Có nên dạy và học theo Văn mẫu hay không?

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 11:32

GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình Đổi mới pp dạy học theo hướng tích cực là gì? 1.Tính tích cực: là một phẩm chất của con người trong đời sống xã hội. Hình thành phát triển tích cực là một trong các nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục, nhằm đào tạo những con người năng động, thích ứng góp phần phát triển cộng đồng. 2.Tính tích cực học tập: - Đó chính là những gì diễn ra bên trong người học. - Làm chuyển biến vị trí của người học từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức, để nâng cao hiệu quả học tập. Đổi mới pp dạy học tích cực là: phát huy được tính tích cực nhận thức của học sinh. Nói cách khác là “Dạy học lấy hoạt động của người học làm trung tâm” Chuyê n đề 1 GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình Sự khác nhau giữa dạy học thụ động dạy học tích cực Dạy học thụ động Dạy học tích cực - Hướng dẫn của giáo viên mang tính áp đặt - Hướng dẫn của giáo viên mang tính định hướng - Phát huy tính tích cực của học sinh chưa cao - Học sinh tự lực phát huy tính tích cực của học sinh hiệu quả hơn GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình Giáo viên Học sinh Học sinh Học sinh 1. Mô hình dạy học thụ động 2. Mô hình dạy học tích cực Giáo viên Học sinh Học sinh Học sinh GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM CCM CCM (Child - Centred Methodology) (Child - Centred Methodology) Chuyên đề 2 GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình I. MỤC TIÊU I. MỤC TIÊU 1. Xác định được cách tiếp cận dạy học lấy học sinh làm trung tâm (HS - TT) 2. Nhận biết được các đặc trưng chính của phương pháp dạy học truyền thống phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. 3. Giải thích một số kỹ năng bản trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm. 4. So sánh được vai trò của giáo viên học sinh trong hoạt động: dạy học lấy học sinh làm trung tâm. GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình THÀNH CÔNG LÀ QUÁ TRÌNH THÀNH CÔNG LÀ QUÁ TRÌNH Học từ kinh nghiệm đầu tiên thông qua làm, học hỏi từ thực tế cuộc sống, tự tìm hiểu khám phá Trao đổi những điều đã học cách học với người khác Suy nghĩ về kinh nghiệm học tập của mình để áp dụng cho các tình huống khác nhau Chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè học hỏi từ bạn bè cũng như người lớn ở xung quanh • Trải nghiệm • Tương tác • Giao tiếp • Rút kinh nghiệm GV : Trịnh Thị Yên - TH T. Đình II. Dạy học lấy học sinh làm trung nên dạy học theo Văn mẫu hay không? thực tế giáo viên chuyên môn tốt em học sinh khả cảm thụ văn chương không dạy Văn mẫu học Văn mẫu Người dạy Văn người biết định hướng cho học sinh nắm kĩ làm bài, hướng em tới rung cảm văn chương Và, học sinh giỏi Văn học sinh biết theo lối tư duy, cảm thụ độc lập riêng Ngày học, ghi chép giảng thầy dạy Văn quan niệm học Văn ghi lại thầy đọc đến kiểm tra trả lại cho thầy Học Văn học để làm gì? Tôi học theo cách riêng Trong giảng Văn chăm nghe lời thầy giảng Những lời thầy giảng nội dung học không ghi lại mà ghi chỗ thầy mở rộng, liên hệ vấn đề Khi học xong bài, hệ thống lại kiến thức học lập thành sơ đồ tư cho Đồng thời, học thầy mở rộng với tài liệu sưu tầm liên quan đến giảng Khi kiểm tra viết tất tình cảm phần mở rộng, liên hệ vấn đề liên quan đến đề văn mà thầy yêu cầu Rồi, kỳ thi trôi qua, kiểm tra thường xuyên, định kì, họchay sau thi đại học học tập giảng đường đại học trung thành với cách học Những viết điểm cao thầy ý thích thú Nhiều Văn thầy đọc cho học sinh lớp chí lớp khác nghe Sau đến Th«ng tin t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009 75 ào tạo theo học chế tín chỉ là hình thức đào tạo đại học tiên tiến trên thế giới đã được áp dụng từ cuối thế kỉ XIX. Ở Việt Nam, vì nhiều lí do khác nhau, hình thức đào tạo này mới được thí điểm áp dụng cách đây hơn 10 năm.(1) Trường Đại học Luật Hà Nội bắt đầu áp dụng giảng dạy theo chương trình tín chỉ từ năm học 2007 - 2008. Đến nay, hầu hết các môn học thuộc Khoa pháp luật kinh tế đã thực hiện giảng dạy theo hình thức đào tạo mới này. Qua hơn hai năm thực hiện, giảng viên của các bộ môn đã thấy được những ưu điểm tồn tại của việc giảng dạy theo học chế tín chỉ. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 24/10/2009, tại phòng Hội thảo của Trường, Khoa pháp luật kinh tế phối hợp với Trung tâm pháp luật cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã tổ chức hội thảo: “Kinh nghiệm dạy học theo học chế tín chỉ các môn học do Khoa pháp luật kinh tế đảm nhiệm”. Mục tiêu của hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm dạy học từ đó phát hiện vướng mắc, đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo các môn học do Khoa pháp luật kinh tế phụ trách nói riêng và các môn học của Trường Đại học Luật Hà Nội nói chung. Tham gia hội thảo các giảng viên Khoa pháp luật kinh tế, đại biểu Phòng đào tạo, Phòng quản lí khoa học, Trung tâm bảo đảm chất lượng đào tạo, Phòng hợp tác quốc tế, Bộ môn ngoại ngữ… Đại diện các bộ môn luật thương mại, luật lao động, luật đất đai, luật môi trường đã trình bày một số kinh nghiệm bước đầu áp dụng giảng dạy theo học chế tín chỉ về các nội dung quan trọng: xây dựng đề cương môn học; giảng dạy giờ lí thuyết; dạyhọc trong giờ thảo luận; cách làm việc trong giờ thuyết trình nhóm; cách thức xây dựng các loại bài tập phương pháp giao các loại bài tập (bài tập tuần, bài tập nhóm, bài tập cuối kì); tư vấn cho sinh viên; vấn đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Đặc biệt, Bộ môn luật tài chính - ngân hàng đã xây dựng rất công phu, chi tiết báo cáo điều tra xã hội học phản ánh ý kiến của các sinh viên hệ đào tạo chính quy khoá 30 chuyên ngành luật kinh tế luật quốc tế về nội dung phương pháp giảng dạy môn luật tài chính theo hình thức đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về những nội dung nêu trên đã đưa ra một số kinh nghiệm hay để giờ lên lớp đạt hiệu quả cao hấp dẫn. Theo TS. Vũ Đặng Hải Yến - giảng viên Đ Th«ng tin 76 t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009 Bộ môn luật thương mại, để giúp sinh viên hiểu những vấn đề bản của bài học qua giờ giảng lí thuyết gắn với học phần luật thương mại một cách không nhàm chán nên giảng qua tình huống hấp dẫn tính gợi mở để sinh viên tự trả lời các câu hỏi của tình huống sau đó giảng viên sẽ chốt lại vấn đề một cách rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. TS. Nguyễn Hữu Chí - giảng viên Bộ môn luật lao động nêu kinh nghiệm để giờ thảo luận đạt Xây dựng mục đích của việc dạy học theo tinh thần UNESCO ThS Nguy n Ng c Lâm Giám   c  ào t o K n ng Công Ty CP Vinawin Tham kh o ý ki n Hiện nay chúng ta học để làm gì? Hi n nay chúng ta h c   làm gì? • Học để được lên lớp • Học để bằng • Học để nghề • Học để vào đại họcHọc để làm việc • Học để vừa lòng cha mẹ • Học vì bị buộc phải học • … Tham kh o ý ki n Tình hình học hiện nay như thế nào? Nh ng khó kh n khi h c hi n nay • Lo lắng nhiều • Chịu nhiều áp lực • Sợ: vừa khóc vừa học • Bị stress • Học nhiều nhưng vẫn thiếu • Hai thái cực: chỉ lo học, chỉ lo chơi • Mục tiệu học không rõ ràng M c ti u h c c a chúng ta là gì? • Học để sống tốt, lành mạnh (học làm người) • Học để biết • Học cách họcHọc để làm việc • Học để giao tiếp với cộng đồng • Học để hòa nhập (sống với nhau) H c d y theo tinh th n UNESCO là gì? Ngay từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, tổ chức UNESCO nêu lên 4 trụ cột của cải cách giáo dục: 1. Học để biết (Nắm được những công cụ để “hiểu”) 2. Học để làm (Có khả năng sáng tạo tác động vào môi trường của mình) 3. Học để cùng chung sống (Tham gia hợp tác với người khác) 4. Học để làm người (Sự tiến triển quan trọng nẩy sinh từ 3 trụ cột trên) H c d y theo tinh th n UNESCO là gì? Như vậy là nhắm đến 4 mục tiêu: 1. Nhận thức 2. Kỹ năng 3. Con người nhân cách 4. Quan hệ giữa con người với con người Tóm lại, đó là học để làm người NHẬN THỨC • Việc mở rộng kiến thức giúp nhận thức được các khía cạnh khác nhau của môi trường, kích thích năng lực phê phán tư duy • Học cách học: Tập luyện năng lực tập trung, khả năng nhớ tư duy DẠY: Hai chiều, trao đổi, môi trường thân thiện, vui vẻ KỸ NĂNG • Giúp sớm thích nghi với công việc tương lai • Gắn chặt với vấn đề đào tạo nghề nghiệp • Kỹ năng bản kỹ năng chuyên môn • Kinh nghiệm sống • Học cách xử lý hiệu quả DẠY: Thực hành, kỹ năng xã hội, xây dựng năng lực, giao lưu tạo sự gắn bó đồng đội, xử lý tình huống sáng tạo [...]... thầy cần học cách lắng nghe ý kiến của học sinh biết chấp nhận những ý kiến “đối lập” cũng thể hoàn thiện kiến thức thêm nhờ tranh luận với học trò Môi tr ng thân thi n • Việc dạy thiên về "dạy thể chất, dạy phương pháp, dạy hành động, dạy làm người" Do vậy, cách dạy, học, đánh giá, thi cử sẽ khác hơn trước đây, làm cho người dạy, người học đều hứng thú, chủ động, sáng tạo, tự tin Học sinh... tinh thần phê phán, thừa nhận sự khác biệt tương đồng giữa mọi người, tự ra quyết định cho chính mình I V I CON Môi tr ng thân thi n • Phương pháp giảng dạy theo phương hướng “Lấy người học làm trung tâm” giúp các thầy được mối quan hệ thân thiện với học sinh vì học sinh được xem là nhân vật trung tâm của quá trình giáo dục Các em được tôn trọng được tự do bày tỏ ý kiến cá nhân mình Mối... Tự đặt mình vào vị trí người khác để hiểu phản ứng của họ DẠY : Cần đối thoại, tranh luận làm phong phú mối quan hệ thầy trò, giúp khám phá bản thân QUAN H GI A CON NG NG I • Học để cùng chung sống với người khác • Phát triển toàn diện (trí tuệ, nhạy cảm, trách nhiệm cá 3 tuổi, nên dạy bé học? Ham đọc hay tự kỷ Bà con trong ngõ 111, đường Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội lúc nào cũng kháo nhau về bé Đức Anh, con trai chị Liên. Chỉ vì bé mới 34 tháng đã biết hết tất cả các mặt chữ cái chữ số. Còn chị Liên lại cảm thấy rất lo lắng. Vì thời gian gần đầy, bé rất hay tò mò hay hỏi bố mẹ về cách viết chữ đánh vần. hôm bé hỏi: - Mẹ ơi, chữ “bà” viết thế nào ạ? - Chữ “bà” sẽ được viết là chữ bờ, rồi đến chữ a, thêm dấu huyền ở trên chữ a, cọn ạ. Con đánh vần theo mẹ nhé: bờ a ba huyền bà. Chị nghĩ bé chỉ hỏi thế quên ngay. Nhưng sau đó, bé lôi toàn bộ đoàn tàu gỗ chữ cái ra, ghép chữ “b” trước chữ “a”, rồi hào hứng gọi mẹ: - Mẹ ơi, chữ “bà” này. Mẹ cứ nhắc đến chữ gì, bé lại hỏi mẹ chữ đó viết thế nào. hôm đi vườn bách thú Thủ Lệ, bé đọc hầu hết tên các con vật được viết trên bảng gỗ. Chị Liên không ít lần băn khoăn không biết Đức Anh ham đọc, ham viết như vậy phải dấu hiệu của trẻ tự kỷ hay không? nên dạy cho con biết đọc, biết viết sớm, hay con hỏi thì cho qua chuyện, để con phát triển bình thường đúng theo lứa tuổi. Nhưng bé Đức Anh vẫn chơi đùa với các bạn ở lớp bình thường. Đặc biệt, bé còn hay đọc thơ, thích hát kể chuyện cho các bạn nghe. Trên thực tế, cũng rất nhiều bé ham học như con chị Liên. Các trường mẫu giáo ở nước ngoài hầu hết đều dạy bé chơi làm quen với chữ cái từ khi bé được 2-3 tuổi. Khi bé được 3-4 tuổi, bé thể ghép vần. Do vậy, bé thể biết đọc từ lúc 3-4 tuổi cũng là chuyện bình thường, không phải dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Nếu bé thích, chỉ nên dạy bé đọc Ở độ tuổi từ 3 – 4 tuổi, nếu bé muốn học thích học, mẹ nên dạy cho bé. Nếu bé nào chưa thích học, mẹ cũng nên tìm cách nhẹ nhàng để giúp bé làm quen với chữ cái. Bố mẹ nên mua cho các bé bộ đồ chơi thông minh để bé làm quen dần với chữ cái. Mẹ chỉ nên dạy bé đọc, không nên dạy bé tập viết. Vì lúc này tay bé vẫn còn yếu. Hãy để bé chơi với đất nặn hay vẽ bằng phấn sáp, luyện ngón tay bé cứng cáp khéo léo dần lên. Từ 5 tuổi trở lên, bố mẹ hãy bắt đầu dạy bé tập cầm bút. Ở độ tuổi này, các bé đã nhận biết đồ vật như cái bình sữa, bát, thìa, quyển sách, tivi… hay các hình khối như hình tròn, hình vuông, hình tam giác. bé cũng đã nhận biết được màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Vì vậy, bố mẹ hãy nghĩ các chữ cái cũng chỉ giống như các đồ vật trên. Bố mẹ thể mua các chữ cái bằng nhựa, dạy bé đọc sớm, lồng ghép vào đó như là trò chơi. Ví dụ, nếu bố mẹ mua 5 món đồ chơi cho bé, nên cho kèm vào đó 3 chữ cái bằng nhựa. Chắc chắn, khi bé thuộc tên 5 món đồ chơi, bé cũng đủ khả năng thuộc tên 3 chữ cái. Số lượng đồ chơi tăng lên, số chữ cái cũng tăng lên cho hết bảng chữ cái. Sau đó, bố mẹ thể giải thích đơn giản cho bé hiểu về chữ cái đứng đầu của một từ: Chữ M là đứng đầu của chữ Mẹ, Chữ B là đứng đầu của chữ Bố. Khi bé biết hết bảng chữ cái, thể dạyhọc ghép một cách đơn giản như: - Đầu tiên, cho bé ghép vần 2 chữ cái như: bố, mẹ, cà, cá,…. - Tiếp theo là ghép vần 3 chữ cái : kẹo, kem, táo, dâu…. - Rồi ghép vần những chứ 4, 5 chữ cái. Chú ý: Nên chọn ghép vần những từ quen thuộc với bé trong cuộc sống hàng ngày. Ở độ tuổi này, bố mẹ cũng thể dạy bé làm toán trong phạm vi từ 5 – 10, tuyệt đối không nên dùng chương trình lớp 1 để dạy bé học. MỤC LỤC Nội dung Trang A- PHẦN MỞ ĐẦU 2 1- sở lý luận 2 2- sở thực tiễn 2 B- PHẦN NỘI DUNG 3 I- Ngoại khoá - mục đích yêu cầu bản 3 1- Mục đích của hoạt động ngoại khoá văn học: 3 2- Yêu cầu của ngoại khoá văn học 4 II- Tổ chức hoạt động ngoại khoá văn học 5 C- PHẦN KẾT LUẬN 17 1- Kết luận về nội dung, ý nghĩa tính hiệu quả của hoạt động ngoại khoá: 17 2- Hướng nghiên cứu của đề tài 18 1 A- PHẦN MỞ ĐẦU 1- sở lý luận: Theo nghiên cứu về tâm lý giáo dục sư phạm, tính tích cực nhận thức trong hoạt động học tập liên quan chặt chẽ đến động học tập, nếu động đúng tất sẽ tạo ra hứng thú, hứng thú là tiền đề của tự giác, hứng thú tự giác là hai yếu tố tâm lý tạo nên tính tích cực. Với các bộ môn học trong nhà trường nói chung với môn Ngữ văn nói riêng, giải quyết tốt vấn đề này, học sinh sẽ được rèn luyện năng lực học tập đạt hiệu quả cao. Môn học nào cũng vậy, các tiết học chính khoá chiếm hầu hết thời lượng. Riêng môn Ngữ văn đặc trưng riêng; nó vừa mang tính khoa học yêu cầu sự chuẩn xác cao; vừa là môn nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo độc đáo. Vậy giảng dạy Ngữ văn ngoài các tiết học chính khoá, giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận kiến thức bản, càng cần tổ chức thêm các hoạt động ngoại khoá cho học sinh. Điều này không 2 chỉ giúp các em nắm vững, khắc sâu kiến thức mà còn mở rộng, gợi cảm hứng học tập phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh. Không thể phủ nhận ngoại khoá văn học là một hoạt động hỗ trợ cần thiết để việc dạy học bộ môn Ngữ văn đạt kết quả cao hơn. 2- sở thực tiễn: - Chương trình sách giáo khoa THPT thay đổi, đồng nhất với điều đó là yêu cầu môn Văn phải gắn với thực tiễn, phải để học sinh tiếp cận với những vấn đề nóng hổi của cuộc sống; giảng dạy Ngữ văn phải quan tâm đến vấn đề dẫn dắt để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức. Tri thức thể đi tới học trò bằng nhiều con đường linh hoạt đa dạng. Tất nhiên, không thể xem nhẹ các tiết học chính khoá; vì ở đó các em được trang bị khá đầy đủ kiến thức để tiếp tục các cấp học cao hơn hoặc sống, làm việc ở mọi lĩnh vực khác nhau. Song cũng phải thừa nhận rằng, yêu cầu các em học những bài văn xuôi dài, những tác phẩm thơ khó, kiểm tra trắc nghiệm hay tự luận; không phải là điều học sinh nào cũng hào hứng đón nhận. Nhưng nếu để các em tự bắt tay vào sưu tầm tư liệu làm bài thu hoạch cho các bài học, động viên khuyến khích các em sáng tạo một cách tiếp cận mới mẻ đối với tác phẩm văn chương, 3 hướng dẫn các em làm các phần mềm liên quan đến chương trình học; hoặc tổ chức các trò chơi học tập theo tinh thần “học mà chơi, chơi mà học” sẽ khiến đa số các em say mê hứng thú hơn nhiều. - Xuất phát từ những điều đó, tôi luôn nung nấu suy nghĩ làm thế nào để những tiết học văn thật nhẹ nhàng mà hứng thú; vừa đạt hiệu quả khắc sâu kiến thức, vừa tạo được những dấu ấn khó phai trong cuộc đời học trò của các em. Vì thế, tôi mạnh dạn trao đổi cùng đồng nghiệp vấn đề: Ngoại khoá Văn học – một hoạt động hỗ trợ cần thiết cho việc dạy học Ngữ văn. Sáng kiến kinh nghiệm này gồm 2 phần chính: - Ngoại khoá văn học - mục đích yêu cầu bản. - Tổ chức hoạt động ngoại khoá văn học. B- PHẦN NỘI DUNG I- Ngoại khoá - mục đích yêu cầu bản 1- Mục đích của hoạt động ngoại khoá văn học: 4 Ngoại khoá văn học là những hoạt động diễn ra ngoài giờ dạy - học chính khoá, ở đó việc tiếp nhận tri thức văn chương sự kết hợp với các hoạt động vui chơi dưới các dạng thức nhẹ nhàng, thư giãn. Mục đích của ngoại khoá văn học : * Đối với học sinh: - Ngoại khoá văn học giúp học sinh củng cố ôn luyện, nắm chắc kiến thức bản dưới nhiều dạng thức phong phú, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. - Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khoá còn tạo điều kiện để học sinh mở rộng, nâng cao hiểu biết về văn chương nói chung về những vấn đề liên quan đến tác giả tác phẩm học trong nhà trường nói riêng. - Đồng thời ngoại khoá văn học cũng tạo tính hấp dẫn, sinh động cho các tiết dạy học văn. Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Có nên dạy và học theo Văn mẫu hay không?, Có nên dạy và học theo Văn mẫu hay không?, Có nên dạy và học theo Văn mẫu hay không?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay