Cách tính nhanh dạng Toán tính tổng được lập từ các số cho trước trong Violympic lớp 5

3 53 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 01:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ LIÊN HUYỆN TÂN PHÚ-ĐỊNH QUÁN  Mã số: ……………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU TRONG ĐẠI SỐ 7” Người thực hiện: Bùi Thị Thủy Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: Toán  - Lĩnh vực khác: …………  Có đính kèm Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác Năm học: 2013-2014 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ LIÊN HUYỆN TÂN PHÚ-ĐỊNH QUÁN LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Bùi Thị Thủy 2. Ngày tháng năm sinh: 20/9/1976 3. Nam, nữ: Nữ 4. Địa chỉ: Tổ 2 - Khu 6 - Tân Phú - Đồng Nai. 5. Điện thoại: 0613856483 (cơ quan), ĐTDĐ : 01652793569 6. Fax: ………… E-mail: buithuydtnt@gmail.com 7. Chức vụ: Giáo viên 8. Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Toán 7, Lý 9. 9. Đơn vị công tác: Trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú liên huyện Tân Phú – Định Quán II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân Đại học sư phạm. - Năm nhận bằng: 2005 - Chuyên ngành đào tạo: Toán III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn Toán THCS. - Số năm có kinh nghiệm: 16 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: + Làm thế nào để dạy tốt được một định lý hình học 8 đạt hiệu quả + Giúp học sinh lớp 7 hình thành và phát triển một số kĩ năng cơ bản trong quá trình học hình học. + Giúp học sinh lớp 9 phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc hai + Một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu, kém học tốt môn Toán 2 PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU TRONG ĐẠI SỐ 7 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong quá trình đổi mới hiện nay, việc dạy học được hướng chủ yếu vào học sinh, coi học sinh là nhân vật trung tâm. Việc giáo viên tổ chức cho học sinh học tập với những điều kiện cần thiết có thể coi là công nghệ dạy học mới. Học –hành là phương thức học tập chủ đạo, phương thức đặc trưng thực hiện hoạt động của học sinh THCS. Phương thức chủ đạo hiện rõ ở hoạt động học một số môn có tính thực hành, “Học đi đôi với hành” trước hết để hiểu và nắm vững lí thuyết, kế đó là lĩnh hội phương pháp học tập, rồi dùng lí thuyết và phương pháp học-hành đó để lĩnh hội kiến thức mới và vận dụng những điều học được để học tiếp và để sống. Trong các môn học, môn toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc rèn luyện duy sáng tạo cho học sinh. Nó giúp học sinh có phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp tự học. Học sinh THSC đã lĩnh hội được phương thức học –tập, đang hình thành phương thức học-hành. Đó là cơ sở để hình thành từng bước phương thức học mới- tự học ở cấp độ ban đầu. Trên thực tế thì ý thức học tập của các em học sinh ở bậc trung học cơ sở còn thấp, các em chưa tự đi sâu, đi sát vấn đề khi chưa có sự hướng dẫn của giáo viên. Trong quá trình giảng dạy bộ môn toán tôi thấy phần kiến thức về tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau là hết sức cơ bản trong chương trình Đại số lớp 7. Từ một tỷ lệ thức ta có thể chuyển thành một đẳng thức giữa hai tích, trong một tỷ lệ thức nếu biết được 3 số hạng ta có thể tính được số hạng thứ tư. Trong chương II, khi học về đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch ta thấy tỷ lệ thức là một phương tiện quan trọng giúp ta giải toán. Trong phân môn Hình học, để học được định lý Talet, tam giác đồng dạng (lớp 8) thì không thể thiếu kiến thức về tỷ lệ thức. Mặt khác khi học tỷ lệ thức và tính chất của dãy tỷ số bằng nhau còn rèn duy cho học sinh rất tốt giúp các em có khả năng khai thác bài toán, lập ra bài toán mới. Với những lý do trên đây nên tôi chọn đề tài “Phương pháp giải một số dạng toán tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong đại số 7”. Trong đề tài này tôi đưa ra một số dạng bài tập về tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau trong Đại số lớp 7 và phương pháp giải. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN a) Cơ sở lý luận Hệ thống các bài tập về tỉ lệ thức được xây dựng trên cơ sở tạo thêm tình Cách tính nhanh dạng Toán tính tổng Violympic lớp Trong giải toán Violympic lớp 5, học sinh gặp dạng “Tìm tổng số có ba chữ số khác lập từ số chữ số cho trước” Khi gặp dạng này, học sinh thường lập số theo yêu cầu đề toán tính tổng nhiều thời gian khả sai đáp án lớn Bài toán 1: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 0, 3, 6, Khi gặp này, ta tiến hành theo bước sau: Trước hết, ta vẽ đồ số lập học sinh tính số lần xuất chữ số 3, 6, hàng trăm, chục, đơn vị (Trường hợp này, chữ số cho trước có chữ số nên số lần xuất chữ số hàng khác Khi tính tổng ta không cần tính số lần xuất chữ số 0) 0 360 369 390 396 6 306 309 0 630 639 690 693 603 609 930 936 903 906 960 963 Sau đó, cho học sinh nhận xét rút kết luận: - Hàng trăm: Mỗi chữ số 3, 6, xuất lần - Hàng chục: Mỗi chữ số 3, 6, xuất lần - Hàng đơn vị: Mỗi chữ số 3, 6, xuất lần Để tính tổng số có ba chữ số khác được lập từ chữ số: 0, 3, 6, 9, ta sử dụng bảng sau để diễn giải: Chữ số Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị 3 x = 18 x = 12 x = 12 6 x = 36 x = 24 x = 24 9 x = 54 x = 36 x = 36 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tổng (3+6+9) x = 108 (3+6+9) x = 72 hàng (3+6+9) x = 72 108 thêm 72 thêm 79 viết Viết nhớ sang nhớ sang hàng trăm hàng chục Diễn giải 115 viết 115 115 Tổng cần 11592 tìm Sau học sinh nắm bản, GV cho nhẩm tổng nhanh sau: Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị (3+6+9) x = 108 (3+6+9) x = 72 (3+6+9) x = 72 108 trăm + 72 chục + 72 đơn vị = 11592 *Khi gặp tương tự HS việc thay chữ số vào bảng cuối tính tổng: Ví dụ: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 0, 3, 4, Sau học sinh năm bản, GV cho nhẩm tổng nhanh sau: Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị (3+4+5) x = 72 (3+4+5) x = 48 (3+4+5) x = 48 72 trăm + 48 chục + 48 đơn vị = 7728 Bài tập áp dụng: Bài 1: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 0, 4, 5, Bài 2: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 0, 2, 3, Bài toán 2: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 2, 3, 6, Trường hợp chữ số nên số lần xuất chữ số hàng Mỗi chữ số xuất hàng lần VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính nhẩm tổng: (2+3+6+9) x = 120 Tổng = 120 trăm + 120 chục + 120 đơn vị = 13320 Bài toán 3: Tính tổng số có chữ số lập từ chữ số: 2, 3, Trường hợp này, số số có chữ số lập x x = 27 số Số lần xuất chữ số hàng trăm, chục, đơn vị Mỗi chữ số xuất hàng lần Tính nhẩm tổng: (2+3+5) x = 90 Tổng = 90 trăm + 90 chục + 90 đơn vị = 9990 Bài toán 4: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 2, 3, 5, Trường hợp chữ số nên số lần xuất chữ số hàng Mỗi chữ số xuất hàng lần Tính nhẩm tổng: (2+3+5+6) x = 96 Tổng = 96 trăm + 96 chục + 96 đơn vị = 96 x 100 + 96 x 10 + 96 = 9600 + 960 + 96 = 10656 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1 | P a g e A. TÀI LIỆU THIẾT KẾ. Số liệu riêng: Số liệu Chiều dài L (m) Bề rộng B (m) Hmax (m) Mác bê tông Nhóm thép Số nhịp 24 26 3.3 1.9 M200 CII 6 1 2 3 Hình 1 – Mặt cắt dọc cầu máng 1. Thân máng; 2. Trụ đỡ; 3. Nối tiếp Hình 2 – Mặt cắt ngang máng 1 - Lề người đi 2 – Vách máng 3 – đáy máng 4 – Dầm đỡ dọc máng 5 – Khung đỡ (không tính toán trong đồ án) Phan Quang Thế 2 | P a g e B δ H 1 2 3 4 5 Số liệu chung: Độ vượt cao an toàn của vách máng so với mực nước cao nhất trong máng: δ = 0,5m Tải trọng gió: q g = 1,2 kN/m 2 Gió đẩy: Hệ số k gió đẩy = 0,8 Gió hút: Hệ số k gió hút = 0,6 Cầu máng thuộc công trình cấp III Dung trọng bê tông: γ b = 25 kN/m 3 Bề rộng vết nứt giới hạn: a ngh = 0,24 mm Độ võng cho phép: [f/l] = 1/500 Tải trọng người đi:q ng =200 kG/m 2 = 2 kN/m 2 Từ các số liệu đã cho , tra phụ lục giáo trình Kết cấu Bê tông cốt thép- ĐH Thủy Lợi ta có: K n =1,15; R n = 90 daN/cm 2 ; R k =7.5 daN/cm 2 ; R k c = 11.5daN/cm 2 ;R n c = 115 daN/cm 2 ; m b = 1; m b4 =0,9; m a =1,1; R a = R ’ a = 2700 daN/cm 2 ; α 0 = 0,6 ; A 0 = 0,42 ;E a = 2.100.000 daN/cm 2 ; E b = 2.4.10 5 daN/cm 2 ; n=E a /E b = 8,75 ; µ min = 0,1 % ; Phan Quang Thế 3 | P a g e B. THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CẦU MÁNG Theo quy phạm , cầu máng cần được tính toán thiết kế ứng với lần lượt các tổ hợp tải trọng : cơ bản , đặc biệt, trong thời gian thi công. Tuy nhiên, trong phạm đồ án này chỉ tính toán thiết kế các bộ phận cầu máng với một trường hợp : Tổ hợp tải trọng cơ bản. Trình tự thiết kế các bộ phận: 1. Xác định đồ tính toán của các bộ phận kết cấu: Cầu máng là kết cấu không gian có kích thước mặt cắt ngang và tải trọng không thay đổi dọc theo chiều dòng chảy. Do vậy, đối với các bộ phận : lề đi, vách máng, đáy máng ta cắt 1m chiều dài theo chiều dòng chảy và tính toán theo bài toán phẳng. Đối với dầm đỡ, đồ tính toán là dầm liên tục nhiều nhịp. 2. Xác định tải trọng các dụng: Tải trọng tiêu chuẩn q c dùng để tính toán các nội dung của trạng thái giới hạn II : Kiểm tra nứt, tính bề rộng vết nứt và tính độ võng. Tải trọng tính toán : q tt = q c .n t (với n t là hệ số vượt tải) dùng để tính toán các nội dung của trạng thái giới hạn I : Tính toán cốt thép dọc chịu lực, kiểm tra và tính toán cốt thép ngang bao gồm cốt đai và cốt xiên (nếu cần). 3. Xác định biểu đồ nội lực bằng phương pháp tra bảng hoặc sử dụng phần mềm tính kết cấu. 4. Tính toán và bố trí thép: Phan Quang Thế 4 | P a g e Cốt thép dọc chịu lực được tính toán tại các mặt cắt có M max . Đối với các bộ phận kết cấu dạng bản lề (lề người đi, vách máng, đáy máng), ta bố trí 4÷5 thanh/m Kiểm tra và tính toán cốt ngang bao gồm cốt thép đai và cốt thép xiên (nếu cần ) tại cá mặt cắt có Q max theo phương pháp trạng thái giới hạn. 5. Kiểm tra nứt: Kiểm tra nứt tại các mặt cắt có M max . Với những mặt cắt không cho phép xuát hiện khe nứt, nếu bị nứt, chỉ cần đề ra giải pháp khắc phục. Với những mặt cắt cho phép xuất hiện khe nứt, nếu bị nứt ta tiếp tục tính bề rộng khe nứt và so sánh đảm bảo yêu cầu a n < a ngh , nếu a n >a ngh , đưa ra giải pháp khắc phục. 6. Tính đọ võng toàn phần f và so sánh đảm bảo f/l < [f/l]. Nếu f/l >[f/l] thì đưa ra giải pháp khắc phục. I. LỀ NGƯỜI ĐI. 1.1. dồ tính toán Cắt 1m dài lề người đi theo chiều dọc máng ( chiều dòng chảy ), coi lề người đi như một dầm công xôn ngàm tại đầu vách máng. Chọn bề rộng lề là 1m. Chiều dày lề thay đổi dần 8÷12cm 80 cm 8 12 80 cm Hình 1.1 – đồ tính toán lề người đi. Phan Quang Thế 5 | P a g e 1.2. Tải trọng tác dụng. Do điều kiện làm việc của lề người đi, tổ hợp tải trọng cơ bản tác dụng lên lề bao gồm: a. Trọng lượng bản than (q bt ): q c bt = γ b .h.1m = 25.0,1.1 = 2,5kN/m. b. Tải trọng người (q ng ): q c ng = 2.1m = 2kN/m. Tải trọng tính toán tổng cộng tác dụng lên lề người đi : q = n bt .q c bt + n ng .q c ng = 1,05.2,5 + 1,2.2 = 5,025kN/m. Trong đó: n bt = 1,05; n ng = 1,2 – hệ số vượt tải trọng lượng bản thân và tải trọng người đi theo TCVN Giáo viên: Bựi Cụng Hi khám phá mới từ Một bài toán quen thuộc Trong bài viết này tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn đồng nghiệp và các em học sinh yêu toán một giải pháp tính tổng S k trên cơ sở khai thác và phát triển một bài toán đã biết. Từ một bài toán quen thuộc: Tính tổng: S 1 = 1 1 1 1 . 1.2 2.3 3.4 998.999 + + + + Mà nhiều học sinh đã biết cách giải Song nếu bạn đặt vấn đề khái quát hoá bài toán trên, ta có: S 2 = 1 1 1 1 1.2 2.3 3.4 n(n+1) + + + + (n N*). Từ đây bạn đã có một cách giải đi từ số hạng tổng quát: 1 1 1 k(k+1) k k 1 = + Cho k chạy từ 1 đến n ta sẽ tìm đợc kết quả dễ dàng: S 2 = 1 1 1 1 1.2 2.3 3.4 n(n+1) + + + + = 1 1 1 1 1 1 1 n 1 . 1 2 2 3 n n 1 n 1 n 1 + + + = = + + + Song nếu để ý số thừa số ở mỗi phân số trong tổng đợc tăng dần lên ta có tổng: S 3 = 1 1 1 1 1.2.3 2.3.4 3.4.5 n(n+1)(n+2) + + + + . Lúc đó số hạng tổng quát: 1 1 1 1 n(n+1)(n+2) 2 n(n+1) (n+1)(n+2) = . S 3 = 1 1 1 1 1.2.3 2.3.4 3.4.5 n(n+1)(n+2) + + + + = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.2 2.3 2.3 3.4 n(n+1) (n+1)(n+2) 2 1.2 (n+1)(n+2)     − + − + + − = −         . T¬ng tù: S 4 = 1 1 1 1 1.2.3.4 2.3.4.5 3.4.5.6 n(n+1)(n+2)(n+3) + + + + . Ta cã: 1 1 1 1 n(n+1)(n+2)(n+3) 3 n(n+1)(n+2) (n+1)(n+2)(n+3)   = −     . S 4 = 1 1 1 1 1.2.3.4 2.3.4.5 3.4.5.6 n(n+1)(n+2)(n+3) + + + + = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1.2.3 2.3.4 2.3.4 3.4.5 n(n+1)(n+2) (n+1)(n+2)(n+3) 3 1.2.3 (n+1)(n+2)(n+3)     − + − + + − = −         . Víi S 5 = 1 1 1 1 1.2.3.4.5 2.3.4.5.6 3.4.5.6.7 n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4) + + + + . L¹i cã: 1 1 1 1 n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4) 4 n(n+1)(n+2)(n+3) (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)   = −     . 5 1 1 1 1 S = 1.2.3.4.5 2.3.4.5.6 3.4.5.6.7 n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4) 1 1 1 1 1 1 1 4 1.2.3.4 2.3.4.5 2.3.4.5 3.4.5.6 n(n+1)(n+2)(n+3) (n+1)(n+2)(n+3)(n+4) 1 1 1 4 1.2.3.4 (n+1)(n+2)(n+3)(n+4) + + + +   = − + − + + −       = −     B©y giê ta h·y kh¸i qu¸t cho mÉu sè cña tõng ph©n sè: S k = 1 1 1 1 1.2.3 k 2.3.4 (k 1) 3.4.5 (k 2) n(n+1)(n+2)(n+3) (n+k-1) + + + + + + (k >1). Ta cã: 1 1 1 1 n(n+1)(n+2)(n+3) (n+k-1) k 1 n(n+1)(n+2) (n+k-2) (n+1)(n+2) (n+k-1)   = −   −   . k 1 1 1 1 S = 1.2.3 k 2.3.4 (k 1) 3.4.5 (k 2) n(n+1)(n+2)(n+3) (n+k-1) 1 1 1 1 1 k 1 1.2.3 (k 1) 2.3.4 n(n+1)(n+2)(n+3) (n+k-2) (n+1)(n+2)(n+3) (n+k-1) 1 1 k 1 1.2.3 ( k + + + + + + = + + = 1 k 1) (n+1)(n+2)(n+3) (n+k-1) Ví dụ: Tính tổng: S 7 = 1 1 1 1 1.2.3.4.5.6.7 2.3.4.5.6.7.8 3.4.5.6.7.8.9 n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)(n+6) + + + + . áp dụng công thức trên ta có: 7 1 1 1 1 S = 1.2.3.4.5.6.7 2.3.4.5.6.7.8 3.4.5.6.7.8.9 n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)(n+6) 1 1 1 . 6 1.2.3.4.5.6 (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(n+5)(n+6) + + + + = Nhờ công thức trên bạn có thể đề xuất những bài toán tính tổng phức tạp hơn khi cho k đủ lớn theo trình độ học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. Trên đây là một giải pháp tìm kiếm điều phi thờng trong cái bình thờng mà tôi đã khám phá đợc. Kính mong các bạn đồng nghiệp phê bình góp ý giúp cho bài viết của tôi đợc hoàn mỹ hơn. Tôi xin trân trọng cám ơn! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ LIÊN HUYỆN TÂN PHÚ-ĐỊNH QUÁN  Mã số: ……………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU TRONG ĐẠI SỐ 7” Người thực hiện: Bùi Thị Thủy Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: Toán  - Lĩnh vực khác: …………  Có đính kèm Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác Năm học: 2013-2014 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ LIÊN HUYỆN TÂN PHÚ-ĐỊNH QUÁN LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Bùi Thị Thủy 2. Ngày tháng năm sinh: 20/9/1976 3. Nam, nữ: Nữ 4. Địa chỉ: Tổ 2 - Khu 6 - Tân Phú - Đồng Nai. 5. Điện thoại: 0613856483 (cơ quan), ĐTDĐ : 01652793569 6. Fax: ………… E-mail: buithuydtnt@gmail.com 7. Chức vụ: Giáo viên 8. Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Toán 7, Lý 9. 9. Đơn vị công tác: Trường phổ thông Dân Tộc Nội Trú liên huyện Tân Phú – Định Quán II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân Đại học sư phạm. - Năm nhận bằng: 2005 - Chuyên ngành đào tạo: Toán III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn Toán THCS. - Số năm có kinh nghiệm: 16 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: + Làm thế nào để dạy tốt được một định lý hình học 8 đạt hiệu quả + Giúp học sinh lớp 7 hình thành và phát triển một số kĩ năng cơ bản trong quá trình học hình học. + Giúp học sinh lớp 9 phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc hai + Một vài kinh nghiệm giúp học sinh yếu, kém học tốt môn Toán 2 PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU TRONG ĐẠI SỐ 7 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong quá trình đổi mới hiện nay, việc dạy học được hướng chủ yếu vào học sinh, coi học sinh là nhân vật trung tâm. Việc giáo viên tổ chức cho học sinh học tập với những điều kiện cần thiết có thể coi là công nghệ dạy học mới. Học –hành là phương thức học tập chủ đạo, phương thức đặc trưng thực hiện hoạt động của học sinh THCS. Phương thức chủ đạo hiện rõ ở hoạt động học một số môn có tính thực hành, “Học đi đôi với hành” trước hết để hiểu và nắm vững lí thuyết, kế đó là lĩnh hội phương pháp học tập, rồi dùng lí thuyết và phương pháp học-hành đó để lĩnh hội kiến thức mới và vận dụng những điều học được để học tiếp và để sống. Trong các môn học, môn toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc rèn luyện duy sáng tạo cho học sinh. Nó giúp học sinh có phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp tự học. Học sinh THSC đã lĩnh hội được phương thức học –tập, đang hình thành phương thức học-hành. Đó là cơ sở để hình thành từng bước phương thức học mới- tự học ở cấp độ ban đầu. Trên thực tế thì ý thức học tập của các em học sinh ở bậc trung học cơ sở còn thấp, các em chưa tự đi sâu, đi sát vấn đề khi chưa có sự hướng dẫn của giáo viên. Trong quá trình giảng dạy bộ môn toán tôi thấy phần kiến thức về tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau là hết sức cơ bản trong chương trình Đại số lớp 7. Từ một tỷ lệ thức ta có thể chuyển thành một đẳng thức giữa hai tích, trong một tỷ lệ thức nếu biết được 3 số hạng ta có thể tính được số hạng thứ tư. Trong chương II, khi học về đại lượng tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch ta thấy tỷ lệ thức là một phương tiện quan trọng giúp ta giải toán. Trong phân môn Hình học, để học được định lý Talet, tam giác đồng dạng (lớp 8) thì không thể thiếu kiến thức về tỷ lệ thức. Mặt khác khi học tỷ lệ thức và tính chất của dãy tỷ số bằng nhau còn rèn duy cho học sinh rất tốt giúp các em có khả năng khai thác bài toán, lập ra bài toán mới. Với những lý do trên đây nên tôi chọn đề tài “Phương pháp giải một số dạng toán tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong đại số 7”. Trong đề tài này tôi đưa ra một số dạng bài tập về tỷ lệ thức và dãy tỷ số bằng nhau trong Đại số lớp 7 và phương pháp giải. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN a) Cơ sở lý luận Hệ thống các bài tập về tỉ lệ thức được xây dựng trên cơ sở tạo thêm tình 1 T VN Bựng n dõn s hin ang l mi quan tõm c bit ca tt c cỏc quc gia trờn th gii khng ch c s phỏt trin dõn s thỡ vic thc hin sinh cú k hoch phi l mc tiờu c t lờn hng u mi quc gia, ú phng phỏp lm hn ch sinh phi l lnh vc quan trng nht Cú rt nhiu bin phỏp nhm hn ch sinh , ni bt nht l hai phng phỏp: phng phỏp dựng thuc v phng phỏp t dng c t cung (DCTC) Trong nm 2014, 14,3% ph n tui sinh s dng DCTC trỏnh thai, bin phỏp ny c s dng bi 27% ngi s dng bin phỏp trỏnh thai n chõu v 17% ngi s dng bin phỏp trỏnh thai n chõu u[1] Vit Nam, DCTC l phng phỏp trỏnh thai c s dng t nhng nm 1970, hin l phng phỏp ph bin nht, t l s DCTC t nm 2004 n nm 2012 cú xu hng gim nhng trỡ mc trờn 50%, nm 2004 t 55,9%, 2006 t 55,4%, nm 2010 t 55,8%, nm 2012 t 51,9%, n nm 2013, gim xung mc 49,6% c bit l khu vc nụng thụn v cỏc vựng ph cn t l ny cũn cao hn lờn ti 60- 70%[2] DCTC cũn gi l vũng trỏnh thai lm bng cht do, cú cha mui barium uụi DCTC thng cú mt si dõy nylon thũ ngoi c t cung vi mc ớch theo dừi xem DCTC cú cũn nm bung t cung hay khụng v giỳp cho vic thỏo DCTC mt cỏch d dng[3] DCTC l mt phng phỏp trỏnh thai tm thi cú nhiu u im nh tớnh hiu qu cao (95-96% ph n/ nm- ch s Pearl), hiu qu cũn cao hn s dng DCTC cú hot cht (kim loi hay ni tit) t ti 99% ph n/ nm, t l tip tc s dng cao (70- 90%), thi gian s dng kộo di nhiu nm (5- 10 nm), cú th thỏo d dng, ớt tn kộm v mt kinh t cho cng ng v d dng c chp nhn bi s ụng nhiu khu vc kinh t v a lý khỏc nhau[2],[3] Tuy nhiờn, cng nh mi phng phỏp trỏnh thai khỏc, trỏnh thai bng DCTC khụng tuyt i an ton Nhiu bin chng ca t DCTC nh rong kinh, rong huyt, au bng, cú thai, nhiu khớ h, viờm nhim ng sinh dc, dng c t cung n sõu vo niờm mc t cung v c bit l tai bin DCTC chui qua t cung vo nm bng õy l mt tai bin him gp, t 0,2 n 9,6 phn nghỡn tựy theo tng tỏc gi DCTC lc ch vo bng thng khụng c phỏt hin sm m ch c phỏt hin mt cỏch tỡnh c ngi ph n b au bng, au lng, cú thai mang dng c t cung, thỏo dng c t cung khụng thy hoc xy cỏc bin chng nh DCTC chui vo rut, vo bng quang[4] Mc dự ó c nhiu tỏc gi cp n, nhng Vit Nam cha cú nhiu nghiờn cu no y v tỡnh hỡnh DCTC lc ch bng Chớnh vỡ th tụi chn ti Nghiờn cu tỡnh hỡnh dng c t cung lc ch vo bng ti Bnh vin Ph sn Trung ng t 1/2008 n 12/2014 nhm mc tiờu: Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng cỏc bnh nhõn cú DCTC lc ch bng ti Bnh vin Ph sn Trung ng t 1/2008 n 12/2014 Nhn xột x trớ DCTC lc ch bng Trờn c s ny a mt s kin ngh v cỏch phỏt hin sm v d phũng DCTC lc ch bng CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii phu bng- t cung 1.1.1 i cng bng [5] bng i t c honh n ỏy chu hụng Nú cũn gi l bng- chu hụng, bao gm bng ớch thc v khoang chu hụng, liờn tip vi ti eo trờn - bng ớch thc c gii hn trc bi cỏc c thnh bng trc, bờn bi phn tht ca cỏc c dt ny, cỏc c chu v xng cỏnh chu, sau bi ct sng, cỏc c vựng ny v phn sau ca xng cỏnh chu, trờn bi c honh, di nú liờn tip vi chu hụng qua eo trờn bng ớch thc cha hu ht ng tiờu húa, gan, ty, lỏch, thn, niu qun (mt phn), tuyn thng thn, nhiu mch mỏu, bch mch v thn kinh - Chu hụng cú hỡnh phu, ging nh mt cỏi nún ct ln ngc, vựng ny t bng ớch thc chy v phớa sau di v c gii hn: trc bờn bi phn xng chu bờn di eo trờn v cỏc c bt trong, sau trờn bi xng cựng ct, cỏc c qu lờ v cỏc c ct, di bi c nõng hu mụn, cỏc c ngang ỏy chu sõu v cỏc c tht niu o Chu hụng cha bng quang, phn di ca cỏc niu qun, i trng sigma, trc trng, mt s quai hi trng, cỏc c quan sinh dc trong, cỏc mch mỏu, bch mch, hch bch huyt v thn kinh 1.1.2 Cu to gii phu t cung, vũi t cung [6],[7] 1.1.2.1 T cung T cung l c quan cha thai v y thai ngoi sinh Hng thỏng, t cung l ni sinh kinh nguyt T cung nm chu hụng trờn ng trng gia, phớa sau bng quang, phớa trc trc trng, di cỏc quai rut non v i trng sigma, thụng vi vũi t cung trờn v liờn tip vi õm o di T cung cú hỡnh qu lờ, hi dt trc sau, nh quay xung di, ỏy quay lờn trờn, kớch thc trung bỡnh l cao 6-8cm, dy (trc sau) 2cm, b rng ch rng nht l 4-4,5cm T cung c chia lm phn l thõn t cung to nờn 2/3 trờn v 1/3 hp hn di, ớt dt m cú hỡnh tr, l c t cung, ranh gii gia hai phn ... Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 0, 4, 5, Bài 2: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 0, 2, 3, Bài toán 2: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 2, 3, 6, Trường hợp chữ số. .. toán 3: Tính tổng số có chữ số lập từ chữ số: 2, 3, Trường hợp này, số số có chữ số lập x x = 27 số Số lần xuất chữ số hàng trăm, chục, đơn vị Mỗi chữ số xuất hàng lần Tính nhẩm tổng: (2+3 +5) x... 90 Tổng = 90 trăm + 90 chục + 90 đơn vị = 9990 Bài toán 4: Tính tổng số có chữ số khác lập từ chữ số: 2, 3, 5, Trường hợp chữ số nên số lần xuất chữ số hàng Mỗi chữ số xuất hàng lần Tính nhẩm tổng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách tính nhanh dạng Toán tính tổng được lập từ các số cho trước trong Violympic lớp 5, Cách tính nhanh dạng Toán tính tổng được lập từ các số cho trước trong Violympic lớp 5, Cách tính nhanh dạng Toán tính tổng được lập từ các số cho trước trong Violympic lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay