Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 02:32

Bài 1: (1 điểm) Tính 2 A 3x 2x x 2 1    với x= 2 Với x= 2 ,   2 A 6 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1            Bài 2: (1,5 điểm) a)Vẽ đồ thị (P) của hàm số y=x 2 /4 b)Xác định a và b để đường thẳng y=ax+b đi qua gốc tọa độ và cắt (P) tại điểm A có hoành độ -3 a)Dễ dàng vẽ b)Gọi (D) là đường thẳng y=ax+b, mà (D) đi qua gốc tọa độ O(0;0) nên b=0 và (D):y=ax PT hoành độ giao điểm (P) và (D): x 2 /4=ax mà (P) cắt (D) tại A có hoành độ -3 nên thay x=-3 vào pt ta được: 9/4=a.(-3),suy ra a=-3/4 Vậy a=-3/4,b=0 Câu 3: (2 điểm) 1)Giải hệ phương trình: x 2y 10 1 x y 1 2        2)Giải phương trình: x x 2 0   1) x 2y 10 x6 1 y2 x y 1 2             Vậy S={(6;2)} 2) x x 2 0   ( đ k x đ:x 0 )    x 2 x x 2 0 x 1 x 2 0 x 4(N)           Vậy S={4} Bài 4: (2 điểm)Cho phương trình   2 x 2 m 1 x 2m 0    với m là tham số 1)Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m 2)Tìm m để phương trình có hai nghiệm cùng dương 3)Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m a) 2 4m 8 0 m     b)Để pt có hai nghiệm cùng dương,mà   0 m cmt   nên: P 0 2m 0 m 0 m0 S 0 2(m 1) 0 m 1                      c)Theo Vi-et , 1 2 1 2 S 2m 2;P 2m S P 2hayx x x .x 2         là hệ thức cần tìm Bài 5 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của cạnh AC. Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N (N không trùng với C). Đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC tại D (D không trùng với M). 1) Chứng minh tứ giác BADC nội tiếp đường tròn. Tìm tâm O của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BADC . 2) Chứng minh BD là phân giác góc ADN. 3) Chứng minh OM là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MC 4) BA và CD kéo dài cắt nhau tại P. Chứng minh 3 điểm P, M, N thẳng hàng. a) 0 BAC BDC 90    ,nên BADC nt đường tròn tâm O là trung điểm BC b)   ADB BDN ACB     nên BD là pg góc ADN c)OM _I_ AC ( OM là đường trung bình tg ABC),nên suy ra đpcm d)MN_I_BC( góc nt 1/2 đt),PM_I_BC(M là trực tâm tg PBC),suy ra P,M,N thẳng hàng GIẢI BỞI THẦY HOÀNG XUÂN VỊNH THCS BÌNH CHIỂU THỦ ĐỨC 4/6/2015 P O D N M C B A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận vừa công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 THPT năm học 20172018 Theo điểm chuẩn nguyện vọng cao thuộc Trường THPT Lý Thường Kiệt (31,25 điểm), Trường THPT Phan Bội Châu (30 điểm), THPT Phan Chu Trinh (27 đ); Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng THPT Lương Thế Vinh có điểm chuẩn thấp (8 đ)… Chi tiết đây: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 GV: Hà Minh Tuấn Tr ường THCS Cát Thắng – Phù Cát – Bình Định SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH V ÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH NĂM HỌC 2009 - 2010 Đề chính thức Môn thi: Toán Ngày thi: 02/ 07/ 2009 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau: 1. 2(x + 1) = 4 – x 2. x 2 – 3x + 2 = 0 Bài 2: (2,0 điểm) 1. Cho hàm số y = ax + b. Tìm a, b biết đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm A(2; 5) và B(1; 4). 2. Cho hàm số y = (2m – 1)x + m + 2 a. Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến. b. Tìm giá trị m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 3  Bài 3: (2,0 điểm) Một người đi xe máy khởi h ành từ Hoài Ân đi Quy Nhơn. Sau đó 75 phút, m ột ôtô khởi hành từ Quy Nhơn đi Hoài Ân với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy l à 20 km/giờ. Hai xe gặp nhau tại Phù Cát. Tính vận tốc của mỗi xe, giả thiết rằng Quy Nh ơn cách Hoài Ân 100 km và Quy Nhơn cách Phù Cát 30 km. Bài 4: (3,0 điểm) Cho tam giác vuông ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính AB. Kéo d ài AC (về phía C) đoạn CD sao cho CD = AC. 1. Chứng minh tam giác ABD cân. 2. Đường thẳng vuông góc với AC tại A cắt đ ường tròn (O) tại E. Kéo dài AE (về phía E) đoạn EF sao cho EF = AE. Chứng minh rằng ba điểm D, B, F cùng nằm trên một đường thẳng. 3. Chứng minh rằng đường tròn đi qua ba điểm A, D, F tiếp xúc với đ ường tròn (O). Bài 5: (1,0 điểm) Với mỗi số k nguyên dương, đặt S k = ( 2 + 1) k + ( 2  1) k Chứng minh rằng: S m+n + S m  n = S m .S n với mọi m, n là số nguyên dương và m > n. Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 GV: Hà Minh Tuấn Tr ường THCS Cát Thắng – Phù Cát – Bình Định SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH V ÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH NĂM HỌC 2009 - 2010 Tóm tắt lời giải môn Toán Ngày thi: 02/ 07/ 2009 Bài 1: (2,0 điểm) 1) 2(x + 1) = 4 – x 2x + 2 = 4 - x 3x = 2 x = 2 3 2) x 2 – 3x + 2 = 0. Ta có a + b + c = 1 - 3 + 2 = 0 .Suy ra x 1 = 1 và x 2 = c a = 2 Bài 2: (2,0 điểm) 1.Ta có a, b là nghiệm của hệ phương trình 5 = -2a + b  -3a = 9  a = -3  a = -3 -4 = a + b -4 = a + b -4 = a + b b = - 1 Vậy hàm số cần tìm là y = -3x -1 2. Cho hàm số y = (2m – 1)x + m + 2 a) Để hàm số luôn nghịch biến th ì 2m – 1 < 0  m < 1 2 . b) Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 3  .Ta phải có 0 = (2m – 1).(- 2 3 ) + m + 2  m = 8 Bài 3: (2,0 điểm) Quãng đường từ Hoài Ân đi Phù Cát dài : 100 - 30 = 70 (km) Gọi x(km/h) là vận tốc xe máy .ĐK : x > 0. Vận tốc ô tô là x + 20 (km/h) Thời gian xe máy đi đến Ph ù Cát : 70 x (h) Thời gian ô tô đi đến Phù Cát : 30 x+20 (h) Vì xe máy đi trước ô tô 75 phút = 5 4 (h) nên ta có phương tr ình : 70 x - 30 x+20 = 5 4 Giải phương trình trên ta được x 1 = -60 (loại) ; x 2 = 40(thích hợp). Vậy vận tốc xe máy l à 40(km/h) , vận tốc của ô tô là 40 + 20 = 60(km/h) Bài 4 : a) Chứng minh ABD cân Xét ABD có BCDA (Do  ACB = 90 0 : Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) ) Mặt khác: CA = CD (gt) . BC vừa l à đường cao vừa là trung tuyến nên ABD cân tại B b)Chứng minh rằng ba điểm D, B, F c ùng nằm trên một đường thẳng. Ta có tứ giác ACBE có ba góc vuông n ên là hình chữ nhật do đó  CBE = 90 0 Hay  2 B +  3 B = 90 0 (1) ABD cân tại B nên có  1 B =  2 B (2) . Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 GV: Hà Minh Tuấn Tr ường THCS Cát Thắng – Phù Cát – Bình Định 2 1 3 4 E O B D F A C Tương tự ABF cân tại B nên có  3 B =  4 B (3) Từ (1);(2);(3) Ta có  DBF = 180 0 . Do đó ba điểm D, B, F cùng nằm trên một đường thẳng c)Chứng minh rằng đường SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN THI: TIẾNG ANH ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có trang) Họ tên học sinh: ……………………………………… SỐ BÁO DANH Ngày sinh: ………………………………………………… Phòng thi: …… Hội đồng thi: …………………………… Họ, tên chữ ký GIÁM TH Ị 1: Họ, tên chữ ký GIÁM TH Ị 2: MÃ PHÁCH (Thí sinh không viết vào ô này) HƯỚNG DẪN THÍ SINH L ÀM BÀI: ● Đề thi gồm có 04 trang (không kể trang phách) Thí sinh phải kiểm tra số tờ đề thi trước làm ● Thí sinh làm toàn thi tờ đề thi theo yêu cầu phần Thí sinh phải viết câu trả lời vào phần trả lời cho sẵn phần (Write your answers here) Trái với điều này, phần làm thí sinh không chấm điểm ● Thí sinh không ký tên dùng dấu hiệu để đánh dấu thi việc làm theo yêu cầu đề Không viết mực đỏ, bút chì, không viết hai thứ mực tờ giấy làm Phần viết hỏng, cách gạch chéo, không tẩy xóa cách khác (kể bút xóa màu trắng) Trái với điều thi bị loại ● Thí sinh nên làm nháp trước, ghi chép cẩn thận vào phần làm tờ đề thi Giám thị không phát giấy làm thay thí sinh làm hỏng ● Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm đề thi ĐIỂM Bằng số Họ, tên chữ ký giám khảo MÃ PHÁCH Do chủ tịch HĐCT ghi Bằng chữ ………………………… ………………………… PHẦN ĐỀ THI VÀ BÀI LÀM CỦA THÍ SINH PART I: PHONETICS (1 point) Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each the following questions A worked B stopped C wanted D hoped A busy B sunny C lucky D funny A change B channel C chemistry D children A rob B climb C rub D club A thought B bought C fought D though Write your answers here: PART II: VOCABULARY AND GRAMMAR (3 points) Choose the correct answer to each of the following questions I wish he here now A is B were C had been D would be I enjoy tennis and volleyball A playing B to play C play D played My phone at the moment A repairs B is repairing C is repaired D is being repaired Helen told me that she to Italy the following day A has gone B had gone C would go D will go Hoa failed her Math test, _ she has to it again A however B but C because D so If the weather fine tomorrow, we’ll go to the beach A is B was C will be D would be Nam: “Your hairstyle is terrific, Mai.” ~ Mai: “ _” A You’re welcome B Thanks It’s nice of you to say so C I don’t think so D I don’t agree with you I prefer drinking coffee the morning A on B in C at D to The people _ called yesterday want to buy the house A which B whose C whom D who 10 People respect him because he is _ honest man A a B an C the D Ø Trang 2/4 11 I still haven’t _ my homework A done B made C worked D played 12 Can you _ the lights? It’s quite dark in here A turn up B turn down C turn on D turn off 13 He’d never seen you before, _? A had he B would he C hadn’t he D wouldn’t he 14 He _ in London for 10 years Then he moved to Paris A lives B is living C has lived D lived 15 Ann earns twice her sister, who has a better position A more than B as many as C as much as D so many as Write your answers here: 11 12 13 14 10 15 PART III: READING (3 points) I Read the passage and choose the best answer to complete each blank (2points) Jeans are very popular with young people all (1) the world Some people say that jeans are the “uniform” of (2) _ But they haven’t always been popular The story of jeans started (3) two hundred years ago People in Genoa, Italy made pants The cloth (4) _ in Genoa was called “jeans” The pants were called “jeans” In 1985, a Hướng dẫn Bài B Q C E A D O F K a) ta có góc ABD = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy tứ giác ABEF có hai góc đối 900 nên nội tiếp b) ta có góc DBC = góc DAC = góc EBF (góc nội tiếp chắn cung) c) cách 1: góc EFB = góc EAB = góc CKB mà góc EFB góc CKB đồng vị nên EF // CK cách 2: góc DBF = góc EAF suy cung DC = cung DK suy AD vuông góc với CK mà EF vuông góc với CK suy EF//CK d) góc EFB = 600 suy góc EAB = 600 suy cung BC = 1200 suy BC = R Kẻ OQ vuông góc với BC suy BQ = Nên OQ = BQ.cot600 = R R = 2 1 R R2 SBOC= BC.OQ  R  2 SqBOC =  R 21200 3600 2 R  2 R R  Svp cung BC R góc BOQ = 600 ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018, Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018, Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm học 2017 - 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay