Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ

3 37 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 09:02

Văn khấn lễ Hóa vàng ngày tết Nam mô A Di Đà Phật Kính lạy: - Hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần - Ngài Sở Vương đương niên hành khiển năm Nhâm Thìn, ngài bản cảnh Thành hoàng, các ngài thổ địa, táo quân, long mạch tôn thần. - Các cụ tổ khảo, tổ tỉ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mồng . tháng giêng năm Nhâm Thìn, chúng con là … hiện cư ngụ tại số nhà …, khu phố …, phường …, thành phố . Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, trà tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh. Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát (3 lần). Văn khấn lễ rước linh vị vào điện yết cáo Tiên Tổ Văn khấn tang lễ: Văn khấn rước linh vị vào điện yết cáo Tiên Tổ cập nhật chi tiết đầy đủ theo chuẩn phong tục tập quán cổ truyền Việt Nam Ý nghĩa lễ rước linh vị vào điện yết cáo Tiên Tổ: Trước rước linh vị điện gia chủ phải làm lễ báo cáo tổ tiên Cách tiến hành nghi lễ lễ rước linh vị vào điện yết cáo Tiên Tổ Chép sẵn linh vị phủ giấy (hoặc vải) đỏ, Đàm Tế bàn thờ tang xong, đốt linh vị cũ với bảng đen phủ quanh khung ảnh văn tế Sau rước linh vị, bát hương chân dung (nếu có) đưa lên bàn thờ chính, đặt hàng Trường hợp nhà bàn thờ thờ gia tiên bậc cao làm lễyết cáo gia thần yết cáo Tổ nhà thờ tổ Văn khấn lễ rước linh vị vào điện yết cáo Tiên Tổ chuẩn theo Văn khấn cổ truyền Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương - Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương - Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân - Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ Hôm ngày… tháng… năm tỉnh… huyện… xã… thôn… Tín chủ là…………(nếu lễ gia thần) Hậu duệ tôn là…………(nếu lễ gia tiên, tự xưng hô với vị liệt thờ cao nhất) Quỳ trước linh vị của………… (đọc linh vị vị thờ cao nhất), liệt chư Tiên linh Kính nghĩ: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Gót tiêu dao, mịt mù mù mịt, đâu hạc nội, đâu mây ngàn? Cõi trần thế, thay đổi đổi thay, sương dâu, mai bãi bể Lá rụng cội, phách giáng, hồn lại siêu thăng Nước chảy nguồn, thác quy, sinh chẳng qua tạm ký Nhân sinh tổ, gốc phải vững, phúc mong bền; Hiểu tử thân, tế tại, nhân tâm dám phế Bày nhân: Hiển khảo (hoặc tỷ)…………(đọc linh vị bố mẹ) Thọ chung ngày………… tính đến đã: Quý húy Đại Tường; Đến tuần Đàm Tế Quá hai năm trừ phục, cáo Tiên linh; Đủ ba tháng dư ai, theo cổ lệ Cầu gia thần chứng giám, cho từ đường phảng phất linh hồn; Nguyện Tiên Tổ phù trì, để bạch triệu quy hồi phách thể Đến ngày giỗ chạp, cháu nhớ tháng ngày, làm lễ dâng hương; Nối gót Tổ Tiên, ông cha tiếp thứ, theo hàng phối tế Lễ bạc, kính dâng gọi chút, há dám quên cội, nước nguồn; Suối vàng, thấu cho chăng, họa may tỏ trời kinh, đất nghĩa Xin kính mời: Hiển………………… Hiển………………………………… Hiển………………………………… Cùng vị Tiên linh Tổ bá, Tổ Thúc, Tổ Cô vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ hâm hưởng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kính cáo: Liệt vị Tôn thần, Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên Sư, Ngũ tư Gia thần chứng giám phù hộ cho toàn gia an ninh khang thái, vạn tốt lành Chúng lễ bạc tâm thành cúi xin phù hộ độ trì Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Văn khấn ban Công Đồng Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương - Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng đế - Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu - Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh - Con lạy Tứ phủ Khâm sai - Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh - Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng - Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô - Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu - Con lạy cộng đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể. - Con lạy quan Chầu gia. Hương tử con là:……………………………… Cùng nữ tử …………… Ngụ tại: ……………………. Hôm nay là ngày …… tháng ……… năm Mậu Tý Tín chủ con về Đền ………………………… thành tâm kính lễ, xin Chúa phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn lễ Đức Thánh Trần Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - con kính lạy 9 phương trời , 10 phương chư phật, Chư Phật 10 phương kính lạy Tứ phủ Công Đồng Trần Triều - Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công. - Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái, Tổng quốc chính, Thái sư Hương phụ Thượng quốc công tiết chế, Lịch triều tấn tặng khai quốc an chính hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, Minh đức trĩ nhân, Phong huân hiên liệt, Chí trung đại nghĩa, Dực bảo trung hưng, Thượng đẳng tôn thần, Ngọc bệ tiền. - Con kính lạy tứ vị Thánh tử đại vương, Nhị vịvương cô Hoàng Thánh. - Con kính lạy Đức ông phạm điệu suý tôn thần, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan. Hương tử con là: Cùng nữ tử là Ngụ tại: Hôm nay là ngày tháng năm Mậu Tý Hương tử chúng Chấp kì lễ bái xin các vị phù hộ độ trì cho hương tử con cùng toàn gia quyến được luôn mạnh khoẻ. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, chín tháng đông, ba tháng hè được tai qua nạn khỏi, điều lành mang đến, điều giữ giải đi, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lốc, cầu bình an đắc bình an. Xin cho con được có người có của được nhân an vật thịnh đi đến nơi về đến chốn, làm ăn được thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm) Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! - Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. - Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán thế Bồ Tát. - Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thuỳ từ chứng giám. Tín chủ con là . Ngụ tại . Hôm nay là ngày… tháng… năm Tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng. Cúi xin đước Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được anh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đông, chín tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vương tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! KILOBOOKS.COM M u 1. Lý do chn ti Quan h quc t vo cui nhng nm 1990 ca th k 20 v nhng nm u th k 21 cú nhng din bin bt ng. Vic xỏc lp v th chớnh tr bng chin tranh truyn thng ó khụng c u tiờn s dng nh trc. Cỏc ch th tham gia quan h quc t trong thi gian ny khụng n thun tỡm kim v th bỏ ch th gii bng con ng quõn s m cú s kt hp vi cỏc sc mnh khỏc. Nht Bn vn l mt cng quc quõn s trong chin tranh th gii th hai, gi õy lc lng quõn s y khụng th tin hnh cỏc hot ng quõn s theo ý mỡnh m phi trong khuụn kh phỏp lý quc gia v quc t. Vỡ vy, thay i cỏc phng thc v iu chnh chin lc l nhim v cc k quan trng t ra i vi hu ht cỏc quc gia, trong ú cú Nht Bn. Sau chin tranh, Nht Bn l nc bi trn, kinh t b kit qu, v th chớnh tr b suy gim. Cm nhn thm thớa c nhng mt mỏt, do chin tranh mang li,v buc phi tuõn theo cỏc cam kt quc t, k t sau i chin th gii hai, Nht Bn ó chn con ng phỏt trin t nc theo ng li ho bỡnh. Nc Nht cam kt t b chin tranh, khụng duy trỡ quõn i, m ch duy trỡ lc lng phũng v. Theo ng hng ny, nhng thp k sau Nht Bn ó vn lờn tr thnh mt cng quc kinh t, tr thnh mt trong ba trung tõm - ti chớnh ln nht th gii cựng vi M v liờn minh chõu u (EU). Tuy nhiờn Nht Bn li khụng cú c v th chớnh tr tng xng vi tim lc kinh t hựng mnh ca mỡnh. Vỡ vy, trong thi gian gn õy, Nht Bn ó v ang n lc tr thnh quc gia bỡnh thng nh cỏc nc khỏc trờn th gii. Ti sao khi Nht Bn ó l mt chng khng l v kinh t m v phng din chớnh tr li l chỳ lựn? V khc phc c tỡnh trng ny, Nht Bn ó v ang cú chin lc gỡ? Ti sao Nht Bn phi tỡm kim v th chớnh tr mi? tỡm kim v th ú, Nht Bn ó s dng cỏc phng thc no? Trong bi cnh quc t ho bỡnh, hp tỏc, cỏc quc gia khụng ngng tp trung phỏt trin kinh t. Vic Nht Bn tỡm kim v th chớnh tr mi cú tỏc ng http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM nh th no ti quan h quc t v c bit ti s phỏt trin ca Vit Nam? ú l nhng vn ln ang t ra i vi cỏc nh nghiờn cu, cỏc nh hoch nh chớnh tr v nhng ngi lm cụng tỏc i ngoi ũi hi cn cú s gii quyt tho ỏng. Trờn thc t ó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v con ng chớnh tr quc t, cng nh cỏc chớnh sỏch v phng thc Nht Bn ang ỏp dng nh: Trờn bỏo Si Gũn Gii phúng s ra ngy 23/11/2000 cú ng bi Nht Bn tr thnh u viờn thng trc ca Hi ng Bo an Liờn Hp Quc ca tỏc gi Mai Ngc. Bi bỏo ó cp thi im Nht Bn th hin rừ mong mun nõng cao vai trũ ca mỡnh v phng thc hnh ng, cng nh thỏi ca mt s nc v t chc trc n lc ca Nht Bn trong vic tr thnh y viờn thng trc ca Hi ng Bo an Liờn Hp Quc. Hay nh trờn bỏo tin tc, trong mc Th gii s kin vi tiờu Nht Bn tỡm kim v th cng quc trong th k 21 vi ba s lin ra cỏc ngy 19, 21, 22/1/2002 ó nờu lờn khỏi quỏt cỏc phng thc Nht Bn ó v ang tin hnh tỡm kim v th cng quc trong th k mi. c bit sau s kin khng b tn cụng vo nc M cú rt nhiu bi vit, bi nghiờn cu v chớnh sỏch i ngoi v mc tiờu ca Nht Bn trong th k mi. in hỡnh l cun Trt t th gii sau 11-9 ca Nh xut bn Thụng tn, H Ni, nm 2002 cng ó phõn tớch vic Nht Bn tỡm kim v th cng quc trong mụi trng an ninh quc t mi. Hoc bi vit ca TS. Ngụ Xuõn Bỡnh - Trung tõm nghiờn cu Nht Bn vi tiờu iu chnh chớnh sỏch i ngoi ca Nht Bn v tỏc ng ti quan h Vit Nam - Nht Bn ng trờn tp chớ Nghiờn cu Nht Bn v ụng Bc ỏ, s 4, nm 2003. Bi vit ó cp ti phm vi iu chnh ca chớnh sỏch i ngoi ca Nht Bn v tỏc ng ca nú. Ngoi ra cũn cú nhiu bi nghiờn cu khỏc nh: Xu hng phỏt trin chin lc ngoi giao Nht Bn trong th k mi ca Thụng tn xó Vit Nam, trong ti liu tham kho c bit s ra thỏng 2/2005. Bi vit ó phõn tớch mt cỏch chi tit bi cnh, cng nh cỏc hnh ng c th ca Nht Bn nh: Vỡ http://kilobooks.com THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KILOBOOKS.COM sao Nht Bn tng cng m rng trang b quân s?” Tài liu tham kho đc bit ra ngày 16-9-2005 ca Thông tn xã Vit Nam. Trong tài liu tham kho đc bit ra ngày 27/10/2005 ca Thông tn xã Vit Nam có bài “Nht Bn vi chin lc “nc bình thng”, nhn mnh đn mc tiêu ca Nht Bn trong th k mi. Bên cnh đó trong Tp chí Nghiên cu Nht Bn ông Bc á, s 1 (55) 2-2005 có đng bài nghiên cu ca TS. Văn cúng lễ hồi hoàn địa mạch Khi gia đình ai đó đào đất lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may làm tổn thương đến Long Mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặp tai họa, vận rủi, điềm xấu… Do đó gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai hoạ, vận xấu. Sắm lễ Để tránh được tai họa thì gia chủ phải lấy nước ở ba con sông, hoà với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), cho chỉ 5 màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hố bày lễ hoa quả ứng với Ngũ Hành (5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hoặc tím) cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa 5 màu, hương, vàng mã… cạnh hố khấn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch. Văn khấn bồi hoàn địa mạch – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát – Con kính lạy Đức Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Ngũ nhạc thánh đế, Nhị thập tứ khí phần quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị thổ thần cùng quyến thuộc. – Con kính lạy các ngài Kim Niên Đương cai Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng Tôn thần các vị thần minh cai quản trong khu vực này. Tín chủ (chúng) con là: Ngụ tại: Hôm nay là ngày…. Tháng…. Năm…, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin điền hoàn địa mạch. Tín chủ có lời thưa rằng: Bởi trước đây Do tinh mờ mịt Thức tính hồn mờ Đào đất lấp ao Gầy nên chấn động Hoặc bởi khách quan Hoặc do chủ sự Tổn thương Long Mạch Mạo phạm thần uy Ảnh hưởng khí mạch Nay muốn cho phong thổ an hòa, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai họa, nên tín chủ con trượng uy Đại Sỹ, nương đức Tôn thần, cung tạo bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành. Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng Ngài U minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài Kiên Lao địa thần Bồ Tát, các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế, Hậu Thổ nguyên quân, Sơn nhạc Đế quân, Đương phương Thổ địa, Thổ phủ Thần kỳ, 24 Khí Thần quan, 24 Long Mạch Thần quan, 24 Địa Mạch Thần quan, 24 Sơn Địa Mạch Thần quan, 24 Hướng Địa Mạch Thần quan, Thanh long Bạch hổ, Thổ bá, Thổ hầu, Thổ mãnh, Thổ trọng Thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ khảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ kỳ Ngũ phương Bát quái các Thần minh quyến thuộc, Kim niên Hành khiển Thái tuế chư đức Tôn thần, Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại Vương tất cả các vị Thần minh cai quản khu vực này, cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sám tạ. giáng phó án tiền, hưởng lễ vật. Nguyện cho: Phong thổ phì nhiêu Khí sung mạch vượng Thần an tiết thuận Nhân sự hưng long Sở cầu như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Sau khi khấn xong, chờ cho tàn ba tuần hương, thì gia chủ dùng nước màu đỏ do tam giang thủy (nước của 3 con sông) nấu thành đem tưới xuống hố. Tiếp đến đặt Thần Rùa vừa nặn xuống hố. rồi dùng cát lấy ở bãi nước nơi ngã ba sông trộn với 5 thứ đỗ là: đỗ xanh, đỗ vàng, đỗ đỏ, đỗ trắng đỗ đen lấp lên hố cho đầy. Theo tục xưa: nếu làm động đến Long Mạch thì gia đình phải làm lễ bồi hoàn Long Mạch như trình bày ở trên sẽ tránh được tai họa. ... Cùng vị Tiên linh Tổ bá, Tổ Thúc, Tổ Cô vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ hâm hưởng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kính cáo: Liệt vị Tôn thần, Táo Quân, Thổ Công, Thánh Sư, Tiên. .. Đến tuần Đàm Tế Quá hai năm trừ phục, cáo Tiên linh; Đủ ba tháng dư ai, theo cổ lệ Cầu gia thần chứng giám, cho từ đường phảng phất linh hồn; Nguyện Tiên Tổ phù trì, để bạch triệu quy hồi phách... chạp, cháu nhớ tháng ngày, làm lễ dâng hương; Nối gót Tổ Tiên, ông cha tiếp thứ, theo hàng phối tế Lễ bạc, kính dâng gọi chút, há dám quên cội, nước nguồn; Suối vàng, thấu cho chăng, họa may tỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ, Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ, Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay