Việt Nam và những quốc hiệu trong lịch sử

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 07:31

Sự phát triển của thơng mại Việt Nam những điều chỉnh trong chính sách thơng mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Lời nói đầuCách day 10 - 15 năm một hoạt động nào đó mang tính chất quốc tế, hay khu vực diễn ra tại nớc ta đã trở thành sự kiện bất ngờ, lạ lẫm đối với ngời dân Việt Nam thì ngày nay, qua báo chí, truyền thanh truyền hình hàng ngày chúng ta có thể thấy các tổ chức quốc tế, khu vực, các hoạt động văn hoá thể thao, chính trị, đặc biệt là kinh tế diễn ra tại Việt Nam. Chính trị ngoại giao có sự kiện: Tổng thống Mỹ Biclintơn gia đình đến Việt Nam vào tháng 4 - 2001 (bây giờ là cựu tổng thống).Văn hoá thể thao có: Liên hoan quốc tế tại Việt Nam, thể thao Việt Nam quen thuộc với các huy chơng vàng, bạc ngang tầm với khu vực quốc tế. năm 2002 Seagame 22 diễn ra tại nớc ta .Nổi bật nhất là kinh tế: Các Hội nghị khu vực, quốc tế tại Việt Nam, đó là hội nghị EMM - 3 ASM - 33, Việt Nam là thành viên của ASEAN, Hiệp định Thơng mại Việt - Mỹ ký kết .Đồng thời nhìn ra thế giới ta cũng có thể thấy các quốc gia ngày càng gần nhau hơn: ta có ASEAN 10 thành viên đầy đủ, các quốc gia Châu Âu hình thành đồng tiền chung ERO. Trung Quốc gia nhập WTO, . toàn cầu hoá hay hội nhập quốc tế không còn xa lạ với chúng ta nữa. hơn bao giờ hết, bài toán hội nhập kinh tế quốc tế đã làm đau đầu không chỉ Chính phủ mà đối với mỗi một doanh nghiệp, mỗi một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nớc ta. Chúng ta không thể không hội nhập kinh tế quốc tế nhng chung ta hội nhập nh thế nào, chúng ta đang có những thuận lợi phải khắc phục khó khăn nào để hội nhập kinh tế với khu vực quốc tế.Đảng Nhà nớc ta đã đang từng bớc đề ra phù hợp đúng đắn cho vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế.1Năm 1997 Luật Đầu t nớc ngoài ra đời cũng thể hiển chủ trơng của Đảng đợc xác định qua đại hội VIII (1996) "đẩy nhanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực thế giới". Đại hội Đảng (4/2001) vừa qua cũng đã xác định bối cảnh quốc tế trong giai đoạn 2000 - 2010, đó là "Toàn cầy hoá kinh tế là xu thế khách quan, lôi cuốn các n-ớc . vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế" cũng chính vì vậy Đại hội Đảng IX cũng khẳng định quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế: "Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế".Nh vậy ta có thể thấy nghiên cứu vấn đề hội nhập kinh tế Việt Nam quốc hiệu lịch sử Với lịch sử hàng nghìn năm dựng giữ nước, dân tộc ta trải qua nhiều quốc hiệu khác Nếu chiếu theo Đại Việt sử ký toàn thư, quốc hiệu nước ta Văn Lang mà Xích Quỷ Những quốc hiệu buổi đầu lịch sử Sách viết rằng: “Xưa cháu ba đời Viêm Đế họ Thần Nông Đế Minh sinh Đế Nghi, sau Đế Minh nhân tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnh lấy gái Vụ Tiên, sinh vua Kinh Dương Vương Vua bậc thánh trí thông minh, Đế Minh yêu quý, muốn cho nối Vua cố nhường cho anh, không dám mệnh Đế Minh lập Đế Nghi nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong cho vua làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, gọi nước Xích Quỷ” Tuy nhiên, theo nhà sử học, câu chuyện truyền thuyết thật Các di khảo cổ học cho quốc hiệu nước ta buổi đầu lịch sử Văn Lang tồn từ khoảng kỷ VII đến năm 257 TCN, coi quốc hiệu nước ta Kinh đô Văn Lang đặt Phong Châu (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), lãnh thổ gồm khu vực Đồng Bắc Bộ ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Nhà nước Văn Lang cai trị vua Hùng Sau Văn Lang quốc gia Âu Lạc (năm 257 TCN - đầu kỷ thứ II TCN) dựng lên từ liên kết lạc Lạc Việt (Văn Lang) Âu Việt, uy Thục Phán An Dương Vương Nhà nước Âu Lạc bị tiêu diệt vua An Dương Vương thất thủ mưu kế Trọng Thủy Triệu Đà Trong thời Bắc thuộc, nước ta có quốc hiệu Vạn Xuân Nước Vạn Xuân thành lập năm 544 khởi nghĩa Lý Bí (Lế Nam Đế) giành thắng lợi Tuy quốc hiệu nước ta thời kỳ độc lập ngắn ngủi, khẳng định niềm tự tôn dân tộc, tinh thần độc lập mong muốn đất nước bền vững muôn đời Quốc hiệu nước ta thời phong kiến độc lập Trong thời phong kiến độc lập, nước ta có nhiều quốc hiệu khác Trong đó, quốc hiệu Đại Việt tồn lâu Quốc hiệu nước ta kỷ nguyên độc lập Đại Cồ Việt (968-1054) có từ Triều Đinh (968-979), Tiền Lê (980-1009) đầu Triều Lý (1010-1054) Sau Đại Cồ Việt Đại Việt (1054-1804), quốc hiệu vua Lý Thánh Tông đặt sau lên ngôi, đến năm 1804, trải qua vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc Tây Sơn, khoảng 743 năm Đại Ngu (1400-1407) quốc hiệu nước ta riêng thời nhà Hồ, Hồ Quý Ly đặt sau phế Trần Thiếu Đế lên nắm quyền Chữ Ngu có nghĩa “sự yên vui, hòa bình” Quốc hiệu Việt Nam có từ nào? Việt Nam quốc hiệu xuất vào năm 1804 thời vua Gia Long thời Nguyễn Ban đầu, vua Gia Long đề nghị nhà Thanh công nhận quốc hiệu Nam Việt, với lý lẽ “Nam” có ý nghĩa “An Nam” “Việt” có ý nghĩa “Việt Thường” Sau đó, Nam Việt đổi thành Việt Nam thức tuyên phong quốc hiệu năm 1804 Đến thời Minh Mạng, nhà vua lại đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam vào năm 1838 Dù vậy, hai tiếng “Việt Nam” sử dụng rộng rãi tác phẩm văn học, nhiều giao dịch dân quan hệ xã hội đương thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quốc hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố trước đồng bào giới vào ngày 2/9/1945 Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập Đến ngày 2/7/1976, kỳ họp thứ Quốc hội khóa VI, Đảng ta định đổi tên thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam [...]... nớc Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa hợp tác trong mọi lĩnh vực: Một là nớc Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu t của nhà t bản, nhà kỹ thuật nớc ngoài trong tất cả các ngành kỹ nghệ của mình Hai là, nớc Việt Nam sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay đờng xá giao thông cho việc buôn bán quá cảnh quốc tế Ba là, nớc Việt Nam tham gia một tổ chức hợp tác quốc tế dới sự lãnh đạo của. .. da Việt Nam, EU sẽ có những chính sách phù hợp Đây là cơ hội quý giá cho kinh tế Việt Nam nói chung hàng giày da nói riêng Nh vậy, với thị trờng rộng lớn EU, Việt Nam đã có vị thế ở một số mặt hàng Đó là nền tảng thuận lợi cho những bớc tiến tham gia hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam Vấn đề quan trọngViệt Namnắm lấy đợc cơ hội này hay không? 2.5 Việt Nam với tổ chức thơng mại thế... đang phát triển (trong đó có Việt Nam) để bảo vệ lợi ích của mình, chống lại áp bức phi lý của các cờng quốc kinh tế 4 Những thuận lợi của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Đối mặt với những khó khăn cần giải quyết, không cách nào khác là phải dựa vào u thế vững chắc mà nớc ta có đợc trong tiến trình hội nhập quốc tế Đó là: 4.1 Nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trởng khá ổn định Trong. .. khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á năm 1997, trong khi các nớc khác, nh Inđônêxia, cho đến năm 2000 vẫn còn chịu ảnh hởng mạnh mẽ, tốc độ tăng GDP các năm bị giảm mạnh một cách đáng lo ngại thì Việt Nam vẫn giữ mức ổn định Một trong những nguyên nhân là do nền kinh tế Việt Nam phát triển vững chắc, dựa vào nội lực là chính Từ sự cố gắng nỗ lực của cả nớc cùng với những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà... mới kinh tế của Đảng Nhà nớc ta Hiệp định không nớc đáp ứng đợc lợi ích của cả hai nớc, mà còn có tác động tích cực đến quan hệ đối ngoại khác của Việt Nam Hoa Kỳ đối với ASEAN, khu vực thế giới Chính vì vậy tiếp tục nghiên cứu ảnh hởng đối với toàn bộ nền kinh tế nớc ta của các chơng trình điều chỉnh chính sách thơng mại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế cần đợc u tiên đầu t thích... hơn ngày càng bình đẳng trên phạm vi toàn cầu Hiệp định thơng mại Việt - Mỹ có lợi cho cả hai bên hai nớc hoàn toàn bình đẳng trong Sự phát triển của thương mại Việt Nam v nhà ững điều chỉnh trong chính sách thương mại của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế v khu ực Lời nói đầu Cách day 10 - 15 năm một hoạt động nào đó mang tính chất quốc tế, hay khu vực diễn ra tại nước ta đã trở thành sự kiện bất ngờ, lạ lẫm đối với người dân Việt Nam thì ngày nay, qua báo chí, truyền thanh truyền hình hàng ngày chúng ta có thể thấy các tổ chức quốc tế, khu vực, các hoạt động văn hoá thể thao, chính trị, đặc biệt là kinh tế diễn ra tại Việt Nam. Chính trị ngoại giao có sự kiện: Tổng thống Mỹ Biclintơn v gia à đình đến Việt Nam v o tháng 4 - 2001 (bây già ờ l cà ựu tổng thống). Văn hoá thể thao có: Liên hoan quốc tế tại Việt Nam, thể thao Việt Nam quen thuộc với các huy chương vàng, bạc ngang tầm với khu vực quốc tế. năm 2002 Seagame 22 diễn ra tại nước ta . Nổi bật nhất là kinh tế: Các Hội nghị khu vực, quốc tế tại Việt Nam, đó là hội nghị EMM - 3 ASM - 33, Việt Nam là thành viên của ASEAN, Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ ký kết . Đồng thời nhìn ra thế giới ta cũng có thể thấy các quốc gia ngày càng gần nhau hơn: ta có ASEAN 10 thành viên đầy đủ, các quốc gia Châu Âu hình thành đồng tiền chung ERO. Trung Quốc gia nhập WTO, . toàn cầu hoá hay hội nhập quốc tế không còn xa lạ với chúng ta nữa. hơn bao giờ hết, bài toán hội nhập kinh tế quốc tế đã làm đau đầu không chỉ Chính phủ mà đối với mỗi một doanh nghiệp, mỗi một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nước ta. Chúng ta không thể không hội nhập kinh tế quốc tế nhưng chung ta hội nhập như thế nào, chúng ta đang có những thuận lợi phải khắc phục khó khăn nào để hội nhập kinh tế với khu vực quốc tế. 1 Đảng Nhà nước ta đã đang từng bước đề ra phù hợp đúng đắn cho vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 1997 Luật Đầu tư nước ngoài ra đời cũng thể hiển chủ trương của Đảng được xác định qua đại hội VIII (1996) "đẩy nhanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực thế giới". Đại hội Đảng (4/2001) vừa qua cũng đã xác định bối cảnh quốc tế trong giai đoạn 2000 - 2010, đó là "Toàn cầy hoá kinh tế là xu thế khách quan, lôi cuốn các nước . vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế" cũng chính vì vậy Đại hội Đảng IX cũng khẳng định quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế: "Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế". Như vậy ta có thể thấy nghiên cứu vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay đã trở thành mối quan tâm chung của tất cả mọi người, những người mà trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào nền kinh tế quốc dân. Là một sinh viên kinh tế tôi không dám đưa ra một cách nhìn tổng quát đầy đủ, sâu sắc về vấn đề chủ nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đây mới chỉ là cách nhìn Tìm Hiểu Về Văn Hóa Việt Nam(QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành phát triển của dân tộc. Các nhà sử học thống nhất ý kiến ở một điểm: Việt Nam có một cộng đồng văn hoá khá rộng lớn được hình thành vào khoảng nửa đầu thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên phát triển rực rỡ vào giữa thiên niên kỉ này. Đó là cộng đồng văn hoá Đông Sơn. Cộng đồng văn hoá ấy phát triển cao so với các nền văn hoá khác đương thời trong khu vực, có những nét độc đáo riêng nhưng vẫn mang nhiều điểm đặc trưng của văn hoá vùng Đông Nam Á, vì có chung chủng gốc Nam Á Mongoloid phương Nam) nền văn minh lúa nước. Những con đường phát triển khác nhau của văn hoá bản địa tại các khu vực khác nhau (lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả, ) đã hội tụ với nhau, hợp thành văn hoá Đông Sơn. Đây cũng là thời kỳ ra đời nhà nước "phôi thai" đầu tiên của Việt Nam dưới hình thức cộng đồng liên làng siêu làng (để chống giặc đắp giữ đê trồng lúa), từ đó các bộ lạc nguyên thủy phát triển thành dân tộc. Giai đoạn văn hoá Văn Lang-Âu Lạc (gần năm 3000 đến cuối thiên niên kỉ 1 trước CN) vào thời đại đồ đồng sơ khai, trải 18 đời vua Hùng, được coi là đỉnh cao thứ nhất của lịch sử văn hoá Việt Nam, với sáng tạo tiêu biểu là trống đồng Đông Sơn kỹ thuật trồng lúa nước ổn định. Sau giai đoạn chống Bắc thuộc có đặc trưng chủ yếu là song song tồn tại hai xu hướng Hán hoá chống Hán hoá, giai đoạn Đại Việt (từ thế kỉ 10 đến 15) là đỉnh cao thứ hai của văn hoá Việt Nam. Qua các triều đại nhà nước phong kiến độc lập, nhất là với hai cột mốc các triều Lý-Trần Lê, văn hoá Việt Nam được gây dựng lại toàn diện thăng hoa nhanh chóng có sự tiếp thu ảnh hưởng to lớn của Phật giáo Nho giáo. Sau thời kì hỗn độn Lê-Mạc Trịnh-Nguyễn chia cắt đất nước, rồi từ tiền đề Tây Sơn thống nhất đất nước và lãnh thổ, nhà Nguyễn tìm cách phục hưng văn hoá dựa vào Nho giáo, nhưng lúc ấy Nho giáo đã suy tàn và văn hoá phương Tây bắt đầu xâm nhập nước ta. Kéo dài cho tới khi kết thúc chế độ Pháp thuộc là sự xen cài về văn hoá giữa hai xu hướng Âu hoá chống Âu hoá, là sự đấu tranh giữa văn hoá yêu nước với văn hoá thực dân. Giai đoạn văn hoá Việt Nam hiện đại được hình thành kể từ những năm 20-30 của thế kỷ này, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa Mác-Lênin. Với sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền văn minh thế giới hiện đại, đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, văn hoá Việt Nam hứa hẹn một đỉnh cao lịch sử mới. Có thể nói xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam, đã có ba lớp văn hoá chồng lên nhau: lớp văn hoá bản địa, lớp văn hoá giao lưu với Trung Quốc khu vực, lớp văn hoá giao lưu với phương Tây. Nhưng đặc điểm chính của Việt Nam là nhờ gốc văn hoá bản địa vững chắc nên đã không bị ảnh hưởng văn hoá ngoại lai đồng hoá, trái lại còn biết sử dụng Việt hoá các ảnh hưởng đó làm giầu cho nền ... nghị nhà Thanh công nhận quốc hiệu Nam Việt, với lý lẽ Nam có ý nghĩa “An Nam Việt có ý nghĩa Việt Thường” Sau đó, Nam Việt đổi thành Việt Nam thức tuyên phong quốc hiệu năm 1804 Đến thời... (1400-1407) quốc hiệu nước ta riêng thời nhà Hồ, Hồ Quý Ly đặt sau phế Trần Thiếu Đế lên nắm quyền Chữ Ngu có nghĩa “sự yên vui, hòa bình” Quốc hiệu Việt Nam có từ nào? Việt Nam quốc hiệu xuất vào năm... đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam vào năm 1838 Dù vậy, hai tiếng Việt Nam sử dụng rộng rãi tác phẩm văn học, nhiều giao dịch dân quan hệ xã hội đương thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quốc hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Việt Nam và những quốc hiệu trong lịch sử, Việt Nam và những quốc hiệu trong lịch sử, Việt Nam và những quốc hiệu trong lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay