Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

21 37 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 09:02

TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LiỆT TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LiỆT BỘ ĐỘI THỜI CHIẾN BỘ ĐỘI THỜI CHIẾN CÁC ANH HÙNG LiỆT CÁC ANH HÙNG LiỆT TÌNH QUÂN DÂN TÌNH QUÂN DÂN TÌNH QUÂN DÂN TÌNH QUÂN DÂN CÁC CHÚ BỘ ĐỘI ĐANG BiỂU DƯƠNG LỰC LƯỢNG CÁC CHÚ BỘ ĐỘI ĐANG BiỂU DƯƠNG LỰC LƯỢNG Máy bay Mĩ ném bom Máy bay Mĩ ném bom Bị thương sau trận ném bom Bị thương sau trận ném bom Bọn giắc đi càn Bọn giắc đi càn Nghi thức cầu siêu cho anh hùng liệt (Lập bàn thờ Phật khu vực làm lễ, Tăng chúng đứng hai hàng Chủ lễ quỳ Thức ăn bày đầy bàn to, đặt sau bàn thờ Phật) NGUYỆN HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp mười phương Dâng lên Tam Bảo Nay tâm hiếu đạo Kính viếng anh hùng Của Tổ quốc non sông Từng xả thân cứu nước Xin Chư Phật ban phước Soi sáng khắp trời mây Để liệt nơi Được an vui siêu thoát (xá xá đọc kỳ nguyện) KỲ NGUYỆN Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chư tôn đức Tăng Ni, toàn thể Phật tử thành tâm thiết lập Đàn tràng trước cúng dường Tam Bảo, sau kỳ siêu chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, nguyện cầu đất nước Việt Nam mãi bình thịnh trị Nguyện cầu Chư Phật phóng quang tiếp dẫn chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, nước quên mình, đây, thọ thực, lắng nghe kinh, phát tâm quy y Tam Bảo vãng sanh cõi an lành Đồng nguyện tất hương linh Mười Phương Phát Giới phát tâm tu hành Đồng trọn thành Phật Đạo Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát (1 lạy) O DÂNG HƯƠNG Giới hương, định hương, huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến Pháp giới Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (3 lần) KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT Kính lạy Đấng Vô thượng Người cành Hoa Sen Nơi biển đời nhân Người nguồn thương yêu Bao dung khắp muôn loài Là mặt trời ban mai Đem ánh sáng cho đời VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dựng lại niềm tin sâu Nơi tăm tối u sầu Quỳ lạy bậc chánh giác Thầy khắp trời người Lòng từ bi bao la Cha lành chung bốn loài Người đại dương Mà giọt nước Người cao sơn Mà hạt bụi Con xin đảnh lễ Người Với trọn lòng thiết tha Quy Y tôn kính Xin đem trọn đời Đi theo bước chân người Xa lìa bờ vô minh Tìm nơi giác ngộ Xin theo trái tim người Để trải lòng thương yêu Bao dung khắp muôn loài Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần) LỄ PHẬT Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất Chư Phật (1 lạy) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất Chánh Pháp (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất Hiền Thánh Tăng (1 lạy) KHAI KINH chuông – mõ (1 – – – – (5-6) – 7) chuông – mõ chuông – mõ chuông – mõ (1 – – (3-4) – 5) Pháp vi diệu sâu vô lượng Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nghe xin trì tụng Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) THỈNH LIỆT Kính thỉnh hương linh Những anh liệt Nơi biển trời hùng vĩ Hãy đến đạo tràng Lễ kính Phật mười phương Nghe lời kinh mầu nhiệm Xin nhận lòng thương kính VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Của tất nhân dân Ai phải biết ơn Máu xương người nằm xuống Những người sống cao thượng Và chết vinh quang Cho đất nước huy hoàng Trong hòa bình thống Xin thọ phần vật thực Thấm đậm chân tình Rất thơm tươi xinh Biển tràn trời đất Xin oai thần Chư Phật Khiến cho thức ăn Thành thần dược diệu kỳ Giúp thân tâm vui khỏe Các anh hùng vui vẻ Lòng thư thái hân hoan Bệnh tật tiêu tan Dung nhan thêm xinh đẹp O Nương nơi Phật Pháp Là chân lý nhiệm mầu Soi sáng tinh cầu Cứu chúng sinh thoát khổ Phật, bậc thầy tế độ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vượt ba cõi nghìn đời Tình thương trải muôn nơi Trí tuệ trùm vũ trụ Biết cho đủ Lòng tôn kính thiết tha Để dâng đến Phật Đà Nguyện theo Người mãi Hỡi người vĩ đại Lòng yêu nước vô Cũng yêu đạo mênh mông Tâm hồn bay phơi phới Nay xin dự hội Lễ kính Phật cầu siêu Cầu Phật lực cao siêu Sáng soi miền đất nước Mọi người hưởng Sự mầu nhiệm vô lường Trời đất hóa lương Thành đạo tràng tu tập Nam Mô Vô Lượng Phật, Vô Lượng Pháp, Vô Lượng Hiền Thánh Tăng (3 lần) SÁM TỪ BI Ai thế, nhiều tội Chỉ khác biết lỗi hay không VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đời bể khổ mênh mông Khéo nương Phật Pháp Thoát vòng trầm luân Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) O Kính lạy Mười Phương Phật Kính lạy Mười Phương Pháp Kính lạy Mười Phương Tăng Nếu trước vô minh Con phạm lỗi lầm Nay sám hối ăn năn Nguyện ngăn chừa mãi Nếu trước sân hận Con thù ghét người Gây máu đổ đầu rơi Hay nhà tan cửa nát Có lời nói Con xúc phạm người Ý khinh bỉ chê cười Khiến cho người đau khổ Có giận Con đánh đập người Lòng lửa cháy bời bời Mặt xoa Nay quay nẻo Chánh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hiểu lầm lỗi Lòng ray rứt vô bờ Xin cúi đầu sám hối Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) ¡ Nếu trước tham lam Con cướp đoạt người Hay ích kỷ đời Gây nên nhiều thiệt hại Có tham muốn Con giữ thật nhiều Nhưng dùng chẳng Trong bao người thiếu Có hưởng thụ Con phung phí riêng Chẳng nghĩ đến chung quanh Rất nhiều người thiếu thốn Biết đâu khứ Con lừa gạt người Người đau khổ đời Tội lỗi chồng chất Nay quay nẻo Chánh Hiểu lầm lỗi Lòng ray rứt vô bờ Xin cúi đầu sám hối VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (1 lần) Nếu trước khờ dại Chẳng biết điều sai ... ANH HÙNG LIỆT qt9.153@gmail.com(st) ANH HÙNG LIỆT qt9.153@gmail.com(st) ANH HÙNG LIỆT qt9.153@gmail.com(st) ANH HÙNG LIỆT qt9.153@gmail.com(st) Nếu nhấp vào nút xem tiếp mà xem được vui lòng chuyển qua trình duyệt Explorer 7 trở lên hoặc cài đặtlại Firefox và Chome nếu trình duyệt lỗi PHÁT BIỂU TRI ÂN CỦA TUỔI TRẺ VỚI CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, ĐỌC LỜI HỨA QUYẾT TÂM VÀ TỪ BIỆT CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ Tài liệu tham khảo dành cho sở Đoàn chương trình “ Thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ”) Kính thưa hương hồn anh hùng liệt sỹ! Thưa mẹ Việt Nam anh hùng! Kính thưa quý vị đại biểu, đồng chí đoàn viên niên! Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn nhớ người trồng cây” truyền thống quý báu ngàn đời người dân Việt Nam, khắc sâu tim hi sinh cống hiến hệ cha ông trước không tiếc xương máu tự dân tộc, chủ nghĩa xã hội, nhân kỷ niệm 62 năm ngày “Thương binh liệt sỹ ” hôm ngày 26/7/2009 tức ngày năm Kỷ Sửu Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yờn; Sở Lao động thương binh xã hội; Đài Phát Truyền hình tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Sở Giáo dục Đào tạo, nghìn đoàn viên niên đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà tụ hội để ôn lại tháng năm hào hùng dân tộc, tưởng nhớ công lao trời biển anh hùng liệt sỹ “Thắp nến tri ân Anh hùng liệt sỹ” Đứng trước anh linh anh hùng liệt sỹ, người anh, người chị hi sinh tuổi xuân cho quê hương đất nước, hệ trẻ xin kính cẩn nghiêng bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn trường tồn cho dân tộc anh, chị Mãi khắc ghi biết ơn anh hùng liệt sỹ anh dũng chiến đấu hi sinh độc lập tự cho Tổ quốc Năm tháng trôi qua, đóng góp anh hùng liệt sỹ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt dân tộc thiên anh hùng ca bất diệt… nến, nén nhang tuổi trẻ dâng lên anh, chị ngày hôm lời hứa tâm tuổi trẻ Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền văn hiến cách mạng anh hùng quê hương Hưng Yên, truyền thống vinh quang nhân dân Việt Nam, Bộ đội cụ Hồ hệ niên anh, chị chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi yên nghỉ nơi Thế hệ trẻ ngày hôm nguyện phát huy trí tuệ, tính sáng tạo, mang trẻ xung kích, tình nguyện không ngại gian khổ, sẵn sàng trước thử thách khó khăn, nơi đâu, làm việc Tổ quốc nhân dân cần, tin tưởng nguyện theo đường mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn, nâng cao ý thức cảnh giác trước lực thù địch, tiếp tục kế thừa gìn giữ thành cách mạng anh hùng liệt sỹ giành Nguyện xứng đáng với hi sinh anh dũng anh hùng liệt sỹ Trước hương hồn anh, chị, hệ trẻ hôm xin hứa phát huy truyền thống quê hương đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, lòng học tập, lao động chiến đấu, tâm xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước ngày giầu mạnh, văn minh Xin anh linh anh hùng liệt sỹ yên lòng nghỉ lại mảnh đất quê hương NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NGHI THỨC CẦU SIÊU VONG LINH CHO NGƯỜI TẠI GIA CƯ : TRÍ MINH NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT I NGHI LỄ TRƯỚC KHI VÀO CÚNG - Bàn thờ dọn dẹp sẽ, ngắn - Trên ban thờ chuẩn bị đĩa ngũ quả, có hoa tươi, ly đựng nước mưa - Bố trí có nến bàn thờ , nến tượng trưng cho ánh sáng xua bóng tối - Bố trí ảnh Phật treo để nơi cao bàn thờ (không có không Phật chứng cho tâm có cháu gia quyến nhiếp tâm tốt cho việc cúng bái - Làm cỗ chay tịnh, tuyệt đối không làm cỗ mặn (Trong “Kinh Địa Tạng” Đức Phật có dạy cúng cỗ chay người chết hưởng lợi cúng cỗ mặn người chết thời chẳng lợi ích gì, vị thần thánh không đến chứng cho đàn lễ mà liên quan đến sát sinh! - Tập hợp đầy đủ gia quyến nhiều có thể, nhiều người đồng tâm hướng người có công mạnh mẽ - Không đốt vàng mã Trong lời Phật dạy không đề cập đến vấn đề này, tục đốt vàng mã tục lệ dân gian lợi ích việc cúng cầu siêu cho người mất, vàng mã đồ giả sử dụng lãng phí tổn phúc, không theo luật nhân NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - Chuẩn bị danh sách vong linh tổ tiên nhà cần cầu siêu (ghi chép để tiện đọc) II NGHI LỄ VÀO CÚNG        Nam mô A di đà Phật! Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật! Nam mô đại từ đại bi Quán Thế âm bồ tát! Nam mô Đại trí bồ tát! Nam mô Địa tạng vương bồ tát! Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát! Nam mô Phổ hiền bồ tát! Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ma hát! Hôm ngày …tháng….năm….Gia chủ : ………………… Cùng toàn thể gia quyến, quỳ trước Tam bảo, mong Chư Phật 10 phương chứng dám cho lòng thành chúng phóng hào quang soi sáng tâm linh vong linh họ hàng tổ tiên chưa siêu thoát, phải đường ác đạo, để vong linh nghe tiếng kinh lời kệ hướng Chư Phật sám hối tội lỗi từ vô thủy kiếp, để hưởng lợi ích thoát khỏi tam đồ ác đạo! Kính lạy vị Long thần, hộ pháp, thần thổ công phù hộ độ trì cho phép vong linh đây, buổi lễ Cầu siêu! Các vong linh nghe tên : Nguyễn Văn A… ……………… ……………… ………………… …………………… ……………………… NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ……………………… ……………………… …………………… 10 ……………………… CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương, Phưởng phất khắp mười phương, Cúng dường Tam bảo, Thề trọn đời giữ đạo, Theo tự tánh làm lành, Cùng Pháp giới chúng sinh, Cầu Phật từ gia hộ, Tâm Bồ-đề kiên cố, Chí tu học vững bền; Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay bờ giác KỆ TÁN PHẬT Đấng Pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loại, Quy y tròn niệm, Dứt nghiệp ba kỳ, Xưng dương tán thán, Ức kiếp không tận TRÌ NIỆM CHÚ ĐẠI BI (Tất gia quyến tâm nghĩ đến người mong họ thoát khỏi ác đạo có công lớn) Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ-tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ni: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Nam mô hăt đát na đá da Nam mô a rị da Bà lô yết đế thước bát da Bồ đề tát đỏa bà da Ma tát đỏa bà da Ma ca rô ni ca da Án Tát bàn phạt duệ Số đát na đát tả Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a rị da Bà lô kiết đế thất phật lăng đà bà Nam mô na cẩn trì Hê rị ma bàn đa sa mế Tát bà a tha đậu du A thệ dựng Tát bà tát đá, na ma bà dà Ma phạt đặc đậu Đát diệt tha Án A bà lô hê,lô ca đế Ca đế Di rị Ma bồ đề tát đỏa Tát bà tát bà Ma ma ra, ma ma rị đà dựng Câucâu lô yết mông Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma phạt xà da đế Đà đà Địa rị ni Thất phật da Dá dá Mạ mạ Phạt ma Mục đế lệ Y y hê, thất na thất na A sâm phật xá lị, phạt sa phạt sâm Phật xá da Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô rị Sa sa Tất rị tất rị Tô rô tô rô Bồ đề bồ đề Bồ đà bồ đà NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Di đế rị Na cẩn trì Địa lị sắt ni na Ba ma na, sa bà Tất đà dạ, sa bà Ma tất đà dạ, sa bà Tất đà du nghệ Thất bàn dạ, sa bà Na cẩn trì, sa bà Ma na ra, sa bà Tất tăng a mục khư da, sa bà Sa bà ma a tất đà dạ, sa bà Giảcát a tất đà dạ, sa bà Ba đà ma yết tất ... Tam Bảo, sau kỳ siêu chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, nguyện cầu đất nước Việt Nam mãi bình thịnh trị Nguyện cầu Chư Phật phóng quang tiếp dẫn chư hương linh anh hùng, liệt sĩ, nước quên mình,... Từ Bi Bồ Tát (3 lần, lạy) CẦU SIÊU CHO ANH HÙNG – LIỆT SĨ Nhớ thủa trước lên đường chiến đấu Vì non sông yêu dấu thiêng liêng Quên sống tư riêng Trái tim lý tưởng che nghi ng đất trời O Giờ xuất... tụng kinh văn, cầu siêu cho hương linh anh hùng liệt sĩ nơi Nguyện Chư Bồ Tát Chư Phật tiếp dẫn chư hương linh thoát khỏi ràng buộc hoàn cảnh sinh nơi cảnh giới an lành Ngưỡng nguyện anh linh hoan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, Nghi thức cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay