Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều

40 381 3
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

. các đại lợng góc trong chuyển động quay và trong chuyển động thẳng Câu hỏi 2 Viết các phơng trình của chuyển động quay biến đổi đều của vật rắn xung quanh. vật chuyển động. C. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kỳ D. kích thích lại dao động sau khi dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều, Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều, Đề kiểm tra lý 12 chuyển động thẳng đều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn