNG TƯ LIỆU MỘT SỐ BÀI TRONG PHẦN 1 - SGK CÔNG NGHỆ 10 - CTC 19 2.1. Vị trí nội dung của chương trình Công nghệ 10 - CTC 19 2.2. Nhiệm vụ của phần 1 – Nông, Lâm, Ngư nghiệp 21 2.3. Phân ch nội dung, xây dựng tư liệu một số bài trong phần 1 - SGK Công nghệ 10 – CTC 24 4.Tài liệu tham khảo 27 4.1. Xói mòn rửa trôi đất biện pháp phòng chống 28 Ngô Thị Thúy K33D Sinh – KTNN 2 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MỘT SỐ BÀI TRONG PHẦN 1 – SGK CÔNG NGHỆ 10 – CTC 44 3.1. CÁC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 44 3.2. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 62 PHẦN 3. KếT LUậN Đề NGHị 63 1. Kết luận 63 2. Đề nghị 64 Ngô Thị Thúy K33D Sinh – KTNN 3 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Dạy học là hoạt động đặc trưng, chủ yếu có vai trò quyết đinh chất lượng đào tạo của trường phổ thông. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật hoạt động dạy học dần dần được thay đổi từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học sinh làm trung tâm, chuyển dần từ học tập thụ động sang học tập chủ động, tích cực. Trong nhiều thập kỷ qua, ở nước ta phương pháp dạy học bị ảnh hưởng nặng nề của cách dạy học truyền thống, với phương pháp độc thoại, truyền thụ kiến thức một chiều, người dạy chú trọng giảng giải minh họa, thông báo kiến thức, học sinh chăm chú lắng nghe, ghi chép, lĩnh hội kiến thức một cách thụ động. Kết quả là học sinh chỉ biết vâng lời, làm theo, bắt chước, không năng động sáng tạo, không đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trong tình hình đó Đảng Nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến giáo dục phổ thông: Điều 24.2 Luật giáo dục đã ghi rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng kỹ năng tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Thực hiện các nghị quyết của Đảng Luật giáo dục, trong những năm qua Bộ GD&ĐT đã chủ động đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học trong đó nội dung được coi là khâu đột phá. Cho đến nay nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được hoàn thiện, sách giáo khoa mới đã được áp dụng trong cả nước từ tiểu học đến THPT. Ngô Thị Thúy K33D Sinh – KTNN 4 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Cũng như các môn học khác, sách giáo khoa Công nghệ 10 - CTC được biên soạn theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Nội dung của sách không chỉ cung cấp những kiến thức phổ thông cơ bản, hiện đại mà còn định hướng, chỉ dẫn hoạt động dạy học, tạo điều kiện thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Để thực hiện mục tiêu thay sách giáo khoa mới đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng phân tích nội dung từng bài, xác định đúng thành phần kiến thức, kiến thức trọng Khúa lun tt nghip Trng HSP H Ni PHN M U Lí DO CHN TI Dy hc l hot ng c trng, ch yu v cú vai trũ quyt inh cht lng o to ca trng ph thụng Cựng vi s phỏt trin ca kinh t, xó hi, khoa hc k thut hot ng dy hc dn dn c thay i t dy hc ly giỏo viờn lm trung tõm sang dy hc ly hc sinh lm trung tõm, chuyn dn t hc th ng sang hc ch ng, tớch cc Trong nhiu thp k qua, nc ta phng phỏp dy hc b nh hng nng n ca cỏch dy hc truyn thng, vi phng phỏp c thoi, truyn th kin thc mt chiu, ngi dy chỳ trng ging gii minh ha, thụng bỏo kin thc, hc sinh chm chỳ lng nghe, ghi chộp, lnh hi kin thc mt cỏch th ng Kt qu l hc sinh ch bit võng li, lm theo, bt chc, khụng nng ng sỏng to, khụng ỏp ng yờu cu ca s nghip CNH, HH t nc Trong tỡnh hỡnh ú ng v Nh nc ta luụn luụn quan tõm n giỏo dc ph thụng: iu 24.2 Lut giỏo dc ó ghi rừ: Phng phỏp giỏo dc ph thụng phi phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, sỏng to ca hc sinh phự hp vi c im ca tng lp hc, mụn hc, bi dng k nng t hc, rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin tỏc ng n tỡnh cm, nim vui, hng thỳ hc cho hc sinh Thc hin cỏc ngh quyt ca ng v Lut giỏo dc, nhng nm qua B GD&T ó ch ng i mi mc tiờu, ni dung v phng phỏp dy hc ú ni dung c coi l khõu t phỏ Cho n ni dung chng trỡnh giỏo dc ph thụng ó c hon thin, sỏch giỏo khoa mi ó c ỏp dng c nc t tiu hc n THPT Ngụ Th Thỳy K33D Sinh KTNN Khúa lun tt nghip Trng HSP H Ni Cng nh cỏc mụn hc khỏc, sỏch giỏo khoa Cụng ngh 10 - CTC c biờn son theo hng phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh Ni dung ca sỏch khụng ch cung cp nhng kin thc ph thụng c bn, hin i m cũn nh hng, ch dn hot ng dy v hc, to iu kin v thỳc y giỏo viờn i mi phng phỏp dy hc thc hin mc tiờu thay sỏch giỏo khoa mi ũi hi giỏo viờn phi cú k nng phõn tớch ni dung tng bi, xỏc nh ỳng thnh phn kin thc, kin thc trng tõm v d kin c cỏc hot ng t chc hng dn hc sinh ch ng lnh hi kin thc Nhng thc tin dy v hc Cụng ngh ph thụng hin nay, nhiu giỏo viờn cha cú iu kin tham d cỏc lp bi dng chuyờn mụn, cũn chu nh hng nhiu ca cỏch dy hc truyn thng, cha cú k nng phõn tớch ni dung sỏch giỏo khoa, nht l giỏo viờn vựng sõu, vựng xa, giỏo viờn mi trng Xut phỏt t c s lý lun v thc tin nờu trờn vi mong mun c dt nghiờn cu v gúp phn khc phc khú khn nõng cao cht lng dy hc chỳng tụi la chn ti: Phõn tớch ni dung xõy dng t liu thit k bi ging nhm nõng cao cht lng dy v hc mụn Cụng ngh 10 THPT MC CH NGHIấN CU Tp dt vic nghiờn cu khoa hc, rốn luyn nhng k nng c bn c bit l nhúm k nng phõn tớch bi ging, la chn phng tin Cung cp t liu tham kho cho sinh viờn mi trng, giỏo viờn nhng ni cũn gp nhiu khú khn v ti liu, phng tin dy hc Vn dng cỏc bin phỏp phỏt huy tớnh tớch cc v thit k bi ging mt s bi chng trỡnh Cụng ngh 10 - CTC Ngụ Th Thỳy K33D Sinh KTNN Khúa lun tt nghip Trng HSP H Ni 2 MC TIấU V NHIM V NGHIấN CU 2.1 Mc tiờu Phõn tớch ni dung xõy dng t liu nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh Gúp phn i mi PPDH mụn Cụng ngh 10 - CTC trng ph thụng theo hng tớch cc húa hot ng nhn thc ca hc sinh nhm nõng cao cht lng dy v hc Cụng ngh 10 - CTC 2.2 Nhim v Phõn tớch ni dung phn SGK Cụng ngh 10, nhm phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh Thit k bi ging phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh mt s bi chng 1, 2, SGK Cụng ngh 10 ỏnh giỏ cht lng vic s dng cõu hi dy hc Cụng ngh 10 - CTC I TNG V PHM VI NGHIấN CU 3.1 i tng Bin phỏp phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh bng phiu hc Chng trỡnh Cụng ngh 10 - CTC Hc sinh lp 10 - trng THPT 3.2 Phm vi nghiờn cu Nghiờn cu phn SGK Cụng ngh 10 CTC PHNG PHP NGHIấN CU Ngụ Th Thỳy K33D Sinh KTNN Khúa lun tt nghip Trng HSP H Ni Nghiờn cu lý thuyt: Nghiờn cu xỏc nh c s lý thuyt ca khúa lun, cỏc giỏo trỡnh lớ lun dy hc, cỏc giỏo trỡnh cụng ngh, sỏch giỏo khoa v cỏc ti liu cú liờn quan lm c s cho vic xõy dng h thng cõu hi v s dng chỳng t chc hot ng nhn thc cho hc sinh dy hc Cụng ngh 10 - CTC theo hng tớch cc iu tra s phm: Tỡm hiu tỡnh hỡnh dy v hc chng trỡnh THPT ti trng THPT Nam Sỏch Nam Sỏch Hi Dng bng phng phỏp phng trao i trc tip vi cỏn b giỏo viờn t chuyờn mụn ging dy b mụn Cụng ngh 10 - CTC Thc nghim s phm: Ch ng tỏc ng vo hc sinh hng dn hc sinh t sỏng to ... gắn kết công tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố nâng cao chất lượng Đảng viên Kết nhiệm kì đại hội 2010-2015 vừa qua kết nạp quần chúng vào Đảng Sau kết nạp phát huy vai trò tiên phong... cho Đảng Xây dựng kế hoạch – xây dựng Đảng, giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân công Đảng viên thức theo dõi giúp đỡ để gửi lên Đảng theo học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng Luôn gắn. .. lãnh đạo Đảng, pháp luật nhà nước Nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác vận động giáo dục quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng Hai là: Xây dựng Chi vững mạnh Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tham luận "Nâng cao chất lượng dạy và học gắn với tạo nguồn phát triển Đảng trong giáo viên", Bài tham luận "Nâng cao chất lượng dạy và học gắn với tạo nguồn phát triển Đảng trong giáo viên", Bài tham luận "Nâng cao chất lượng dạy và học gắn với tạo nguồn phát triển Đảng trong giáo viên"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay