Báo cáo thực tập giữa kì khoa kinh tế quốc tế PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG sản, THỰC PHẨM hà nội

46 26 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 09:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ *** BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KỲ TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN, THỰC PHẨM HÀ NỘI Họ tên sinh viên : Vũ Thị Vân Anh Mã sinh viên : 1214410022 Lớp : Anh 05- KTQT Khóa : 51 Giáo viên hướng dẫn: Ths Lê Thị Minh Huệ Hà Nội, tháng năm 2015 MỤC LỤC Bảng 2.1: Hiệu hoạt động công ty .18 Bảng 2.2: Khái quát tình hình công ty 19 Bảng 2.3: Doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh 20 Bảng 2.4: Doanh thu theo nhóm mặt hàng 20 Bảng 2.5: Doanh thu theo thị trường xuất 22 Bảng 2.6: Tình hình chi phí công ty 23 Bảng 2.7: Lợi nhuận công ty giai đoạn 2012-2014 25 Bảng 2.8: Mức độ độc lập tài 27 Bảng 2.9: Phân tích khả toán .28 Bảng 2.10: Khả sinh lời 28 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn CSH Chủ sở hữu TSDN Tài sản doanh nghiệp TSDH Tài sản dài hạn XNK Xuất nhập BCTC Báo cáo tài CP Chi phí DT Doanh thu WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại Thế giới EU Europe Union Liên minh Châu Âu SFA Stochastic Frontier Analysis Phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên DEA Data Envelopment Analysis Phương pháp phân tích bao giữ liệu TE Technical Efficiency Hiệu kỹ thuật R&D Research and Development Nghiên cứu phát triển ROA Return on Assets Sức sinh lời tài sản ROE Return On Equity Sức sinh lời vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Hiệu hoạt động công ty .18 Bảng 2.2: Khái quát tình hình công ty 19 Bảng 2.3: Doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh 20 Bảng 2.4: Doanh thu theo nhóm mặt hàng 20 Bảng 2.5: Doanh thu theo thị trường xuất 22 Bảng 2.6: Tình hình chi phí công ty 23 Bảng 2.7: Lợi nhuận công ty giai đoạn 2012-2014 25 Bảng 2.8: Mức độ độc lập tài 27 Bảng 2.9: Phân tích khả toán .28 Bảng 2.10: Khả sinh lời 28 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phân tích hiệu kinh doanh công ty việc lượng hóa số tài hay sử dụng thông tin Báo cáo tài doanh nghiệp coi hoạt động quan trọng nhất, giúp máy quản trị có nhìn cụ thể tình hình hoạt động doanh nghiệp Vì vậy, có nhiều nghiên cứu lĩnh vực thực hiện: Ngeh Erenest Tingum (2014), Phạm Thị Minh Ngọc (2009), James T Shannon (1998)… đề tài tác giả vào khía cạnh cụ thể việc phân tích, đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Ngeh Erenest Tingum nghiên cứu năm 2014 đánh giá hiệu kỹ thuật tình hình sản xuất- xuất Cameroon, sử dụng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên SFA dựa yếu tố truyền thống: lao động, vốn, quy mô hay loại hình doanh nghiệp Cùng hướng nghiên cứu với tác giả, Phạm Thị Minh Ngọc nghiên cứu hiệu kinh doanh công ty nông sản thực phẩm xuất Cần Thơ sử dụng nhóm tiêu tài đánh giá mức độ hiệu doanh nghiệp Đặc biệt với tình hình tại, hội nhập kinh tế toàn cầu đem lại lợi ích, hội lớn cho tất doanh nghiệp tham gia vào thị trường doanh nghiệp cần có sở để nắm bắt hội mà hoạt động đem lại để có khả mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh Tuy nhiên, Việt Nam hội nhập chưa sâu Thế giới phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn vào năm 2008, nhiều Doanh nghiệp Việt Nam đứng trước bờ vực phá sản cần tái cấu để phù hợp với hoạt động sản xuất Hơn nữa, trước xu quốc tế hóa hội nhập kinh tế mạnh mẽ, doanh nghiệp Việt Nam đã, phải đối mặt với thách thức lớn cạnh tranh sản phẩm, thị trường… điều đòi hỏi doanh nghiệp cần có bước chắn hơn, không xây dựng nội lực công ty mà phát triển ngoại lực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giữ vững vị thế, tạo đà phát triển Để làm tốt điều việc nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh khả tài công ty lơ Thực sách theo đuổi chế kinh tế thị trường nhà nước, công ty Agrexport giai đoạn chuyển dịch cấu từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần Do đó, giai đoạn Agrexport phải đối mặt với nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh xuất Việc phân tích cách thường xuyên hiệu hoạt động sản xuất- xuất công ty giúp ban Giám đốc đánh giá cách đầy đủ, xác tình hình hoạt động doanh nghiệp mình, đồng thời phát quy luật kinh doanh, điểm mạnh hay điểm yếu giai đoạn cụ thể Từ đó, ban Giám đốc đưa dự báo, kế hoạch, sách phù hợp cho hoạt động doanh nghiệp tương lai Điều đóng vai trò quan trọng việc phát triển ổn định doanh nghiệp thời kì khó khăn Nhận thức mức độ quan trọng giá trị mà hoạt động phân tích đem lại cho công ty giai đoạn chuyển dịch, em lựa chọn đề tài: “Phân tích hoạt động sản xuất-kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập nông sản Hà Nội Agrexport” làm nội dung cho báo cáo thực tập kỳ Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tập trung phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Agrexport giai đoạn 2012-2014 Qua đánh giá hiệu hoạt động đơn vị thực tập đưa số khuyến nghị giúp doanh nghiệp cải thiện hoạt động sản xuất- xuất Về mặt lý thuyết, nghiên cứu giúp tác giả có nhìn cụ thể hiểu rõ quy trình phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thông qua số tài Báo cáo tài thường niên công ty Về mặt thực tiễn, nghiên cứu phân tích liệu khứ: doanh thu, chi phí, lợi nhuận… dựa tình hình hoạt động thực doanh nghiệp, đồng thời điểm mạnh, điểm yếu hay quy luật/chu kỳ hoạt động công ty Điều giúp Ban Giám đốc nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp có giải pháp điều chỉnh thích hợp để Agrexport phát triển mạnh ổn định Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập nông sản Hà Nội (Agrexport) Khách thể nghiên cứu: Công ty TNHH xuất nhập nông sản Hà Nội (Agrexport) Đối tượng khảo sát: hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty giai đoạn 20102012 Do thời gian thực tập Công ty Agrexport tương đối ngắn, lượng kiến thức chuyên môn mà tác gỉa có lĩnh vực làm đề tài chưa sâu sắc nên nghiên cứu thực phạm vi không gian doanh nghiệp: Công ty TNHH xuất nhập nông sản Hà Nội (Agrexport) Thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2012-2014 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết phi thực nghiệm Với hai phương hướng xử lý thông tin chính: • Xử lý toán học thông tin định lượng: kết kinh doanh, khả sinh lời, mức độ sử dụng chi phí…để xác định chất, xu hướng, diễn biến tập số liệu có hay gọi xác định quy luật thống kê số liệu giai đoạn 2012-2014 Agrexport • Xử lý logic thông tin định tính: đưa phán đoán chất kiện, mối quan hệ logic kiện mức độ ảnh hưởng kiện tới hoạt động sản xuất kinh doanh Agrexport Kết nghiên cứu Thông qua nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty xuất nhập nông sản Hà Nội, nhận xét rằng: Do trình tái cấu nên năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất- xuất nhập công ty có nhiều biến động rõ rệt gặp nhiều khó khăn Số liệu giai đoạn nghiên cứu cho thấy, năm 2012 năm đạt hiệu kinh doanh tốt nhất; năm 2013 chứng kiến sụt giảm tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận số tiêu tài khác; hoạt động kinh doanh công ty ổn định trở lại vào năm 2014 với xu hướng tăng lên số Kết cấu báo cáo Trong trình tìm lời giải cho câu hỏi nghiên cứu đặt để giải vấn đề, nghiên cứu bao gồm nội dung sau: • Chương 1: Cơ sở lý thuyết • Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH thành viên Agrexport • Chương 3: Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh công ty Agrexport khuyến nghị CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Lý thuyết chung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh biết đến áp dụng từ kỷ XIX, nhiên đến hoạt động trọng hết doanh nghiệp lẽ trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, Ban Giám đốc thường phải đưa nhiều định: định đầu tư, lựa chọn mặt hàng, thị trường, máy móc thiết bị hay vật tư…Các định có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển công ty Vì thế, phân tích cách toàn diện hoạt động doanh nghiệp nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng trình quan trọng doanh nghiệp đặc biệt giai đoạn tái cấu trúc doanh nghiệp kinh tế thị trường Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiểu: “là trình nghiên cứu để đánh giá toàn trình kết hoạt động kinh doanh; nguồn lực tiềm cần khai thác doanh nghiệp Trên sở đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.” (TS Trịnh Văn Sơn, 2005) "Hiệu sản xuất diễn xã hội tăng sản lượng loạt hàng hoá mà không cắt giảm loạt sản lượng hàng hoá khác Một kinh tế có hiệu nằm giới hạn khả sản xuất nó" (P Samerelson W Nordhaus) Tuy nhiên, doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh có rủi ro tiềm ẩn khả thành công cao chưa phát Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công cụ kinh tế thực tiễn hiệu tiến hành trước định kinh doanh giúp đánh giá tình hình thực mục tiêu, kế hoạch sản xuất đề ra, đồng thời đánh giá khả năng, trình độ tổ chức sản xuất quản lí việc sử dụng hiệu yếu tố đầu vào Vì vậy, có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp: - Là công cụ giúp nhà quản trị đánh giá mức độ thực mục tiêu kinh doanh, khả tiềm tàng hội cải tiến chế hoạt động kinh doanh tương lai Từ đưa mục tiêu kinh doanh cách có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp - Là sở quan trọng để doanh nghiệp phòng ngừa ngăn chặn rủi ro dự báo - Tài liệu Phân tích kết kinh doanh cần thiết với đối tượng doanh nghiệp Cung cấp thông tin giúp ngân hàng, nhà đầu tư đưa định đầu tư, cho vay bán chịu cách hợp lý Đồng thời để Nhà nước có biện pháp kiểm soát kinh tế, hoạch định sách vĩ mô thích hợp 1.1.2 Chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.2.1 Một số tiêu phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Doanh thu Doanh thu toàn số tiền thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cung cấp dịch vụ doanh nghiệp Gồm có: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài thu nhập khác (TS Lưu Thị Hương, 2010) • Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu bán sản phẩm hàng hóa; cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm bên giá bán (nếu có) Được xác định theo công thức: G = ∑qi pi Trong đó: qi: khối lượng sản phẩm hàng hóa,dịch vụ loại i mà doanh nghiệp cung cấp kì pi: giá bán đơn vị sản phẩm hàng hóa loại i i= {1, ,n} • Doanh thu thuần: phản ánh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ trừ khoản giảm trừ bao gồm: Chiết khấu thương mại, Giảm giá hàng bán, Hàng hóa bị trả lại hay thuế tiêu thụ đặc biệt • Doanh thu từ hoạt động tài chính: khoản thu nhập có từ hoạt động tài doanh nghiệp góp vốn liên doanh Lãi tiền gửi/cho vay, thu nhập từ mua bán chứng khoán, chuyển nhượng tài sản, chênh lệch mua bán ngoại tệ Chi phí Chi phí doanh nghiệp biểu tiền toàn hao phí lao động thực tế chi phí khác mà doanh nghiệp bỏ có liên quan đến hoạt động sản xuất thời kỳ định tháng, quý, năm Chi phí sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú, bao gồm nhiều loại khác tùy theo đăc điểm vận động: chi phí sản xuất, chi phí sản xuất, chi phí tài chính, chi phí khác (TS Lưu Thị Hương, 2010) • Chi phí sản xuất bao gồm chi phí cho lao động (tiền lương, khoản phụ cấp…) chi phí cho nguyên liệu sản xuất, chi phí sản xuất chung… • Chi phí khâu sản xuất: bao gồm chi phí bán hàng, marketing, chi phí quản lí doanh nghiệp… • Chi phí cho hoạt động tài gồm: khoản chi cho hoạt động góp vốn liên doanh, đầu tư, mua bán chứng khoán… Để tính toán tiêu chi phí, ta sử dụng số công thức sau: • Tỷ suất giá vốn hàng bán doanh thu thuần: cho biết tổng số doanh thu thu giá vốn hàng bán chiếm phần trăm Tỷ suất giá vốn hàng bán doanh thu nhỏ chứng tỏ việc quản lí chi phí giá vốn hàng bán hiệu ngược lại Công thức: Tỷ suất giá vốn hàng bán = x 100 • Tỷ suất chi phí quản lí doanh thu thuần:là tỷ lệ phần trăm chi phí bán hàng tổng số doanh thu Công thức: • Tỷ suất chi phí tài doanh thu thuần: tỷ lệ phần trăm chi phí tài tổng doanh thu Công thức: Hai số cho biết để thu 100 đồng doanh thu phải bỏ đồng chi phí quản lí kinh doanh đồng chi phí tài Hai tỷ suất nhỏ chứng tỏ hiệu việc quản lí chi phí doanh nghiệp cao ngược lại Lợi nhuận Lợi nhuận doanh nghiệp số tiền chênh lệch doanh thu chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt doanh thu Đây kết tài cuối hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ đồng thời tiêu chất lượng để đánh giá mức độ hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh (TS Lưu Thị Hương, 2010) Lợi nhuận = doanh thu - chi phí Bảng 2.9: Phân tích khả toán Đơn vị: Lần Chênh lệch Chênh lệch Chỉ tiêu 2012 2013 2014 (2012-2013) Số lần % (2013- 2014) Số lần % Hệ số toán chung Hệ số toán nhanh Hệ số toán tức thời 1,25 14,39 0,5 1,24 10,33 0,14 1,26 7,55 0,12 -0,01 -0,46 0,09 0,01 -6,84 0,07 -0,8 -28,21 180 0,8 -47,53 140 Nguồn: Tính toán từ BCTC (2012- 2014) Nhóm tiêu phân tích khả toán doanh nghiệp thể khả trả nợ doanh nghiệp Bảng cho thấy tình hình tài không ổn định doanh nghiệp khả trả nợ doanh nghiệp thay đổi bất thường Hệ số toán chung = Tổng tài sản/ Nợ ngắn hạn+ Nợ dài hạn Hệ số biến động giảm nhẹ năm 2013 tăng lên vào năm 2014 Hệ số lớn cho thấy khả trả nợ tốt doanh nghiệp Tương tự, doanh nghiệp cho thấy khả trả nợ tốt hệ số toán nhanh lớn nhiều lần so với mức an toàn (0.5 lần ) Chứng tỏ doanh nghiệp có nguồn thu ngắn hạn tốt nợ ngắn hạn thấp (Hệ số toán nhanh = [TSLĐ đầu tư ngắn hạn - Hàng tồn kho] / Tổng nợ ngắn hạn) Hệ số toán tức thời doanh nghiệp có tăng lên từ năm 2012 đến năm 2014 Tuy nhiên nhận thấy khả toán tức thời doanh nghiệp thấp, chí năm 2012, khả đạt 0,2 lần Nhóm tiêu để đánh giá tình hình tài doanh nghiệp nhóm tiêu khả sinh lời Theo qui ước tiêu nhóm cao khả sinh lời doanh nghiệp lớn tốt cho doanh nghiệp Bảng 2.10: Khả sinh lời Đơn vị: Lần Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Sức sinh lời tài sản (ROA) 3,1 3,7 4,31 Sức sinh lời vốn CSH (ROE) 16 18 18 Chênh lệch Chênh lệch (2012-2013) Số lần % 0.005 19.3 (2013-2014) Số lần % 0.012 38.7 0.02 12.5 0.05 30.2 Nguồn: Tính toán từ BCTC (2012- 2014) 28 Bảng tiêu cho thấy xu hướng lạc quan hiệu sử dụng tài sản vốn chủ sở hữu sức sinh lời tăng qua năm Chỉ số sức sinh lời tài sản: (ROA= lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản bình quân) đo lường hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp để tạo lợi nhuận Năm 2014, số 4,3 có nghĩa đồng vốn đưa vào phục vụ sản xuất thu 0.043 đồng lợi nhuận Con số tăng qua năm từ năm 2012- 2014 cho thấy dấu hiệu tích cực tình hình tài công ty cần phát huy Chỉ số sau sức sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH bình quân Nó phản ảnh hiệu sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn chủ sở hữu tiêu quan trọng Chỉ số công ty bảng 2.10 tốt lớn Chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty có hiệu khả quan đồng vốn chủ sở hữu bỏ thu 0,18 đồng lợi nhuận ròng (2014) Con số tăng 30% so với năm 2012 Đây số đáng mừng công ty cho thấy hiệu sản xuất cải thiện theo hướng tích cực công ty Agrexport Tóm lại, qua phân tích, đánh giá ta thấy rằng: giai đoạn quan sát, công ty gặp nhiều biến động khó khăn Tuy nhiên, dựa vào mà đánh giá, kết luận hiệu sản xuất công ty chưa tốt Mặt khác, số tài công ty phần cho thấy rõ doanh nghiệp hoàn toàn “khỏe mạnh”, hoạt động tốt có nhiều triển vọng tích cực tương lai Cùng với trình tái cấu cổ phần hóa doanh nghiệp tiến hành, tin giai đoạn tiếp theo, Agrexport tiếp tục lớn mạnh, củng cố vị doanh nghiệp nước đạt hiệu tốt trình sản xuất, kinh doanh xuất nhập 29 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY AGREXPORT VÀ KHUYẾN NGHỊ 3.1 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn nghiên cứu Với sở liệu Báo cáo tài doanh nghiệp năm 2012, 2013 2014 Các số liệu sử dụng để đánh gía hoạt động sản xuất, xuất công ty thông qua tiêu: doanh thu, chi phí, lợi nhuận Phân tích tiêu cho thấy, nhìn chung giai đoạn quan sát, tình hình công ty Agrexport nhiều biến động chưa ổn định tiêu đánh giá hiệu thay đổi bất thường Một cách cụ thể, nhận xét rằng: - Về tình hình thực doanh thu công ty: giai đoạn quan sát, doanh thu Agrexport có nhiều biến động lí chủ quan khách quan khác Tuy nhiên, công ty đạt mức doanh số vượt tiêu (vượt khoảng 70% năm) tín hiệu đáng mừng Tổng doanh thu công ty có mức tăng trưởng dương lớn nhiều lần so với chi phí cho thấy công ty hoạt động hiệu quả, thu lợi nhuận Các tiêu doanh thu theo sản phẩm, doanh thu theo thị trường ổn định cho thấy hoạt động sản xuất , xuất diễn hoàn toàn bình thường mặc cho thay đổi cấu, nội doanh nghiệp - Tình hình thực chi phí: phân tích trên, thấy chi phí công ty giảm dần qua năm Đặc biệt giảm mạnh từ năm 2012- 2013 giúp công ty sử dụng lợi nhuận để chi trả khoản nợ dài hạn Sử dụng hợp lí nguồn vốn doanh nghiệp, cắt giảm chi phí hoạt động công ty thực tốt thời kì khó khăn Không giúp công ty tận dụng nguồn lợi nhuận tạo để tái đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà tăng doanh thu, giúp công ty tăng trưởng - Ngoài tiêu số tiêu tài hệ số toán, khả sinh lời phản ánh “sức khỏe” tốt Agrexport cho thấy xu hướng phát triển ổn định công ty thời gian tới - Thị trường cung cấp sản phẩm xuất công ty đa dạng Công ty thực tốt hoạt xuất thâm nhập vào thị trường khó tính EU, Mỹ, Nhật… Trong thời gian tới, công ty cần có biện pháp giữ chân 30 thị trường này, tìm kiếm để mở rộng thêm thị trường xuất nhập tiềm cho công ty - Mặt hàng xuất công ty chủ yếu mặt hàng quen thuộc điều, cao su, rau chưa có nhiều thay đổi năm gần Vì thế, công ty nên trọng đến hoạt động R&D, tìm kiếm sản phẩm mới, đột phá phương thức chế biến bảo quản, đem lại vũ khí tạo nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp - Công ty sử dụng hiệu ngồn vốn đầu tư công nghệ, kĩ thuật cho hai sở chế biến: Bắc Giang Vĩnh Hòa Ngoài ra, sử dụng phù hợp vốn giúp cho chi phí công ty giảm qua năm - Đặc biệt, công ty giữ vững vị thị trường nước Khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm người tiêu dùng kim ngạch xuất thị trường Mỹ, Nhật, EU liên tục tăng thời gian nghiên cứu Tuy nhiên, bên cạnh thành thu được, công ty số mặt hạn chế cần khắc phục sớm: - Hình thức thu mua nông sản, rau công ty chưa đạt hiệu tối đa thu mua nhỏ lẻ qua trung gian; chưa có nhiều sở thu mua, chế biến gần vùng nguyên liệu gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đặc biệt làm giá thành tăng cao - Gặp nhiều khó khăn vấn đề huy động vốn sản xuất đặc biệt giai đoạn cổ phần hóa dẫn đến việc không đủ nội lực để đẩy mạnh thị trường nội địa nước Thiếu kinh phí phục vụ cho công tác quảng bá sản phẩm, tìm kiếm phát triển thị trường - Hiện tại, công ty có phòng kinh doanh phụ trách xuất nhập mà chưa có phòng Marketing/ phòng thị trường riêng Vì thế, công tác tìm hiểu, nghiên cứu trước sản xuất, phân phối sản phẩm chưa quan tâm Bên cạnh đó, thời đại bùng nổ internet phương tiện truyền thông đại việc quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm đến khách hàng công ty lại thông qua hình thức báo giấy, trang web thức Điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu bán hàng, đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng nước quốc tế Tóm lại, dù đạt thành khả quan giai đoạn khó khăn, Ban quản trị cần lưu ý đến tồn công ty để có biện pháp, 31 kế hoạch dài hạn phù hợp với tình hình công ty, ứng phó trước tình bất lợi xảy đưa công ty ngày phát triển lớn mạnh 3.2 Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Trong năm gần đây, thị trường rau quả, nông sản có xu hướng biến động nhiều yêu cầu đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cao thị hiếu tiêu dùng đa dạng Hơn nữa, hội nhập kinh tế nâng cao tính cạnh tranh thị trường, đòi hỏi nhà sản xuất phải thay đổi, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Các doanh nghiệp xuất- nhập nông sản nói chung công ty Agrexport nói riêng đối mặt với vấn đề mặt hàng, thị trường nguồn nhân lực để phát triển công ty nội lực tầm ảnh hưởng Do vậy, xây dựng kế hoạch dài hạn, định hướng hoạt động cho công ty vô cần thiết Với mục tiêu hàng đầu phát triển ổn định nhóm hàng xuất truyền thống, giữ vững tăng trưởng ổn định công ty Đồng thời, gia tăng quan hệ mua bán với đối tác lâu năm đối tác mới, liên tục mở rộng mặt hàng, thiết lập quan hệ với khách hàng theo chiều rộng chiều sâu nhằm đạt mục tiêu mà Ban Giám đốc đề đến năm 2020 Để đạt kết này, thông qua nghiên cứu, tác gỉa đề xuất số nhóm giải pháp sau: 3.2.1 Giải pháp từ phía công ty Các biện pháp đưa nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cần xem xét cách cụ thể, toàn diện, bao gồm tất khía cạnh liên quan đến hoạt động sản xuất công ty như: sản phẩm, thị trường, nhân lực, vốn, sách công ty, nhà nước… Cụ thể sau: 3.2.1.1 Đối với sản phẩm - Nâng cao chất lượng sản phẩm: yếu tố hàng đầu cần quan tâm công ty tiến hành sản xuất cung cấp sản phẩm doanh nghiệp mình, đặc biệt thị trường công với người chơi mang tính cạnh tranh cao Công ty Agrexport có bề dày kinh nghiệm hoạt động xuất nhập sản phẩm mà công ty cung cấp không đa dạng thời gian cung cấp sản phẩm dài nên vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng hàng hóa thực cần thiết để giúp công ty giữ vững vị thị trường Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho công ty gồm vấn đề sau: 32 • Tạo nguồn hàng xuất tốt: nay, hình thức thu mua nguồn nguyên liệu đầu vào công ty hạn chế Hình thức sử dụng chủ yếu thu mua trực tiếp từ đầu mối khác địa phương thu mua tập trung qua trung gian Hình thức có ưu điểm nhanh gọn, không cần đầu tư nhiều thời gian dễ dàng chuyển đổi mặt hàng kinh doanh Tuy nhiên, công ty không chủ động vấn đề chi phí biến động thị trường quy trình chăm sóc hay chất lượng sản phẩm Vì thế, cần tổ chức tập trung mạng lưới cung cấp nguồn nông sản, giảm bớt hình thức thu mua nhỏ lẻ qua trung gian; Đồng hóa quy trình chăm sóc nguồn nguyên liệu, hướng dẫn kỹ thuật cho bà nông dân để có nguồn đầu vào với chất lượng tốt nhất, đồng nhất; Đặc biệt, công ty cần tìm thêm nguồn vốn đầu tư, góp phần tạo nguồn lực vững để mở rộng, nâng cao chất lượng nguồn hàng • Đầu tư, phát triển sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ: thấy rằng, sản phẩm công ty tin dùng nhiều thị trường, có thị trường “khó tính” EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản Vì mà yêu cầu chất lượng sản phẩm quan trọng Do thành lập từ sớm nên có số dây chuyền công nghệ nhà máy chế biến thuộc công ty lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu chất lượng sản xuất xuất sản phẩm Điều ảnh hưởng không nhỏ tới khả cạnh tranh công ty Do đó, công ty nên tập trung nguồn vốn để nâng cấp sở sản xuất, đổi mới, thay công nghệ Trong trình đó, công ty nên thận trọng việc lựa chọn dây chuyền sản xuất, công nghệ thích hợp phù hợp với qui mô nhà máy - Tăng cường công tác Marketing cho sản phẩm: Công tác Marketing bao gồm hoạt động tính toán, phân tích khả tiêu thụ sản phẩm tiếp thị sản phẩm Công ty có phòng kinh doanh phụ trách thực nhiệm vụ này, đưa sản phẩm có chất lượng mẫu mã phù hợp theo thời kì đến với khách hàng Ngoài ra, phận phụ trách việc phân phối sản phẩm, đưa thương hiệu công ty đến với đối tượng khách hàng việc tìm kênh phân phối đại lí lớn/nhỏ nhiều địa bàn nước Thương hiệu vốn tài sản vô hình có giá trị lớn doanh nghiệp Tuy nhiên, có thương hiệu riêng người biết đến tin dùng điều dễ dàng Vì vậy, bên cạnh nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp nên trọng đến công 33 tác Marketing, xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho doanh nghiệp, phân biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác thị trường 3.2.1.2 Đối với thị trường - Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường: giúp công ty nắm bắt nhu cầu khách hàng sản phẩm Cung cấp thứ khách hàng cần không cung cấp cần bán Từ đó, hiểu sâu thị trường, nắm xu hướng tiêu dùng, thị hiếu có tay công cụ đắc lực phòng tránh rủi ro cung ứng sản phẩm - Xúc tiến thương mại nước: hoạt động xúc tiến thương mại hoạt động cần thiết nhằm đa dạng hóa thị trường, thu hút quan tâm khách hàng kích thích nhu cầu tiêu dùng họ Hoạt động công ty nhận xét chưa trọng nhiều, rời rạc hiệu chưa cao Trong năm gần đây, Agrexport hoạt động thị trường truyền thống chưa thực tìm lời giải cho toán mở rộng thị trường xuất mẫu mã chất lượng sản phẩm không thay đổi nhiều Vì mà hình ảnh công ty chưa đến với nhiều người tiêu dùng mong đợi, ảnh hưởng không tốt đến doanh thu bán hàng công ty Về lâu dài, công ty cần phải xây dựng cho đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm vấn đề đối ngoại với thị trường, từ giúp hoạt động xúc tiến thương mại diễn đặn đạt hiệu cao 3.2.1.3 Đối với công ty - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: ngày nay, với phát triển bùng nổ công nghệ thông tin thành tựu khoa học, công nghệ, suất lao động nâng lên đáng kể Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế tri thức, lao động yếu tố đầu vào quan trọng nhất, tham gia vào quy trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tác động trực tiếp đến suất, chất lượng sản phẩm Chính vậy, việc đầu tư nâng cao chất lượng cán bộ, công nhân viên công ty cần thiết Công ty nên có lớp bồi dưỡng thường xuyên, định kì để cán công nhân viên có hội tiếp cận với quy định, luật lệ nhà nước Bên cạnh đó, cần lựa chọn cán có thâm niên, kinh nghiệm làm việc để đào tạo cho nguồn nhân lực trẻ, tạo dựng hệ nhân viên vững chuyên môn, dồi nhiệt huyết phục vụ cho công ty; Tổ chức buổi sinh hoạt giờ, thi đấu thể thao giúp tập thể công nhân viên thêm gắn bó, đoàn kết với Tạo môi trường làm việc lành mạnh, vui vẻ 34 - Giải pháp vốn tài chính: điều kiện tái cấu doanh nghiệp tại, Agrexport gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến huy động nguồn vốn Hơn việc đầu tư đổi công nghệ, dây chuyền sản xuất…cũng đặt thách thức lớn nguồn vốn Agrexport Bởi vậy, để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn liên tục đạt hiệu biện pháp huy động vốn phát triển nguồn vốn quan trọng Một số hình thức mà công ty thực hiện: • Vay vốn từ ngân hàng: nguồn vốn vay từ ngân hàng cho nguồn vốn khó tiếp cận thủ tục cần thực cho hoạt động vay vốn chặt chẽ tiêu tốn nhiều thời gian Tuy nhiên, nguồn vốn huy động thường lớn lâu dài, giúp công ty bù đắp khoản chi phí thiếu Đây kênh vay vốn hiệu quả, chủ yếu mà công ty cần khai thác • Huy động vốn từ cá nhân, tập thể khác: hình thức giống hình thức cổ phần hóa mà công ty thực Nó giúp công ty giải khó khăn nguồn vốn trước mắt mà nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chuyển từ hình thức doanh nghiệp nhà nước sang hình thức doanh nghiệp cổ phần • Ngoài hai kênh huy động trên, công ty tận dụng số nguồn khác như: vốn từ bạn hàng nhập truyền thống, lâu năm qua hình thức toán chậm hay ứng trước; Vốn đầu tư nước doanh nghiệp ngành thông qua chương trình hợp tác quốc tế…Điều quan trọng công ty cần có kế hoạch, biện pháp sử dụng vốn cách phù hợp, hiệu tránh lãng phí thất thoát vốn 3.2.2 Một số kiến nghị với Nhà nước Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ mức cao cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước, hệ thống sách, pháp luật điều kiện sở vật chất yếu tố cần Nhà nước tạo điều kiện, quan tâm cải thiện biện pháp như: - Đa dạng hóa, ổn định công tác tạo nguồn hàng cho sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu: có quy hoạch tổng thể, dài hạn phù hợp với nông nghiệp Việt Nam Ngoài ra, nhà nước cần quan tâm đến bà nông dân, hỗ trợ giống trồng, phân bón đặc biệt kĩ thuật nuôi trồng để hoạt động sản xuất bà đạt hiệu cao - Đầu tư, xây dựng sở hạ tầng cho doanh nghiệp nông dân: cách xây dựng hệ thống thủy lợi giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại mùa mưa lũ 35 hay thiên tai Hỗ trợ xây dựng nhà máy thu mua, chế biến gần vùng nguyên liệu đối cới doanh nghiệp - Hỗ trợ doanh nghiệp công tác nguồn vốn thị trường: hoạt động sản xuất xuất nhập nông sản hoạt động mang tính chất thời vụ Vì mà tới mùa vụ, công ty cần huy động nguồn vốn lớn nhanh chóng, phục vụ cho công tác thu mua, chế biến Lúc này, nhà nước nên tác động cách nới lỏng điều kiện vay vốn, hạ lãi xuất vay để giúp doanh nghiệp vượt cạn nhanh chóng, đẩy nhanh trình sản xuất, chế biến vụ Ngoài ra, việc kí kết thêm hiệp định thương mại mới, bình thường hóa quan hệ với nước giải pháp tích cực công tác tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam nói chung tổng công ty xuất nhập nông sản Hà Nội nói riêng - Đảm bảo ổn định tình hình trị kinh tế nước: nói, ổn định kinh tế trị điều kiện tiên cho phát triển ổn định, thịnh vượng doanh nghiệp Một đất nước hòa bình, ổn định trị, không xung đột vũ trang môi trường đầu tư tiềm mà nhà đầu tư nước hướng đến Ngoài ra, biện pháp hạn ngạch, chống bán phá giá, biện pháp thuế quan phi thuế quan cần kiểm soát chặt chẽ, tạo dựng lòng tin doanh nghiệp nước đầu tư vào Việt Nam 36 KẾT LUẬN Thông qua nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty xuất nhập nông sản Hà Nội, nhận xét rằng: Do trình tái cấu nên năm gần đây, tình hình hoạt động sản xuất- xuất nhập công ty có nhiều biến động rõ rệt Số liệu giai đoạn nghiên cứu cho thấy, năm 2012 năm đạt hiệu kinh doanh tốt nhất; năm 2013 chứng kiến sụt giảm tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận số tiêu tài khác; hoạt động kinh doanh công ty ổn định trở lại vào năm 2014 với xu hướng tăng lên số Tuy nhiên, thị trường nông sản vào rau thị trường thay đổi theo thời gian với sóng Toàn cầu hóa mạnh mẽ tại, Công ty cần có kế hoạch kinh doanh dài hạn giải pháp cụ thể để đối phó với khó khăn, thách thức sảy thời gian tới Trong thời gian thực tập công ty Agrexport Hà Nội, Em quan sát hoạt động công ty trụ sở với trình nghiên cứu Báo cáo tài công ty để thực đề tài Với phân tích đánh giá bước đầu tình hình hoạt động công ty, đề tài xem báo cáo chi tiết, giúp Ban giám đốc có nhìn cụ thể hiệu hoạt động công ty năm gần đây, từ đưa hướng phù hợp, giúp doanh nghiệp phát triển tốt thời gian tới Tuy nhiên, thời gian thực tập chưa đủ dài, kiến thức chuyên môn kinh nghiệm phân tích hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý, nhận xét Thầy, Cô để em làm tốt lần tới Em xin chân thành cảm ơn! 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Koopmans, T C., 1951, Analysis of production as an efficient combination of activities Activity analysis of production and allocation, 13, 33-37 Ngeh Erenest Tingum, 2014, Technical efficiency and manufacturing export performance in Cameroon, 180- 183 James T.Shannon, 1998, Productivity, cost and technical efficiency evaluation of Southeastern U.S.Logging Contractors, 144- 145 P.Samerelon and W Nordhaus, McGraw- Hill Education (UK) Ltd., 19th Edition, 2010 Hồ Thị Khánh Văn, 2012, Nghiên cứu tình hình tài công ty cổ phần PVI, 11-13 PGS.TS Nguyễn Thị Hường, 2003, Giáo trình kinh doanh quốc tế, NXB Lao động- xã hội Lê Thị Thúy Hằng, 2009, Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Minh Hải, 31- 59 Nguyễn Trường Sơn, 2011, Đánh giá ảnh hưởng R&D kết kinh doanh doanh nghiệp, 42-46 Phạm Thị Minh Ngọc, 2009, Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty nông sản xuất Cần Thơ, 6- TS Lưu Thị Hương, 2010, Giáo trình Tài doanh nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân Ths Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2014, Slide Tài doanh nghiệp, ĐH Ngoại Thương PHỤ LỤC CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2012 - 2014 TÓM TẮT CÔNG VIỆC KIẾN TẬP Đơn vị kiến tập: Công ty Xuất nhập Rau quả, Nông sản Hà Nội Địa chỉ: Số Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Thời gian kiến tập: 6.7.2015- 7.8.2015 Phòng ban: phòng Kế hoạch- Hành chính- Tổng hợp Tóm tắt công việc thời gian kiến tập: Trong thời gian tháng kiến tập, Em dành nhiều thời gian quan sát phòng Kế hoạch- Hành chính- Tổng hợp phòng xuất nhập làm việc; làm quen với phong cách làm việc quan Nhà nước Công việc thời gian kiến tập viết gửi thư yêu cầu đơn hàng/ thủ tục hành với công ty liên quan Ngoài ra, phòng thực tập, em có nhiệm vụ trực điện thoại đến công ty; photo fax tài liệu, công văn giấy tờ nghiên cứu tài liệu để viết Em thực nghiêm túc quy định hành công ty vi phạm hay bị nhắc nhở Thời gian tháng không dài giúp đỡ, bảo Bác Giám đốc công ty với Anh, Chị văn phòng giúp em có kì kiến tập bổ ích thành công Em cảm ơn Thầy Cô trường tạo điều kiện cho chúng em có hội cọ xát, tìm hiểu thực tế Và đặc biệt, Em xin gửi lời cảm ơn tới Ths Lê Thị Minh Huệ đồng hành, góp ý cho em suốt trình thực tập viết báo cáo, để em hoàn thành công việc cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Xác nhận giáo viên ... cứu: hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập nông sản Hà Nội (Agrexport) Khách thể nghiên cứu: Công ty TNHH xuất nhập nông sản Hà Nội (Agrexport) Đối tượng khảo sát: hoạt động. .. 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Lý thuyết chung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh biết đến áp... động phân tích đem lại cho công ty giai đoạn chuyển dịch, em lựa chọn đề tài: Phân tích hoạt động sản xuất -kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập nông sản Hà Nội Agrexport” làm nội dung cho báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập giữa kì khoa kinh tế quốc tế PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG sản, THỰC PHẨM hà nội , Báo cáo thực tập giữa kì khoa kinh tế quốc tế PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG sản, THỰC PHẨM hà nội , Báo cáo thực tập giữa kì khoa kinh tế quốc tế PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG sản, THỰC PHẨM hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay