Chuong 3 thue TTDB 2 3 2015

56 130 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 08:01

thuế tiêu thụ đặc biệt Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.Điều 2. Đối tượng chịu thuế1. Hàng hóa:a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm;b) Rượu;c) Bia;d) Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng;đ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3;e) Tàu bay, du thuyền;g) Xăng các loại, napta (naphtha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng;h) Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống;i) Bài lá;k) Vàng mã, hàng mã.2. Dịch vụ:a) Kinh doanh vũ trường;b) Kinh doanh mátxa (massage), karaôkê (karaoke);c) Kinh doanh casinô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắcpót (jackpot), máy sờlot (slot) và các loại máy tương tự;d) Kinh doanh đặt cược;đ) Kinh doanh gôn (golf) bao gồm bán thẻ hội viên, vé chơi gôn;e) Kinh doanh xổ số. LOGO CHƯƠNG THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Ths Trần Thị Mơ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT CHƯƠNG 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 3.1 Khái niện, đặc điểm, vai trò TTĐB: 3.2 Đối tượng chịu thuế 3.3.Đối tượng khơng thuộc diện chịu thuế 3.4.Đối tượng nộp thuế 3.5 Căn tính thuế 3.6 Thời điểm xác định thuế TTĐB 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế Các văn pháp lý  Luật thuế TTĐB lần đầu 1990 sửa đổi bổ sung vào năm 1998; 2003 2005  Luật số 27/2008/QH12 - Luật Thuế TTĐB ngày 17/11/2008  Luật số 70/2014/QH13 - Luật Thuế TTĐB sửa đổi ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 1/1/2016)  Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 Chính Phủ quy định chi tiết số diều Luật thuế TTĐB  Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 Chính Phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế TTĐB  Thơng tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 BTC việc hướng dẫn thi hành NĐ số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 NĐ số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế TTĐB 3.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò Khái niệm Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng số loại hàng hóa, dòch vụ theo danh mục Nhà nước qui đònh, nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất tiêu dùng quốc gia thời kỳ Thuế tiêu thụ đặc biệt có tính chất gián thu, thuế tiêu dùng, có đối tượng chịu thuế hẹp, bao gồm số HH, DV Nhà nước cần điều tiết Đặc điểm thuế TTĐB 09/08/17 Thuế TTĐB thường có mức thuế suất cao nhằm: + Điều tiết sản xuất hướng dẫn tiêu dùng hợp lý + Điều tiết phần thu nhập người tiêu dùng hàng hố, dịch vụ Thuế TTĐB thu khâu SX khâu NK, cung ứng hàng hố dịch vụ Khi HH, DV chuyển qua khâu lưu thơng khơng phải chịu thuế TTĐB Được khấu trừ số thuế TTĐB nộp NL nộp thuế TTĐB có chứng từ hợp pháp Số thuế TTĐB khấu trừ NL tối đa khơng q số TTĐB tương ứng với số NL dùng sản xuất hàng hố tiêu thụ Vai trò Thuế TTĐB Điều tiết Hướng dẫn sản xuất tiêu dùng thu nhập, giảm tính luỹ thối thuế VAT Tăng thu cho ngân sách nhà nước 3.2 Đối tượng chòu thuếá TTĐB Hàng hóa 3.2 Đối tượng chòu thuếá TTĐB Hàng hóa 3.2- Đối tượng chòu thuế TTĐB Hàng hóa 10 BT TRẮC NGHIỆM Câu Căn tính thuế TTĐB gì? a Giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB thuế suất thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ b Giá tính thuế hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB c Thuế suất thuế TTĐB d Khơng có câu Câu Giá tính thuế TTĐB đỐi vỚi hàng nhập thuộc diện chịu thuế TTĐB là? a Giá tính thuế nhập b Giá tính thuế nhập + Thuế nhập c Giá tính thuế nhập + Thuế suất nhập + Thuế GTGT d Khơng có câu 42 BT TRẮC NGHIỆM Câu Hàng hố sau khơng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: a.Hàng hố chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mua sở sản xuất để xuất khơng xuất b.Hàng hố sở sản xuất uỷ thác cho sở kinh doanh khác để xuất c.Xe tơ chở người 24 chỗ nhập từ nước ngồi vào khu phi thuế quan d Xe mơtơ bánh có dung tích xi lanh 125 cm3 Câu Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hố bán theo phương thức trả góp vào: a.Giá bán theo phương thức trả tiền lần hàng hố cộng với khoản lãi trả góp b.Giá bán theo phương thức trả tiền lần hàng hố khơng bao gồm khoản lãi trả góp c.Tổng số tiền thu từ việc bán hàng hố d.Tổng số tiền thu từ việc bán hàng hố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 43 THẢO LUẬN 44 Một doanh nghiệp sản xuất rượu, tháng có tài liệu sau: Mua DNSX 2.000 lít rượu 450 để làm ngun liệu SX rượu 300, giá mua chưa có thuế GTGT lít rượu 29.000 đồng Doanh nghiệp sản xuất rượu 8.000 chai rượu 30 Tiêu thụ tháng: - Xuất trực tiếp 3.000 chai rượu 300, giá bán cửa xuất quy tiền Việt Nam 38.000 đồng/chai - Doanh nghiệp xuất bán cho Cty thương mại 2.000 chai rượu 30 0, giá bán chưa có thuế GTGT 49.300 đ/chai - Tiêu thụ qua đại lý 2.800 chai rượu 300, giá bán đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT 50.750 đ/chai Trong tháng đại lý tiêu thụ 2.500 chai rượu 300 Thuế suất thuế TTĐB rượu từ 200 trở lên 50% Định mức tiêu hao ngun liệu cho SX rượu là: lít rượu ngun liệu 45 tạo chai rượu 300 u cầu: Tính thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp, DN hồn tháng 45 3.6 Thời điểm xác định thuế TTĐB  Đối với bán HH, thời điểm phát sinh doanh thu HH thời điểm chuyển giao quyền sở hữu quyền sử dụng HH cho người mua, khơng phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền;  Đối với DV thời điểm hồn thành việc cung ứng DV thời điểm lập hố đơn cung ứng DV, khơng phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền  Đối với HH nhập thời điểm đăng ký tờ khai Hải quan 46 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn * Đăng ký thuế thuế -Cơ sở sản xuất hàng hóa, kinh doanh dòch vụ chòu thuế, kể các, chi nhánh, cửa hàng trực thuộc + Đối với sở thành lập: chậm 10 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận kinh doanh + Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, thay đổi ngành nghề chậm 05 ngày trước có thay đổi 47 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế * Kê khai thuế - Đối với sở sản xuất, kinh doanh dòch vu: +Theo mẫu: Tờ khai 01/TTĐB, Bảng kê HH, DV bán 01-1/TTĐB; Bảng kê HH, DV mua vào chòu thuế TTĐB 01- 2/TTĐB + Thời gian: không ngày 20 tháng sau + Riêng sở sản xuất HH lớn phải kê khai đònh kỳ 05 ngày 10 ngày lần 48 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: * Đối với sở sản xuất mặt hàng chòu thuế TTĐB nguyên liệu chòu thuế TTĐB: Số Số thuế Số thuế TTĐB thuế TTĐB phải nộp TTĐB = nộp khâu NL mua phải hàng xuất vào tương ứng nộp kho tiêu với số hàng thụ xuất kho tiêu kỳ thụ kỳ 49 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: * Đối với sở sản xuất nhiều loại hàng hóa kinh doanh nhiều loại dòch vụ chòu thuế TTĐB có mức thuế suất khác phải: - Kê khai loại hàng hóa, dòch vụ; - Nếu nộp thuế theo mức cao * Đối với sở kinh doanh xuất mua hàng để xuất không xuất mà bán nước thời hạn 50 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế * Nộp thuế: - Cơ sở sản xuất, kinh doanh dòch vu: ngày cuối ngày nộp thời khai - Đối với sở kê khai thuế theo đònh kỳ 05 ngày 10 ngày lần phải nộp thuế TTĐB sau kê khai - Cơ sở nhập hàng hóa: theo lần nhập nơi kê khai 51 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: * Giảm thuế: -Người nộp thuế SXHH thuộc diện chòu thuế TTĐB gặp khó khăn thiên tai, tai nạn bất ngờ=> giảm thuế -Mức giảm thuế xđ sở tổn thất thực tế không 30% số thuế phải nộp năm xảy thiệt hại không vượt giá trò tài sản bò thiệt hại sau bồi thường(nếu 52 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: * Hoàn thuế ** Đối với hàng hóa nhập khẩu: -Hàng tạm nhập nộp thuế TTĐB, tái xuất hoàn lại số thuế TTĐB nộp tương ứng với số hàng tái xuất - Hàng nhập nộp thuế TTĐB theo khai báo, thực tế nhập so với khai báo; - Hàng bò hư hỏng, có lý xác 53 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: - Hàng tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm nộp thuế TTĐB, tái xuất hoàn thuế - Đối với nguyên liệu nhập để sản xuất, gia công hàng xuất tổng số thuế số TTĐB hoàn lại tối đa không số thuế TTĐB nộp nguyên liệu nhập để sản xuất hàng xuất 54 3.7 Đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế: * Cơ sở sản xuất, kinh doanh toán thuế sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có số thuế TTĐB nộp thừa, hoàn lại số thuế TTĐB nộp thừa * Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoàn thuế TTĐB trường hợp có đònh quan có thẩm quyền theo quy đònh 55 LOGO ... đến hết ngày 31 / 12/ 20 12 45 Từ ngày 01 tháng 01 năm 20 13 50 b) Rượu 20 độ 25 Bia Đến hết năm 20 09 Từ ngày 01/01 /20 10 đến hết ngày 31 / 12/ 20 12 75 45 Từ ngày 01 tháng 01 năm 20 13 50 31 ... 05/01 /20 12 BTC việc hướng dẫn thi hành NĐ số 26 /20 09/NĐ-CP ngày 16/ 03/ 20 09 NĐ số 1 13/ 20 11/NĐ-CP ngày 08/ 12/ 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26 /20 09/NĐ-CP ngày 16/ 03/ 20 09 quy... năm 20 09) 65 Rượu từ 20 độ đến 40 độ ( Đến hết năm 20 09) 30 Rượu 20 độ, rượu hoa quả, rượu thuốc ( Đến hết năm 20 09) 20 Năm 20 10 25 a) Rượu từ 20 độ trở lên Từ ngày 01/01 /20 10 đến hết ngày 31 / 12/ 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3 thue TTDB 2 3 2015, Chuong 3 thue TTDB 2 3 2015, Chuong 3 thue TTDB 2 3 2015, 5 Căn cứ tính thuế, 6 Thời điểm xác định thuế TTĐB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay